Přihlášení

… kde budou bydlet dělníci ze Srbska?

16. 8. 2019 | Lenka Nádějová | Diskuze (8) | Vaše názory

průmyslová zóna u Písku

V dosavadních vyjádřeních vedení města postrádám několik zásadních informací…

Bude nějakým způsobem firma Faurecia, která vznesla požadavek, kompenzovat městu tento vstřícný přístup? Třeba jen úklidem po vlastních dělnících u areálu a podél cesty? Odhlučněním provozů? Nebo se rada města snaží pomoci prostě jen tak, aby managementu firmy udělala radost?

Chybí i jasné vyjádření, kolik srbských pracovníků má přijít s „ideálně s rodinami“. Stačí jeden či dva? Byl nastaven nějaký limit ze strany města, nebo požadavky vznáší pouze firma Faurecia?

Vedení města by mělo rozhodovat především ve prospěch občanů Písku. Zde to vypadá, že podporu mají firmy, a to v mnoha ohledech. 

Město povolí další přísun 200 zahraničních dělníků, zatím na ubytovnu, ve spolupráci s městem Písek bude vyhledáno ubytování v bytech. „Pokud by přišly jejich rodiny, tak by město mohlo podle svých možností přidělovat byty třeba na dobu určitou“, říká starostka E. Vanžurová.  To má město tolik volných bytů, o které místní nemají zájem? Bude to jeden, dva byty, či dvacet? To souvisí s dotazem na „nějaké upřesnění“ ze strany města.

Paní starostka věří, „že budou pod určitou kontrolou a že se sníží počet problémů se zahraničními dělníky“.  Sem se nedostane každý, firma se za ně zaručuje“. To, že se firma, která potřebuje dostat zaměstnance do provozů, za něco zaručuje, nepovažuji za směrodatné. Jde o zisk.

Také bych ráda věřila, že se sníží počet problémů se zahraničními dělníky. Ovšem následné vyjádření už trochu tento optimismus popírá, když se předem uvažuje o pravidelných schůzkách zástupců Faurecia a Policie.

Problémy s agenturními zahraničními dělníky jsou, což jistě potvrdí všichni, kdo žijí v blízkosti legálních i nelegálních ubytoven, či se v některých částech Písku obávají jít večer ven.

Je možné, že budou následovat další žádosti firem o přísun zahraničních zaměstnanců, ubytoven, bytů…? V Písku je nezaměstnanost pod 2 %, tedy žádná. Ve stávajících provozech chybí pracovní síly už nyní.

Přesto se dále rozšiřuje (na písecké poměry dávno předimenzovaná)  průmyslová zóna, s další potřebou zaměstnanců. V nových plánovaných provozech Heyco Werk o 72 zaměstnanců. Další pracovní místa cca pro 100 osob prý připraví firma Primoco.

Pro běžného občana Písku už to není žádný přínos, spíše naopak. Příroda se dál pouze devastuje a zneužívá. Je pravda, že město po prodeji pozemků může postavit třeba tolik potřebný lyžařský svah či lesopark v Oldřichově, „vydláždit“ louku u Vodáka atd. Těchto vymožeností by se lidé možná ochotně zřekli, kdyby byl ve městě klid, pořádek a bezpečí.


Lenka Nádějová
 

0
0

Diskuze k článku +

16. 8. 2019 (10:50)  –  PhDr. Andrej Rády

0
0

Náš poslední vřelý, ba až žhavý kontakt se Srbskem bylo bombardování Bělehradu. Pokud ti Srbové dostanou patřičné papíry, mohou se po určitou dobu volně pohybovat v Schengenském prostoru, kam zatím patříme. Podobně jako např. Češi, Francouzi nebo Dánové. Pokud Srbové přijedou s rodinami, pravděpodobně jejich kriminalita nebude větší, než je tomu u píseckého obyvatelstva (první, druhé nebo dokonce třetí generace – těch déle usedlých rodin tu bude pouhá přehršel), které pro nějakou tu vraždu nebo krádež nechodí daleko, průměrně snad tolik, jak je tomu v zemi zvykem. Část obyvatel v Písku a okolí má italská nebo německá jména – jejich předkové sem rovněž přišli, někteří dokonce za prací. Pamatuji, kdy před léty byli "postrachem ulice" vojáci písecké posádky převážně ze Slovenska. Hodně jich tu zůstalo. Další z nás, Slováků, přijeli z jiného důvodu. Mnozí původní Písečané odešli, žijí jinde, možná tklivě o Písku vyprávějí, vrátit se sem však nehodlají.
Nevím, jak jsou na tom ostatní, mně je také nepříjemné potkávat písecké feťáky za bílého dne, i ty rodilé.

