Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Thu, 26 May 2022 16:10:19 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Prodražení revitalizace parku na Husově náměstí http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/prodrazeni-revitalizace-parku-na-husove-namesti?rss=1&comment=10469#comment-10469 Dobrý den,
děkuji za článek, shrnutí faktů atd. Je to možná delší čtení, ale zkrácením by nevyznělo klasické "my muzikanti => to ONI" ; případně "to samo"!

Uvidíme – jaké bude pokračování záměru revitalizace parku (vč. dopravního řešení lokality), jak tentokrát pojmou návrh na dětské hřiště, kdy dojde ke (smluvně garantované) prezentaci občanům atd…
Martin Špírek Fri, 20 May 2022 12:17:50 +0200 GMT
Diskuze: Prodražení revitalizace parku na Husově náměstí http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/prodrazeni-revitalizace-parku-na-husove-namesti?rss=1&comment=10468#comment-10468 Léta mi uniká, co v tom parku chtějí za tolik peněz dělat. Teď, v době nekonečného zdražování všeho, začínám věřit tomu, že je tolik peněz potřeba. Bc. Ladislav Douša, DiS. Tue, 17 May 2022 23:18:05 +0200 GMT Diskuze: Je možné závislosti vyléčit? – beseda s Martinou Richterovou Těmínovou http://www.piseckysvet.cz/neziskovky/je-mozne-zavislosti-vylecit-beseda-s-martinou-richterovou-teminovou?rss=1&comment=10467#comment-10467 Nezbytnost doživotní abstinence nevnímám jako vyléčení.
Ve světle tohoto pohledu se mi slovní spojení "protialkoholní léčebna" jeví jako protimluv.
Luděk Blaha Tue, 17 May 2022 21:49:16 +0200 GMT
Diskuze: Nová ubytovna pro uprchlíky http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nova-ubytovna-pro-uprchliky?rss=1&comment=10466#comment-10466 Ani video, ani tisková zpráva ze strany města neposkytují informaci, zda ubytovna ve vodárně vznikne, tak se musíme spolehnout na objednávku města, která napovídá, že nová ubytovna bude.
****
Objednáváme si u Vás stavební projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy pobytové části objektu
administrativní budovy – areál staré úpravny vody“.
celková cena prací: 70 000,-Kč (bez DPH)
Celková cena max.: 84 700,-Kč (vč. DPH)
termín: 31.05.2022
Poptávka provedena: NE
****
Michaela Šťastná Wed, 11 May 2022 19:13:01 +0200 GMT
Diskuze: Nová ubytovna pro uprchlíky http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nova-ubytovna-pro-uprchliky?rss=1&comment=10465#comment-10465 No když napíšete s přesností, kdo kam – děti tam, dospělí tam – vyzní to tak, že máte info a proto můžete mít v problematice tak jasno a hned to vyřešit v komentáři.

Kemp, no o tom, kdo jej bude provozovat jsem nikde nečetla. Je takový projekt – to samo, to chce město – a město se konkrétně nevyjádřilo, jestli vodárnu (kemp) pronajme a komu, jen si nárokuje peníze z rozpočtu.
Kemp, podle studie je rozdělen na dvě části. a to právě pro vodáky a hlavně pro karavany.
http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-a-jeji-vyuziti
http://www.piseckysvet.cz/docs/02_20-05-13_ura.pdf

Inu, když z obyčejné chatky na Živci vznikl penzion, kdoví, co vznikne z ubytovny pro uprchlíky.
Michaela Šťastná Wed, 11 May 2022 19:12:00 +0200 GMT
Diskuze: Nová ubytovna pro uprchlíky http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nova-ubytovna-pro-uprchliky?rss=1&comment=10464#comment-10464 Můžou za prací dojíždět třeba do Prahy, mně je to jedno. Jen jsem uvedl, že v areálu Jitexu možnosti jsou. Jsou tam desítky firem.

Dva samostatné kempy jsou pro mně novinka. Myslel jsem, že půjde o jeden areál s jedním provozovatelem. Ale to je jedno. Zajisté se shodneme na tom, že takový rekreant vyžaduje bezpečné a klidné místo. V případě ubytovny pro uprchlíky asi takové zůstane, avšak jestli se časem změní v běžnou dělnickou ubytovnu, je to s otazníkem.
Bc. Ladislav Douša, DiS. Wed, 11 May 2022 14:50:58 +0200 GMT
Diskuze: Nová ubytovna pro uprchlíky http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nova-ubytovna-pro-uprchliky?rss=1&comment=10463#comment-10463 Spádově nepatří vodárna ke školce U Václava, ale na Hradiště a kde je psáno, že budou všichni pracovat v Jitexu?
Máte nějaké konkrétní informace o budoucích obyvatelích ubytovny, že znáte jejich pracovní zařazení nebo jen tak od stolu řešíte problematiku chrlením písmenek do komentáře?

