Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Tue, 06 Jun 2023 08:04:41 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Poprask kolem laviček http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/poprask-kolem-lavicek?rss=1&comment=10869#comment-10869 Přesně!
Vystihl jste to naprosto přesně, jestliže se nám dostává od města informací takových znění, nezbývá než dovodit co jim předcházelo a dojdeme stejného výsledku u mnoha akcí a projektů.

Stejně se dá dovodit spousta prodejů pozemků města, u dopravního hřiště město tušilo, že si pozemek jednou koupí a tak zůstalo po léta v klidu, své pozemky prodávalo a hřiště si samo nebudovalo; stejně tak nemovitostí, třeba U Honzíčka město snad i vědělo, že nikdy nebude mít schopné zastupitelstvo, které by vymyslelo co s budovou ve prospěch města a tak se několik let podporoval prodej až se to za půl darma prodalo.
Proto se všude ve městě staví dvouproudé silnice a žádný parkovací dům, protože se předpokládá zjednosměrnění těch ulic města kvůli parkování v jednom pruhu silnice.

A ty stromy vysazené s předstihem, aby začali plnit svou funkci, byly doporučeny i jako přirozená hluková bariera pro Žižkova kasárna podél přeložky. Už několik let tam mohla růst ta clona "zdarma". Jenže plán je odclonit přeložku nějakou tou budovou, aby se potom přišlo na to, že to nestačí a začalo se hledat řešení jiné …
Příkladů bychom našli fůru!
Michaela Šťastná Mon, 05 Jun 2023 11:13:55 +0200 GMT
Diskuze: Poprask kolem laviček http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/poprask-kolem-lavicek?rss=1&comment=10868#comment-10868 Z toho by se tedy dalo dovodit, že se čáry vymezující parkovací místa ve Smrkovické ulici oživovat nebudou, protože se dá předpokládat, že se tam někdy v příštích dvaceti letech bude dělat nový asfaltový povrch.
Z obdobného důvodu se na sídlišti Jih zřejmě vůbec neudržovala lávka pro pěší k mateřské škole, protože se tušilo, že bude dotace na kryté schodiště a po několika letech dokonce i na serpentýnu pro rodiče s kočárky, aby nemuseli obcházet celý blok, nebo tlačit ten kočárek do svahu po rozblácené pěšině.
A nechal se shnít venkovní bazén, protože se počítá tak do padesáti let s bazénem kompletně novým, ale už bez toho venkovního. Sice je uprostřed města nemálo let nevyužitá plocha alespoň pro malé caparty, aby si mohli v těch pařácích trochu zadovádět v čisté vodě na dostupném a klidném místě, ale zase je to určitě ekonomické. A kdyz tedy tenkrát nebyly peníze na slunečníky, aby děti nemusely být po celou dobu na přímém slunci, mohlo tam už za ty roky vyrůst pár pěkných stromů. Zadarmo…
Luděk Blaha Mon, 05 Jun 2023 09:51:33 +0200 GMT
Diskuze: Poprask kolem laviček http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/poprask-kolem-lavicek?rss=1&comment=10867#comment-10867 Taková analýza možná pro lavičky na sídlištích existuje, když se o ně nedbá po desetiletí. Vtip.
Takové schvalování rozpočtu města velikosti Písku bývá zařazeno do zasedání o vysokém počtu dalších bodů a zastupitelé zřejmě proto nevěnují jednotlivým položkám rozpočtu tolik času při jeho schvalování, aby neseděli na zasedání do noci. Je tu mizivá možnost, že se všichni sešli někdy před zasedáním, nějakou debatu učinili a na zasedání pak už veřejně nemají co říci, což tak trochu popírá logiku aktu veřejného projednání. Nejen k lavičkám.

