Přihlášení

Volby v Písku prvně vyhrála ČSSD

16. 10. 2010 | Martin Zborník | Diskuze (14) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Výsledky voleb

Hlasy i mandáty jsou rozdány. Při volební účasti 41,91 % překvapivě v Písku zvítězila ČSSD. Absolutním vítězem píseckých voleb na preferenční hlasy je primář MUDr. Karel Chytrý z kandidátky ČSSD. O tom, kdo bude v našem městě v příštích čtyřech letech vládnout a kdo usedne na radnici, ještě rozhodnou následná povolební jednání o koalicích. Nejpravděpodobnější koalicí se však jeví ČSSD s Volbou pro město. K získání většiny ale potřebují ještě minimálně jednu ze čtyřlístku stran, které překročily hranici 5%, tzn. ODS, SNK-ED, KSČM, TOP09.

Vítězem voleb je bezpochyby ČSSD, která dosáhla ještě lepšího výsledku (21,41 %), než v předcházejících komunálních volbách v roce 2006 (18,27%), a získává tak oproti původním pěti mandátům nově 7 křesel v zastupitelstvu. Na svých 5 mandátech se udržela Volba pro město (v roce 2006 15,94%), která však svojí pozici výrazně posílí, protože se s letošním výsledkem 15,12 % posunula na druhé místo. Mezi úspěšné strany lze ještě zařadit KSČM - obhájené čtyři mandáty (12,66%), která jen mírně oslabila oproti předchozím volbám (v roce 2006 15,56 %). TOP09 sice nezískala vytoužených 16,70% ale výsledný zisk 10,19 a tři mandáty lze považovat pro nováčka za úspěch.

Výsledky voleb do zastupitelstva v Písku 15.10. - 16.10.2010

Do pole poražených patří určitě ODS se ziskem 4 mandátů (13,50 %), a také SNK-ED se ziskem 4 mandátů (13,58%), které bezpochyby doplatily na realizovaný rozkol, protože původní ODS měla 11 křesel a v roce 2006 volební zisk 37,86%. Nejenže se hlasy dělily mezi ně, ale výraz nespokojenosti voličů s předchozí prací ukazuje snížení celkového součtu mandátů o 3 křesla.

Smoleřem voleb je uskupení Sdružení nezávislých kandidátů s podporu Strany zelených (4,95%), která se nedostala do zastupitelstva o pouhých 125 preferenčních hlasů pro jednotlivce, nebo o 5 hlasů pro celou jejich kandidátku. Přišli tak o jediné křeslo, které zastával MUDr. Pavel Buček.

Ostatní strany zůstaly hluboko pod hranicí nutných 5 %. Mezi nimi i KDU-ČSL (2,25%), které po mnoha letech opouští písecké zastupitelstvo.

Jmenný seznam nových zastupitelů Písku:

 

PŘEDVOLEBNÍ ODHADY SAMOTNÝCH KANDIDÁTŮ:

Před volbami jsme se ptali všech subjektů, co by považovaly za volební úspěch, kdo je pro ně potenciálním koaličním spojencem a kdo je předem nepřijatelný. Posuďte tedy sami jejich úspěšnost a pokuste se udělat si obrázek o tom, kdo utvoří vládnoucí koalici. Ještě nás čeká zajímavé povolební drama.

01 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD): JUDr. Ondřej Veselý:

Úspěchem v komunálních volbách by pro nás bylo získání vyššího počtu mandátů než v posledních komunálních volbách (pět). Koaliční spojence si nehodláme vybírat podle politické barvy, ale podle zvolených zástupců.

02 Občanská demokratická strana (ODS): Ing. Miroslav Sládek:

Úspěchem bude získání min. sedmi mandátů. Nepřijatelným koaličním partnerem je KSČM a každý, kdo vstoupil do zastupitel¬stva jen pro vlastní prospěch.

