Přihlášení

Bazén na srpnovém ZM

4. 8. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Je možné, že vás to téma nudí, otravuje, rozčiluje, nezajímá, ale na každý pád má význam pro celé město, tak na stůl s ním. Bazén. Vlastně bazén je jen součástí centra vodních radovánek, co by se mělo v Písku stavět. Schválně to píšu, nejde jen o bazén, ale spoustu nadbytečných atrakcí k tomu. Letos se podruhé vrací k projednání zastupitelům a to rovnou tak, jak se vedení města celou dobu snaží protlačit.

   Budu psát zkráceně-bazén, měli v dubnu 2019 zastupitelé odsouhlasit podle předešlé vůle některých zastupitelů (tím připomínám, že počet 15 nebo 14 není pro mě vůle zastupitelstva, ale koaliční pakt) spuštění stavby aquacentra pod Lesnickou školou. Jen tak mimochodem, a těsně před hlasováním, bylo zastupitelům zmíněno, že se cena (už tak obrovská) ještě navyšuje na 350 milionů. Zastupitelé se rozhodli tuto stavbu a cenu nepodpořit a ještě na tom samém zasedání se usnesli, že bazén bude v kasárnách, pěkně vedle sportovní haly.

 

   Byla ustanovena pracovní skupina k bazénu, vybrán architekt, začalo se plánovat (to ponechám bez komentáře, byl by předlouhý a o kamufláži) a tím vlastně vůle zastupitelů jinou vůlí koalice okamžitě zastavena a patřičně regulována, nezlobte se na mě, ale když se předsedkyní pracovní skupiny stane místopředsedkyně pracovní skupiny u bazénu pod Lesnickou školou, nemůže to dopadnout jinak! Z pracovní skupiny nikdo nezná zadání, přesto jej architekt obdrží, bazén se mu do kasáren nevešel, pokud je mi ze zápisů známo, kdo s průběhem prací na projektu nesouhlasil, připomínkoval to, jenže jeho připomínky nejsou vypořádány. Týden před zveřejněním studie, ve které se bazén šoupnul na Výstaviště, přichází Petice pro zastupitele, kde je požadováno navrátit bazén za přeložku, a Petice se zároveň stává podkladem pro materiál předložený starostkou města nyní. Připomínám, že úředníky byla Petice vyhodnocena jako podnět, já jsem si její kopii nechávala také posoudit, je to prý Petice a její projednání zastupitelstvem jako podnět porušilo Petiční řád. Vše by se stihlo projednat a vrátit do minulého stavu do roka potom, co zastupitelé jasně řekli, že bazén chtějí v kasárnách, nebýt nouzového stavu.

   Jenže zastupitelé před rokem zapomněli rovnou nařídit zpracování nového projektu bazénu-třeba bez těch zbytečných atrakcí, ale s venkovním bazénem (ani na halu si tehdy nevzpomenuli), nebo tedy zadání do usnesení si dali, jen si nepohlídali jeho dodržení odborem pro investice a rozvoj, který na tom měl pracovat. No a tak se snadno do zadání pro architekta (dodnes není jasné, kdo a na základě čeho architektovi to zadání dal) bazén dostal jen jako neurčitá kostka, dokonce se tím kliďánko obešlo a porušilo to usnesení zastupitelů. Zastupitelé se neohradili proti postupu pracovní skupiny, která se chováním neřízené střely prokličkovala k projektu kasáren, který jde na ruku developerům, pak zase developerům, pak předešlým zamítnutým návrhům, a okrajově umístí mimo kasárna sportovní halu a bazén. Zastupitelé se neohradili proti tomu, že se nepracuje na předprojektové přípravě bazénu v kasárnách. Zastupitelé byli v tomto případě velmi pasívní, snad důvěřiví, tím usnadnili cestu k tomuto materiálu.

   A ejhle, aniž by byla kasárna dořešena, aniž by se studie architektů dočkala nějakého konce, lidem se totiž nelíbí umístění bazénu, a máme tu na zasedání ZM materiál, který se prve opíral o Petici a rovnou navrhuje vrátit bazén pod Lesnickou školu, místo dořešení studie v kasárnách. No proč ne, o tom, na čí pokyn se posunul bazén na Výstaviště se drží bobřík mlčení, pro jistotu se v tichosti a bez jediného komentáře přesune ve studii v květnu bazén s halou o kousek výš, aby vzápětí těsná většina pracovní skupiny prohlásila, že je sice bazén s halou už v kasárnách, ale jako podklad pro zpracování územní studie odborem územního plánování bude použita varianta s bazénem a halou na Výstavišti. Šmytec, konec. Tato pracovní skupina suplovala práci boha, vůli zastupitelů a zadání naprosto ignoruje od samého začátku.