Ach ty čáry na silnicích! Nejen na parkovištích chybí a prostě chybět budou, protože zrovinka tady se šetří. Vloni v listopadu se občan ptal, kdy bude obnoveno značení přechodu pro chodce v Harantově ulici k sídlišti Dr. M. Horákové a vedoucí odboru dopravy mu odpověděl, že se tak stane až po opravě celé křižovatky! A opravdu, žádné obnovení čar se nekoná!!!
Co na tom, že tudy chodí děti do školy. Co na tom, že se připravuje revitalizace celé ulice. Prostě se skočí do části ulice, něco se opraví, postaví se semafory a teprve potom se přece namalují čáry, protože se chováme jako řádní hospodáři a nenamalujeme přechod a potom ho nebudeme s asfaltem za půl roku nebo za rok odstraňovat! Oprava prý proběhne letos. Že se provádí oprava (?) v ulici, která se bude za nějaký čas opravovat celá, to je ekonomické přece!

K čarám na parkovištích čerstvé vyjádření ze strany města neznám. Péči řádného hospodáře vnímá vedení města zřejmě jen pro účelové akce. Že je tato péče hospodáře dlouhodobě v různých částech města zanedbávána nám město oznamuje samo, ale nerdí se u toho.
Ovšem, kdyby byla ta péče řádná, nemohly by být používány pro některé akce argumenty o zanedbaných pozemcích, objektech, místech, které město zvelebí tím, že na jejich místě vybuduje třeba parkoviště nebo kemp či snad přestaví tělocvičnu (prý zanedbanou a navíc jedovatou) anebo zanedbané hřiště na skatepark!
Michaela Šťastná Sun, 04 Jun 2023 18:09:45 +0200 GMT
Diskuze: Poprask kolem laviček http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/poprask-kolem-lavicek?rss=1&comment=10866#comment-10866 Jistě by byla zajímavá analýza, jestli je z ekonomického hlediska výhodnější nechat věci nebo objekty sloužit až do jejich úplného dosloužení a pak je pořídit nebo postavit znovu, a nebo jestli je výhodnější prodloužit jejich životnost průběžnou údržbou. Někdy se nechá objekt zchátrat tak, že už není opravitelný a na nový nejsou peníze. Například venkovní bazén snad není nutné ani připomínat.
A tak jen, že v ulici Smrkovická na sídlišti Jih se už s konečnou platností vytratily čáry označující jednotlivá parkovací stání a začíná se parkovat halabala tak, jak se parkovávalo dříve. Na místě, kam by se vešlo třeba osm aut, je jich zarkováno jen pět. Tři auta… taková prkotina nestojí ani za řeč.
A tak ta původní investice "vybledla" bez dalšího užitku. Pokud by mělo dojít k obnovení parkovacího značení, bude se nejspíš muset znovu zaměřit. Asi vyšší náklady. Přitom stačilo včas nakreslit třeba jen metrové čáry na konci těch původních. Na očištěný asfalt samozřejmě. To aby nový nátěr vydržel déle, než ten dosluhující.
Takovému přístupu se, tuším, dřív říkávalo péče řádného hodpodáře. Někteří lidé se takto o svůj majetek starají i dnes.
Luděk Blaha Sun, 04 Jun 2023 00:21:49 +0200 GMT
Diskuze: Linka MHD na Živec http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/linka-mhd-na-zivec?rss=1&comment=10865#comment-10865 Dobrý den,

Vaše zklamání střídá mé. Je nutné uvést úplné informace – vjezd je zakázán motorovým vozidlům mimo:
- ubytované hosty Chaty Živec
- návštěvníky střelnice a
- vozidla s povolením Lesů města Písku s.r.o.

Dopravní značka je osazena na křižovatce U Vodáka – komunikace směrem k Malířským.

Následně po odbočení směrem na Živec je na dalším křížení vypuštěno z dodatkové tabule "návštěvníky střelnice", kteří nemohou použít přímou komunikaci na Živec. To je přesné znění současného nastavení.

"Třetí místostarosta nám tak zveřejnil: datum kontroly u penzionu Živec, v den kontroly v lese parkuje přinejmenším 9 aut, ale je to v pohodě, protože mají povolení pro vjezd do lesa, je zjištěno jedno porušení zákazu vjezdu v časově neurčeném trvání kontroly. K počtu aut v lese žádný komentář."

