Přihlášení

Přišel čas uvést věci na pravou míru (AD: Rozhovor s Jiřím Hořánkem)

28. 2. 2016 | Josef Šlehobr | Diskuze (7) | Vaše názory

Ilustrace: http://obcanskymonitoring.cz

Pirát Martin Brož k situaci v zastupitelstvu uvádí: "DRŽ HUBU A KROK". Podle mého názoru, a nejsem sám, ví, o čem mluví. S tím přímo souvisí jeho vyjádření, zveřejněné v rozhovoru v médiích na otázku, jak se k němu chovají ostatní zastupitelé jako k předsedovi kontrolního výboru. Uvedl, že všichni dobře, až na pana Hořánka a jeho bonmoty.

(POZN. RED.: Tento text mj. reaguje na článek Martina Brože Drž hubu a krok a na dvoustránkový rozhovor s místostarostou města Písku Jiřím Hořánkem, který vyšel v tištěném březnovém čísle měsíčníku Písecký svět).

Já to velice dobře chápu a také jako člen kontrolního výboru jsem narazil na pana Hořánka. Ne sice osobně, ale velice závažnou měrou. Byl jsem pověřen kontrolou regulérnosti příspěvku (dotací) na sportovní činnost jednotlivých sportovních subjektů. Obrátil jsem se na příslušný odbor města a chtěl jsem Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost, jakož i všechny Smlouvy o poskytnutí příspěvku na sportovní činnost. Toho prý bude moc, bude se to muset vyhledávat a kdo zaplatí kopie, a až co řekne pan Hořánek, že se  mu to nebude líbit.  Řekl jsem jim, že to oznámím na výboru a také budeme informovat zastupitelstvo. Najednou pan Hořánek nic nenamítal a všechno šlo jako po másle.

     V současné době se Mgr. Ing. Hořánek zase projevil. Písecký svět zveřejnil rozhovor s panem Hořánkem, nazval jej Jiří Hořánek reaguje na piráta. Podle mne v tomto rozhovoru v podstatě všechno zahrál do ztracena, až na to, že prohlásil, že okolnosti kolem dotací do kultury je bouře ve sklenici vody. Kontrolním protokolem kontrolního výboru je nepochybně prokázáno, že zastupitelé Anděl a Franců porušili zákon a dopustili se střetu zájmů. Proto přišel čas, abych to uvedl na pravou míru.

     Jako členové kontrolního výboru Zastupitelstva města Písku máme já a moje kolegyně Mgr. Bc. Eva Veselá trvalý kontrolní úkol, zda docházelo nebo zda dochází ke střetu zájmu v jednání zastupitelstva nebo i na jednání městského úřadu. Podle stanoviska Ministerstva vnitra ČR nemůžeme jako členové kontrolního výboru postupovat podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu. To bychom mohli jako soukromé osoby, ale informace z registru oznámení bychom nemohli použít ke kontrole.

     Kontrolní protokol č. 01/2016, o střetu zájmu, ke kterým došlo v souvislosti s dotacemi na kulturu, byl zpracován podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Jmenovitě podle ustanovení § 83 odst. 2, který stanoví, že člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že jeho podíl na projednávaní a rozhodování určité záležitostí v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje, ohlásí na počátku, že je ve střetu zájmu. O vyloučení z projednávání rozhoduje orgán obce.

     Kontrolní protokol prokazuje, že zastupitel Marek Anděl až v průběhu jednání o dotacích oznámil, že je ve střetu zájmů, a hlasoval. Ing. Franců nic neoznámil ani předem ani v průběhu a hlasoval, a tak zvýhodnil osobu blízkou.

    Mgr. