Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Sat, 11 Jul 2020 06:39:09 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Revitalizace historického centra města Písek – 21.07.2020 od 16.30 hod. veřejné jednání pro "vyvolené" http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek-21-07-2020-od-16-30-hod-verejne-jednani-pro-vyvolene?rss=1&comment=9897#comment-9897 Pokud by projekt získal dost hlasů, tak věřím, že by zrealizovat šel. Vždyť to není nic náročného ani drahého. Pokud by to lidé chtěli, musí proto něco udělat a to dát hlas v PaRo. Dáte vy hlas v PaRo?

Zájmy radnice převažují nad zájmy občanů? Takhle by to snad fungovat nemělo.
Pavel Šebelle Mon, 06 Jul 2020 09:40:04 +0200 GMT
Diskuze: Revitalizace historického centra města Písek – 21.07.2020 od 16.30 hod. veřejné jednání pro "vyvolené" http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek-21-07-2020-od-16-30-hod-verejne-jednani-pro-vyvolene?rss=1&comment=9896#comment-9896 Návrh je zajímavý. Rozhodně by stálo za to část centra Písku zklidnit. Nevěřím ale, že to projde, protože zájmy radnice budou zcela určitě proti. Kamil Václavík Mon, 06 Jul 2020 09:27:33 +0200 GMT Diskuze: Rybníky to jsou http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/rybniky-to-jsou?rss=1&comment=9895#comment-9895 Správný odkaz je https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mestske-lesy-chrudim-obnovily-33-tuni-na-zachyceni-vody-v-krajine

Za povšimnutí stojí slovo "obnovili". Starší lidé ještě pamatují, že různé tůňky, mokřady a podmáčené louky byly běžnou součástí krajiny. Odvodňování krajiny k získání zemědělské půdy se provádělo po staletí. Masivní změny ve 20. stol. souvisely s rozvojem technologií a na území Česka hlavně i s násilnou kolektivizací venkova. Zatímco např. v sousedním Německu debata proběhlo rušení meliorací již na konci 20. stol., u nás k tomu bohužel pomalu dochází až nyní.

Viz i např. https://echo24.cz/a/SkLBq/komunisti-to-s-odvodnovanim-poli-a-mokrin-prehnali-i-proto-prislo-sucho
Hydrolog RNDr. David Pithart, CSc.: Hydrologové, zatím zejména v zahraničí, se dnes snaží odvodňovací systémy přetvořit tak, aby naopak vodu v sušších obdobích zadržovaly. „Úpravy ve smyslu zadržování vody spočívají například v zaslepení páteřních kanálů a výstavbě kaskády tůní a mokřadů v jejich původní linii, jednotlivé meliorační větve už pak nemají kam odtékat. Také se zvažuje regulace odtoku, t.j. přidání uzávěrů (klapek) , které by bránily odtoku v době sucha, ale umožnili ho v době přívalů a mokra.
Ondřej Medek Mon, 06 Jul 2020 09:24:09 +0200 GMT
Diskuze: Rybníky to jsou http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/rybniky-to-jsou?rss=1&comment=9894#comment-9894 https://ekolist.cz/img/ekolist-zpravodajstvi
Městské lesy Chrudim obnovily 33 tůní na zachycení vody v krajině 5.7.2020 01:22 | CHRUDIM (ČTK)

** Městské lesy Chrudim obnovily přes tři desítky jezírek a tůní na zadržování vody v krajině.
… "Problém s vodou je obrovský. Není úplně pravda, že lesy umírají na kůrovce. Zásadní problém je sucho a teplo. Snažíme se tam, kde voda spadne, ji trochu zadržet," uvedl Odvárka. … Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3000 korun.
"Z našeho pohledu je to směšná cena za to, jaký přínos to má pro přírodu," dodal Odvárka. Městské lesy v posledních letech trpí usycháním porostů.
Radnice proto pro firmu vytvořila speciální rezervní fond pro stabilizaci jejího hospodaření, neboť očekává ztráty. Musí likvidovat následky rozšíření kůrovce a dlouhodobého sucha a obnovovat lesní porosty. …**