Při sobotním šetření jsme zkontrolovali všechna zaparkovaná vozidla, jednalo se o ubytované občany Chaty Živec, jedno z mnoha kontrolovaných projíždějících vozidel byl i provozovatel současné chaty, se kterým jsme na místě zkontrolovali udělování potvrzení, s ubytovanými jsme osobně mluvili. Vyjma jednoho zaparkovaného automobilu bylo opravdu vše v pořádku!

"Ačkoliv se v jednom komentáři Piráti odvolávají na rozhodnutí demokratické většiny, které prý nelze než respektovat, dosavadními činy nás přesvědčují o tom, že v rámci koalice nerespektují zákony, vyhlášky, nařízení, řády a fakta. Vedení města porušuje Jednací řády komisí města, u výborů města porušuje i zákon o obcích, porušuje se Vyhláška o přírodním parku Písecké hory, Lesní zákon."

Respektujeme všechny zákony, vyhlášky i nařízení. Respektujeme i řády a fakta. Jediný, kdo si fakta dlouhodobě upravuje pro své čtenáře jste Vy osobně, ale o tom jsme se již v historii zde bavili. Vaše rozčilení o tom, že si můžete psát, co chcete, je stále dohledatelné. Uveďte konkrétně, jak porušujeme Zákon o obcích, Vyhlášku o přírodním parku Písecké hory a Lesní zákon, nezůstávejte povrchní.

Důvodovou zprávu k rušení spojů máte na konci zprávy tiskové, doslova:

Přehled změn od 11. 6. 2023:
Linka 1 – spoj č. 19 – trvale zrušen – důvodem je velmi malá poptávka, spoj využívá průměrně
150 cestujících za měsíc, což je přibližně 5 cestujících na jeden spoj. Jako náhradu za tento spoj
je možné využít spoje 11 linky 6, který jede v podobné trase o hodinu dříve.

Linka 2 – spoje č. 1, 25 a 29 – trvale zrušeny – důvodem je malé vytížení spojů. V případě spoje
č. 1 se jedná o jednotky cestujících za měsíc. U ostatních spojů se pohybuje poptávka okolo 40
cestujících za měsíc. Spoj 29 je o víkendu možné nahradit spojem číslo 19 linky 6.

Linka 2 – spoje č. 3 a 16 – nepojedou o letních prázdninách – důvodem je výrazný pokles počtu
cestujících v letních měsících. U ranního spoje klesá počet cestujících ze zhruba 900 na přibližně
80 měsíčně. Stejný trend je v opačném směru odpoledne. Pro ranní spoj č. 3 s odjezdem v 7:25
je alternativou spoj č. 3 linky 6 s odjezdem v 7:31, odpolední spoj č. 16 s odjezdem ve 13:46 je
možné nahradit linkou 6 s odjezdem ve 13:10, nebo 14:19, případně linkou číslo 3 s odjezdem
ve 14:38.

Linka 5 – spoj č. 23 – nepojede o letních prázdninách – spoj je speciálně určen pro žáky
dojíždějící do škol na 8:00. Během školního roku přepraví zhruba 550 cestujících za měsíc, o 
prázdninách jen okolo 50 měsíčně.

Linka 6 – spoj č. 13 – rozšíření o víkendový provoz.

Nová linka 7 – bude jezdit na trase Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní–
Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry–Živec, a to v období od 11. 6. do, v dalších
letech od 1. června do 30. září.


Pokud přepraví autobus na lince a konkrétním spoji za den v průměru 4 lidi, není důvod jej udržovat, navíc obsahuje tisková zpráva i vyjádření, jaké jiné spoje mohou lidé využít a jsou pro ně náhradou. Tím je zajištěna ekonomická úspora i dopravní obslužnost obyvatel.

