Přihlášení

Podivná úvaha ke zničené lípě v aleji

28. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Naše životní prostředí ve městě velmi ovlivňuje stav zeleně a dřevin ve městě. Péče o zeleň je nekončící příběh, zrovna tak u stromů a keřů a ve městě je korigována člověkem, tedy v našem případě správcem zeleně ve spolupráci s příslušným odborem městského úřadu. Nemyslím si, že péče o zeleň ve městě je na možném maximu, ale zrovna tak si nemyslím, že by byla mizerná. Pravidla pro údržbu zeleně určuje zase člověk a tak je jasné, že se mohou lišit různými převládajícími názory nebo trendy, někdy doslova k neprospěchu zeleně. Příkladem v minulosti bylo preferované nadměrné sečení trávníků, které vedlo k zastavení růstu travin a města byla zkraje léta bez zeleně, která zároveň přestala plnit svůj účel.

   Péče o zeleň ve městě se také propisuje do rozpočtu města. Teoreticky by se způsoby poskytované péče o zeleň měly odrazit ve výši poskytované finanční podpory města. Nezabývala jsem se tím, jak je tomu doopravdy, protože faktem zůstává, že leckde je tomu naopak, tedy že se péče provádí jen do výše poskytované podpory z obecních rozpočtů.

 

   Na každý pád jsem se v minulosti zamýšlela nad péčí o zeleň ve městě, a to jak v jejích nedostatcích tak i v jejích zlepšeních a pozitivních přínosech životnímu prostředí pro obyvatele města. Tohle téma je nevyčerpatelné nejen pohledem na prováděnou péči o zeleň ze strany jejího správce (Městské služby), ale také pohledem na počiny zastupitelů města při prodejích, pronájmech zeleně a samozřejmě odboru ŽP u povolování kácení dřevin, záboru půdy a lesa.

 

   Rovněž je třeba si uvědomit, že péče o zeleň je velice široké spektrum práce ve všech směrech, které k trávníkům, záhonům, keřům, stromům a vodotečím ve městě patří. Je to každodenní, celoroční, nekončící práce a stejně jako u jiných druhů péče se může stát nedoceněnou.

Jsem opravdu velice překvapena výrokem odboru životního prostředí zveřejněným v Aktualitách na webu města.

 

Mladá lípa nepřežila řádění vandalů

Za cíl svého řádění si neznámí vandalové vybrali strom rostoucí v Lipové aleji. Mladou lípu zlomili, způsobili tak škodu ve výši minimálně 10 000 korun. „Strom byl vysazen před pěti šesti lety v rámci postupné obnovy lipové aleje. V prvních letech stromy potřebují zvýšenou péči například v podobě zálivky, nyní byla lípa už dostatečně vzrostlá a bylo by potřeba ji už jen upravovat tvarovacím řezem. Všechna práce městských zahradníků ale přišla vniveč,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Písek věnuje péči o zeleň nemalé finanční prostředky, ve městě vznikají nové květinové záhony, vysazují se nové stromy. I když obyvatelé i návštěvníci zeleň ve městě chválí a obdivují, každý rok se najde někdo, kdo rostliny poničí. Je pak otázkou, jestli má vynaložené úsilí všech, kdo se o městskou zeleň starají, smysl a má cenu v něm pokračovat.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Zvýraznila jsem pasáž, o které se domnívám, že vůbec do komentáře nepatří. Nedovedu pochopit, jak může kdokoliv z odboru životního prostředí vyslovit takovou myšlenku a pokud ta poslední věta je úvahou někoho jiného, měla by být autorizována.

 

   Kam to spěje, tohle uvažování? Protože ve městě žijí vandalové, tak přestaneme vysazovat stromy, zakládat záhony, a trávníky, aby nebyly náhodou zničeny? Správce zeleně se přestane starat, protože by jeho práce mohla přijít vniveč?

  Nechce se mi tomu výroku věřit, copak popeláři si řeknou, že lidi ničí koše na odpadky a tak nebudou ve vyvážení odpadu pokračovat? Mohla by se přidat uklízecí četa, že její úsilí o úklid města nemá smysl, neboť město je stále někým znečišťováno. Domy nebudou mít nové fasády, protože je vandalové posprejují? V kulturáku zavřeme záchody, protože je ničí vandalové? Na domech nebudou zvonky k bytům, protože je vandalové ničí? Na parkovištích nebudou auta, protože je tam vandalové ničí?

   Nemělo by se uvažovat o navýšení péče v oblasti prevence vandalismu, než o nepokračování v péči o zeleň?

Doufám, že ta poslední věta není předzvěstí oznámení faktu, že se město vydá na cestu snižování úsilí o péči o zeleň, keře a stromy ve městě.

 

Obrázek z https://www.mesto-pisek.cz/mlada-lipa-neprezila-radeni-vandalu/d-49826/p1=29518


 

 

0
0

Diskuze k článku +

29. 3. 2023 (22:02)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Přiznám se, že mě na té fotce nejvíce zaujaly pozůstatky odřezaných kůlů. Nejspíš se u jiného stromu už nepoužijí, tak tam klidně mohly ještě pár let zůstat a sloužit jako ochrana před nenechavci, byť spíše jen psychologická.

Druhou otázkou je, kdy k jejich odříznutí došlo. Pokud někdy v minulých týdnech, uměl bych si představit, že kmen, doposud chráněný před silnějším větrem, první větší větrný náraz neustál.

Odpovědět

30. 3. 2023 (12:23)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná, že ti, kteří ty kůly odřízli, by si mohli položit otázku, jestli jejich vynaložené úsilí má smysl a jestli má cenu v něm pokračovat. Lamači stromků by jinak museli k zlomení stromku vynaložit nezanedbatelně větší úsilí a třeba by si i oni položili otázku, jestli má takové počínání vůbec smysl, a nejspíš by s tím lámáním ani nezačali, totiž.
Je také s podivem, že zřejmě lámali v tichosti…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.