Přihlášení

Jeden místostarosta prohlásil …

18. 1. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

… prostě vysoutěžíš na cenu a bohužel ti nezbývá, než to tomu zhotoviteli dát, přesto, že od prvopočátku takřka každý věděl, jak to s tou firmou bude vypadat, bohužel nestavěla u nás první věc, stavěla u nás Bakaláře, už tam jsme registrovali prodlení… a bohužel sídliště Jih je ukázkou kvality práce firmy ROBSTAV…

  Jeho komentář zazněl ke stavbě parkoviště u školky na jednání ZM 7. 12. 2017, týden před jednáním RM, která firmě prodloužila termíny dokončení stavby a penále. Navzdory tomu komentáři. Mezitím si ROBSTAV objednal u Městských služeb 11. 12. 2017 úpravu terénu po stavbě a smlouva byla zveřejněna pouhý den před jednáním rady města o dodatku prodloužení dokončení stavby:

11. 12. 2017

13. 12. 2017

 

Detail smlouvy

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

Objednávka-realizace vegetačních úprav na akci-Písek-MŠ Jih

 

311 502 Kč

Za poslední dva roky je to vůbec první objednávka tohoto typu mezi MS a ROBSTAVem.

  Nemám přehled o cenách těchto úprav, ale pro torzo kopce vyjdou úpravy na 311 502,- Kč? Na trávník, keře, asi i strom? Není to až moc?

  A po zaslání této objednávky Městským službám jedná RM, výsledky známe, jsou pro firmu víc než příznivé. Navzdory doporučením příslušných odborů. Náhoda?

  Ačkoliv ROBSTAV nevyužil Městské služby Písek za poslední dva roky pro žádnou zakázku, ne tak v opačném případě. Vzhledem ke zhodnocení firmy místostarostou je překvapující, že firma získala od MS (r. 2016 – 2017)zakázky za celkovou cenu u nalezených smluv 6 290 000, – Kč.

 

Smlouva podepsána

Smlouva zveřejněna

 

 

Plátce

 

Dodavatel/é

 

Popis smlouvy

 

Hodnota smlouvy

1. 12. 2017

13. 12. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1, č.2 ke smlouvě o dílo-Oprava vnitrobloku ulice  Kollárova – Písek

 

1 149 259 Kč

1. 12. 2017

13. 12. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Oprava povrchu příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku

 

285 080 Kč

31. 8. 2017

14. 9. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-Oprava vnitrobloku ulice Kollárova – Písek

 

1 144 114 Kč

24. 8. 2017

28. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-Oprava komunikace ul.Václava Kršky-Písek

 

236 640 Kč

23. 8. 2017

25. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Objednávka – zhotovení akce-Oprava komunikace ulice Václava Kršky – v Písku

 

236 640 Kč

31. 7. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace Šobrovy ulice-Písek

 

179 201 Kč

28. 6. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace Šobroy ulice-Písek

 

Neuvedena

31. 7. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace Na Houpačkách-Písek

 

370 948 Kč

28. 6. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Povrchová oprava komunikace ulice Na Houpačkách-Píek

 

Neuvedena

31. 7. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-Povrchová orpava komunikace ulice U Vodárny-Písek

 

222 541 Kč

28. 6. 2017

11. 8. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Povrchová orpava komunikace ulice U Vodárny-Písek

 

Neuvedena

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-"Oprava povrchu komunikace ulice Na Houpačkách v Písku"

 

375 886 Kč

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo."Oprava povrchu komunikace Šobrovy ulice v Písku"

 

184 283 Kč

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-"Oprava povrchu příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku

 

248 635 Kč

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo-"Oprava povrchu komunikace ulice U Vodárny v Písku"

 

226 539 Kč

2. 8. 2016

6. 9. 2016

Detail smlouvy

 

Městské služby Písek s.r.o.

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

Smlouva o dílo – Zhotovení veřejného osvětlení na akci Písek-Rekonstrukce lokality Bakaláře-II.etapa

 

1 427 729 Kč

  I kdybych hodně chtěla nevidět v tom nic, než běžný postup u staveb, nejde to tak a mám pochybnosti o té souhře náhod. Napřed je zadána studie rozšíření parkovacích ploch pro sídliště, z ní je vyňata část parkoviště u školky, pokácí se v předstihu stromy v rozporu se zákonem, je zadána veřejná soutěž pouze na cenu zhotovení, termín zahájení stavby koliduje se stavbou Teplárny a pak už to známe, samé potíže, nečekané překážky, nečekané potrubí vody a plynu, nakonec i parovodu, jedna chyba v projektové dokumentaci vedle druhé a stavba roku je světě. Smlouva podepsána v srpnu, konec stavby v říjnu, dnes jsme za půlkou ledna dalšího roku a hotovo není. Přichází dodatky k dokončení stavby, jednání o penále, a šup, je tu smlouva pro Městské služby, které tato firma nevyužívá pro finální úpravy po stavbě(aspoň v posledních letech ne). Vypisuji se tu s tím jen proto, abych objasnila důvod, proč tu náhody nevidím. Ne, nevidím.

