Přihlášení

Jeden místostarosta prohlásil …

18. 1. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

… prostě vysoutěžíš na cenu a bohužel ti nezbývá, než to tomu zhotoviteli dát, přesto, že od prvopočátku takřka každý věděl, jak to s tou firmou bude vypadat, bohužel nestavěla u nás první věc, stavěla u nás Bakaláře, už tam jsme registrovali prodlení… a bohužel sídliště Jih je ukázkou kvality práce firmy ROBSTAV…

  Jeho komentář zazněl ke stavbě parkoviště u školky na jednání ZM 7. 12. 2017, týden před jednáním RM, která firmě prodloužila termíny dokončení stavby a penále. Navzdory tomu komentáři. Mezitím si ROBSTAV objednal u Městských služeb 11. 12. 2017 úpravu terénu po stavbě a smlouva byla zveřejněna pouhý den před jednáním rady města o dodatku prodloužení dokončení stavby:

11. 12. 2017

13. 12. 2017

 

Detail smlouvy

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

Objednávka-realizace vegetačních úprav na akci-Písek-MŠ Jih

 

311 502 Kč

Za poslední dva roky je to vůbec první objednávka tohoto typu mezi MS a ROBSTAVem.

  Nemám přehled o cenách těchto úprav, ale pro torzo kopce vyjdou úpravy na 311 502,- Kč? Na trávník, keře, asi i strom? Není to až moc?

  A po zaslání této objednávky Městským službám jedná RM, výsledky známe, jsou pro firmu víc než příznivé. Navzdory doporučením příslušných odborů. Náhoda?

  Ačkoliv ROBSTAV nevyužil Městské služby Písek za poslední dva roky pro žádnou zakázku, ne tak v opačném případě. Vzhledem ke zhodnocení firmy místostarostou je překvapující, že firma získala od MS (r. 2016 – 2017)zakázky za celkovou cenu u nalezených smluv 6 290 000, – Kč.

 

Smlouva podepsána

Smlouva zveřejněna

 

 

Plátce

 

Dodavatel/é

 

Popis smlouvy

 

Hodnota smlouvy

1. 12. 2017

13. 12. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1, č.2 ke smlouvě o dílo-Oprava vnitrobloku ulice  Kollárova – Písek

 

1 149 259 Kč

1. 12. 2017

13. 12. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Oprava povrchu příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku

 

285 080 Kč

31. 8. 2017

14. 9. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-Oprava vnitrobloku ulice Kollárova – Písek

 

1 144 114 Kč

24. 8. 2017

28. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-Oprava komunikace ul.Václava Kršky-Písek

 

236 640 Kč

23. 8. 2017

25. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Objednávka – zhotovení akce-Oprava komunikace ulice Václava Kršky – v Písku

 

236 640 Kč

31. 7. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace Šobrovy ulice-Písek

 

179 201 Kč

28. 6. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace Šobroy ulice-Písek

 

Neuvedena

31. 7. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace Na Houpačkách-Písek

 

370 948 Kč

28. 6. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace ulice Na Houpačkách-Píek

 

Neuvedena

31. 7. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-Povrchová orpava komunikace ulice U Vodárny-Písek

 

222 541 Kč

28. 6. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Povrchová orpava komunikace ulice U Vodárny-Písek

 

Neuvedena

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-"Oprava povrchu komunikace ulice Na Houpačkách v Písku"

 

375 886 Kč

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo."Oprava povrchu komunikace Šobrovy ulice v Písku"

 

184 283 Kč

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-"Oprava povrchu příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku

 

248 635 Kč

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-"Oprava povrchu komunikace ulice U Vodárny v Písku"

 

226 539 Kč

2. 8. 2016

6. 9. 2016

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo – Zhotovení veřejného osvětlení na akci Písek-Rekonstrukce lokality Bakaláře-II.etapa

 

