Přihlášení

Linka MHD na Živec

28. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Moje zklamání z nově zvolených zástupců veřejnosti se s uplynulým časem prohlubuje. Není to jen pro jejich neplnění předvolebních slibů. Zklamání přináší celková kultura politiky zvolenými nastolená, kterou nedovedu slovně popsat. Mělo by mi být útěchou, že nejsem jediná, kdo už v tak krátké době po volbách zažívá takové zklamání v našich zvolených, ale není. A kdyby šlo jen o pocity, vem to nešť, bohužel se jedná o zklamání z jejich činů a nad tím nelze mávnout rukou.

   Před volbami se rozhodovalo o nápadu vedení města o zavedení MHD na Živec. Už tehdy město argumentovalo bez logiky smysluplnosti tohoto nápadu. Logikou myslím fakta, to, jak je chápeme. Živec se nachází v lese. Les je místem klidu, protože je domovem zvěře například. Víme, že v lese se chováme tiše, chodíme si tam odpočinout a nadýchat se vzduchu bohatého na silice, děláme to pro své zdraví. Les má pro svou ochranu vlastní zákon. Písecké hory jsou navíc vyhlášeny přírodním parkem. A z tohoto faktu je třeba vždy vycházet a řídit se jím.

   Vedení města v naprostém rozporu se všemi fakty rozhodlo chatu Živec přestavět na penzion, tedy na zařízení v nevhodném místě i pro jeho nedostupnost velké části veřejnosti. Doplněno bylo stejně tak nevhodně umístěným hřištěm. Navzdory tomu, že se stále jedná o les a přírodní park se začala připravovat úprava účelové cesty pro vjezd MHD do lesa.

   Ignorování samotného statutu lesa zvolení různě komentovali a nelogicky zdůvodňovali, což po nich jako kolovrátek opakovali a opakují někteří zastánci nápadu. Pro povolení vjezdu MHD do přírodního parku neexistuje žádný uznatelný důvod.

   K rozhodování o rozšíření cesty na Živec došlo před volbami a mnoho komentářů veřejnosti k tomuto nápadu obsahovalo zmínku, že se zastupitelé, kteří pro návrh zvednou ruku, stanou nevolitelnými. Piráti po hlasování v zastupitelstvu dali ihned voličům na vědomí jak hlasovali, a že oni s vjezdem MHD do lesa nesouhlasí:

https://www.facebook.com/piratipisecko/photos/a.265156103667787/2135108440005868/?locale=cs_CZ   Piráti Písecko

PROTI FREKVENTOVANÉ DOPRAVĚ NA ŽIVEC

Naši zastupitelé na probíhajícím posledním jednání zastupitelstva hlasovali PROTI vybudování 7 výhyben cestou na Živec

Zastupitelstvo však tento návrh většinou svých hlasů schválilo❗

Výhybny nejsou v současné době potřebné, jejich vybudování otevře možnost budoucímu vjezdu MHD a zvýšení zátěže celé lokality

Celkové náklady na vybudování výhyben jsou v předpokládané výši 8 milionů korun

   Tak do voleb heslo dobré, jeden by čekal, že hned po volbách se strana silou svého mandátu zasadí o zrušení tohoto nápadu naprosto legitimní cestou, například předložením revokace usnesení. Jenže kdepak, naopak se začalo s výmluvami typu:

Piráti Písecko Hlasovali jsme proti vybudování, zastupitelstvo ten den přijalo usnesení a zastupitelé demokratickou většinou vybudování výhyben odsouhlasili. Můžeme s tím nesouhlasit, ale musíme ctít vůli většiny. Koalice s ANO s tím nesouvisí, buďme objektivní.

   A výmluvy vystřídalo v těchto dnech naprosto odlišné stanovisko ke vjezdu MHD do Píseckých hor, které jsou stále lesem a vyhlášeným přírodním parkem. Takto i za Piráty dnes hovoří třetí místostarosta:

Chceme Písecké hory otevřít různým skupinám našich obyvatel, podobně jako jiné evropské státy zpřístupňují různé své turistické cíle. Pro obsluhu Živce jsme zvolili nízkokapacitní ekologický autobus. Nepředpokládáme tedy, že by zavedení nové linky, která sem bude jezdit jen tři dny v týdnu, znamenalo zvýšenou zátěž této lokality. Spousta lidí se už nyní na Živci jen zastaví a pokračuje po vyznačených trasách dál,“ poznamenal místostarosta.

   A k tomuto obratu smýšlení o tématu stačilo pár týdnů od voleb a jedna koaliční smlouva, zajišťující židle na radnici! Zarážející není jen obrat ve výrocích, ale i naprostá ignorace lesa jako součásti životního prostředí. Lesy Píseckých hor nebyly vyhlášeny přírodním parkem proto, aby se staly turistickým cílem města, ale aby získaly ochranu k zachování jejich stavu! A pokud se stanou turisty vyhledávaným cílem, i potom musí být plně respektovány jako les a přírodní park tak, jak to určuje lesní zákon a vyhláška.

