Přihlášení

Piráti: Videopřenosy a záznamy ze zastupitelstva budou

14. 6. 2019 | Zbyněk Konvička | Diskuze (23) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Plníme předvolební sliby a program v oblasti otevírání města občanům a větší transparentnosti rozhodovacích procesů. Na posledním zastupitelstvu města 13. června v kulturním domě se 19 hlasy (všemi 5 Piráty + dalšími 14 zastupiteli napříč politickým spektrem) podařilo prohlasovat záměr na pořizování videopřenosu a možnost jeho následného přehrání. Tuto v mnoha městech dávno běžnou záležitost vnímáme v historii písecké samosprávy a zastupitelstva jako průlomovou. Prosadit tento záměr ale nebylo nijak jednoduché a celý proces trval více než půl roku.

Na začátku roku interpeloval náš zastupitel Josef Soumar vedení města ohledně přípravy materiálu pro jednání zastupitelstva na téma videopřenosu z jednání zastupitelstva a možnosti jeho následného uchování pro zpětné zhlédnutí občany města. Materiál byl v březnu po našich únorových interpelacích sice vedením města předložen, ale neschválen. Piráti na tomto jednání poukazovali na skutečnost, že řada stran se před volbami oháněla právě transparentností, a když se měla začít naplňovat, tak couvala. Odpůrci argumentovali totiž kolizí s GDPR – tedy ochranou osobních údajů. Vysvětlovali jsme, že GDPR skutečně není překážkou a doufáme, že bude předložen nový materiál, který posoudí i vliv GDPR na pořizování záznamu a videopřenosu z jednání zastupitelstva města. Na základě druhé interpelace a námi zaslaných materiálů se potvrdilo, že pokud se dodrží stávající pravidla GDPR, tak nahrávání i přenos může bez problémů probíhat. Vedení města tedy zpracovalo nový návrh, který byl nakonec k naší radosti 13. června 2019 na posledním zastupitelstvu 19 hlasy přijat. Jsme rádi, že občané budou moci sledovat jednání živě na svém počítači on-line nebo si ho ze záznamu zpětně pustit. Budou tak lépe informováni o aktuálním dění ve městě. To je i náš přístup otevřené radnice 21. století.

 

Piráti Písecko

0
0

Diskuze k článku +

17. 6. 2019 (07:25)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Zbyňku, tady mi to nedá, abych si nerýpnul :) Chovných (lidí, kteří mají dobré nápady) máme hromadu. Tažných (lidí, kteří odvedou práci) máme zoufalý nedostatek. V tomto případě nebyli Piráti ani chovní, protože poprvé jsme řešili nápad s videopřenosy už v r. 2011 – http://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=6296&n=materialy%2Dpro%2Djednani%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2D23%2D06%2D2011. Nicméně uznávám, že i díky zastoupení Pirátů v ZM to tentokrát prošlo. Každopádně bych se neradoval předčasně. Přímý přenos ze ZM poběží, to už jsme navrhovali posledně a Piráti do toho hodili vidle. Problém bude s GDPR ve vztahu k záznamu, a rozhodně to nebude takové lážo plážo, jak píšeš. Musíme totiž najít tažného, který projede celý záznam (z posledního ZM cca 6 hodin) a označí přesné časy, které se musí vypípat. Pokud Piráti mají i někoho tažného, budeme jenom rádi.

Ostatně stejné to bude i s participativním rozpočtem. Nápad je to jistě dobrý. Ale aby se mohl realizovat, bude na něm někdo muset odvést hodně práce. Takže tady je nám předhánění, jestli je to zásluha ANO nebo Pirátů, moc nepomůže…

Odpovědět

17. 6. 2019 (11:02)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Ondro, Piráti do ničeho nehodili vidle, jen se dva body hlasovali, pokud mě paměť neklame, současně, a tudíž se to neprohlasovalo a podivně se to vyrušilo.

A problém s GDPR, kterým se ti, co mají z živého přenosu a následného záznamu obavy, je zbytečný. Konzultujeme to s různými městy, které živé přenosy v pohodě jedou a nemají s tím žádný problém, ostatně jako ze záznamy, které uchovávají navíc po neomezenou dobu…

Více třeba osobně nebo přímo na zastupitelstvu. To, že se podařilo prohlasovat živý přenos a následný záznam (aspoň na 3 měsíce) teprve nyní, bereme opravdu jako průlomové, když v jiných městech to je běžná praxe již řadu let. A doposud to v Písku "nešlo".