 

  Zvláštností tohoto materiálu je rozbor petičních PRO a PROTI stavbě za přeložkou. Ke všem se totiž rovnou vyjadřuje odbor investic a rozvoje, ne v souhrnu, jako u jiných věcí, ale pěkně bod po bodu, třeba je to nový trend a bude to tak pořád u všech materiálů. Nebo je to důvod k podezření na podjatost úřadu.

   Zároveň je do materiálu zamotán současný bazén, tedy jeho žalostný stav, za který mimochodem zodpovídá vedení města, jsou vyjmenována jen jeho negativa a já to vnímám jako upozornění na to, že cesta zpět, ke starému bazénu a jeho opravě nevede, aby to náhodou někoho při čtení materiálů nenapadlo jako řešení. Teoreticky bych měla být nadšená, protože já neustále volám po tom, aby byly předkládané materiály co nejvíc obsáhlé, aby tam bylo vše, co zastupitel má vědět předtím, než se pro něco rozhodne. Tak pozor, tady tohle není ten typ zpracování, po kterém volám, tady jde o materiál jednosměrně zavádějící, který nemá připustit jinou možnost volby, než bazén za přeložkou, za 350 milionů prozatím!

   Když to shrnu, zastupitelé udělali svým loňským rozhodnutím o umístění bazénu ke sportovní hale do kasáren čáru přes rozpočet těm, kteří si bazén mermomocí prosadili za přeložku. Svou nedůsledností zastupitelé zároveň umožnili to, že bazén neměl šanci vzniknout v kasárnách, a tak se jen s menším opožděním, ale ještě včas před volbami (krajskými i komunálními) stihne pokus o návrat pod přeložku, hlavně prý „pro lidi“.

 

   Lidem připomenu dvě věci. Uvědomte si, že všechno, co se ve městě postaví se potom za peníze města musí udržovat. V rychlosti třeba zavřená lávka v Portyči-máme na její opravu nebo na stavbu nové? Budeme na to mít, až se postaví aquacentrum a ne bazén? Projděte si novostavby za poslední dobu, připočtěte si havarijní stavy staveb, které už už potřebují opravu dnes a přidejte si k tomu bazén. Potřebujeme a hlavně, můžeme si dovolit tak rozsáhlou stavbu? Budeme mít na údržbu všech těch staveb dost peněz? Neměl by se aquapark upravit na bazén, nevyšlo by to nyní i v budoucnu levněji?

   A druhá věc pro zamyšlení. Stává se to tu vlastně téměř pravidelně. Město vysoutěží výhodně zhotovitele nějaké stavby. Během stavby se zjistí nedostatky, které stavbu prodraží a musí se doplatit vícepráce. Poslední zářný příklad je protipovodňová zeď na Dukle. Město se spojilo do trojčlenky a mělo pořídit zeď ve výši 6.887.000 Kč bez DPH. Během stavby si město navíc objednalo stavbu chodníku za 1.106 548,42 Kč. Během stavby se zjistilo, že je to na místě jinak, než ukazovala projektová dokumentace a šup, cena za vícepráce 8 879 613, 13 Kč, ani nevíme, jestli s nebo bez DPH.

Nakonec jsou vícepráce dražší, než podíl na projektu. Jen tím chci naznačit, že se u stavby bazénu nárůst jeho ceny nedá vyloučit, vícepráce tu jistě také budou, u rozestavěné stavby se vícepráce schválí a kolik bude bazén nakonec stát?

 

   Pro úplnost obrazu, toho, jak je naformulováno usnesení, co obsahuje a co všechno je v materiálech, připojuji v příloze. A jestli máte čas a chuť dozvědět se, jak to doopravdy s bazénem ve městě vypadá, můžete vše sledovat přímo na zasedání zastupitelů, nebo na videopřenosu ze zasedání. To vám ušetří čas u pozdějšího dohadování se v různých diskuzích, kde se stejně nic nevyřeší, budete vědět ihned, na čem jste, jak jsou na tom naši volení zástupci.