   Do Píseckých hor nadále podle zákona platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel, to je další fakt, takto má být respektovaný a jeho dodržování má být vymáháno. Existuje i možnost v rámci zákona získat povolení k vjezdu na lesní účelové komunikace, například pro vozidla lesníků. Ovšem tato možnost udělení povolení vjezdu do lesa se stala zneužívanou městem, které určuje podmínky pro získání povolení. Povolení dnes není těžké získat i když nijak nesouvisí s péčí o les. Závory u vjezdu do lesa bývají otevřené, na některých místech nebyly nainstalovány a tak provoz aut lesem po lesních cestách bez kontroly narůstá. Za tuto situaci nese plnou zodpovědnost město nerespektováním základního faktu a tím, že nerespektuje lesní zákon a znění vyhlášky o Přírodním parku Písecké hory. A město, to jsou námi zvolení zástupci na radnici.

   Vedení města se nám dnes snaží namluvit, že dodržování zákazu vjezdu do Píseckých hor docílí povolením vjezdu do lesa pro bus MHD. Bizarní argument. Kontrolu dodržování zákazu vjezdu prý bude zvýšenou měrou provádět PČR a MP Písek. Třetí místostarosta v pátek zveřejnil informaci, že se sám kontroly provedené druhý den, v sobotu, osobně zúčastní. O výsledku kontroly ihned veřejně informoval, prý byl zjištěn jen jeden případ porušení zákazu vjezdu do lesa. Podle všeho kontrola v Píseckých horách proběhla v sobotu dopoledne a podle fotek u komentáře byla jedna část parkoviště na Živci plná aut, která měla povolení.

   Třetí místostarosta nám tak zveřejnil: datum kontroly u penzionu Živec, v den kontroly v lese parkuje přinejmenším 9 aut, ale je to v pohodě, protože mají povolení pro vjezd do lesa, je zjištěno jedno porušení zákazu vjezdu v časově neurčeném trvání kontroly. K počtu aut v lese žádný komentář.

   Ačkoliv se v jednom komentáři Piráti odvolávají na rozhodnutí demokratické většiny, které prý nelze než respektovat, dosavadními činy nás přesvědčují o tom, že v rámci koalice nerespektují zákony, vyhlášky, nařízení, řády a fakta. Vedení města porušuje Jednací řády komisí města, u výborů města porušuje i zákon o obcích, porušuje se Vyhláška o přírodním parku Písecké hory, Lesní zákon.

   Písecké hory patří mezi dědictví vytvořená v minulosti obyvateli města, do tohoto dědictví je vložena i jejich mnoholetá práce. Písek patřil mezi města, která si takové práce dovedla vážit a konkrétně odkazu vzniku Píseckých hor si vážil natolik, že mu poskytl ochranu v podobě vyhlášení tehdy možného území klidu Písecké hory už 1.1. 1974, pokračovalo převedením dle zákona do přírodního parku v roce 1992 a k přehlášení platícímu dodnes došlo v roce 2001.

Absence respektu k zákonům, pravidlům a absence úcty k hodnotám všeho druhu, tak se dá částečně charakterizovat současná politická scéna města.


P.S. A je dobré nezapomenout i fakt, že zřízení linky MHD na Živec umožňuje i zrušení jiných spojů MHD.

A že v materiálech na zasedání RM chybí materiál, na který se odkazuje TZ. To aby se veřejnost proti obsahu bodu neohradila před jeho schválením radou? Otevřená radnice jak vyšitá.

… Změny jízdních řádů schválila rada města na základě návrhu dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice, který vychází z analýzy provozu a obsazenosti jednotlivých spojů za uplynulý rok. …. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50859

 

 

 

0
0

Diskuze k článku +

29. 5. 2023 (22:24)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,

Vaše zklamání střídá mé. Je nutné uvést úplné informace – vjezd je zakázán motorovým vozidlům mimo:
- ubytované hosty Chaty Živec
- návštěvníky střelnice a
- vozidla s povolením Lesů města Písku s.r.o.

Dopravní značka je osazena na křižovatce U Vodáka – komunikace směrem k Malířským.

Následně po odbočení směrem na Živec je na dalším křížení vypuštěno z dodatkové tabule "návštěvníky střelnice", kteří nemohou použít přímou komunikaci na Živec. To je přesné znění současného nastavení.

"Třetí místostarosta nám tak zveřejnil: datum kontroly u penzionu Živec, v den kontroly v lese parkuje přinejmenším 9 aut, ale je to v pohodě, protože mají povolení pro vjezd do lesa, je zjištěno jedno porušení zákazu vjezdu v časově neurčeném trvání kontroly. K počtu aut v lese žádný komentář."

Při sobotním šetření jsme zkontrolovali všechna zaparkovaná vozidla, jednalo se o ubytované občany Chaty Živec, jedno z mnoha kontrolovaných projíždějících vozidel byl i provozovatel současné chaty, se kterým jsme na místě zkontrolovali udělování potvrzení, s ubytovanými jsme osobně mluvili. Vyjma jednoho zaparkovaného automobilu bylo opravdu vše v pořádku!