A co se týče participativního rozpočtu, od začátku náš Pepa Soumar je přeci v komunikaci s vedením města a předkládá relevantní řešení od měst, kde tento způsob spolupodílení se na alokování veřejných zdrojů přímo občany funguje, a podílení se na samotné realizaci a podílu zodpovědnosti se samozřejmě nebráníme. Nejde tu o závody, ale zastupitelstvo řešení participativního rozpočtu, pokud vím, uložilo zástupcům vedení města… tedy by to mělo být především na vedení města, ale jako iniciátoři samozřejmě budeme nápomocni, neb to je jeden z našich pilířů – zapojovat více občany do veřejného života a umožňovat spolurozhodování o veřejných financí.

Odpovědět

1. 7. 2019 (13:16)  –  Josef Soumar

0
0

Ahoj Ondro,

po návratu z dovolená mi to nedá, abych nereagoval na Tvůj příspěvek, které jak se dívám i v jiných fórech a vláknech, nabývají solidní výbušnosti a arogance.

Kurňa, koalice a vedení města bere solidní desítky tisíc měsíčně (viz nařízení vlády 202/2018) …

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-202 )

… za to, aby byli lidmi tažnými. Je vás navíc o jednoho více, než v minulém volebním období a jakékoliv schválení návrhu či materiálu od zastupitelstva či rady města je pro vás závazné, to k první části.

Já asi hodím vidle do ČSSD. Na minulém zastupitelstvu jsi Ty, právník, vystupoval s tím, že nevíš, jak to bude s GDPR u přenosu. Byť jsem materiál obhajoval a měl podloženo fakty, že v jiných městech také přenos probíhá a vliv GDPR již mnoho měst vyřešilo a navíc dodavatel s tím počítá, hodil jsi Ty a pan Taraba, oba právníci, vidle do diskuse a do velké míry tím pohřbil první plán na on-line přenos a video záznam ze zastupitelstva na počátku tohoto roku (viz audiozáznam ze zastupitelstva).

Za další, problém s GDPR je perfektně a přesně popsán v materiálu, díky kterému byla současná verze schválena a má 10 stran.

http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=27981

Doporučuji Ti, jako právníkovi, materiál pročíst, pokud jsi nečetl před schválením tohoto bodu v zastupitelstvu. Městský úřad v součinnosti s dodavatelem služeb zajistí, že bude materiál anonymizovaný přesně dle požadavků zákona, takže můžeš hledat ještě někoho "tažného", ale ideálně doporučuji v úvodu udělat tažného ze sebe.

Při jednání participativního rozpočtu na sklonku minulého roku jsi byl. Dodal jsem vám štos materiálů a podkladů, stále jsem s paní starostkou v kontaktu a v červenci proběhne její návštěva města Brna, dle jejichž vzoru bychom rádi PaRo v Písku postavili. Jsem v kontaktu s panem Prokýškem i dalšími a o všem víš a jsi seznámen i během pravidelných porad vedení města. Nikdo z nás by na participativním rozpočtu nemusel hýbnout ani listem papíru a vedení město by muselo Participativní rozpočet zpracovat, protože k tomu bylo zavázáno usnesením ZM o rozpočtu.

Jestli toho máš moc, dej si dovolenou, nebo na některou z funkcí rezignuj, ale podobnými prohlášeními viz výše u mě ztrácíš poslední zbytky respektu, protože už přestávám rozlišovat, jestli se jedná o politická prohlášení s cílem ovlivnit své voliče, nebo ztrátou sebereflexe.

