Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Thu, 25 Feb 2021 05:48:28 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Prodáváme za každou cenu http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/prodavame-za-kazdou-cenu?rss=1&comment=10146#comment-10146 Děkuji za příspěvek paní Šťasné. Je dobré vědět, že se o situaci v místě zajímá víc občanů. Pravděpodobně se zdá, že průmyslová zóna je daleko od města. Není. A průmyslová zóna není to, co je vidět ze silnice na Prahu. Je to ohromná plocha, skoro stejně velká jako celé Pražské předměstí. HLUK, prach, smog, imise, zničené silnice, všudypřítomné kamiony, světelné znečištění. Úbytek zvěře, volné přírody, ničení všeho kolem. Celá zóna je postavena na zemědělské půdě. Dřív se tato plocha jmenovala Velká pole.
Je patrný nezájem firem a Města o budoucnost života v místě. Proč taky? Z vedení města tady přece nikdo nebydlí.

Proti provozům typu galvanovna osvícené obce bojují (např. Záhady J. Klímy). Nedopustit výstavbu galvanovny v Purkraticích se snažili před rokem Piráti a několik málo dalších zastupitelů. Většinově ZM ale odsouhlasilo novou výstavbu Galvanovny Duchoň, která zatím působí v Čížové.
Dotaz:
„Je pravda, pane Duchoni, že na začátku února 2020, hned po schváleném prodeji pozemků, byla chemikáliemi z vašeho provozu galvanovny při havárii poškozena řada aut, která parkovala i mimo areál?“

…. Netroufám si odhadovat, co všechno dalšího mohlo být poškozeno.

I podle studií, které si nechává Město vypracovat, je Písek ohrožen mj. horkem, suchem. Zastupitelé, kteří hlasují pro prodeje, v průmyslové zóně v létě (ani jindy) zřejmě nikdy nebyli. Horko je tu jako v pekle. Kovové haly, manipulační plochy, parkoviště…V noci hluk, který je prý slyšet až do Oldřichova a k Sv. Václavu…
Kolik vody asi odčerpá průmyslová zóna? Jakou ekologickou zátěž pro Písek představuje celkově a dlouhodobě?

Přestože Město přistupuje k dalším a dalším memorandům, plánům na ochranu klimatu atp., průmyslová zóna se rozšiřuje i nad plán z roku 1996, tedy z dob „divokého kapitalismu“. Přesto se prodává dál, bez jakéhokoli úcty k "živému".

Není to už jen problém nejbližšího okolí, ale celého Písku. Nejbližší stanice kontroly kvality ovzduší je na Churáňově. Další rozšiřování prům. hal (výroba plastů) bylo povoleno i na základě modelů z jiných měst.

Z hlediska ornitologie je tato lokalita mnohonásobně větší a pestřejší než rybníky u Vodáka. Ale jak je patrné z předchozích staveb v místě, jde všechno. Pro ohrožené a chráněné druhy se zažádá o výjimku a může se postavit hala, parkoviště, vykácet zeleň.
Tak snadné to je, ale komerce je vždy na prvním místě. Velmi zajímavou rétoriku při prosazování prodejů používají především radní T. Franců, P. Trambová, O. Veselý, E. Vanžurová… ale i další, bohužel.

Zaměstnanost obyvatel Písku už dávno ve hře není. Proč má vůbec Písek s 30 tis. obyvateli největší průmyslovou zónu v Jižních Čechách?
Lenka Nádějová Mon, 22 Feb 2021 14:14:22 +0100 GMT
Diskuze: U Vodáka to začíná http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/u-vodaka-to-zacina?rss=1&comment=10145#comment-10145 Facebookový profil Ondřej Veselý zveřejnil dne 7.2. v diskuzi příspěvek, kde se nepěkně vyjadřuje o vedoucím odboru ŽP MěÚ Písek jen proto, že napsal na web města o projektu Kuličkou přes Písecké hory.

Vedoucí odboru odepsal na můj dotaz a třetí místostarosta jej za obsah nazývá hňupem.

Škoda, že sem pod článek se s tím nesvěřil, i já mám to info zprostředkované, ale je to pikantní. No dokonce se najdou tací, co tvrdí, že sem pod články komentáře nikdo nepíše kvůli mě, že prý:
"…. poslední dobou najde jen pár jedinců, kteří seberou odvahu se pod některým z Vašich článků písemně projevit s opačným názorem, než zastáváte sama."