  Místostarosty máme dva, na jiném jednání ZM ten druhý prohlásil: … v podstatě jste řekl, že jsme tady všichni bezpáteřní hajzlové, já si to nemyslím, nicméně minule, když tady pan Sámek řekl, že s výjimkou kolegy pana Brože jsme ostatní nesvéprávní, tak jsem respektoval doporučení pana doktora Průši, že ve veřejných funkcích musíme snést vyšší míru kritiky a nesouhlasu s naším chováním….

 

Související článek:

… bezpáteřní hajzlové …

 

0
0

Diskuze k článku +

6. 2. 2018 (02:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tady připojím komentář jako takové rozvětvení. Objevily se na Jihu značky se zákazem zastavení pro kácení. Stojí hódně blízko pole, kde si plánují stavbu parkoviště. Dnes se tam má kácet.
Inu změním plány a dojdu se zeptat, kdo a proč vydal povolení ke kácení. Nechci předjímat, ale protože se na webu města ani v tisku žádná informace o kácení nevyskytuje a jinak se o povolení ke kácení nedozvíme, budu se utěšovat, že to s polem nesouvisí. Pokud ano, mohu na porušení zákona reagovat ihned. A výsledek zase dopíšu.

Odpovědět

6. 2. 2018 (09:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak info je tady, kolem domu kácí keře, protože budou dům zateplovat. Až to zateplí, keře prý obnoví.
Ve vnitrobloku jsou označeny ke kácení 2 břízy, směrem k poli je označeno asi 10 stromů, ke kácení.
Hlavní problém vidím v tom, že nám nikdo nemusí nic oznamovat, člověk pak vidí poznačené stromy, a nezná důvod, proč mají být pokáceny. O těch dnes označených stromech vím, že se pokácí kvůli NEODBORNÉMU řezu v roce 2015. A o tom se taky mlčí, kolik stromů bylo zničeno neodborným provedením řezu.
Stejně tak si myslím, že kácení podél trati ve městě také probíhá i na stromech, které pokáceny být nemají.

Odpovědět

13. 2. 2018 (09:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Právě probíhá kácení poznačených stromů na Jihu. Většinou jde o stromy, které rostou pod el. vedením. Nemyslím, že jsem úplně mimo, abych nepochopila, že by se při pádu stromu nebo dotyku stromu na dráty mohlo stát neštěstí.
Na druhou stranu nejsem zase až tak hloupá, abych si myslela, že ty stromy vyrostly zničehonic o několik metrů, ani že se na to několik let vlastník pozemku nevykašlal, ani že podle platného územního plánu se musí el. vedení kvůli výstavbě zakopat – pak je kácení zbytečné, ani že je zde dva roky staré doporučení o tom, že vlastník pozemku má stromy prořezávat, ne kácet.
A vážně je mi úplně volná fráze o náhradní výsadbě(kdesi a čehosi).
Nesnáším rozhodnutí s fatálními následky, kdy ex post někdo uzná, že to tak být nemuselo, což už nevrátí dřívější stav.
Proto nechám rozhodnutí odboru ŽP o pokácení těchto stromů, stromů u podchodu, které pokácí o víkendu, prošetřit všemi, kdo to udělat mohou. Až všechna má podání budou vyřízena, neponechám si výsledek pro sebe, podělím se se čtenáři.

Odpovědět

23. 7. 2018 (17:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Je až k nevíře, co za sebou vleče parkoviště u školky na Jihu. V červnových materiálech na jednání rady města se dočteme: Rada města dne 14. prosince 2017 Usnesení číslo: 797/17
Úkol pro: IR – Ing. Filip
K bodu 28)
Dodatek ke smlouvě o dílo na akci Parkování u MŠ na sídlišti Jih v Písku se společností ROBSTAV stavby k. s.
Popis úkolu:
Rada města ukládá odboru investic a rozvoje vyměřit společnosti ROBSTAV stavby k. s. penále dle SOD ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení počínaje dnem 08.12.2017.
Plnění úkolu:
Penále v souladu s SOD bude započteno v předposlední faktuře, závady bránící vydání kolaudačnímu rozhodnutí byly odstraněny, fakturace ukončena, úkol bude vyřazen ze sledování

Jeden by si myslel, že třeba v květnu byla provedena kolaudace a je tu konečně hotovo. Pak ovšem nechápu, proč když byly závady odstraněny, se až v červenci navařuje na zábradlí madlo pro držení. Ovšem je fakt, že cedule – Procházíte stavbou- od loňského září nezmizela, tak asi konec ještě není. Nevím, kolik je pravdy na tom, že zámková dlažba použitá na chodník u svahu se má používat pod auta a opačně, ale byl by to dobrý vtípek od zhotovitele….
A také musí být fakt, že kolaudace jistě neprobíhala za deště, protože by se zjistilo, že voda ze křivé komunikace a parkoviště neodtéká, ale tvoří lagunu přímo před auty, a zvýšení komunikace k chodníku u domu vodu posílá ze svahu rovnou před dům. Asi moderní způsob udržení vody v krajině. Kdo nevěří, ať se za deště přijde podívat.