S přáním hezkého dne


Pepa

Odpovědět

1. 7. 2019 (13:40)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pepo, nemyslel jsem to nijak zle. Uznávám, že jsi jediný z ANO x Piráti, kdo se alespoň snažil něco na participativním rozpočtu udělat. Pokud jde o přenos ze ZM, tak se musím přiznat, že doteď máme hlavu v pejru z toho, jak zajistíme vypípání, protože to vypadá na dalšího zaměstnance jen pro tento účel, což asi není cílem…

A opravdu to bylo jen přátelské rýpnutí reagující až na příliš velké chlubení :)

Odpovědět

1. 7. 2019 (13:51)  –  Josef Soumar

0
0

Protože v důvodové zprávě na straně 2 materiálu:

http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=27981

se můžeš mezi řádky dočíst to, že pokud bych se v zimě fakt nerozčílil na zastupitelstvu, že téměř všechny politické strany chtěly a měly na svých předvolebních upoutávkách maximální otevření radnice a transparenci, když jsem zjistil, že návrh nebyl přijat. Domnívám se nyní tak, že by se znovu zřejmě tento materiál v ZM v tak kvalitní podobě neobjevil a také proto, že jsem zpracovateli panu Pokornému zaslal před zveřejněním dostatek materiálů, který GDPR a vliv evropského práva jasně a konkrétně vysvětluje.

Písek má svého pověřence pro ochranu osobních údajů, je jím paní Mgr. Markéta Kemrová, která může mít agendu na starosti. O dalším zaměstnanci tak nemůže být vůbec řeč, jelikož odborně označí ve videu časy, kdy došlo k vyřčení osobních údajů a následně tyto časy pošle dodavateli služeb, který je lidově "vypípá". Jedná se o jednoduchou a nenáročnou agendu.

Dále, pokud jsi některé podobné záznamy slyšel, k tomuto slovnímu omezení dochází především u dispozic s majetkem. Materiály, které dostáváme jako zastupitelé a které osobní údaje obsahují, častokrát nejsou na jednání zastupitelstva vůbec zmiňovány a myslím, že se do budoucna i naučíme tyto osobní údaje vůbec nesdělovat, jelikož k rozhodnutí schválení/neschválení návrhů nejsou vůbec podstatné.

Odpovědět

1. 7. 2019 (14:26)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Ondro,

rádi informujeme o věcech, které se podaří prosadit – navíc napříč spektrem zastupitelstva a jsou z našeho pohledu (nebo by měly být) již dávno standardem samosprávy;)… v mnoha městech tomu tak totiž řadu let je – otevřená a transparentní radnice by měla být v 21. století jaksi samozřejmostí… ;)… pokud to vnímáš jako "naše chlubení"… tak ok, my ovšem pouze informujeme o tom, co vnímáme jako důležité a za důležité jsme považovali, aby o tom Písečtí byli informováni, že tuto možnost budou poprvé v historii samosprávy, pokud se nepletu, mít… sledovat zastupitelstvo on-line anebo si ho případně pustit ze záznamu.., neb zvukový záznam ve stávající podobě je naprosto nevyhovující a velmi špatně se v něm dohledává, navíc bez možnosti záběru na mluvčího, pokud není osloven, nemusí být zcela jasné, kdo se k dané věci právě vyjadřuje… k GDPR už odpověděli kolegové a dle mého to byl opravdu "zástupný problém"… , když si s ním v pohodě poradili v jiných městech, proč by to měl být problém v Písku…

PS. Jinak živému přenosu a participativnímu rozpočtu se prostě věnuje nejvíc Pepa, neb jsme takto dohodnuti, myslím, že není nutné, aby se na jedné věci podílelo najednou pět lidí, když se každý může věnovat dalším agendám. Takže "výtka", že Pepa je "jediný", kdo se o něco snaží je v tomto kontextu jaksi zbytečná a unfair dle mého…

Jinak je vše řečeno výše od Pepy i Michala, není co dodat;)

Odpovědět

1. 7. 2019 (14:01)  –  Michal Horák

0
0

Tak pokud se nechá někdo prohlasovat koalici a ještě tak jako vy :) , tak musí počítat s tím že s vládnutím přicházejí povinnosti vládu realizovat. A pokud někoho pošlete do opozice, tak musíte počítat s tím, že nic dělat nebude, jenom kritizovat, od toho opozice totiž je.
Samozřejmě je tu tzv. konstruktivní opozice, ale ani to neznamená, že bude dělat práci za dobře placené uvolněné funkcionáře vládnoucí koalice. Ono by to mohlo dopadnout jako v parlamentu, kdy Piráti něco vymyslí, v lepším případě i realizují a váš koaliční strejda Bureš si to přivlastní a kecá jak maká .

