Přihlášení

Lesní hřiště u Živce a další atrakce

12. 3. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

V pondělí zasedá rada města. Bude projednávat i bod: *Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření naučné stezky Cesta drahokamů – doplnění herních prvků“, včetně udělení vyjímky z Pravidel P42 o postupu veřejných zakázek malého rozsahu.* A teď pozorně čtěte popis tohoto lesního hřiště v důvodové zprávě.

    Důvodová zpráva:

Radě města je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) s názvem „Rozšíření naučné stezky Cesta drahokamů – doplnění herních prvků“.

Předmětem plnění VZMR na dodávky je rozšíření naučné stezky Cesta drahokamů v katastrálním území Písek v blízkosti chaty Živec. Stávající naučná stezka bude doplněna o 3D bludiště, které bude tvořeno pochozími lávkami zavěšenými mezi domečky na stromech, ve dvou patrech (ve výšce cca 4-6 m nad úrovní terénu).

V roce 2020 byla v dotčené lokalitě realizována první etapa lanového hřiště, složená z lanových herních prvků – zejména z nízkých lanových překážek, balančních prvků a dětského domečku, která se u veřejnosti se setkala s velkým ohlasem. Snahou předkládaného návrhu je rozšířit lanový areál o další prvky, náročnější jak na fyzickou zdatnost, ale i obratnost uživatelů (dvouúrovňové pochozí chodníky umístěné ve vyšších stromových patrech). Překážky nad úrovní terénu, se specifickým kotvením ve stromové linii (ocelové konstrukce, které budou celý herní systém jistit), vyžadují šetrný přístup odborné firmy s dobrou referencí.

Je zřejmé, že s ohledem na úzce specifikovaný předmět plnění (lanové herní prvky nad úrovní terénu), je vhodné, aby realizaci provedla odborná firma zabývající se dodávkami obdobného charakteru, které jsou velmi kvalitní a vysoce bezpečné.

Z výše uvedeného důvodu je radě města předložen návrh na udělení výjimky z Pravidel stanovujících postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcových pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle ustanovení čl. 3. Výjimka spočívá v provedení výběrového řízení formou uzavřené výzvy bez jejího uveřejnění na profilu zadavatele. Osloveno bude 7 uchazečů, kteří zajišťují tyto specifické práce a jsou prověřeni odborem investic a rozvoje s odvedením kvalitní práce v rámci již zhotovených staveb.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 983 000 Kč bez DPH.


 

   Já to doplním tím, co mě k tomu napadá.

a) Lanové prvky tvořené pochozími lávkami ve výšce cca 4-6 metrů nad úrovní terénu-u těchto prvků je hádám předpoklad, že zde bude správce hřiště fyzicky přítomen v době provozu hřiště a ponese odpovědnost za ty, co se nahoru vydají.

b) Překážky nad úrovní terénu, se specifickým kotvením ve stromové linii (ocelové konstrukce, které budou celý herní systém jistit), vyžadují šetrný přístup odborné firmy s dobrou referencí, já tu čtu, že se do lesa umístí ocelové konstrukce. Celé hřiště, od projektu po zhotovení podle mě dělá jedna firma- proto soutěž výběrového řízení na výjimku, proto odborná dobrá reference, takže vlastně zakázka upravená na někoho. Prozatím vše dělala firma Unipark, pokud se nepletu.

    Upřímně, nejsem příznivec těchto atrakcí. Ale dovedu si je představit všude jinde, než v Píseckých horách, za hranicí Přírodního parku. Ani lesní hřiště, které tam už je, ani tahle připravovaná věc sem nepatří, notabene zajištěná ocelovou konstrukcí. Do lesů hřiště nepatří, tento názor nikdy nezměním.


 

   A když pominu výstřelek toho, co u Živce vzniká, a proč, nepominu finance na to vynaložené. Hřiště vloni stálo cca 2 miliony korun, asi stejně tolik se investuje nyní.

   Ve městě nejsou peníze na opravy herních prvků stávajících hřišť. Nejsou peníze na hřiště pro jízdu na skateboardu, které město slibuje řadu let. Peníze se nenašly na spoustu jiných prvků, spadajících do kolonky hřiště. Ale na atrakce na Živci peníze jsou.

   A ještě něco. V lesích nám řádí kůrovec. Až napadne stromy, na kterých ty atrakce budou instalovány, co zbyde po pokácení stromů v lese potom? 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

17. 3. 2021 (01:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

Při schvalování rozpočtu na letošní rok navrhl zastupitel M. Brož hlasovat o vyřazení investičních položek, tedy i tohoto hřiště. Proti vyřazení hřiště (tedy pro jeho realizaci) z rozpočtu hlasovali:
Mgr. Jan Adámek, JUDr. Ing. Michal Čapek, Ing. Tomáš Franců

Mgr. Ing. Jiří Hořánek, MUDr. Michal Přibáň, JUDr. Jan Taraba

Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, Mgr. Eva Vanžurová

JUDr. Ondřej Veselý, Karel Vodička

O přijetí rozpočtu i s investicí na hřiště hlasovali:
Mgr. Jan Adámek, JUDr. Ing. Michal Čapek, Ing. Tomáš Franců,

Ing. Petr Hladík, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, MUDr. Karel Chytrý,

Mgr. Miroslav Janovský, Josef Keclík, MUDr. Helena Kozlíková,

RSDr. Jiří Lejčar, MUDr. Vratislav Němeček, MUDr. Michal Přibáň,

JUDr. Jan Taraba, Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek,

MUDr. Rudolf Tyll, MUDr. Tomáš Váně, Mgr. Eva Vanžurová, JUDr. Ondřej Veselý

Odpovědět

5. 4. 2021 (21:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dalších 300 tisíc korun pro výmysl hřiště v lese, a opravdu se budou ničit stromy u Živce. Jen pro něčí výmysl zmrzačte stromy, na to čekaly celý svůj život.
Z materiálů na RM příští týden:

2) Zvýšení částky 300 tis. Kč na položce cesty drahokamů – rozšíření stávající naučné stezky Živec.
V přípravě projektu cesty drahokamů bylo dle doporučení zpracovatele projektové dokumentace nutné nechat zpracovat dendrologický posudek řešící zdraví stromů, na které se budou umísťovat nové herní prvky. Zpracováním tohoto posudku a následným dopracováním projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s odpovídajícími výstupy dendrologického posudku došlo k navýšení hodnoty akce o 200 tis. Kč. Následně byla oslovena kvalifikovaná odborná firma, aby zpracovala finanční kalkulaci na provedení samotných bezpečnostních řezů u 15 stromů, které jsou vybrány k umístění a realizaci herních prvků. Tato kalkulace je u dotčených stromů odhadnuta na částku 100 tis. Kč.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.