Přírodní park je obecná kategorie chráněného území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. V různých zemích má obdoba přírodního parku z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany. Slouží především k ochraně krajinného rázu.

Podle českého zákona o ochraně přírody a krajiny jsou přírodní parky zřizovány „k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami“ (který není zvláště chráněn jinak). Bývá zde omezeno využití území s potenciálem zničit nebo narušit tento ráz (např. průmysl, dopravní stavby, chatová výstavba apod.) (zdroj: wikipedie)

I přes to budeme dohlížet na dodržování pravidel i krajinného rázu Píseckých hor, protože se jedná o více než 6000 hektarů plochy, téměř 130 kilometrů zpevněných cest, o které se starají právě Lesy města Písku s více než 60 zaměstnanci.

Zmiňovaná pobytová lokalita (Vodák – V Živci) zaujímá cca 5 % z celkové rozlohy Píseckých hor. Tím nechci znevažovat toto území, jen uvádím faktická data k domnělé "devastaci" celého přírodního parku.

Doba koronaviru ukázala, že dostupnost píseckých lesů a této části je pro občany klíčová, respektuji i žádosti obyvatel (zejména starších spoluobčanů a maminek s malými dětmi), kteří svými žádostmi a vyjádřeními linku MHD elektrobusem na Živec požadují.

Jsem rád, že se nám podařilo nastavit právě 7 cest na Živec pro občany města týdně v období od 1.6. do 30.9. Jedná se o dva spoje v pátek, tři v sobotu a dva v neděli.

Linku číslo 7 nebude účelově obsluhovat pouze Živec, jedná se o standardní linku, které obslouží velkou část města Písku, konkrétně od Vlakového nádraží, přes nádraží autobusové, Budovcovu, Velké náměstí, Harantovu a Logry.
Josef Soumar Mon, 29 May 2023 22:24:35 +0200 GMT
Diskuze: Vandalové nejen v Palackého sadech http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vandalove-nejen-v-palackeho-sadech?rss=1&comment=10864#comment-10864 "…příště si budu muset tyhle veřejnosti podávané informace lépe fyzicky ověřovat."

Dobrý den, děkuji, určitě je dobré si to nafotit.

Hezký víkend, JS
Josef Soumar Fri, 26 May 2023 12:15:19 +0200 GMT
Diskuze: Vandalové nejen v Palackého sadech http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vandalove-nejen-v-palackeho-sadech?rss=1&comment=10863#comment-10863 https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/jilm-v-palackeho-sadech-se-docka-vyhlaseni-pamatnym-stromem-20220406.html
Vyhlášení stromu památným proběhne v letošním roce a spolu s ním dojde k sérii dalších opatření. „Připravovaná opatření by tento strom měla více ochránit a zejména pak zamezit enormnímu sešlapu a utužení půdy v jeho okolí. Podmínky v blízkosti stromu budou vylepšeny s cílem zabezpečit jeho delší perspektivu a zlepšit jeho zdravotní stav a vitalitu. S vyhlášením jilmu dojde k osazení cedule s označením památný strom. Stejná cedule bude též osazena k dubům, kde doposud chyběla,“ shrnuje Ondřej Kofroň. 6.4.2022

Popravdě, vycházím z této informace přes rok staré a proto jsem nazvala označení památného stromu také cedulí, proto jsem se domnívala, že již osazení označení bylo na stojan – zároveň s plotem – u jilmu podle plánu umístěno, proto jsem se domnívala, že cedule již u jilmu byla a nyní tam není.
Kde by mi napadlo, že ta informace neodpovídá skutečnosti, no, tak hlavně že stojan na ceduli je tam v předstihu a nepoškozen, příště si budu muset tyhle veřejnosti podávané informace lépe fyzicky ověřovat.
Michaela Šťastná Thu, 25 May 2023 21:30:58 +0200 GMT
Diskuze: Poškozování majetku města při akcích v Palackého sadech http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/poskozovani-majetku-mesta-s-jeho-pozehnanim?rss=1&comment=10862#comment-10862 K akci minulého víkendu. Nejen letos upozorňuji na nevhodné místo ke konání rozličných akcí, Palackého sady jsou parkem – definice parku není třeba uvádět.

