Přihlášení

Předvolební sliby, povolební chyby

21. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Máme nové zastupitele, máme novou radu města, máme všichni ještě v paměti předvolební sliby. Nebo si nevzpomínáte na hesla OTEVŘEME A ZMODERNIZUJEME RADNICI nebo Veřejná kontrola je nejlepší prevence? Jeden by si myslel, že ta slova mohla znamenat opravdu změnu. Po zasedání rady města a po přečtení materiálů na zasedání zastupitelstva zjišťuji, že to byla zase jen prázdná slova, taková vějička, která nevydržela ani čtvrt roku. Upravují se totiž jednací řády rady a zastupitelstva města, které bohužel nemají s hesly skoro nic společného.

   Jednací řád rady města byl projednán, schválen a nezměněn ve smyslu otevřené radnice. V minulosti se totiž zasedání rady mohli zúčastnit jako pozorovatelé i ostatní zastupitelé města. Jistě, nemuseli čekat na strohý zápis ze zasedání, informace tak získali minimálně o týden dříve, tudíž zastupitel v obraze, co víc si přát. Navíc, zastupitelé nejsou žádní cizáci, ale kolegové radních a spojuje je stejný zájem – město.

   Jenže tuto možnost změnou jednacího řádu zakázala v minulém volebním období nejspíš starostka města, a ostatní radní změnu podpořili, takže na zasedání nemohl nikdo ze zastupitelů. Víte, já tohle privilegium podpořené v zákoně považuji za chybné, už třeba proto, že samospráva je jinak veřejná. Jen rada smí jednat beze svědků. Všechny zavřené dveře vyvolávají mnoho otázek a podporují bujení domněnek, například o korupci, o lobismu, o klientelismu, o vydírání a dokud nebudou za zavřenými dveřmi jednat lidé na 100% bezvadní, vždy budou zavřené dveře budit podezření.

   No tak nový jednací řád naší nové koalice je ke kolegům stejně zastupitelům přísný, protože jejich přítomnost na zasedání rady města není povolena. Sliby sem, sliby tam, nazdar, dveře se zavírají!

 

   Ani jednací řád zastupitelstva nebude v nové podobě ve směru omezení benevolentnější, ovšem na rozdíl od toho pro radu města, tento svými ujednáními balancuje na hraně zákona. Metodika MV třeba k omezení diskuze na zasedání ZM jak v délce tak četnosti diskuzních příspěvků praví:

Omezující opatření vystupujících by měla být uplatňována pouze v případech, v nichž je to pro řádný průběh zasedání zastupitelstva skutečně nezbytné. Konkrétní podoba omezujících opatření by pak vždy měla vycházet především z detailní znalosti místních poměrů (viz předchozí část B. 6. tohoto metodického materiálu). Jako nejnižší hranici umožňující vystupujícím ještě dostatečně určitě vyjádřit vlastní stanovisko k projednávané věci přitom Ministerstvo vnitra doporučuje časový limit nejméně 3 minut na vystoupení a počet alespoň dvou vystoupení k témuž bodu programu

 

   V Písku se v tomto případě držíme naprostého minima, tak jsme na tom, minimalisté v otevřenosti. Navíc, omezování diskuze si protiřečí s výkladem projednání věci, pokud se nevede diskuze, stává se hlasování pouhou formalitou, což by se u zasedání ZM nemělo tolerovat.

Cituji - … Podle stanoviska Ministerstva vnitra je takový postup obcházením zásady veřejnosti zasedání. „Podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání,“ uvádí ministerstvo. … No nic, jednací řád se bude teprve projednávat, třeba na místě někdo navrhne další úpravy.

 

   Pokud to shrnu, jednací řád rady města nedoznal změn směrem k předvolebním heslům o otevřené radnici, naopak, dveře na jednání zabouchl stejně, jako předchozí radní. Připomenu, že v radě města nyní sedí i ti, co neveřejnost v minulosti hlasitě a opakovaně kritizovali, dnes k tomu mlčí.

 

   Prohloubení vztahů veřejnosti se zastupiteli zapojením do dění města formou diskuze na veřejném zasedání pojednávajícím o veřejných věcech, má být jednacím řádem zastupitelstva opět omezeno na 3 minuty občan/diskuze, víc zastupitelé občany hovořit nenechají, vivat funkci. Mezi sebou diskutovat taky moc nechtějí, tak si časy a vstupy do diskuze omezí taky. A opět, i v zastupitelstvu máme kritiky těchto omezování v minulosti.

   No jasně, jednání bývají dlouhá, zastupitelé jsou potom unavení, mají třeba hlad nebo je jim zima a debaty jen zdržují, že? Dlouhá jednání si stanovují oni sami, protože se nechtějí scházet častěji, holt zastupitelem být jen odsud potud.

Za své tak berou další předvolební sliby. Docela brzy.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=48614

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=48469

 

0
0

Diskuze k článku +

21. 1. 2023 (20:33)  –  Luděk Blaha

0
0

Na základě mnohých projevů by se dalo říci, že ustavením do funkce se člověk změní.
Nezmění… jen se dřív nebo později odmaskuje.

Odpovědět

21. 1. 2023 (21:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ovšem, prozatím jediné možné vysvětlení.

Odpovědět

24. 1. 2023 (18:32)  –  Pavel Šebelle

0
0

ale jo, funkce a moc mohou změnit každého, je to tzv. moc vnějších okolností. Každý z nás se mění behem dne mockrát, právě díky vnějším okolnostem. Jinak se chováme, když jsme sami, jinak když jsme v práci, ve škole, jinak před manželkou, jinak před kamarády, muži se chovají jinak když jsou jen mezi muži, a velmi se změní jejich chování když mezi ně přijde hezká žena, jinak mluví, mluví o jiných věcech tak to je. A samozřejmě když někdo dostane důležitou funkci a moc, může ho to velmi změnit

Odpovědět

25. 1. 2023 (15:28)  –  Luděk Blaha

0
0

Psal jsem o změně člověka, tedy o změně jeho charakteru.
Změna chování člověka podle aktuální situace nebo prostředí, v němž se nachází, vypovídá spíš o míře jeho přizpůsobivosti.
A nebo o míře pokrytectví. Viz moje už letité poznání…
"Aby člověk mohl hlásat pravdu z radnice nebo z parlamentu, musí se tam nejdřív prolhat."

Odpovědět

28. 1. 2023 (11:43)  –  Pavel Šebelle

0
0

"Aby člověk mohl hlásat pravdu z radnice nebo z parlamentu, musí se tam nejdřív prolhat." v podstatě souhlas, v našem systému ano,

Ale jak se říká "příležitost dělá zloděje", povaha má nějakou váhu, ale vnější okolnosti si myslím převažují. Kdyby si lidé nenechali od politiků tak moc všechno líbit, oni by se tak chovat nemohli.

Odpovědět

28. 1. 2023 (11:49)  –  Pavel Šebelle

0
0

O demokracii bychom se mohli velmi učit od zvířat. Ti jí praktikují dávno před lidmi.

Mnohá zvířata používají demokratické hlasování ve stádě, protože tak dosahují větší bezpečnosti a výsledků. Každý člen skupiny má právo začít hlasování, když má nějakou potřebu třeba hlad. A když se přidá třeba 62%, jde se. Vůdce má většinou velmi omezené možnosti a zvířata by tyrana a špatného vůdce vyhnali. Je o tom pěkný seriál na ČT. Hlasují i včely.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14394746120-zvireci-demokracie/222382573190001/ .

Kdo se nechce dívat na celý seriál, doporučuji třeba jen 2. díl.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.