 

Pro zajímavost, nezávazně – inspirovalo mě hodnocení jednotlivých argumentů odborem investic a rozvoje, tak se pokusím o podobnou věc u:

Stanovisko předkladatelky:

Předkladatelka navrhuje přijetí výše navrženého usnesení a návrat k záměru výstavby plaveckého areálu v lokalitě pod lesnickou školou dle již zpracované projektové dokumentace:

Důvody pro to shledává:

- již vynaložené vysoké náklady na zajištění podkladů a PD pro výstavbu plaveckého bazénu pod lesnickou školou

Já – to je běžná věc, město má s šuplících hromady peněz v podobě PD, studií, návrhů … kdyby se za jejich nevyužití měli zadavatelé zodpovídat, nebo je snad nějak uhradit, byl by to argument, ale takhle …

 

- zcela dokončená příprava a platné stavební povolení umožňující okamžité zahájení výběru zhotovitele stavby

Já- fajn, opáčko o šuplících, máme tam některé také, ale pozor, umožní se tím zahájení stavby za minimálně 350 milionů korun!

 

- špatný stav stávajícího bazénu a vysoké náklady na údržbu a modernizaci

Já- to je konstatování toho, jak se město stará o svůj majetek (vloni na ZM o bazénu zaznělo, že o nutnosti opravit bazén město ví od r. 2002) a třeba posledních několik let máme stejnou starostku, třeba i její vizitka a navazuje to rovnou na další poznámku o dobrých hospodářích

 

- nejasnosti ohledně možnosti umístění bazénu v prostorách Žižkových kasárnách, zcela nejistý termín realizace, neznámé náklady na tuto akci, bazén by zde byl zřejmě bez venkovní části, dle existujícího návrhu není ani umístěn zcela v areálu Žižkových kasáren

Já- tyhle nejasnosti si uměle vytváří město – jeho vedení – samo, zastupitelé se jasně vyjádřili, kde mají hala a bazén stát, termín realizace mohl být dávno určen, kdyby se o něm na ZM jednalo, bazén má mít podle usnesení zastupitelů venkovní části, ano, dle existujícího návrhu není v kasárnách, vyhodilo se něco přes milion za studii, která nesplňuje usnesení zastupitelů, to není argument, to je šlendrián

 

- rychlá realizace záměru tak, aby veřejnost i návštěvníci Písku mohli nový moderní bazén co nejdříve užívat

Já- tak tady ano, chybí tu dodatek, jestli máme penízky na tu rychlou realizaci

 

- dodržení postupů dobrého hospodáře ze strany města Písku

Já- viz nahoře, víc to nebudu komentovat

 

- zcela chybějící jakákoli představa o zdrojích financování infrastruktury a zástavby Žižkovských kasáren, když celkové předpokládané náklady přesahují finanční možnosti města i ve dlouhodobém horizontu

Já – nápodobně, i za přeložkou je bazén za možnostmi města. V kasárnách, stejně jako jinde ve městě, lze etapizací vyčlenit nějakou část a provést propočty na základě studie. Ale to by se muselo chtít, a opakuji, město se nevyslovilo, co s kasárnami

 

- budování infrastruktury pro Žižkova kasárna je uhraditelné i z jiných zdrojů než jako investice předcházející stavbě bazénu, která bude následně (bezplatně?) využita jinými stavebníky.

Já – ponechám bez komentáře.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

14. 8. 2020 (14:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

Byla jsem dotázána, zda znám jména všech "odborníků" podepsaných na Petici pro zastupitele.
Neznám. Petice je uvedena jen v textové podobě, ostatní jména jsou neveřejná.


Včera se o nich hodně hovořilo.
To právě oni (jejich argumenty jsou uvedeny v příloze) prý přesvědčili zastupitele, aby hlasovali pro přemístění bazénu zpět za přeložku.
Ale je fakt, že když známe jména těch čtrnácti přesvědčených, nebylo by od věci znát i jména těch, kteří je přesvědčili a kterými se včera pro svoje rozhodnutí zaštítili!
Třeba já si tak klidně celou dobu myslím, že podepsáni nejsou odborníci, ale lidé napojení na vedení města, protože odborné posouzení, které bych brala já v potaz, by muselo být od nezávislého odborníka. Třeba já si myslím, že potom, co musely být staženy peníze na bazén pod lesárnou z rozpočtu města, vznikla okamžitě tato petice, že jen její načasování zhatil virus.
Včera u referenda zaznělo, že by to měl být manipulativní prostředek, to je možné a mezi manipulativní prostředky patří i petice, stejně jako volby …

Odtajní se nám odborníci pyšně a hrdě sami, nebo se to nakonec dozvíme z jiných zdrojů?

Odpovědět

23. 8. 2020 (17:34)  –  Michaela Šťastná

0
0

Podívala jsem se dnes na Písek ňůws, na FB města.

Zatímco na zasedání ZM se čtrnáctka zastupitelů holedbala prospěšností výstavby bazénu za přeložkou, zaznělo hlavně odvolávání se na petici odborníků a jejich doporučení, PR města tady vzalo zpátečku.
Na webu města se hned druhý den objevila zpráva o tom, že bylo přijato usnesení těch čtrnácti, podepsaná Petra Měšťanová a omlouvám se, netuším, kdo autorka je.

