Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Mon, 09 Dec 2019 11:06:44 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Z projednávání rozpočtu http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/z-projednavani-rozpoctu?rss=1&comment=9449#comment-9449 Z výše uvedeného by bylo možné dovodit, že to snad bude pravda.
Jakmile si poslechneme urputnou obhajobu vybudování parkoviště u zimáku – na projekt se letos rozpočtovou změnou na honem navyšoval rozpočet příslušné kapitoly – kdy zaznělo, že ta zeleň vlastně není zelení, protože se na ní stejně parkuje(beztrestně, tak se jen legalizací podpoří přestupcům jejich konání)), jak se chudáci hokejisté – velcí i rodiče těch malých – nadřou s výstrojí na zimák, protože musí parkovat o pár metrů dál, a že ten jeden strom to stejně nevytrhne, protože se náhradní výsadbou přece za něj něco vysadí – a jak správně řekl p. M. Anděl, těžko nahradí vzrostlý strom u zimáku náhradně vysazený v aleji u Semic – korunováno připomenutím, že je to investice "jen" za 500 tisíc a jak se ta snaha nepřiznat, že pro zájem několika jedinců klidně pominou vyšší zásadu, kterou se má zastupitel řídit, a stejně starostlivě přistupovat ke všem občanům, pak snadno všichni pochopíme, jak někteří zastupitelé (a rada města: Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček) chápou svou funkci.

A až si poslechneme celou rozpravu u rozpočtu, tak doufám, že i zastánci vyrovnaného rozpočtu pochopí, že smyslem nebylo schválit vyrovnaný rozpočet, ale tento rozpočet a to velký rozdíl!
A až mi sem zastánci tohoto rozpočtu budou psát, ať mi k tomu rovnou připojí dovětek, proč odkládáním žádosti obyvatel Habeše radní navyšují výdaj z městské kasy na tuhle opravu, který se každým rokem zvyšuje.
Jaká částka by to mohla být je vidět např. u Zeyerovi ulice, která zčistajasna dostala přede všemi přednost a už se do ní investovalo třeba na proj. dokumentaci na vodovodu 389.000,-Kč bez DPH.
A těch příkladů je spousta, hlavně u zbytných prosazovaných položek.
Michaela Šťastná Sun, 08 Dec 2019 18:59:28 +0100 GMT
Diskuze: Z projednávání rozpočtu http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/z-projednavani-rozpoctu?rss=1&comment=9448#comment-9448 Z výše uvedeného by bylo možné dovodit, že v lokalitě Habeš nebydlí nikdo z předchozích a především současných koaličních zastupitelů, ani jejich příbuzní nebo kamarádi. Luděk Blaha Sun, 08 Dec 2019 16:33:38 +0100 GMT Diskuze: PETICE: rozšíření a prohloubení polského dolu ohrožuje vodu na Liberecku http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/petice-rozsireni-a-prohloubeni-polskeho-dolu-ohrozuje-vodu-na-liberecku?rss=1&comment=9447#comment-9447 Podepsáno ivo voříšek Sat, 07 Dec 2019 13:34:06 +0100 GMT Diskuze: Sliby místostarostů s platností 29 dnů http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/sliby-mistostarostu-neplati?rss=1&comment=9446#comment-9446 Neměla bych být zklamaná, dozvěděla jsem se na ZM víc, vám všem doporučuji se podívat na video, až bude na webu města k dispozici.

Dnešní debata k tomuto bodu nejde zjednodušeně okomentovat, kromě toho, že nějakou většinou zastupitelských hlasů pozemek prodali, takže já urputně trvám na nadpisu, ten platí, a moje poslední věta se splnila do puntíku.

Způsob, jakým se zachází s mocí je čím dál víc hrubší, obracení vyřčených vět, napadání řečníků namísto řádného vysvětlení a vysvětlování banalit namísto obhajoby podstatného, tak vypadalo dnešní odpoledne.
Přesto by nebylo dobře dnešní jednání ZM vnímat jako prohru.

Prohru pro obyvatele Purkratic, na které vedení města- koalice a 2 zastupitelé z KSČM neberou ohledy, stejně tak na obyvatele Nového Dvora, jak se dnes ukázalo, na spolek Písecké kočky a samotné kočky, nebo na schválení rozpočtu, který zase obsahuje kontroverzní položky.
To není prohra, to není konec, to je začátek. Na tahu byli ti, co tu místní unylost chtěli změnit, a opravdu se snažili, nyní přichází další kolo, na řadě jsou ti, co si to dnes prohlasovali.
Těm se totiž mohlo dneska zdát snadné přehlasovat opozici, i třeba sveřepým zdržením se hlasování, ale jak to prohlasované obhájí před občany města, před svými voliči?