Odpovědět

1. 7. 2019 (15:13)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Chlapi, jde jenom o to, že jedna věc je navrhnout myšlenku, která projde, a druhá ji dotáhnout k realizaci. Participativní rozpočet jsem ostatně podpořil také, protože např. model z Brna, beru jako skvělý příklad toho, jak zapojit obyvatele do dění odpovědným způsobem – nejde jen o to, něco navrhnout, ale i zpracovat a obhájit, což je vysoká míra odpovědnosti a umu. A vlastně o tom celá má poznámka byla. Nestačí jen něco navrhnout, ale i odvést mravenčí, náročnou, zdlouhavou a dost možná i nevděčnou práci na materiálu, který je třeba obhájit. A to může každý (i opoziční) zastupitel. Takže pokud materiál necháte zpracovat paní starostku, bude participativní rozpočet, podle mého, především její zásluhou. Nikoliv zásluhou toho, kdo s myšlenkou přišel. Navíc se o nositele myšlenky musíte dělit s ANO, které si jí přivlastňuje také.

Odpovědět

1. 7. 2019 (15:17)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Jo a pokud jde o videopřenos a GDPR, tak ano, máme paní kolegyni, která se problematice věnuje. Nicméně už to je práce na plný úvazek (nepracuje pouze pro město, ale i pro všechny zřizované organizace, kde poskytuje poradenství a provádí kontroly). S ohledem na délku zastupitelstva a na to, že si jeho délku pro zpracování musíme vynásobit minimálně x3 si prostě neumím představit, že to při své náplni práce zvládne…

Odpovědět

1. 7. 2019 (21:22)  –  jiří Mládek

0
0

Dovolte mi jednu hloupou otázku člověka neznalého problematiky GDPR a věcí okolo. Proč u audiozáznamu problém s vypípáním není a videozáznamu to problém je? Resp. v čem se to liší? Osobně v tom nevidím rozdíl.

Odpovědět

2. 7. 2019 (12:55)  –  Josef Soumar

0
0

Číselně:

- v průměru za poslední roky se koná 9x zasedání zastupitelstva za rok
- jeho průměrná délka je 5,5 hodiny
- pokud by si zaměstnanec úřadu musel pustit pro kontrolu záznam 2x, jedná se o 11 hodin
- v tomto záznamu označí časy a zašle je dodavateli

- v průměru se jedná o 8,25 hodiny měsíčně při ročním pohledu
- v průměru jeden pracovní den, převedeno na procenta 5,15 % pracovního času měsíčně při plném úvazku a odpracovaných 160 hodinách dle zákoníku práce.

Doufám, že kvůli této záležitosti vás nenapadne přijímat dalšího zaměstnance. Věřím, že tuto agendu by zvládl i někdo z "tažných" lidí v zastupitelstvu, třeba vedení, které zákoníku práce nepodléhá.


P.S. v posledních 3 zastupitelstvech jsem nenašel žádnou část, která by musela být z důvodu GDPR "vypípána", protože na ZM většinou pracujeme s anonymizovanými údaji. Přestaň tady krmit lidi dalším zaměstnancem, díky.

Odpovědět

17. 8. 2019 (22:29)  –  Josef Soumar

0
0

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/GDPR/index.html

Ústně jsem dostal přislíbení zveřejnění do 3-4 dnů, zapomněl jsem se doptat, zda pracovních, což předpokládám, tak uvidíme.

Odpovědět

17. 8. 2019 (22:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

Souvisí s tím i zveřejnění audio záznamu? V pátek býval na webu umístěn, teď není….

Odpovědět

18. 8. 2019 (18:54)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,
bohužel Vám nedokáži odpovědět, informaci jsem nedostal, uvidíme zítra.

