Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Wed, 20 Sep 2017 23:44:41 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Hradišťský běh a dětský víceboj – pro borce všech generací se chystá druhý ročník na 23. září http://www.piseckysvet.cz/pro-rodinu/hradistsky-beh-a-detsky-viceboj-pro-borce-vsech-generaci-se-chysta-druhy-rocnik-na-23-zari?rss=1&comment=7542#comment-7542 S těmi palci to není, paní Staňková, zase až tak žhavé. Kolikrát se nedá ani dost dobře rozpoznat, jestli palec dolů je nesouhlasný třeba s nějakou zveřejněnou nepravostí, a nebo jesti je nesouhlasný s tím, že se na tu nepravost poukázalo.
V tomto případě můžeme ty palce vnímat například i jako rozčarování nad faktem, že si návštěvníci mají přinést (vlastní) buřty.
Luděk Blaha Wed, 20 Sep 2017 23:17:12 +0200 GMT
Diskuze: Hradišťský běh a dětský víceboj – pro borce všech generací se chystá druhý ročník na 23. září http://www.piseckysvet.cz/pro-rodinu/hradistsky-beh-a-detsky-viceboj-pro-borce-vsech-generaci-se-chysta-druhy-rocnik-na-23-zari?rss=1&comment=7541#comment-7541 Trochu nechápu, proč někdo dává palec dolů akci, kterou někdo jiný pracně připravuje nejen pro děti, ale pro všechny. Pořadatel se snaží s velkým úsilím zajistit všem na Hradišti krásný den. Kdo kdy cokoli organizoval, tak ví, že to nikdy není jednoduché.
Moc by mě zajímalo, zda ten člověk, který hlasuje proti, někdy něco pro ostatní ve svém volném čase udělal .
Zdenka Staňková Wed, 20 Sep 2017 23:05:15 +0200 GMT
Diskuze: Lyžování na Šarláku znovu na stole http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/zamer-lyzovani-na-sarlaku-znovu-na-stole?rss=1&comment=7540#comment-7540 Jako pupen na květince, den ode přibývají listy, další listy, poupě se obalilo,vyrostlo, teď ještě jak se vybarví. Michaela Šťastná Tue, 19 Sep 2017 23:10:31 +0200 GMT Diskuze: Komplexně a jinak http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/komplexne-a-jinak?rss=1&comment=7539#comment-7539 "… nebude řešení vnímáno a posuzováno samostatně, jako solitérní záležitost, ale komplexně, ve vazbě na všechny ostatní oblasti a sféry života sídliště…" Proto: < Tisková zpráva č. 39 ze dne 15.04.2016 Město proto v loňském roce objednalo studii rozšíření parkovacích ploch u projekční kanceláře FACT s.r.o. „V dalších etapách chce město pokračovat úpravou ploch u mateřské školky, kde bude 20 nových míst a úpravou jižní lokality, kde by postupně mělo vzniknout cca 250 nových parkovacích míst,“ dodává místostarosta.>
Samostatně vypracovaná studie jen pro část sídliště, navíc dříve, než územní studie této části sídliště, do které město zpracovateli n a ř í d i l o ta parkoviště zapracovat, do obou variant, nekopromisně.