Srbští dělníci se většinou vrátí domů, anebo zde ti nešťastníci zůstanou, a chtě-nechtě obohatí na Písek již poměrně bohatou směsici národností. Podobně jak to dělají i naši známí a příbuzní v jiných zemích – televize nás teď zahrnují medailony o Češích, kteří se prosadili ve světě…

Pokud jde o přínos pro město – na to bych se neptal představitelů města. To se musí výše a dále. Například bych se zeptal ctihodných (i méně ctihodných) politických stran v této zemi, kdy bude zavedena komunální daň (nikoli jako další ale jako rozdělení té dosavadní). Komunální daň by skýtala nový úhel pohledu na podnikáni v obci, umožnila by obcím konkurovat mezi sebou například v nabídkách možností k podnikání. A odstranila by závislost na milostivém státním rozpočtu, jenž je pokračovatelem dávající ruky milostivého panovníka. To by však bylo jiné povídání.

Odpovědět

16. 8. 2019 (11:52)  –  Lenka Nádějová

0
0

Děkuji za komentář a musím říci, že v mnoha ohledech s vámi souhlasím. Mám přátele několika národností. Člověka posuzuji pouze podle chování a jednání. To, co píšete, že sem přišli za prací představitelé různých národností, je pravda, i to, že dobře splynuli. Mám ale pocit, že dnes obecně to příliš neplatí.

Máme zřejmě „novou dobu“, kdy host vyhazuje vrchního.

Bydlím v Purkraticích, u průmyslové zóny, mezi dvěma ubytovnami. Jedna pro nepřizpůsobivé občany – jedná se vlastně o městem vytvořené ghetto, druhá je pro agenturní dělníky. Jedná se odhadem o 150 osob, proti kterým jako stálí obyvatelé nemáme sebemenší šanci. Z valné většiny nerespektují žádnou ze zásad standardního (natož slušného) chování, elementární dodržování pořádku je jim cizí.
Někdy mám pocit, že celá tato oblast je nějakým hrůzostrašným zapomenutým sociálním pokusem. Např. za jak dlouho se pracující, daně odvádějící lidé integrují a přizpůsobí (obvykle nepracující, problémy způsobující, také často fetující) většině, kterou sem město Písek umístilo už v roce 2002. Upozorňuji, že sem jdou ti, kteří nemají šanci ani „v domě hrůzy ve Svatoplukově“.
Pravděpodobně je toto vše subjektivní. Obyvatelé klidných vilových čtvrtí, kteří nemají podobné zkušenosti, ani je neruší průmyslová zóna, se pak třeba mohou pohoršit a dát mi nálepku xenofoba.

Odpovědět

30. 8. 2019 (22:56)  –  irena irena slamova

0
0

Paní Nádějová zcela s Vámi souhlasím,toto pochopí jen ten který je s tím v každodenním styku dokonce nucen i bydlet.Sídliště Dukla je nový Chánov,kde se integrovali nepřizpůsobivý z celého sídliště jen na prstech jedné ruky,jvykradené kočárkárny,sklepy,zničené vchodové dveře,jsou tu sice cedule že je to monitorované,ale policie se jen smíla,dělají z lidí hlupáky,na Pražské ubytovna raději pomlčet,ted ještě budou dostávat byty 200 rodin a kdo neví tak Srbové jsou muslimové,kdy se tu bude pro ně stavět mešita? Ptal se lidí někdo jestli s tím souhlasí? To jsou přednější firmy,které tu ani nenechávají daně než vlastní domácí lidé? Pánové z úřadu mají určitě domečky na druhé straně Písku, to se mám já přizpůsovat těmto menšínám,ztrácet svojí kulturu a zvyky? NEBUDU!

Odpovědět

2. 9. 2019 (10:22)  –  Michal Horák

0
0

Srbové jsou pravoslavní, jenom na upřesnění.