03 SNK – Evropští demokraté (SNK-ED): Eva Vanžurová, Tomáš Dušek:

Odpověď jsme neobdrželi, ale podle předvolebních debat očekávali lepší výsledek. Podrobnější odpovědi na tyto otázky nenajdete ani na jejich www.snkedpisek.cz.

04 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL): Ing. Jaroslav Procházka:

Za úspěch bychom považovali získání 2-3 mandátů. Potenciálním koaličním spojencem je pro nás každá z demokratických stran. Předem nepřijatelná je KSČM.

05 Věci veřejné (VV): Luboš Pňáček:

Kolik mandátů? Pět mandátů považuji za úspěch. Kdo je potencionální spojenec? Všechny strany, kterým se nelíbí korupce, ctí lidská práva, dodržují Ústavu, Listinu základních práv, zákony a mají rozumná a pro občany přijatelná řešení. Nepřijatelným spojencem? Městozrádce, ten, kdo nejednal v zájmu města, kdo využil a využívá korupci ke svému obohacení a ten, kdo nemá úctu k právům!!! Příliš pozdě zjistíme, že smysl života je v životě samém, v prožití každého dne, každé hodiny.

06 Strana práv občanů – Zemanovci (SPOZ): Vratislav Prouza:

Za úspěch bychom považovali získání 1- 2 mandátů. Co se týče koalic, tak programově je nám nejblíže ČSSD, nikoho však z možné spolupráce nevylučujeme. Chceme věcně řešit problémy města, a ne se na radnici planě politicky handrkovat. 

07 Strana svobodných občanů (Svobodní): Mgr. Tomáš Poskočil:

Za úspěch budeme považovat takový počet zastupitelů, který nám umožní prosadit zásadní témata z našeho programu. Potencionálním koaličním spojencem je ten, který nám umožní realizovat v maximální možné míře náš program. 

08 Volte Pr. Blok – nepodařilo se kontaktovat
09 Volba pro město (VPM): Ing. Vojtěch Bubník:

Rádi bychom získali více mandátů, než v posledních volbách. Spolupracovat, pokud nám voliči dají důvěru, budeme s těmi, kteří vyznávají stejné zásady.

10 TOP 09 – Odpověď publikovaná na webu www.top09pisek.cz:

„TOP 09 jde do komunálních voleb poprvé a nikdo z nás si proto netroufá odhadovat výsledek voleb. Výsledek blížící se ziskům v parlamentních volbách (poznámka redakce: 16,70 %) bychom brali za obrovský úspěch.“ … „Jsme připraveni jednat a spolupracovat se všemi politiky demokratických stran a hnutí, kteří budou svými schopnostmi a důvěryhodností pro Písek přínosem.“

11 Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Strany zelených (SNK+SZ): MUDr. Pavel Buček, Marek Anděl:

Kolik mandátů považujeme za úspěch? I jeden, protože v zastupitelstvu je každý hlas důležitý.
Jsme pro spolupráci se všemi, napříč politickým spektrem. Zastupitelstvo by mělo být o osobnostech, ne o politických stranách. Všichni musí mít na mysli přece to nejlepší pro město Písek, nehledě na svou stranickou příslušnost. V rámci námi preferované spolupráce zastáváme názor, že v radě města by měli být zástupci všech subjektů, zvolených do zastupitelstva.
 

12 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM): Karel Vodička:

Máme zkušenosti a chtěli bychom získat více nebo alespoň udržet počet mandátů, které máme.
 

13 Strana soukromníků ČR (SSČR): Ing. Milan Kolísek:

Strana soukromníků České republiky je stavovská politická strana, která zastupuje zájmy dvou milionů podnikatelů, živnostníků, zemědělců a všech ostatních, kteří soukromě podnikají v celé ČR. Tím SsČR získává velkou sílu, a to jak pro sebe, tak koaliční partnery.
V našich řadách jsou majitelé firem, živnostníci i manažeři, kteří mají letité zkušenosti s řízením chodu firem. Vždy klademe maximální důraz na nízké náklady spojené s chodem firmy společně s vysokou pracovní odborností a výkonností našich pracovníků. Právě tyto zkušenosti jsme schopni přenést i do řízení města Písek a jeho dceřiných organizací.
Jsme pravicová strana, která bude své spojence hledat až podle výsledků voleb, vždy mezi lidmi a stranami od středu napravo.