Nechce se mi věřit, že třetí místostarosta, nebo kdokoliv jiný z politiků nemá odvahu se písemně projevit, i s opačným názorem, FB je toho dokladem. A že nepíší sem je jejich rozhodnutí, proč se nepouští do veřejného prostoru nevíme, komentovat moje články není žádná povinnost. Oni přece nemusí nic komentovat, mají moc a tak jim stačí vládnout.

I když s tak zásadním komentářem sem mohl přispět, projekt je v jeho místostarostovské gesci. –)
Michaela Šťastná Sat, 20 Feb 2021 10:54:58 +0100 GMT
Diskuze: Vodárna má přednost, U Honzíčka prodáváme http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-ma-prednost-u-honzicka-prodavame?rss=1&comment=10144#comment-10144 Tak vám nevím, jestli je to dobou, nebo čím, ale dějí se divné věci.
Podle posledního rozhodnutí zastupitelů v lednu, které nevznikalo vůbec lehce a fakt to trvalo dát dohromady usnesení, se U Honzíčka má prodávat.
Usnesení č. 16/21
Zastupitelstvo města doporučuje aktivně nabízet k prodeji pozemky i budovu U Honzíčka za cenu znaleckého posudku i prostřednictvím největších realitních inzertních webových stránek (Reality idnes, Sreality.) Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy.

Pro tohle usnesení bylo 17 zastupitelů.
Hlasováni se zdržela místostarostka Trambová, která nenavrhla jiné usnesení, jen v diskuzi uvedla – dle zápisu –
"Ing. Trambová – je tu ještě i možnost prověřit využití pro městské byty, touto otázkou jsme se dosud nezabývali."

Právě byla zadána studie na Honzíčka.
A měla bych být ráda, že možná zůstane Honzíček městu a možná bude sloužit dobré věci, ale proč to trvalo tolik let?
Proč naši řádní hospodáři několik let neúspěšně prodávají neprodejné a přitom to dávno mohlo sloužit městu?
A proč se to nezadalo před projednáváním na lednovém ZM, když pro zadání studie není potřeba souhlas zastupitelů?

Dobře, sice jsem myslela, že zvolení najdou mnohem lepší využití Honzíčka, ale chci doufat a věřit, že furt lepší byty než prodej bůhví na co.
Michaela Šťastná Wed, 17 Feb 2021 19:28:29 +0100 GMT
Diskuze: Vodárna má přednost, U Honzíčka prodáváme http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-ma-prednost-u-honzicka-prodavame?rss=1&comment=10143#comment-10143 Město Písek – objednávka – zjednodušená studie jako podklad pro posouzení záměru – rekonstrukce bývalé léčebny U Honzíčka v Písku

Objednáváme u Vás zjednodušenou studii jako podklad pro posouzení záměru – zrekonstruovat stávající chátrající budovu bývalé léčebny U Honzíčka v Písku a upravit ji na objekt pro bydlení. Předpokládá se návrh samostatných bytů (apartmánů) s technickým zázemím, s úložnými prostory. Součástí studie bude návrh řešení dopravy v klidu.
Obsah dokumentace:
- úvodní text – předběžné zhodnocení technického stavu budovy, požadavky na nutné úpravy a sumarizace navržených bytových jednotek.
- grafická část: ideový návrh – celkové řešení objektu ve skicované podobě: půdorysy jednotlivých pater (včetně vybavení), příčné řezy jednotlivými částmi objektu. Ideový návrh úprav vnějšího vzhledu – pohledy, situace – návrh řešení okolí stavby.
Studie bude obsahovat realizační propočet celkové rekonstrukce po jednotlivých částech, případně stavebních objektech, včetně výpočtu při kalkulaci výsledné ceny

Poznámky: nabídka počítá s několika konzultacemi s klientem nad rozpracovaným návrhem a zapracováním případných klientských připomínek a požadavků.

nabídková cena STUDIE PROVEDITELNOSTI: Celkem: 97 500,00 Kč bez DPH (nejsou plátci DPH)
termín odevzdání: 1.pol 05/2021

Poptávku včetně posouzení nabídkové ceny provedla Ing. Arch. Petra Trambová

Zadavatel při zadávání této objednávky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a konstatuje, že při vytváření objednávky nebylo možné jejich použití.
Michaela Šťastná Wed, 17 Feb 2021 19:23:21 +0100 GMT
Diskuze: Návrhy třetího místostarosty http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/navrhy-tretiho-mistostarosty?rss=1&comment=10142#comment-10142 Od 1.3. je třeba zajistit péči o zvířata a chápu, že je třeba konat.
Přijetím této smlouvy rada města potvrzuje dvě záležitosti naráz, tu uloženou zákonem a tu doplňující naše "klima".

