Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Tue, 26 Oct 2021 04:07:52 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Město nechce letos PARO? http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/mesto-nechce-letos-paro?rss=1&comment=10294#comment-10294 Je to jen můj pocit, anebo je letošní ročník mnohem méně propagován než ten minulý? 2 měsíce zpátky sice vyšlo několik příspěvků na Facebooku, ale dle toho, že na webu přihlášen zatím jeden projekt, to asi příliš lidí neoslovilo. Bc. Ladislav Douša, DiS. Mon, 25 Oct 2021 17:20:11 +0200 GMT Diskuze: Rekonstrukce objektu v Sovově ulici č. p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/rekonstrukce-objektu-v-sovove-ulici-c-p-1556-v-pisku-na-zarizeni-pobytovych-sluzeb-pro-seniory?rss=1&comment=10293#comment-10293 Jestli se vychází z cen, které platily v září, preventivně bych ještě 25 % přihodil. Bc. Ladislav Douša, DiS. Mon, 25 Oct 2021 17:15:09 +0200 GMT Diskuze: Stěhování Infocentra, a majetky města http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/stehovani-infocentra-a-majetky-mesta?rss=1&comment=10292#comment-10292 Nejlepší a nejvýhodnější polohu mělo Infocentrum v jeho počátcích, a to na místě dnešní Domovní a bytové správy, Fügnerovo náměstí 42 (proč zrovna tak turisticky lukrativní místo pro „byťák“?). To nemělo chybu. Pár metrů od mostu, malé parkoviště k dispozici, velké prostory, zázemí. Následovalo nepochopitelné přestěhování do kamrlíku v Heydukově ulici, kde žilo, dá se skoro říci v utajení, jedenáct let. Iveta Hodoušová Fri, 22 Oct 2021 16:14:47 +0200 GMT Diskuze: Nové silnice, nová radnice http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/nove-silnice-nova-radnice?rss=1&comment=10291#comment-10291 Doplním další úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy ev. č. 160c ulice Stroupežnického v Písku v úseku mezi křižovatkou ulic Stroupežnického x Jiráskovo nábřeží a křižovatkou ulic Stroupežnického x Na Houpačkách pro realizaci stavby: „Písek – oprava povrchu ul. Stroupežnického“, a to trvale bez přerušení na dobu nezbytně nutnou pro provedení výše uvedené stavby v období od 01.11.2021 do dokončení výše uvedené stavby, nejdéle však do 12.11.2021 včetně, vše v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením. Michaela Šťastná Fri, 22 Oct 2021 15:58:59 +0200 GMT Diskuze: Zeyerovu ulici otevřou asi v listopadu! http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zeyerovu-ulici-otevrou-asi-v-listopadu?rss=1&comment=10290#comment-10290 V pondělí RM města projedná také tento:
"Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Písek – Zeyerova ulice.“ … navýšení ceny o dílo ve výši 495 579,43 Kč tzn. z původních 15 177 809,39 Kč na 15 673 388,82 Kč bez DPH … Dále návrh dodatku upravuje dobu plnění, a to prodloužení o 14 dní tj. z původního 24. října 2021 na 7. listopadu 2021. Hlavním důvodem prodloužení je ta skutečnost, že rekonstrukce křižovatky ulic Zeyerova a Nádražní je možné v současné době provést pouze po zprovoznění ulice Zeyerovy, což je plánováno na 24. října t.r. …

Jinak v materiálu je uvedena celá řada zajímavých informací, třeba co bylo schváleno u minulé stavby neudělat a co dodělává tedy tento stavebník …
Michaela Šťastná Tue, 05 Oct 2021 14:44:44 +0200 GMT
Diskuze: Zastupitelé a další miliony korun http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zastupitele-a-dalsi-miliony-korun?rss=1&comment=10289#comment-10289 Doplňuji k nadpisu článku-o milionech:
** Návrh na zahájení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) „Projektová dokumentace – stavební úpravy v objektu č.p. 85 Alšovo náměstí, Písek“, financované z prostředků města Písek.
Předpokládané finanční náklady akce: 1 950 000,- Kč bez DPH **
Projedná v pondělí RM, ale to se schválí, věřte mi.