Odpovědět

25. 7. 2018 (22:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dneska po ránu, ještě za chládku, přijel na svah u školky na Jihu červený náklaďáček, a nějací pánové zcela demontovali ta navařená madla ze zábradlí, se vším všudy. Kdyby nebylo děr v zábradlí, nikdo by tu předchozí činnost nepoznal. Nevím kdo to prováděl, chvátala jsem, ale po ránu je to téma na přemýšlení docela těžké. Co všechno se v té naší maloměstské polívčičce nenavaří… cha, a nedemontuje…

Odpovědět

4. 8. 2018 (00:23)  –  Luděk Blaha

0
0

V ulici Truhlářská a mezi těmi pěti krychloidními paneláky (viz https://bit.ly/2KoeQf1) se právě vzdouvá třetí revitalizační tsunami. Že se čas od času dopoledne vypne voda, aniž by se upozornění vylepilo třeba na vchodové dveře dotčených domů, budiž. Určitě to někde visí na netu, a je jen věci občana, jestli pravidelně prochází otevřené informační zdroje. Nad to dostatečně inteligentní občan podle přistavených cisteren jistě pochopí, že se něco děje.
Zaujala mne ale nově budovaná pěšina mezi domy od kruháčku k číslu popisnému 2178, která se prozatím v náznaku výkopu bude malebně lomit mezi značně vzrostlým javorem a ne moc dětmi využívaným vrtichvostovým herním prvkem.
Vzhledem k tomu, že je v Písku zvykem netratit čas a peníze údržbou čehokoli snad i proto, aby bylo víc příležitostí slavnostně stříhat otevírací pásky, dá se předpokládat, že ten herní prvek dřív nebo pozdějí zreziví a upadne bez náhrady. Pak tam zbude jen ten pěšinový cik cak, a pár lidí si možná bude lámat hlavu otázkou, co tím projektant myslel. Snad alespoň, že ten javor ještě nějakou dobu vydrží. Jinak bychom tu měli přenáramný exponát v odloučené expozici pelhřimovského muzea kuriozit.

Odpovědět

5. 8. 2018 (09:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Od 1. do 3. srpna bude omezena dodávka pitné vody na Jihu – tisková zpráva

Vodárenská správa Písek, s. r. o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku, firmou ČEVAK, a.s., oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou ve dnech 01.08.2018 – 03.08.2018 prováděny odstávky v dodávce pitné vody na sídlišti. Odstávky budou probíhat vždy od 8.00 hodin do cca 14:00 hodin. Toto omezení je způsobeno výměnou vodohospodářských zařízení na vodovodní síti.
V celé lokalitě může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu či úplnému přerušení dodávky pitné vody. Nouzové zásobování vodou je zajištěno dvěma cisternami. Jejich přesné umístění je označeno v situaci níže.
Firma Vodárenská správa Písek, s. r. o. a ČEVAK a. s. se velice omlouvají občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy i omezení a děkuji za pochopení.
V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK, tel.: 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!! nebo vedoucí provozu ČEVAK a. s., Provozní středisko Písek – Tomáš Votava (č. tel. 606 936
103). Pavel Čarek, Vodárenská správa Písek, s. r. o.

Vytvořeno / změněno: 2.8.2018 / 2.8.201

Text TZ mi neříká, že se jedná o stav nouze, ale o plánu. Zmizela slušnost, kopírování několika oznámení a jejich instalace na dveře dotčených domů by firmu zruinovala a oficiální zpráva se na web města dostala s jednodenním zpožděním! Co na tom, že jsou vedra, jde jenom o pár lidí, však oni si poradí.Vůbec nepíšu o nějakých povinnostech zhotovitele, ale o dobrých mravech.

K těm cestám, komentář jsem vyplnila v anketním lístku, stejně jako nikdy nepochopím ty dálnice pro pěší v místech, kde nejsou vchody do domů, nepochopím potřebu tvořit chodníky tam, co někdo vyšlápl pěšinu. Trávu hájím, ať je všude, kde je to možné, ale je to povrch jako každý jiný, tak po něm choďme, a nebetonujme hned každou stezičku, notabene odnikud nikam. Copak jsme zapoměli, že se po trávě i chodí?
Jsem pro přihlásit celý projekt revitalizace sídliště Jih do nějakých soutěží, schválně, za co by asi tak mohl získat cenu, od odborníků, znalců, průkopníků … Tohle sídliště tímto mnoho na exkluzivitě nezískává a jestli někomu z obyvatel postačí to, čím se chlubí web města (… Třetí etapa navazuje na předchozí dvě části uskutečněné v letech 2013 a 2014. V jejich rámci byla zvelebena jihovýchodní a centrální část sídliště. „Místní hodnotili příznivě například odstranění výškových rozdílů na komunikacích pro pěší a cyklisty. Spokojeni byli také s doplněním lamp veřejného osvětlení v místech, kde světla dosud nebyla nebo byla již nefunkční. Stav vnitrobloků panelového sídliště esteticky pozvedly terénní úpravy a doplnění zeleně i mobiliáře,“ říká Jan Venclík z odboru investic a rozvoje.) pak je laťka nasazena pár milimetrů nad zemí.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.