Odpovědět

20. 8. 2019 (21:28)  –  Zdenka Jelenová

0
0

ŽÁDNÁ AUDIA UŽ NEBUDOU, odpověď přímo z města: "Videozáznamy budou k dispozici na webu města v sekci samospráva. Audiozáznam už zveřejňován tím pádem nebude. Video z posledního jednání bude vyvěšeno 23. 8. (je třeba anonymizovat případná osobní data). S přáním pěkného dne Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí." Přijde mi to jako úkrok stranou, pokud ne rovnou zhoršení stavu – sice budou videozáznamy, ale až s týdenním zpožděním oproti audiozáznamu. Moc nechápu, proč nemůže být na stránkách obojí – audiozáznam druhý den, tak jako dosud.

Odpovědět

20. 8. 2019 (22:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Možná se pletu, ale to, že máme k dispozici audio ze ZM asi nějací zastupitelé rozhodli v usnesení a pokud se nepletu, nebylo dosud rozhodnuto o jeho zrušení, notabene v souvislosti s videem.
Navíc mám dojem, že audio se archivuje napořád, kdežto archivace videa je nějak podmíněna….
Takže ne úkrok, ale skok. A ví se alespoň kdo a na základě čeho tak rozhodl?

Odpovědět

20. 8. 2019 (22:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jednací řád Zastupitelstva města Písku:
Čl. 7 Průběh jednání
6.Předsedající informuje přítomné o skutečnosti, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. O této skutečnosti jsou přítomní informováni i písemným oznámením při vstupu do místnosti, kde zasedání zastupitelstva města probíhá.

Čl. 14 Organizačně technické záležitosti zasedání ZM
5.Zápis se zhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání ZM a podepisuje jej starostka a určení ověřovatelé. Originál zápisu je uložen na městském úřadě k nahlédnutí.
Jeho stejnopis stejně jako zvukový záznam z jednání jsou zveřejněny na webových stránkách města

Čl. 16 Závěrečná ustanovení
1.Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo dne 16.05.2019 usnesením č.102/19 a nabývá účinnosti dnem 01.06.2019.

Pro mě nepochopitelné, ale třeba se někdo ze zastupitelů odváží a okomentuje to tady…..

Odpovědět

21. 8. 2019 (21:15)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý večer,

pamatuji si na hlasování o jednacím řádu v souvislosti s prodloužením zveřejnění materiálů za ZM zpět na 10 dnů, jiná změna jednacího řadu ZM dle mého názoru neproběhla.

Osobně jsem předpokládal jak pokračování audiozáznamu, tak nové i videozáznam, bohužel s omezením na 3 měsíce, ale pro začátek alespoň něco… Na počátku ZM byla tato informace i zmíněna paní starostkou, tedy, že probíhá jak zvukový, tak i video záznam z jednání.

Jsem na dovolené, hned v pondělí se doptám na informace. Děkuji za upozornění.

Odpovědět

23. 8. 2019 (18:42)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nejsem technicky zdatná, ale páteční večer se mi nedaří zpestřit videem ze ZM, prostě tam není.
A právě že je pátek a podle prohlášení tiskové mluvčí města mělo být dnes k dispozici, a vzhledem k tomu, že končí pracovní týden, naděje na puštění videa se rýsuje na pondělí…. Ani video, ani audio, otevřená radnice…..

Odpovědět

25. 8. 2019 (19:34)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Videostream ze zastupitelstva ze dne 15. srpna 2019 i jednotlivé body programu dle časomíry jsou ode dneška k dispozici na internetových stránkách města Písku.

Odpovědět

25. 8. 2019 (19:42)  –  Zbyněk Konvička

0
0

… respektive celý záznam k přehrání…;)

Odpovědět

25. 8. 2019 (20:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pátek nebo neděle,……..
Díky za info a doufám, že se nakonec zdárně vyřeší i nezveřejněné audio.

Odpovědět

27. 8. 2019 (12:29)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den, pane Soumare, posílám odpovědi.
- Videozáznam bude na stránkách realizační firmy 3 měsíce, poté se přesune do úložiště zřízeném v rámci akce eCulture Píseckem, s.r.o.
- Audiozáznamy již zveřejňovány nebudou, protože obsahují osobní údaje.
- Audiozáznamy budou pořizovány (nahrávání je automatické v rámci hlasovacího programu HER) jen pro potřeby sekretariátu za účelem kontroly usnesení ZM.
- Jednací řád by se měl změnit i ve vztahu k videozáznamu.

S pozdravem

Mgr. Eva Vanžurová
starostka

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.