Kemp, no mají být dva kempy, jeden pro auta- karavany, a druhý pro vodáky … ani nevím, jestli na té jediné studii k vodárně kempy zasahují až sem …
Michaela Šťastná Wed, 11 May 2022 11:51:19 +0200 GMT
Diskuze: Nová ubytovna pro uprchlíky http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nova-ubytovna-pro-uprchliky?rss=1&comment=10462#comment-10462 Je to v docházkové vzdálenosti do areálu Jitexu, kde by se pracovní příležitost mohla naskytnout celkem snadno. Pěšky přes lávku je to do školky u Václava kousek. Do jiných škol/centra města sice trochu dál, ale to je problém celého Hradiště… Zato si mohou hned za barákem zalyžovat.

Jestli bych se něčeho bál, tak souběhu s plánovaným kempem.
Bc. Ladislav Douša, DiS. Tue, 10 May 2022 23:32:49 +0200 GMT
Diskuze: Nová ubytovna pro uprchlíky http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nova-ubytovna-pro-uprchliky?rss=1&comment=10461#comment-10461 Po zasedání RM bývá natočeno videíčko o vybraných projednaných bodech, umístěné na FB města. Dnes k nám hovoří prostřednictvím videíčka třetí místostarosta a vybral pro nás informace o třech bodech, které považuje za zásadní. Jsou to:
- dezinformace o důchodovém domě – co je důchodový dům vysvětlil, myslí tím domov pro seniory- ten bývalý internát v Sovově ulici, po městě jde prý dezinformace, že tam zůstanou bydlet uprchlíci, ale třetí místostarosta chce dezinformaci zničit prohlášením, že 1.6. začne přestavba a už RM vybrala všechny dodavatele, včetně nábytku.
- za další zásadní informaci třetí místostarosta považuje odpovědět na časté dotazy na provoz restaurace Pí lokal, jako proč je zavřeno. Naštěstí je tedy vypsáno výběrové řízení na provozovatele a prý věří, že bude zase brzy restaurace v provozu.
- jako třetí zásadní bod vybral místostarosta rozhodnutí o umístění lavičky Fráni Šrámka u jezu, kam ji povolilo umístit Povodí Vltavy.

No, s těmi videíčky je to většinou tak, jak se říkalo na zasedání ZM, když se tento způsob prezentace vedení města odsouhlasil. Jsou tím, čím vedení města chce, aby byly, tentokrát jsou dva příspěvky o drbech (honosně nazvaný jako dezinformace) a jeden o zbytném výdaji města, ale kulturním.

Místostarosta sám praví, že vybral zásadní body ze včerejšího zasedání, takže rozhodnutí o nové ubytovně, o zadání staveb oprav komunikací a budov, o nové komunikaci u školky, o rozhodnutí, jak město nakoupí elektřinu, o Petici občanů, nepovažuje za zásadní.
Anebo nepovažuje občany za natolik kompetentní, aby pro ně vybral informace o těchto bodech ze zasedání a pro občany stačí jen informace o drbech? Kdoví …

P.S. Drbům se nevyhýbám, prostě jsou součást života člověka, ale nepovýšila bych je na zásadní téma obsažená ve videu s informací o zasedání RM.
Michaela Šťastná Tue, 10 May 2022 11:10:15 +0200 GMT
Diskuze: Zastupitelé penězi nešetřili http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zastupitele-penezi-nesetrili?rss=1&comment=10460#comment-10460 Městskému úřadu byla dne 29.03.2022 doručena petice nazvaná: „Petice proti bytovému domu“, kterou bude RM projednávat až dnes.
Petice má dvě části –
1)protest proti záměru výstavby vysokopodlažní obytné budovy na pozemcích p.č. 813/7 a 814/7 v kat. území Písek, označených v ÚP Písek značkou P1-12, dle záměru společnosti Energy Čenkov s.r.o

2) požadavek, aby samospráva aktivně hájila zájmy místních občanů na zachování urbanistické koncepce bez dalších obytných vysokopodlažních budov, a to schválením příslušné změny územního plánu na ploše P1-12 indexem BI2 – plochy bydlení v rodinných domech.

RM města může také přimout usnesení, že –
- (ne)požaduje předat k projednání v Zastupitelstvu města Písek, a to zároveň s návrhem změny č. 1a ÚP Písek

Jsem zvědavá, jak radní rozhodnou, jsem zvědavá, jak se se situací popasují. Na zápis spoléhat nejde, pochybuji, že nám popíše diskuzi k tomuto bodu, tak uvidíme.
Příloha č. 2 – Rozhodnutí Krajského soudu České Budějovice je neveřejná. Příloha č. 3 – Usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje je neveřejná. Územní plán je sice věcí veřejnou, jen některé dokumenty musí být před občany v tajnosti.
Michaela Šťastná Mon, 09 May 2022 13:33:41 +0200 GMT