Jinak je tomu na FB města, tak lze příspěvek komentovat, jenže PR města jej tam nezveřejnilo. Deset dní po slavné události a místo oslavy návratu bazénu do hry, máme tam dvě reportáže o Orlické přehradě. Á propos, má město ve smlouvě na PR služby i reportáže z Orlické přehrady, nemá to být komunikace vedení města s občany o našem městě?

Nicméně, na FB se bazénem vedení města nechlubí.
Já si myslím, že je to právě proto, že se bojí komentářů pod ním. I bych to chápala, nebudou to jen komentáře pochvalné.

A znovu, proto město najalo PR agenturu, aby se v komunikaci přiblížilo lidem.
Jak se teď ukazuje, měli pravdu ti, kdo byli od začátku proti tomu, aby město platilo agenturu, ukazuje se, že objektivních zpráv se v zásadních věcech nedočkáme stejně jako předtím, když zprávy agentura nezabezpečovala.
Tak fajn, úsudek si o tom, jak město informuje své občany udělejte sami, jen mějte na paměti, co a v jaké podobě vám město předkládá.

Odpovědět

23. 8. 2020 (20:33)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nejste lehce naivní? Primárním úkolem PR není šíření objektivních informací, spíše se hledí na marketingový dopad. A ten se dostaví, když se nezáživná informace podá nějakou formou, která je pro lidi stravitelnější.

Odpovědět

23. 8. 2020 (21:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nejsem ani lehce …
Držím se toho, co prohlásil především třetí místostarosta při obhajobě návrhu podaného na zasedání ZM, když se schvalovaly finance ke smlouvě s PR agenturou, cituji:
* JUDr. Veselý – důvodem zřízení této služby je, že v některých debatách s občany se nám komunikace příliš nedaří.
Nemáme nikoho, kdo by trvale řešil komunikaci s občany a různými spolky.
Děláme to jednorázově při konkrétních akcích a prezentacích konkrétních projektů. Příkladem neúspěšné komunikace byla např. lokalita U Vodáka nebo Žižkovy kasárna, kdy jsme postupovali odlišným způsobem a výsledkem byla pouze kritika.
Proto bylo zvoleno řešení prostřednictvím externí firmy.
Na doporučení byly poptány 3 společnosti, byla vybrána ta s nejnižší nabídkou. Pokud bychom najali stálého zaměstnance, vyšlo by dráž.
Tisková mluvčí má danou náplň práce. Využití KDM není vhodné, nepůsobí pouze v Písku, propaguje Písek navenek a má za cíl přitahovat turisty do města.
Tato nová činnost je zaměřena naopak – chceme oslovit místní občany.
K otázce navyšování rozpočtu – vyrovnaný rozpočet je něco jiného než vyrovnané hospodaření. *

* Ing. Hladík – od této služby očekáváme zlepšení komunikace s občany.
Na každém projednávání s občany zazní výhrady ke špatné komunikaci s veřejností.
Nyní připravujeme nové trasy MHD, které budou občany velmi zajímat, a bude třeba řádně komunikovat. Takových věcí je více, kanálů pro komunikaci je řada, anonymní postoj sociálních sítí je o něčem jiném než osobní komunikace. *

* JUDr. Veselý – vzhledem k volbám – v tom nebyl žádný úmysl. Problém voleb je, že jsou pořád nějaké, nyní jsou krajské volby a v tom nevidím problém.
Určitě by nebylo vhodné tuto službu zavádět před komunálními volbami. K pořadu v JTV – město si nic neobjednalo, neví, čí to byla iniciativa, možná to byla aktivita JTV. K výběrovému řízení – reference k vítězné firmě poskytl p. Jánský.
Co konkrétně bude služba obsahovat? Budeme požadovat šíření informací prostřednictvím co nejvíce kanálů, komunikovat s občany na sociálních sítích, hlídat a případně mazat vulgární vyjádření. *

* JUDr. Veselý – všichni politici budou samozřejmě s veřejností nadále komunikovat.
Externí firma bude vytvářet prostředí pro trvalou a hladkou komunikaci. Nedokážeme dopředu odhadnout, co občany bude zajímat, nechceme dělat akce jednorázově, ale trvale. *

A pro PR agenturu byli tito zastupitelé:
Mgr. Jan Adámek, JUDr. Ing. Michal Čapek, Ing. Tomáš Franců, Ing. Petr Hladík, MUDr. Karel Chytrý, Mgr. Miroslav Janovský, Josef Keclík, RSDr. Jiří Lejčar, MUDr. Vratislav Němeček, Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, MUDr. Rudolf Tyll, Mgr. Eva Vanžurová, JUDr. Ondřej Veselý, Karel Vodička.