"Ačkoliv se v jednom komentáři Piráti odvolávají na rozhodnutí demokratické většiny, které prý nelze než respektovat, dosavadními činy nás přesvědčují o tom, že v rámci koalice nerespektují zákony, vyhlášky, nařízení, řády a fakta. Vedení města porušuje Jednací řády komisí města, u výborů města porušuje i zákon o obcích, porušuje se Vyhláška o přírodním parku Písecké hory, Lesní zákon."

Respektujeme všechny zákony, vyhlášky i nařízení. Respektujeme i řády a fakta. Jediný, kdo si fakta dlouhodobě upravuje pro své čtenáře jste Vy osobně, ale o tom jsme se již v historii zde bavili. Vaše rozčilení o tom, že si můžete psát, co chcete, je stále dohledatelné. Uveďte konkrétně, jak porušujeme Zákon o obcích, Vyhlášku o přírodním parku Písecké hory a Lesní zákon, nezůstávejte povrchní.

Důvodovou zprávu k rušení spojů máte na konci zprávy tiskové, doslova:

Přehled změn od 11. 6. 2023:
Linka 1 – spoj č. 19 – trvale zrušen – důvodem je velmi malá poptávka, spoj využívá průměrně
150 cestujících za měsíc, což je přibližně 5 cestujících na jeden spoj. Jako náhradu za tento spoj
je možné využít spoje 11 linky 6, který jede v podobné trase o hodinu dříve.

Linka 2 – spoje č. 1, 25 a 29 – trvale zrušeny – důvodem je malé vytížení spojů. V případě spoje
č. 1 se jedná o jednotky cestujících za měsíc. U ostatních spojů se pohybuje poptávka okolo 40
cestujících za měsíc. Spoj 29 je o víkendu možné nahradit spojem číslo 19 linky 6.

Linka 2 – spoje č. 3 a 16 – nepojedou o letních prázdninách – důvodem je výrazný pokles počtu
cestujících v letních měsících. U ranního spoje klesá počet cestujících ze zhruba 900 na přibližně
80 měsíčně. Stejný trend je v opačném směru odpoledne. Pro ranní spoj č. 3 s odjezdem v 7:25
je alternativou spoj č. 3 linky 6 s odjezdem v 7:31, odpolední spoj č. 16 s odjezdem ve 13:46 je
možné nahradit linkou 6 s odjezdem ve 13:10, nebo 14:19, případně linkou číslo 3 s odjezdem
ve 14:38.

Linka 5 – spoj č. 23 – nepojede o letních prázdninách – spoj je speciálně určen pro žáky
dojíždějící do škol na 8:00. Během školního roku přepraví zhruba 550 cestujících za měsíc, o 
prázdninách jen okolo 50 měsíčně.

Linka 6 – spoj č. 13 – rozšíření o víkendový provoz.

Nová linka 7 – bude jezdit na trase Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní–
Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry–Živec, a to v období od 11. 6. do, v dalších
letech od 1. června do 30. září.


Pokud přepraví autobus na lince a konkrétním spoji za den v průměru 4 lidi, není důvod jej udržovat, navíc obsahuje tisková zpráva i vyjádření, jaké jiné spoje mohou lidé využít a jsou pro ně náhradou. Tím je zajištěna ekonomická úspora i dopravní obslužnost obyvatel.

Přírodní park je obecná kategorie chráněného území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. V různých zemích má obdoba přírodního parku z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany. Slouží především k ochraně krajinného rázu.

Podle českého zákona o ochraně přírody a krajiny jsou přírodní parky zřizovány „k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami“ (který není zvláště chráněn jinak). Bývá zde omezeno využití území s potenciálem zničit nebo narušit tento ráz (např. průmysl, dopravní stavby, chatová výstavba apod.) (zdroj: wikipedie)

I přes to budeme dohlížet na dodržování pravidel i krajinného rázu Píseckých hor, protože se jedná o více než 6000 hektarů plochy, téměř 130 kilometrů zpevněných cest, o které se starají právě Lesy města Písku s více než 60 zaměstnanci.

Zmiňovaná pobytová lokalita (Vodák – V Živci) zaujímá cca 5 % z celkové rozlohy Píseckých hor. Tím nechci znevažovat toto území, jen uvádím faktická data k domnělé "devastaci" celého přírodního parku.

Doba koronaviru ukázala, že dostupnost píseckých lesů a této části je pro občany klíčová, respektuji i žádosti obyvatel (zejména starších spoluobčanů a maminek s malými dětmi), kteří svými žádostmi a vyjádřeními linku MHD elektrobusem na Živec požadují.

Jsem rád, že se nám podařilo nastavit právě 7 cest na Živec pro občany města týdně v období od 1.6. do 30.9. Jedná se o dva spoje v pátek, tři v sobotu a dva v neděli.

Linku číslo 7 nebude účelově obsluhovat pouze Živec, jedná se o standardní linku, které obslouží velkou část města Písku, konkrétně od Vlakového nádraží, přes nádraží autobusové, Budovcovu, Velké náměstí, Harantovu a Logry.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.