Nicméně už několikátý člověk se mě ptal, proč nejde MP Písek do budovy po PČR do Zeyerovy ulice.
Je fakt, že budova se modernizovala pro provoz Policie a poslední úpravy proběhly snad rok nebo dva před stěhováním.
Nevím přesně, komu budova patří, ale je tam vše z požadavků MP a bylo by to k užívání ihned!
Že se o tom nemluvilo na ZM mi vůbec nedošlo, soustředila jsem se na tu památkovou ochranu knihovny, kterou si ta budova určitě zaslouží …

Ale pro MP Písek by byla Zeyerova ulice dost dobrá, si myslím, i když by budovu nevyužívala celou samozřejmě.
Michaela Šťastná Tue, 05 Oct 2021 14:29:55 +0200 GMT
Diskuze: V Semicích změna ÚP neproběhne http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/v-semicich-zmena-up-neprobehne?rss=1&comment=10288#comment-10288 Pravda, i tenhle článek sem patří, jak jsem byla jemně upozorněna kritikem toho článku, kterému vadí, že "o tom píšete furt dokola" tak to sem doplním pro jeho radost. :-) :-)

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zruseni-zmeny-v-uzemnim-planu-v-semicich
Michaela Šťastná Tue, 05 Oct 2021 14:19:51 +0200 GMT
Diskuze: Chodníky a ulice, výměna není rekonstrukce http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/chodniky-a-ulice-vymena-neni-rekonstrukce?rss=1&comment=10287#comment-10287 Ano, to je další fenomén posledních let, nechat věci žít z podstaty.
U něčeho je další interes a tak se médii prožene info, že se zcivilizuje zanedbaný prostor (budova, kopec, zákoutí) bez toho, aby se rovnou přiznalo, že se jedná o majetek města, které ten zanedbaný stav svou nepéčí způsobilo – a nikdy, nikdy se nehledá k potrestání viník.

Naproti tomu jde o peníze, které se do rozpočtů města prostě na takovou údržbu pravidelně nedávají a nikdo se při jeho schvalování neozve, jestli je na lavičky, na čáry, na chodníky, na údržbu toho, co si zaslouží údržbu předtím, než nastane zanedbaný stav.
Rozpočet údržby majetku není o tyto peníze ochuzen proto, že by je město nemělo, má je, ale dává je na různé zbytečné studie, na vybrané služby, na vybrané přestavby domů, na zakládání chovných rybníků, na zakládání nepotřebných webů a spolků, na spoustu zbytných věcí a dává je s vědomím, že na čáry nezbylo předloni, vloni ani letos.

A z peněz města by stálo za to nechat zpracovat Seznam městem trvale zanedbávaných majetků, takovou kroniku, kde venkovní bazén by mohl být podle zásluh na titulní straně tohoto seznamu, který by byl aktualizován a umístěn na webu města vedle položky Finance, jedno v jakém barevném provedení. Každé vydání Zpravodaje by mohlo obsahovat časosběrné fotky třeba těch čar a při jejich zmizení jim věnovat alespoň pár slov na tom papíře-třeba, byly jste s námi krátce, a neudělali jsme nic na vaši obnovu … loučí se s vámi zastupitelé, kteří to dopustili …
Michaela Šťastná Sat, 02 Oct 2021 10:30:49 +0200 GMT
Diskuze: Chodníky a ulice, výměna není rekonstrukce http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/chodniky-a-ulice-vymena-neni-rekonstrukce?rss=1&comment=10286#comment-10286 S nelíčeným zájmem sleduji, jak v ulici Smrkovická pomalu, ale jistě mizí bílé čáry vymezující parkovací místa. Zvláště pak na místech, kde byly nastříkány na vrstvičku bláta. Zřejmě se nechají zmizet úplně, aby se po nějaké době mohly zase pracně vyměřovat. Možná by stačilo alespoň provizorně stříknout konce těch čar. Zdá se ale, že bezúdržbový režim vychází v delším časovém horizontu výrazně levněji.
Nakonec u venkovních bazénů plaveckého areálu se takový přístup vyloženě osvědčil. Což například ve Strakonicích vůbec nepochopili.
Luděk Blaha Fri, 01 Oct 2021 22:41:20 +0200 GMT
Diskuze: Zeyerovu ulici otevřou asi v listopadu! http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zeyerovu-ulici-otevrou-asi-v-listopadu?rss=1&comment=10285#comment-10285 Zmatek nad zmatek. Dnes byla městem zveřejněna smlouva, v dokumentech k článku přiložený dodatek ke smlouvě. Zde čteme, že dodatek byl podepsán v nezměněné podobě a podpisem V Praze dne 07.09.2021 a V Písku dne 13.09.2021 tak nabyl platnosti termín dokončení stavby na den 07. listopadu 2021.
O slibovaném říjnu není v dodatku ani čárka.
Netvrdím, že stavba nemůže být dokončena dříve, ale podle tohoto dodatku smlouvy nemusí.
https://www.hlidacstatu.cz/Detail/17800255?qs=ico%3A00249998
Michaela Šťastná Mon, 20 Sep 2021 22:45:40 +0200 GMT