Tak asi tak, jen ta informace o bazénu nějak nevyplula.

Odpovědět

24. 8. 2020 (20:10)  –  Ondřej Medek

0
0

Musíte dát web města www.mesto-pisek.cz –> Písek news –> Aktuality a je to Nový bazén bude pod lesnickou školou (14.8.2020)
Nebo to pak ještě je pod Tiskové zprávy

Bohužel, první stránka Písek news jsou opravdu jen nějaká PR videa, která běžného občana nezajímají. Měli by tam dát ty Aktuality.

Odpovědět

24. 8. 2020 (21:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jo jo, to jsem četla, píšu přece: … Na webu města se hned druhý den objevila zpráva o tom, že bylo přijato usnesení těch čtrnácti, podepsaná Petra Měšťanová a omlouvám se, netuším, kdo autorka je. …
ZM bylo 13.8. zpráva má datum 14.8.

A právě proto se divím, že navzdory všem slibům (k nutné potřebě najmout pro město PR agenturu) se zpráva objevila jen na webu, že na FB dodnes není, já si to vysvětluji tím, že FB lze komentovat a to si město nepřeje.

Odpovědět

25. 8. 2020 (10:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

…..Tak ahoj písečáci, dneska jsme měli radu města ….
Cituji z FB města, reportáž po jednání RM. Taková reportáž by nebyla vůbec špatným počinem, jen obsahem mi v rozšíření infa nepomáhá, ale netvrdím, že to tak mají všichni, někomu to takhle stačí.

Radní jsou v tomhle velice striktní, zákon umožňuje jednání bez přístupu veřejnosti, žádný poslanec ještě nenavrhnul změnu zákona k tomu, aby byla samospráva otevřená … U nás se smí jednání zúčastnit zastupitelé, v roli pasivního diváka a v počtu JEDEN kus z každé strany.
Smutné, hodně smutné, ale téma na jinou debatu.

Co mi v reportáži chybí a nezaznělo od nikoho – bazén. Silně pochybuji, že se o bazénu, nehovořilo, resp. nejednalo.
Bazén se projednával v červnu, kdy byl materiál odložen na srpen, důvody zná jen navrhovatel, a já věřím, že se okamžitě připravil materiál na vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, protože ostatní povolení byla zřejmě prodlužována a v platnosti. Ve zveřejněném materiálu na jednání RM uveden není, ale to není nic neobvyklého.

A dnes na FB ani slůvko, tak kam se podělo to přesvědčení, že prosadit bazén za přeložku je to nejlíp pro lidi, ale lidem to neřeknem? Kde je prohlášení o tom, že se pokračuje v tom, co si nalajnovali jiní už před volbami, že na bazénu se pracuje na plné obrátky, "hlavně pro lidi"?

Až bude zveřejněn zápis z RM, uvidíme, jak na tom jsme.

Odpovědět

27. 8. 2020 (21:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

Takzvaně na stůl dostali radní dodatečný materiál na pondělním zasedání, a takhle se usnesli:

b) Plavecký bazén Písek Návrh pracovního postupu a jmenování pracovní skupiny pro přípravu veřejné zakázky.
Uvedla Mgr. Vanžurová – navrhuje usnesení dle návrhu.
Usnesení č. 509/20 Rada města
1. bere na vědomí informace ohledně pracovního postupu na přípravě a provedení výběrového řízení k veřejné zakázce výstavby nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou

2. pracovní skupinu pro přípravu a provedení výběrového řízení k veřejné zakázce výstavby nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou ve složení: Ing. arch. Petra Trambová; JUDr. Luboš Průša; JUDr. Michal Štekl; Ing. Roman Drnec; Ing. Václav Filip schvaluje

3. rozdělení zakázky na 3 samostatné části: 1. Vlastní plavecký bazén; 2. Zařízení interiéru; 3. Parkoviště nad umělou trávou schvaluje

4. zpracovatele a administrátora veřejné zakázky JUDr. Michala Štekla – advokáta, náměstí Republiky 204/30, 301 00 Plzeň, IČO: 71447326 schvaluje.

Pro: Ing. Tomáš Franců, Ing. Petr Hladík, MUDr. Karel Chytrý, Mgr. Miroslav Janovský, MUDr. Vratislav Němeček, MUDr. Michal Turek, Mgr. Eva Vanžurová
Zdrželo se: JUDr. Ondřej Veselý

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.