Připomenu čtenářům video záznam, mezi svátky si určitě najděte chvíli a podívejte se, koho jte si zvolili.
Michaela Šťastná Thu, 05 Dec 2019 22:46:25 +0100 GMT
Diskuze: PETICE: rozšíření a prohloubení polského dolu ohrožuje vodu na Liberecku http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/petice-rozsireni-a-prohloubeni-polskeho-dolu-ohrozuje-vodu-na-liberecku?rss=1&comment=9445#comment-9445 Už nás pár podepsalo a prosím i ostatní o podporu. Emilie Kukla Thu, 05 Dec 2019 09:23:15 +0100 GMT Diskuze: Jednou budem dál – písecká reflexe po deseti letech http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/jednou-budem-dal-pisecka-reflexe-po-deseti-letech?rss=1&comment=9444#comment-9444 Blagopřeji a přeji do dalších let jen to dobré. Výborná práce. Martin Vokroj Sun, 01 Dec 2019 21:52:05 +0100 GMT Diskuze: Klášterské rybníky-další kolo http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/klasterske-rybniky-dalsi-kolo?rss=1&comment=9443#comment-9443 Usnesení č. 665/19
Rada města Písku po projednání schvaluje
1.ukončení pronájmu pozemku parc.č.995 o výměře 23520 m2 a pozemku parc.č. 1000 o výměře 12405 m2 vše k.ú. Smrkovice dohodou ke dni 31.12.2019 pro společnost Blatenská ryba, s. r. o., IČO 49023837, se sídlem Blatná, Na Příkopech 747 za podmínky převodu na nového nájemce.
Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu pozemku.

2.pronájem pozemku parc.č.995 o výměře 23520 m2 a pozemku parc.č. 1000 o výměře 12405 m2 vše k.ú. Smrkovice (Klášterské rybníky) na dobu určitou 1 rok s tím, že pokud bude hospodaření na rybnících probíhat bez problémů, bude smlouva prodloužena, za úhradu 5.550 Kč/ha/rok pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek, IČO 12895539, se sídlem Písek, Zátavské nábřeží 33.
Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku.

Moje poznámka, ráda si přečtu ve smlouvě na pronájem rybníků specifikaci pojmu "bez problémů".
Michaela Šťastná Fri, 22 Nov 2019 12:57:34 +0100 GMT
Diskuze: Jednou budem dál – písecká reflexe po deseti letech http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/jednou-budem-dal-pisecka-reflexe-po-deseti-letech?rss=1&comment=9442#comment-9442 Děkuji za vašich 10 let, za nasazení a možnosti diskutovat nad směřováním, vývojem a vizí města Písku.
Do dalších 10 let vám třem, i všem diskutujícím, přeji především pevné zdraví a lásku.
Těším se na další úhozy klávesnice, které budou nerozlučně tvořit náš "Písecký svět".
Josef Soumar Sun, 17 Nov 2019 21:43:15 +0100 GMT
Diskuze: Klášterské rybníky-další kolo http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/klasterske-rybniky-dalsi-kolo?rss=1&comment=9441#comment-9441 Ta myšlenka se nabízí od samého začátku, od první zmínky T. Franců kdysi na ZM(RM), o špatném stavu rybníků a hospodaření na nich(U Vodáka). On myslím nebyl sám, kdo chtěl rybníky zase na koupání, určitě jej někdo další podpořil.
A kdyby se sestavila časová osa, asi by to zapadalo jedno po druhém, kritika stavu rybníků, příprava dokumentace, převzetí Čtyř rybníků, výstavba nových na Mlakách…..a hlavně podle PD lze usuzovat na chovné rybníky, a ta vznikala právě v době jednání o výpovědi ze Čtyř rybníků…
To, že se město dohodlo na náhradních rybnících s ČRS a teprve letos se to domlouvá na Klášterské, resp. že dohoda nebyla vyjednána zároveň s výpovědí pro nájemce Klášterských rybníků, té myšlence nahrává také.

Lesy podle mého potřebovaly studii k rybníkům oprávněně, nejsou to rybníkáři, a studie byla myslím jen jako doporučení ke druhové skladbě ryb, aby rybníky fungovaly správně. A takovou studii potřebuje každý, kdo dostane do správy rybníky jako "přidruženou výrobu", vyvaruje se tak chyb, jako je zarůstání trávami, přemnožení larev apod. Její cena snad zazněla na některé z besed o lokalitě U Vodáka, nemyslím si, že byla drahá, podle mě jí dělali na škole ve Vodňanech, jestli si to dobře pamatuji.
Michaela Šťastná Fri, 15 Nov 2019 21:50:36 +0100 GMT
Diskuze: Klášterské rybníky-další kolo http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/klasterske-rybniky-dalsi-kolo?rss=1&comment=9440#comment-9440 A nestaví se rybníky na Mlakách, aby měli ti rybáři kam dát ryby a politici dostávali kapříky na vánoce?

Se zanesením rybníků při intenzivním chovu ryb máte pravdu.

Nechápu proč si Lesy nechávají zpracovat nějakou studii na chov ryb, když jim tohle řekne zdarma každá firma, která staví jezírka a rybníčky nebo ryby prodává. Nic složitého na tom není. Kolik taková studie stála?
Pavel Šebelle Fri, 15 Nov 2019 14:58:18 +0100 GMT