Na základě výsledků voleb lze tedy očekávat občany požadované změny. Doufejme, že se mnohé změní k lepšímu a že předvolební sliby se budou i v Písku realizovat. Zvláště mě těší, že podstatná část nových zastupitelů před volbami jednoznačně deklarovala závazek voličům ve formě podpisu protikorupčního desatera zveřejněného na našich stránkách v aktualitě Protikorupční desatero - výzva pro naše komunální kandidáty. Už jen to bude velice dobrou změnou pro Písek.

Podrobně vše na www.volby.cz

související články:

Jak dopadly v Písku komunální volby?

Mělo smysl křížkování v komunálních volbách? – analýza výsledku voleb

0
0

Diskuze k článku +

16. 10. 2010 (22:48)  –  Josef Kovařík

0
0

Blahopřeji JUDr. Ondřeji Veselému k vítězství ve volbách jako leaderovi vítězné strany. Blahopřeji vítězné ČSSD k dosažení vysokých volebních výsledků. Oceňuji také, že ČSSD byla na stránkách Píseckého světa nejlépe prezentována. Blahopřeji také ostatním politickým stranám zastoupeným v novém zastupitelstvu města: Volbě pro město, SNK-ED, ODS, KSČM a TOP 09.

Odpovědět

16. 10. 2010 (23:21)  –  Vojtěch Bubník

0
0

Blahopřeji ČSSD k vítězství ve volbách. Doufám a věřím, že se vítězné straně podaří sestavit v Písku stabilní koalici, která bude ku prospěchu města.

Odpovědět

16. 10. 2010 (23:43)  –  Vratislav Prouza

0
0

Sláva vítězům,čest poraženým.Blahopřeji vítězné ČSSD a přeji si hlavně sestavení funkční koalice, která pro Písek v příštích nelehkých čtyřech letech udělá maximum možného.

Odpovědět

17. 10. 2010 (00:05)  –  Za Svobodné Eva Veselá a Pavel Král

0
0

Kandidáti Strany svobodných občanů v Písku děkují svým voličům za podporu. I když výsledek nelze považovat za jednoznačný úspěch, zisk 3,16 % (absolutně 7859 hlasů) hodnotíme jako dostatečně zavazující k další práci pro občany našeho města.
Je nezpobychnitelné, že bylo vyslyšeno svobodné přání voličů. Ti nově – a pro některé možná trochu nečekaně – rozdali karty. Svobodní věří v transparentnost při vyjednávání o novém vedení města Písku. Společně s dalšími angažovanými občany budou i nadále střežit správu věcí veřejných :-).

Odpovědět

17. 10. 2010 (06:30)  –  Otomar Gottstein

0
0

Blahopřeji k vítězství ČSSD! Stejně jako kolega Bubník věřím a doufám, že se ČSSD podaří rychle sestavit funkční "vládu" města na další 4 roky. Gratuluji všem ostatním stranám, které se dostaly do zastupitelstva! Velmi mi mrzí, že SNK+SZ nemají v zastupitelstvu svého zástupce. MUDr. Bučka a pana Anděla si velmi vážím a pro město je to určitě ztráta. Sláva vítězům-ČEST PORAŽENÝM!

Odpovědět

17. 10. 2010 (07:12)  –  Ondřej Veselý

0
0

Děkuji všem za blahopřání a píseckým občanům za hlasy, které nám dali. Poděkování samozřejmě patří i těm, kteří nás nevolili, ale nezůstali doma a svým hlasováním vyjádřili, že mají o dění v Písku zájem. Také se připojuji k blahopřání a blahopřeji všem, kteří byli zvoleni. Vedle toho mi dovolte poděkovat všem kandidujícím uskupením i jednotlivcům za korektní kampaň.

