Přihlášení

Dá se ještě něco zachránit?

19. 3. 2021 | Lenka Nádějová | Diskuze (1) | Vaše názory

Ano, pokud by se ochrana přírody brala vážně…

…ale se současným vedením města Písku jen stěží. Pozornosti zřejmě uniklo, že příroda se „nevyskytuje“ jen U Vodáka, ale zaslouží si ochranu všude, například na Mlakách, a tam i větší.

V Pukraticích se jedná o poslední část, která na severozápadě města zbývá. Na největší soustavě v katastru a majetku města – purkratických rybnících –  Zálesný, Kamenitý, (Topělecký), Prostřední, Loučný, Nádvorný, Rákosný a Bažný hnízdí, zalétá za potravou atp. značné množství druhů ptáků.
 

Husa velká, orel mořský, ledňáček říční, čáp bílý, labuť velká, moták pochop, rákosník velký, strnad rákosní, slavík modráček, potápka malá, slípka zelenonohá, chřástal vodní, bukáček malý, rehek zahradní, žluva hajní, rákosník proužkovaný, cvrčilka slavíková, bekasina otavní, moudivláček lužní, vodouš kropenatý, bukač velký.  (Výčet je neúplný).

Většina těchto druhů je chráněných. Mnoho z nich patří do kategorie – kriticky, silně ohrožený a ohrožený druh podle přílohy č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, druhy chráněné i podle právních předpisů Evropského společenství.  Výskyt v místě je srovnatelný s ptačími rezervacemi, CHKO, atp. Bukáček – v celé ČR pouze několik párů, tady je jedno z mála míst, kde hnízdí.

Výjimkou pro chráněné druhy se město Písek nezabývalo, zákony opomenulo (?) a vydalo stavební povolení.

Odpovědné obce takové lokality chrání a chlubí se jimi.  Tady je to naopak. Jen podepisují memoranda na ochranu ŽP, ale skutek utek. Projekty jako Smart City nám přírodu nevrátí. Rybníky a okolí jsou odpadkovým košem průmyslové zóny, znečištěné chovem ryb. (Zrušení chovu ryb se kupodivu povedlo U Vodáka, podnikatelské zájmy místostarosty O. Veselého s tím jistě nesouvisí).

Nyní se purkratické rybníky „obnovují“. Je otázka, jak se to povede a za jak dlouho se příroda vzpamatuje. Zda se hnízdící ptáci vrátí, jestli se budou mít kam vrátit. Není sporu o tom, že odbahnit rybníky je nutné. Ale i to lze dělat různými způsoby. Pokud by se do věci nevložili občané, členové České společnosti ornitologické a AOKP, důsledky by byly zřejmě fatální. Díky jim, i když vše se zachrání stěží.

Zastupitelé zřejmě ani nevěděli, co všechno souvisí se stavbou a nějací ptáci a příroda je nezajímají, nebo o nich vědět nechtějí. Výskyt chráněných a ohrožených druhů je v tomto případě vysloveně na obtíž. Vypadalo by to špatně pro jejich další politickou prezentaci a PR města. Obestavění průmyslovými halami, myčkou aut, vrakovištěm, vše se souhlasem zastupitelů, bez projednání změny územního plánu.

Vše pokračuje dál. V případě prodeje dalších pozemků pro průmyslové haly, opět blíž k rybníkům i městu, se zastupitelé (březen 2021) zřekli odpovědnosti a řešením pověřili Radu města. Většina členů RM vyniká angažovanou rétorikou na podporu dalšího rozšíření největší průmyslové zóny v jižních Čechách, kterou ta písecká je.

Dalšími možnostmi využití pozemků se také nikdo nezabýval. Před galvanovnou to ještě bylo reálné! Aby byl obrázek úplný: návrh zastupitele M. Brože a OV Purkratice, aby byla alespoň lépe smluvně zajištěna výsadba zeleně kupujícím, zastupitelé většinou také odmítli. Podporu zde mají jen ekonomické zájmy zahraničních firem a jednotlivců.

Pro výstavbu GALVANOVNY (2020) pouhých 180 metrů od rybníka, 1,3 km od sídliště Portyč, 1,1 km od novostaveb Sv. Václav a 2,2 km od starého mostu hlasovali:
Jan Adámek, Michal Čapek, Tomáš Franců, Petr Hladík, Jiří Hořánek, Karel Chytrý, Miroslav Janovský, Helena Kozlíková, Jiří Lejčar, Vratislav Němeček, Michal Přibáň, Jan Taraba, Petra Trambová, Michal Turek, Tomáš Váně, Eva Vanžurová, Ondřej Veselý, Karel Vodička.


Proti výstavbě byli:
Marek Anděl, Martin Brož, Michal Horák, Josef Keclík, Zbyněk Konvička, Lukáš Nebes, Josef Soumar

Zdrželi se:
Tomáš Posekaný, Rudolf Tyll


Odsouhlasení a prodej pozemků pro galvanovnu Duchoň byl další v dlouhé řadě rozhodnutí bez odpovědnosti k přírodě i zdraví občanů. Přesto je tlak na další prodeje, bez zřetele k plnění předchozích usnesení ZM. Naši volení zástupci nedodržují ani svá vlastní rozhodnutí.

 

Vkládám do této rubriky, koresponduje s předchozími příspěvky, ale týká se i věcí veřejných, životního prostoru, pro rodinu…

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

21. 3. 2021 (20:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

Naši radní a zastupitelé se pobytem v přírodě chlubí často, třetí místostarosta i několikrát týdně např., ale nikdy ne tou, kterou sami nedovedou pro vlastní město uhájit. Je možné, že jejich sociální bubliny se hemží fotkami s kritikou stavu, který u nás máme, ale tam to nejspíš asi také končí.

Zastupitelé si na přírodu a životní prostředí vzpomenou v okamžiku, kdy se začnou sestavovat kandidátky k volbám, tím jsem si jistá. Jenže upřímný zájem a iniciativu lze věřit jen několika z těch současných a nejspíš nám k jejich sečtení postačí prsty jedné ruky.

Purkratická soustava rybníků má takový potenciál, který by nám mohl závidět kde kdo, ale naši zvolení to raději zabetonují, zaasfaltují a nebudou o tom ani jednat, aby se jich potomci jednou nemohli zeptat, co to tehdy jako zastupitelé dopustili.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.