Odpovědět

3. 9. 2019 (10:40)  –  Lenka Nádějová

0
0

1. Většinu zastupitelů města obvykle nezajímá názor, natož souhlas veřejnosti.

2. Myslím, že otázka náboženství či národnosti je v této chvíli nepodstatná.

3. Je pravda, že např. stavebnictví by se už dnes bez cizinců neobešlo. Můžeme doufat, že tito sem jdou opravdu za prací, bez natažené ruky.

4. Problém mám spíš s nejasnostmi, mystifikacemi a zvláštnostmi ve vyjádřeních radnice, ve kterých stále tápu.

Jednou jsou to ideálně rodiny s dětmi, jednou pracovníci s partnerkami… (není jasné, zda jde o mužské dělníky, či pracovníky jako celek) kolik je těch pracovníků tedy celkem do provozu? Město bude pomáhat se školami a školkami, přidělovat byty. To zřejmě bude nezbytné, protože kapacita dané ubytovny je těch avizovaných 200 osob. Firma pravděpodobně zajistí i lékaře, např. stomatologa či pediatra.

5. Pokud je program „Srbsko“ nastaven na pouhé dva roky, tak je zvláštní zpráva: „bude-li to potřeba, nabízí se v rámci programu možnost posílit místní pořádkové složky o dva srbské policisty.“ Za jak dlouho někdo zvládne řeč, zákony, zvyky… Není to trošku postavené na hlavu?

6. Jestliže tisková mluvčí MÚ argumentuje nejnižší nezaměstnaností jako kladem, je to úplný nesmysl. Už nejméně dva roky je celostátně nejnižší nezaměstnanost od roku 1997. Právě proto sem přeci jdou agenturní dělníci, a ne málo.
„Srbové jako stálí zaměstnanci Faurecie postupně nahradí v uvedeném počtu právě problematické agenturní pracovníky z různých zemí“… říká starostka. To je zřejmě účel vydávaných radničních zpráv na uklidnění veřejnosti.
Ti problémoví agenturní dělníci snad odejdou? O tom by se dalo s úspěchem pochybovat. Proč také, když možností je tolik.

7. „Udržitelný rozvoj průmyslové zóny je proto v zájmu města i jeho občanů“. V této, ani žádné jiné tiskové zprávě se neuvádí, jaká je ekologická zátěž průmyslové zóny pro město a životní prostředí… , ani to, jak se rozšiřuje. Ty občane, co bydlíš vedle ubytovny, si tedy raději zvykni.

8. Rozvoj průmyslové zóny je už jen v zájmu zahraničních firem, nikoli občanů. Proč má vlastně Písek největší průmyslovou zónu v jihočeském kraji ???

Odpovědět

4. 9. 2019 (22:06)  –  Martin Vokroj

0
0

Vážená paní Nádějová,
toto je jen důsledek . Neustále s prominutím stát skuhrá, jaký je u nás nedostatek dělníků a proto musíme přijímat dělníky ze zahraničí. Věc se má však jinak. Pokud by byli naši lidé placeni dostatečně, nebylo by toto vůbec potřeba. Pamatuji si, jak v Píseckých postřezích vyšel kdysi článek o tom, jak se bude budovat v Písku průmyslová zóna a jak zde bude mnoho pracovních příležitostí. Zahraniční investoři se tehdy holedbali, jaké budou mít místní dělníci platy. Bohužel nic takového se nestalo. Velice brzy si zjistili jak ubohé jsou platy na Písecku a tak to i nastavili. Proto jim tam nikdo nechce pracovat. A znovu opakuji – toto je jen důsledek.

Odpovědět

4. 9. 2019 (22:22)  –  Martin Vokroj

0
0

Odpověď paní Slámové ohledně srbských muslimů: v posledních Píseckých postřezích na toto téma vyšel článek – nikoliv na muslimskou otázku, abych nebyl zavádějící, ale všeobecně. Prý pokud nebudou respektovat pravidla a chovat se přístojně (neříkám to přesně, ale něco v tom smyslu), budou vyhoštěni(opět nevím, jak to bylo přesně formulováno). Inu počkejme si. Znovu se opakuji a tyto diskuse by se vůbec nemusely vést, kdyby byli Češi placeni tak, aby se za svůj plat mohli v Písku uživit. Toto je jen důsledek.

Odpovědět

2. 9. 2019 (17:50)  –  Vlasta Hájková

0
0

Náboženství: pravoslavní a islám-jenom na upřesnění

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.