V následujících dnech nás čeká mnoho kol vyjednávání o sestavení návrhu pro vedení radnice, návrhu smlouvy či dohody o vedení radnice a hledáním vhodných osob pro obsazení odborných orgánů města.

Protože hodlám začít plněním slibů, dovolím si i touto cestou učinit malou výzvu. Prosím všechny občany našeho města, kteří mají zájem pracovat pro naše město a chtějí se aktivně zapojit do činnosti výborů a komisí města, aby nás kontaktovali na mailu info@judrvesely.cz. Dovolím si požádat o stručný životopis (zaměřený zejména profesně) a sdělení, v jakém výboru či komisi mají zájem pracovat a jakou odbornost pro tuto práci nosí. Za všechny nabídky spolupráce děkuji předem. Také se předem omlouvám zato, že zřejmě nebude možné uspokojit všechny zájemce, ale budeme se snažit vybírat tak, aby komise a výbory poskytovali pokud možno odborné a konkrétní závěry pro rozvoj města. Ještě jednou děkuji.

Odpovědět

17. 10. 2010 (09:47)  –  Iva2

0
0

Zcela upřímně blahopřeji ČSSD k vítězství, byť jsem je nevolila, nicméně panu Veselému jsem hlas dala. Jinak jsem s výslédky voleb velmi spokojena.

Odpovědět

17. 10. 2010 (11:03)  –  jitka

0
0

Blahopřání ČSSD v čele s JUDr. Veselým – přeji šťastnou "ruku" při výběru partnerů a spolupracovníků, hodně úspěchů při řízení našeho Písku.

Odpovědět

17. 10. 2010 (14:04)  –  Otec všech Písečáků alias Peeszegbashi

0
0

Ad Otomar Gottstein 06:30:33 17.10.2010 (85.13.107.XXX): podivuji se nad "srdcervoucí" reakcí (zvoleného!) zastupitele ODS nad neúspěchem konkurenčního volebního uskupení (zde SNK/SZ). Reakce je nabíledni: tak jste jim měl s několika osobami blízkými dát svůj hlas. Lídr kandidátky p. Pavel Buček by v takovém případě v píseckém zastupitelstvu znovu usedl (podle všeho Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Strany zelených chybělo několik málo křížků).

Odpovědět

17. 10. 2010 (14:47)  –  Vladimír Homola

0
0

Také blahopřeji ČSSD k úspěchu, tedy hlavně Ondřejovi. Jak uvádí Iva, volby dopadly dobře, mnoho starých vazeb už neexistuje a začíná se znovu. Tohle považuji za výborný výsledek, i když pro ODS – příští čtyři roky – hodně těžká práce.
Snad tu budeme řešit jiná témata a podařilo se vytvořit dobrý tým.

Odpovědět

17. 10. 2010 (22:08)  –  O-V-P alias Peeszegbashi

0
0

Prosím, Vladimíre Homolo?!! Tyhle věty jsou na ohlášku někam výš do ODS, k nějaké modré "kontrarozvědce"! :-(

http://www.youtube.com/watch?v=MInJUCPlJEQ

Odpovědět

17. 10. 2010 (22:35)  –  Vladimír Homola

0
0

:-), asi jo.

Odpovědět

18. 10. 2010 (09:01)  –  Gabriela Grillová

0
0

Děkuji voličům za hlasy a zároveň blahopřeji ČSSD k vítězství.

Gabriela Grillová
předsedkyně SNK ED – Oblast Písecko

Odpovědět

18. 10. 2010 (10:05)  –  Radovan Polanský

0
0

Blahopřeji ČSSD k vítězství ve volbách. Upřímně věřím, že se podaří sestavit budoucí koalici ku prospěchu našeho města. Blahopřeji i ostatním stranám, které získali mandáty. Doufám v konstruktivní spolupráci do budoucna.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.