Přihlášení

O odpovědi na dotaz

10. 6. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Na posledním zasedání ZM jsem položila otázku na vedení města, ohledně zeleně. Ptala jsem se záměrně na anketu určenou zřejmě pouze uživatelům FB, která údajně probíhá na sociálních sítích, (v ní se mají občané vyslovit k lokalitám, kde sekat trávu jiným způsobem než doposud), u které nejde přesně určit, kým byla vyhlášena.

   Předpokládala jsem, že mi nikdo neodpoví hned. Odpověď přišla poštou, ovšem, odpovídá pan Šatra. Jako vedoucí odboru životního prostředí je více než kompetentní k otázce zeleně, ale kdybych se chtěla ptát jeho, postačil by mi kontakt mailem, ještě se mi nestalo, že by tuhle formu komunikace odbor životního prostředí ignoroval.

   Já se ptala vedení města, někoho, kdo má zeleň ve městě na starost, někoho, kdo mi poví, jak je to s vyhlašováním anket na FB, a hlavně, jaký postoj k údržbě zeleně vedení města zaujalo. Proč je důležité znát postoj vedení našeho města? Aby se předešlo poznámce uzavírající písemnou odpověď na můj dotaz:

"Tato opatření, týkající se menší intenzity sečení, jsou však v současné době negativně hodnocena některými obyvateli města Písku."

   Přesně, mezi obyvateli města se stále najdou tací, co nesledují vývoj společnosti v otázce zeleně, co si nevšimli informací v tisku, v televizi, na internetu. Pořád jsou tu obyvatelé, kteří se nedostali za hranice města a neviděli, jak se postupuje, přinejmenším letos, k sečení trávníků v jiných městech. Máme prostě mezi sebou pořád sousedy, kteří se v otázce zeleně buď nechtějí, nebo neumí orientovat.

   A tady vidím velkou chybu ze strany města. Je možné, že vedení města a odbor životního prostředí nesou zodpovědnost u té chyby rovným dílem, to nevím, a v důsledku je mi to i jedno. Tou chybou je nedostatečná osvěta pro obyvatele.

   Kdepak, nemyslím odborné přednášky, letáky do schránek, plakáty na výlepových místech, pravidelnou rubriku o zeleni ve zpravodaji, nebo snadněji přístupné informace na webu města (bez nutných aplikací v telefonu). Protože nic takového v našem městě ještě na popud vedení města nemáme.

   Mám na mysli jednoznačné vyjádření vedení města k otázce zeleně ve městě, o plánu sečení s doplněním o mozaikovou seč na vhodných místech ve městě, o květné louce či loukách ve městě, o zalévání stromů, a péči o ně, a hlavně, o názoru vedení města na význam zeleně pro město, obzvlášť teď, kdy několik let po sobě ničí zeleň navíc i sucho.

   Určitě by postačilo krátké vyjádření, třeba jako když psal místostarosta o rozhodnutí vedení města ohledně zazelenění města v článku "Kvetoucí město". Pokud by se (v březnu) občané v dostupných médiích o postoji města dozvěděli, pokud by se jim to po nějakou dobu vhodně připomínalo(víme dobře, že je lidem potřeba stále připomínat, ať je to historie, předpisy, zákony, rozhodnutí samosprávy tedy nevyjímaje), těch neinformovaných, kteří negativně hodnotí současný způsob sečení trávníků, by výrazně ubylo.

   Já se domnívám, že by ti nespokojení občané snáz pochopili význam zeleně ve městě, co nám vyšší tráva, rozkvetlý trávník a vzrostlé stromy přináší nejen do našeho životního prostředí ve městě, ale zároveň mohli poznat i postoj současného vedení města k životnímu prostředí, ve smyslu "příklady táhnou".

   Takhle to totiž vypadá, že na můj dotaz odpoví vedoucí odboru životního prostředí, sdělí mi, že na otázky zeleně se mám ptát na tomto odboru. odpověď jsem nějakou dostala, i když ne úplně na to, co jsem se ptala. Fajn, i sdělení, že na webu města najdu program, kde se seče a že se seče s nastavením na vyšší výšku trávníku je asi podstatné.

   Neodpověděl mi však, jak to bylo s vyhlášením ankety na FB a hlavně, jestli všechny změny v oblasti zeleně probíhají jen jako nutně strpěné počiny odboru životního prostředí, nebo je to vůle vedení města. Nakonec to u nás vypadá, že o zeleň se derou politici v čase předvolebním, a následná provedení do praxe jsou jen nějaké "hurá akce" pár nadšenců, pár občanů, spolku, odboru ŽP, ale vedení města je tu za mrtvého brouka.

   I když, třeba navrhovaný zákon, snad z pera poslance J. Kotta, pod zástěrkou zadržování vody v krajině zachází tak daleko, že stavebník získá dotaci "na vodu", když zbuduje rybník o určité velikosti. Asi dobrý nápad, ale v návrhu je rovnou uvedeno, že takový rybník může navrhnout "kdokoliv", tedy s titulem architekt, bez toho, že má na projektováním takové stavby specializaci – volně přeloženo, jako by vám směl operovat žlučník jakýkoliv lékař, i bez specializace na chirurgii. A ještě houšť, stavebník se nemusí ptát na souhlas odboru životního prostředí, nebo územního plánování, jestli třeba k výstavbě rybníka nemají nějaké připomínky, jestli se tam rybník vůbec hodí a dokonce není podmíněno, že nebude místo na zadržování vody sloužit jako chovný rybník. Suma sumárum, pod pláštíkem reakce na sucho se má schválit zákon, který je vadný už v návrhu a navíc z něj čiší spíš záměr vybudovat kdekoliv chovné rybníky a místo pomoci krajině je tu zase byznys, pro někoho.

   Ani nám se to nevyhýbá, rybníky U Vodáka se mají změnit na veřejné koupaliště, Klášterské a další rybníky to čeká co nevidět, a tak se pod různými záminkami nakupuje, vykupuje, buduje a byznys vzkvétá, rozprostírají se pláštíky a zástěrky.

   Takhle město pojalo po volbách reakci na sucho, rybníky k rekreaci, místo zeleně postavit parkoviště, souhlasit s výstavbou dalších obchodních domů, a průmyslovou zónu natáhnout přes zbytek polí až do města.

   Že to nesouvisí s tím mým dotazem? Ale souvisí, zrovna tak postoj současných zastupitelů k projektům těch minulých zastupitelů, zrovna tak sečení trávy, kdy ještě v červnu není úplně jasná koncepce a plácá se to, jak se kde povede. Nebo se to nyní změní?

0
0

Diskuze k článku +

13. 6. 2019 (11:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pohled na solidně střižené trávníky nevyrovná pohled na kontejnery vrchovatě plné rozkvetlých větví lípy. Nevím, proč mají lípy v Truhlářské ulici ořezány větve, i ty víc jak 10cm silné, jen vím, že právě kvetou, tím poskytují potravu létavému hmyzu, nemluvě o tom, co na lípách žije. Jako že okamžik načasování nic moc.
Pohled na rozkvetlé, nádherně vonící větve v kontejnerech, je mnohem smutnější, než kdyby se ořezaly v zimě, když se v ulici budovalo…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.