Hra pro děti-Najdi 10 rozdílů- by se tu uplatnila plně!
U nás, nejen v Píseckých horách, budujeme rádoby nádrže, místo vstupu pro zvěř jsou s kádištěm a lovištěm, vedou k nim udržované – zpevněné lesní cesty, jsou osazeny rybami které se vylovují-asi tedy chov ryb, a vodu v nich drží hráze. A dovoláváme se tak pomoci přírodě, lesu, zadržováním vody výstavbou nádrží.
A ještě blbneme hlavy hasičům(a lidem ostatním), že mají stavby podporovat, že je využijí v případě lesních požárů, a tenhle argument převyšuje hlavní význam-zadržet vodu v lese.
Protože příroda, les nemá žádný hlas v zastupitelstvu přece…
A o kolik jiné myšlení mají na radnicích jinde v republice, čím to může být, je to z jídla, je to vodou, nadmořskou výškou… je to ve zvolených lidech?
Michaela Šťastná Sun, 05 Jul 2020 12:38:09 +0200 GMT
Diskuze: Pachty u nás a jinde http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/pachty-u-nas-a-jinde?rss=1&comment=9893#comment-9893 Tohle doporučuji přečíst celé, na uvedené adrese.
Není město jako město, nebo hlavní město a jeho části.
A že když už se chlubíme, jak jsme světoví, jak jdeme jiným příkladem, je dobré si to srovnat s tím, kde to dělají doopravdy, ne jen na FB, nejen na videích, nejen naoko!
Především pochybovačům, pochlebovačům, zastupitelům …. vřele doporučuji přečíst!

https://ekolist.cz/img/ekolist-publicistika.

Eva Tylová: Co se zemědělstvím ve městě? 11.5.2020

… Obdobná situace byla i na městské části Praha 12. Ta má ve své správě desítky parcel zemědělské půdy, celkem se jedná o cca 30 ha, pozemky jsou však rozdrobené od několika m2 po cca 3 ha. … Část pozemků jsme si nechali ve své péči. Na našich pozemcích postupně vysazujeme aleje, biokoridory, připravujeme komunitní permakulturní sad a zachránili jsme i památný dub na Točné…. . Pozemky kolem cest jsme se rozhodli sami osázet alejemi. Na jednom pozemku v blízkosti Cholupic chceme vytvořit komunitní sad … Namísto chemického hubení hrabošů instaloval pro dravce berličky. … Jednotlivé meze a pásy budou vytvořeny po celé délce (šířce) pozemku kolmo na svah tak, aby nedocházelo k erozi půdy a jejímu splachu. … Jednotlivé pásy budou zatravněny, budou na nich založeny luční louky a některé budou ponechány jako OP k pěstování zeleniny či jiných rostlin, to vše bez použití chemického ošetření. … Pozemek 390/1 + 392/2 (k. ú. Cholupice) v těsné blízkosti Cholupic si městská část nechá ve své péči a bude komunitně využíván všemi občany. Na pozemku bude vysázen permakulturní sad s doprovodnou zemědělskou činností. V sadu bude celkem vysazeno cca 50 kusů ovocných stromů (s důrazem na tradiční ovocné odrůdy a stanovištně odpovídající taxony) a 100 kusů keřů (ovocné keře a geograficky původní taxony křovin). …
Michaela Šťastná Sun, 05 Jul 2020 12:31:14 +0200 GMT
Diskuze: Revitalizace historického centra města Písek – 21.07.2020 od 16.30 hod. veřejné jednání pro "vyvolené" http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek-21-07-2020-od-16-30-hod-verejne-jednani-pro-vyvolene?rss=1&comment=9892#comment-9892 uvítal bych, kdyby ti co dávají palce dolů, něco napsali a uvedli nějaký argument, co je na tom špatného Pavel Šebelle Thu, 02 Jul 2020 18:49:14 +0200 GMT Diskuze: Revitalizace historického centra města Písek – 21.07.2020 od 16.30 hod. veřejné jednání pro "vyvolené" http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek-21-07-2020-od-16-30-hod-verejne-jednani-pro-vyvolene?rss=1&comment=9891#comment-9891 Včera syn vložil do PaRo návrh na úpravu centra, náměstí – polovina náměstí volná jako pěší zóna bez aut cca 90x40 m, se 4 většími stromy a kašnou, druhá polovina náměstí se 68 parkovacími místy.