Radní schválením této smlouvy potvrdili v tomto případě svou neschopnost dokázat jednat se smluvním partnerem, k jednání od loňského února nedošlo.

Radní tím potvrdili, že zde nedokážou plnit podmínky z příkazní smlouvy, že neumí najít shodu se smluvním partnerem, ani v tak jednoduché záležitosti.

Radní tímto usnesením způsobí nadužívání strážníků MP, které pověří transportem zvířat do 30 km vzdáleného města, tedy mimo katastr města, připočtěme k tomu navýšení nákladů na dopravu pro MP, a nelze pominout absenci strážníků v činnosti konané přímo ve městě během cest mezi Pískem a Týnem.

Radní v tomto případě možná se smlouvou nesouhlasili všichni, ale protože už několik měsíců nezveřejňují jmenné hlasování u projednaných bodů(což je v rozporu se zákonem), nemám, koho bych ze svého komentáře vyňala, tedy všeobecně, radní v tomto případě selhali, vedení města v tomto případě neprojevilo ani kreativitu, ani inovaci v řešení zákonem uložené povinnosti.

A o empatii k živému k živému tvoru, který se bude účastnit této anabáze, ani nemá cenu psát.

P.S. "Ten ji ale k 28. únoru tohoto roku vypověděl, město proto muselo hledat nový subjekt, který pro něj péči o nalezené a opuštěné kočky zajistí."
Tahle věta není pravdivá, radní nemuseli nikoho hledat, měli celý rok na to, aby zajistili péči o kočky sami, a mohli začít budovat útulek v Purkraticích, takže od 1.3. 2021 se mohl otevřít útulek tam.
Michaela Šťastná Tue, 16 Feb 2021 14:05:44 +0100 GMT
Diskuze: Návrhy třetího místostarosty http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/navrhy-tretiho-mistostarosty?rss=1&comment=10141#comment-10141 Tisková zpráva č. 13 ze dne 16.02.2021
Péči o opuštěné kočky pro město zajistí spolek Kočka v srdci

Péči o nalezené a toulavé kočky pro město Písek od března zajistí spolek Kočka v srdci se sídlem v Hosíně. Město vyhlásilo dvě výběrová řízení na zajištění péče o tato zvířata, ale nikdo se do nich nepřihlásil. Proto byl osloven spolek Kočka v srdci, který je ochotný péči o kočky zajišťovat. Rada města na svém jednání 15. února příkazní smlouvu se spolkem schválila.

Město má ze zákona povinnost postarat se o opuštěná a nalezená zvířata. Psi se vozí do útulku ve Strakonicích, péči o kočky na základě smlouvy zajišťuje spolek Písecké kočky.

„Smluvní podmínky včetně cenových ujednání jsou podobné jako v případě smlouvy se spolkem Písecké kočky kromě paušálních náhrad, které již platit nebudeme,“ řekl místostarosta Ondřej Veselý. Cena za krmný den pro jednu kočku byla stanovena na 50 korun, to je stejně jako v současnosti. Zájmem města je, aby kočky nezůstávaly v depozitu dlouho, ale aby se co nejdříve dostaly k novým majitelům. Proto je ve smlouvě zahrnuta motivační složka, která spolku přiznává příplatek za umístění kočky do adopce do jednoho měsíce od jejího převzetí.
Petra Měšťanová, tisková mluvčí
Michaela Šťastná Tue, 16 Feb 2021 13:53:15 +0100 GMT
Diskuze: Komentář k AD: Zcivilizujeme Písecké hory? http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/komentar-k-ad-zcivilizujeme-pisecke-hory?rss=1&comment=10140#comment-10140 Díky za detail, který veřejnost nezná.
Projektová dokumentace k vodnímu hřišti má být odevzdána do posledního března, pak se nejspíš stane součástí celkového projektu parku.
V té době by měla být celá rekonstrukce parku představena veřejnosti na veřejném projednání, na které se všichni těšíme. Věřím, že nám bude projekt srozumitelně představen a budeme moci posoudit, nakolik se ten název vodní hřiště shoduje s návrhem, nebo co vlastně to vodní hřiště je.
Michaela Šťastná Sun, 14 Feb 2021 13:20:52 +0100 GMT
Diskuze: Komentář k AD: Zcivilizujeme Písecké hory? http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/komentar-k-ad-zcivilizujeme-pisecke-hory?rss=1&comment=10139#comment-10139 Omluva za delší příspěvek, navíc tématicky vůbec nesouvisející s článkem. Ale když se tady rozjela diskuze k parku na Husově nám. … Jako bývalý petent mohu osvětlit, že plán na malé vodní hřiště je v textové části studie * popsán:
…stávající studna je v návrhu využita pro vytvoření malého vodního parku s ruční pumpou a herními prvky v dlažbě (využívá přirozený spád terénu směrem ke škole)….
Půdorysně orientačně např. str.36 + obecná fotoilustrace str.43. To bylo vše.