1 427 729 Kč

  I kdybych hodně chtěla nevidět v tom nic, než běžný postup u staveb, nejde to tak a mám pochybnosti o té souhře náhod. Napřed je zadána studie rozšíření parkovacích ploch pro sídliště, z ní je vyňata část parkoviště u školky, pokácí se v předstihu stromy v rozporu se zákonem, je zadána veřejná soutěž pouze na cenu zhotovení, termín zahájení stavby koliduje se stavbou Teplárny a pak už to známe, samé potíže, nečekané překážky, nečekané potrubí vody a plynu, nakonec i parovodu, jedna chyba v projektové dokumentaci vedle druhé a stavba roku je světě. Smlouva podepsána v srpnu, konec stavby v říjnu, dnes jsme za půlkou ledna dalšího roku a hotovo není. Přichází dodatky k dokončení stavby, jednání o penále, a šup, je tu smlouva pro Městské služby, které tato firma nevyužívá pro finální úpravy po stavbě(aspoň v posledních letech ne). Vypisuji se tu s tím jen proto, abych objasnila důvod, proč tu náhody nevidím. Ne, nevidím.

  Místostarosty máme dva, na jiném jednání ZM ten druhý prohlásil: … v podstatě jste řekl, že jsme tady všichni bezpáteřní hajzlové, já si to nemyslím, nicméně minule, když tady pan Sámek řekl, že s výjimkou kolegy pana Brože jsme ostatní nesvéprávní, tak jsem respektoval doporučení pana doktora Průši, že ve veřejných funkcích musíme snést vyšší míru kritiky a nesouhlasu s naším chováním….

 

Související článek:

… bezpáteřní hajzlové …

 

0
0

Diskuze k článku +

6. 2. 2018 (02:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tady připojím komentář jako takové rozvětvení. Objevily se na Jihu značky se zákazem zastavení pro kácení. Stojí hódně blízko pole, kde si plánují stavbu parkoviště. Dnes se tam má kácet.
Inu změním plány a dojdu se zeptat, kdo a proč vydal povolení ke kácení. Nechci předjímat, ale protože se na webu města ani v tisku žádná informace o kácení nevyskytuje a jinak se o povolení ke kácení nedozvíme, budu se utěšovat, že to s polem nesouvisí. Pokud ano, mohu na porušení zákona reagovat ihned. A výsledek zase dopíšu.

Odpovědět

6. 2. 2018 (09:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak info je tady, kolem domu kácí keře, protože budou dům zateplovat. Až to zateplí, keře prý obnoví.
Ve vnitrobloku jsou označeny ke kácení 2 břízy, směrem k poli je označeno asi 10 stromů, ke kácení.
Hlavní problém vidím v tom, že nám nikdo nemusí nic oznamovat, člověk pak vidí poznačené stromy, a nezná důvod, proč mají být pokáceny. O těch dnes označených stromech vím, že se pokácí kvůli NEODBORNÉMU řezu v roce 2015. A o tom se taky mlčí, kolik stromů bylo zničeno neodborným provedením řezu.
Stejně tak si myslím, že kácení podél trati ve městě také probíhá i na stromech, které pokáceny být nemají.

Odpovědět

13. 2. 2018 (09:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Právě probíhá kácení poznačených stromů na Jihu. Většinou jde o stromy, které rostou pod el. vedením. Nemyslím, že jsem úplně mimo, abych nepochopila, že by se při pádu stromu nebo dotyku stromu na dráty mohlo stát neštěstí.
Na druhou stranu nejsem zase až tak hloupá, abych si myslela, že ty stromy vyrostly zničehonic o několik metrů, ani že se na to několik let vlastník pozemku nevykašlal, ani že podle platného územního plánu se musí el. vedení kvůli výstavbě zakopat – pak je kácení zbytečné, ani že je zde dva roky staré doporučení o tom, že vlastník pozemku má stromy prořezávat, ne kácet.
A vážně je mi úplně volná fráze o náhradní výsadbě(kdesi a čehosi).
Nesnáším rozhodnutí s fatálními následky, kdy ex post někdo uzná, že to tak být nemuselo, což už nevrátí dřívější stav.
Proto nechám rozhodnutí odboru ŽP o pokácení těchto stromů, stromů u podchodu, které pokácí o víkendu, prošetřit všemi, kdo to udělat mohou. Až všechna má podání budou vyřízena, neponechám si výsledek pro sebe, podělím se se čtenáři.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.