Občané tedy nemusí čekat až je politici pozvou na jednání o revitalizaci centra, ale mohou jej sami ovlivnit i bez politiků, mohou hlasovat v PaRo pro projekt občanů, příp. navrhnout svoje řešení.

https://www.paropisek.cz/projekty/velke-namesti-s-pesi-zonou,-kasnou-i-parkovistem.html

Jak se Vám tento projekt líbí, budete pro něj hlasovat?
Pavel Šebelle Tue, 30 Jun 2020 09:14:11 +0200 GMT
Diskuze: Škatulata s majetkem města http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/skatulata-s-majetkem-mesta?rss=1&comment=9889#comment-9889 Hlavně že tu bude skateboardové hřiště,ale že na celém Pražském předměstí kde je plno důchodců a pečovatelských domů je nejbližší lékarna v centru to nikoho nezajímá,za to nejsou body. Vlasta Hájková Wed, 24 Jun 2020 14:05:53 +0200 GMT Diskuze: Kasárna se řeší bez veřejnosti http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/kasarna-se-resi-bez-verejnosti?rss=1&comment=9888#comment-9888 Nový web města raději komentovat nebudu, existuje již jedno přísloví, že člověk si zvykne i na ….
Ale, rozklikla jsem si nabídku Písek ňůws, abych zjistila, co se na zastupitelstvu ve čtvrtek dělo.

Bazén, no ten bod měl být vyřazen z jednání už jen proto, že když se něco pojmenuje petice pro zastupitele, tak je to petice pro zastupitele a má se projednávat jako petice a ne jako podnět, ale to je problém petentů, že dovolí porušení petičního zákona(jako petice se to nehodí spíš vedení města, ne petentům).

Bez komentáře ponechám příslib developerovi se spolufinacováním výstavby až 50 nových domů ve Smrkovicích, a to bez toho, aby věděli, s kým vlastně do toho město půjde-partner není jistý, možná ten anebo ten, nebo někdo jiný (v pohádkách je to aspoň vždycky čert) – okomentuji to až v okamžiku, kdy město nenajde peníze na financování prostoru kasáren, které řeší dřív a urgentněji. (nebo nebude na chodníky v Habeši, Sadovou ulici, sídliště, lavičky, na namalování přechodů….)

A kasárna – podání podnětu k pořízení územní studie Žižkových kasáren – s klidem místostarostka pravila, že se jednalo VÍCEMÉNĚ o formální zadání územní studie. Prý pouze dáváme podnět k tomu, aby územní studie vůbec vznikla a odbor územního rozvoje a plánování mohl konat potřebné kroky. Během srpna bude zastupitelům(O VEŘEJNOSTI SE LOGICKY NEMLUVÍ) předloženo detailnější zadání a zapracování. Sice máme k těmhle úkonům platné zákony, ale když nám jejich znění vysvětlí na Písek ňůws místostarostka v podobném duchu, jako ve čtvrtek zastupitelům, vlastně o nic nejde a jeden by si pomyslel, že jde jen o takovou formalitku, která nic neznamená a jen zdržela zastupitele od večeře, protože o tohle rozhodnutí odbor tolik stál. Neuvěřitelné a přesto vyslovené.
Víceméně … nemohu se toho výrazu nabažit, jsem zvědavá, jak dlouho tahle fraška bude balancovat na hraně a hlavně, na jakou stranu potom spadne, kam se to překlopí.

Vám nevadí, že už je o kasárnách rozhodnuto?
Michaela Šťastná Sun, 21 Jun 2020 14:49:22 +0200 GMT
Diskuze: Purkratický statek poprvé http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/purkraticky-statek-poprve?rss=1&comment=9887#comment-9887 I v tomto případě se zdá, že urychlené vyklizení i záměr prodeje byl cíleně a v předstihu načasován… v čí prospěch?

To, že je stálých obyvatel málo, je především důsledek dlouhodobé politiky města. Nemělo by to automaticky znamenat opomíjení, nezájem, a že v Purkraticích je možné to, co by jinde bylo nemyslitelné. Názory a potřeby lidí, kteří tu musí žít, jsou na posledním místě zájmu vedení města.

V tomto počtu se nemůžeme účinně bránit a předem se s tím počítá.

Při prodeji okolních pozemků a rozvoji průmyslové výroby přímo v Purkraticích Město získalo obří částky, životní prostředí i podmínky obyvatel se výrazně zhoršily. Ty jsou naprosto nesrovnatelné s jinými místními částmi. Zpět se za více jak dvacet let nevrátilo nic.

Žádný ze zastupitelů zde, ani v blízkosti nežije. Tím je asi řečeno vše.

Děkuji zastupitelům Pirátské strany, kteří podali protinávrh, oproti návrhu místostarostky Trambové, aby tento majetek zůstal městu. Bohužel neprošel.
Lenka Nádějová Fri, 19 Jun 2020 11:45:06 +0200 GMT