V petici k parku (5/2014) bylo pro nás nějaké podrobnější probírání mini vodního hřiště naprosto nepodstatné, takové „drobnosti“ jsme se pochopitelně vůbec nevěnovali.

Po veřejné „besedě“/prezentaci záměru revitalizace jsme zareagovali (radnice požadovala zpětnou vazbu) a k tomuto konkrétnímu uvedli: „Obnova studny a mini vodní hrátky jsou velmi hezké záměry. Těšíme se na podrobnější zpracování. (refer.provedení nábřeží Kadaň, ZOO Norimberk atp.)"

V upravené studii – návrh funkčního využití parku č.II (7/2016) je prvek vodního hřiště stále pojednán jen jako zvýrazněný oranžový oválek = bez nějaké detailnější specifikace…

V dubnu 2019 připravil odbor ŽP jasnou zadávací dokumentaci k zakázce na zpracování realizační PD akce „Revitalizace parku na Husově náměstí“. A součástí podkladů této klíčové a velmi podrobné zad.dokumentace byla i projednaná/upravená studie.
(také nerozumíme PROČ je dětské hřiště uvažováno do realizační PD rovnou, ale vodní hřiště valí úplně samostatně?)

Takže shrnuto.
Léta běží, ale k této určitě zajímavé atrakci zatím vůbec nic netušíme, nevíme, neznáme. Nu což, třeba bude nakonec milé překvapení? Snad bude provedení z odolných prvků v ANTIvandalském provedení. Opravdu se MOC těšíme na jakýkoli pozitivní posun ;-)

PS: určitě zveřejníme článek, který by celou tuhle (skutečně bohužel nekonečnou) anabázi přípravy revitalizace parku chronologicky zrekapituloval vč. pohledu bývalých petentů.

* studie viz odkaz https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=7782
Martin Špírek Thu, 11 Feb 2021 13:08:14 +0100 GMT
Diskuze: Vodárna má přednost, U Honzíčka prodáváme http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-ma-prednost-u-honzicka-prodavame?rss=1&comment=10138#comment-10138 Netřeba, abyste mi na téma Honzíčka cokoli vysvětlovala. Váš postoj je patrný z článku. Zkrátka se zde neshodneme na tom, že je budova – toho času zralá na generální opravu – pro město potřebná. Jestli má soukromý sektor lepší plány, jak s ní naložit, nechť si jí koupí a opraví za své.

Pokud na Vás moje příspěvky působí provokativně, berte to tak, že jde o pohled člověka, který pochází z jiné sociální bubliny. Rozhodně jsem zde nikdy nenapsal žádné slůvko jen s cílem, abych někoho na první dobrou vytočil.

Spíše si položte otázku, proč se poslední dobou najde jen pár jedinců, kteří seberou odvahu se pod některým z Vašich článků písemně projevit s opačným názorem, než zastáváte sama. Myslet si, že mám v celém Písku rozdílné názory jen já, je dosti ubohé.
Bc. Ladislav Douša, DiS. Sun, 07 Feb 2021 09:57:06 +0100 GMT
Diskuze: Přesazování vzrostlého stromu v našem městě http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/presazovani-vzrostleho-stromu-v-nasem-meste?rss=1&comment=10137#comment-10137 Když se svého času stavěl sjezd k OBI, podobně vzrostlý strom tehdy přesazovali o kus dál. Jestli vynaložená snaha k něčemu byla, nevím. Bc. Ladislav Douša, DiS. Sat, 06 Feb 2021 19:36:27 +0100 GMT