< Materiály pro jednání zastupitelstva města 19.01.2017 Do územní studie bude zapracován záměr města Písek „Rozšíření parkovacích ploch v lokalitě Třídy přátelství sídliště Písek – jih“. Dále bude ve studii zohledněna připravovaná stavba “I/29 Písek, Okružní křižovatka, Obchodní ulice“ a dokumentace pro stavbu „Vodohospodářské řešení lokality Jih III – Písek“ >
Hlavně komplexně…
Podchod? <Důvodová zpráva: Na základě usnesení rady města ze dne 8.9.2016 usnesení číslo 491/16 bylo dne 26.9.2016 zahájeno zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Podchod pro pěší“, přičemž lhůta pro podání nabídek je stanoven na 4.1.2017. Dne 1.12.2016 zasedalo zastupitelstvo města ohledně rozpočtu města Písek na rok 2017 a na základě usnesení číslo 277/16 nebyly schváleny finanční prostředky na veřejnou zakázku s názvem „Podchod pro pěší v Písku“. Na základě tohoto usnesení je radě města navrhováno zrušit VZ dle § 84 odst. 2 písm. e) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, s tím, že v případném správním řízení může ÚOHS konstatovat, že se nejedná o důvody stojící vně zadavatele a může konstatovat spáchání správního deliktu a uložit sankci (viz. např. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 25. srpna 2011 č. j. ÚOHS –S41/2011/VZ-8783/2011/530/SWa)>
Michaela Šťastná Sat, 16 Sep 2017 22:56:41 +0200 GMT
Diskuze: Komplexně a jinak http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/komplexne-a-jinak?rss=1&comment=7538#comment-7538 "…nebude řešení vnímáno a posuzováno samostatně, jako solitérní záležitost, ale komplexně, ve vazbě na všechny ostatní oblasti a sféry života sídliště. Přesně tak, jak to celá myšlenka Smart City Písek vyžaduje,“

Od myšlenky 'Chytré Město' by mohlo být docela blízko k realizaci 'Vychytralé Město'.
Ony ty 'podobné dříve zpracovávané dopravně – inženýrské studie' nejspíš taky něco stály.
A jak je to s zřejmě už odloženou myšlenkou podchodu pod tratí na Spartak? Stihlo se alespoň proměřit, jestli tam zabloudily od nejbližší stejnosměrné trakce nějaké ty bludné proudy?
Luděk Blaha Sat, 16 Sep 2017 20:19:09 +0200 GMT
Diskuze: Kácení na Pakšovce http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/kaceni-na-paksovce?rss=1&comment=7537#comment-7537 Od roku 2015 jsou přijímána opatření ke škodám, které způsobilo abnormální sucho, mezi nimi i boj proti škůdcům, co se tím pádem přemnoží. V roce 2017 se v místě výskytu škůdců nenasadila v boji proti nim chemie, lapače nebo tak? Pokácíme, vyřešeno? Inu, pak nejspíš dojde na další zjevení se. Michaela Šťastná Fri, 15 Sep 2017 22:09:48 +0200 GMT Diskuze: Kácení na Pakšovce http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/kaceni-na-paksovce?rss=1&comment=7536#comment-7536 No Máňa hlavně řikala, že to není směroplatný, to rýpání. Nicméně konečné řešení kůrovce nebylo nejspíš konečné, některé borovice jsou žrány, řekl bych, dál. Ing. Tom Droppa Fri, 15 Sep 2017 14:04:52 +0200 GMT Diskuze: Kácení na Pakšovce http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/kaceni-na-paksovce?rss=1&comment=7535#comment-7535 Otázkou zůstává, co všechno má takové rýpání splňovat, aby bylo přijato jako předmětné. Luděk Blaha Thu, 14 Sep 2017 21:23:38 +0200 GMT Diskuze: Odchází na vrcholu: Tereza Dobiášová rezignovala na funkci ředitelky Sladovny http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/odchazi-na-vrcholu-tereza-dobiasova-po-peti-letech-rezignovala-na-funkci-reditelky-sladovny?rss=1&comment=7534#comment-7534 "mé další setrvání v této pozici by nebylo zdravé a správné ani pro mne, ani pro organizaci"

Nezbude tedy, než se dohadovat 'kdo, s kým, o čem, pro koho'.
Luděk Blaha Thu, 14 Sep 2017 21:14:27 +0200 GMT
Diskuze: Kácení na Pakšovce http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/kaceni-na-paksovce?rss=1&comment=7533#comment-7533 Uvedenou TZ čtou, nejen na webu města, i absolutní laici v oblasti života stromů. Jedná se o její obsah, podání, vyjádření problému v TZ , to v první řadě. Rýpání se týká toho zvoleného textu tiskové zprávy, netýká se kácení.
To teprve potom, až druhořadou, (mezi řádky), je péče o zeleň, (nebo jiný majetek), jako taková, místně prováděná… stálá… odborná… preventivní… vhodná… včasná… zeleni prospěšná…
Michaela Šťastná Thu, 14 Sep 2017 18:51:34 +0200 GMT