- Nikde v článku neuvádím, že auta, která jezdila minulý týden parkem nějak s akcí souvisí, ani nedokládám fotkou- kamerový systém MP dovede rozlišit detailně dění v parku, tedy i identifikovat objekty pohybující se parkem a po zeleni.
- Auta, co byla hlídána v sobotu, vjížděla do parku, o tento samotný fakt se v sérii článků jedná. Jízdu po zeleni připouštíte bagatelizováním zmínkou o kousku trávníků sama, já ji nezmiňuji. Parky všeobecně tvoří kousky trávníků, jednotlivé stromy, keře …
- Je jedno do jakého povrchu jsou navrtány úchyty ke stanům a podobným věcem (já o vrtání do kamene nepíši), samotná absence takových úchytů v trvalé podobě inventáře parku napovídá, že místo nebylo určeno k takovým účelům, tedy není pro ně vhodné.
Shrnutí – pro akci se ničilo spárování chodníků, aby se následně zase opravilo (organizátorem?), někde byl přejet případně kousek trávníku auty, co vjížděla do parku – Palackého sadů, jak potvrzuje organizátorka akce.

Já nikterak samotnou akci, její význam nebo důležitost nehodnotím, nemyslím si, že bychom spolu měly vést jinou debatu.
"Písecký víkend módy a designu je oslavou české módy, udržitelné výroby a poctivého řemesla." A pro princip udržitelnosti mi přijde zvláštní umístit akci do nevhodného místa s pravděpodobností jejího poničení, nic víc
Michaela Šťastná Thu, 25 May 2023 10:22:24 +0200 GMT
Diskuze: Poškozování majetku města při akcích v Palackého sadech http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/poskozovani-majetku-mesta-s-jeho-pozehnanim?rss=1&comment=10861#comment-10861 Vážená paní Šťastná, ráda bych podotkla, že si velmi vážím času a péče, které věnujete zájmu o veřejný prostor a město samotné. Je to jistě záslužné. Ale jako organizátor Píseckého víkendu módy a designu si dovoluji trochu se obhájit. Pokud v minulém týdnu vjížděla do sadů nějaká auta, neměla s naší akcí nic společného. Ta, co tam vjížděla v sobotu, byla z naší strany hlídána, aby se pohybovala po zpevněných površích. Všechny jsme instruovali dopředu a velmi nám záleželo na tom, abychom nic nepoškodili. Je možné, že někde někdo přejel po kousku trávníku, ale udělali jsme maximum, aby se to nedělo a jednalo se případně o selhání jednotlivce. Ohledně stanů – bohužel se musí postavit, i když předpověď hlásí hezké počasí. Není to totiž nikdy jisté. Déšť a vítr by mohly poničit výrobky českých tvůrců, kteří jim věnovali spoustu péče a energie. Stany jsme uchytili pouze do spár, nikoli do dlažby a nyní je již vše opraveno. Pokud budete mít zájem, můžeme celou situaci probrat osobně. Budeme zároveň rádi za vaše tipy a nápady. Hezký den, Mgr. Veronika Poláková Veronika Poláková Thu, 25 May 2023 08:51:56 +0200 GMT Diskuze: Vandalové nejen v Palackého sadech http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vandalove-nejen-v-palackeho-sadech?rss=1&comment=10860#comment-10860 "Během ní někdo upravil informační ceduli u jilmu, a to tak, že cedule zmizela."

Jen upřesním, ta cedule tam ještě nikdy nebyla. Cedule se dokončuje, texty jsou zkontrolovány, strom nebyl ještě vyhlášen jako památný, na toto rozhodnutí čekáme. Držák s plochou pro ceduli se udělal a připravil zároveň s oplocením jako příprava pro budoucí osazení.
Josef Soumar Wed, 24 May 2023 16:21:45 +0200 GMT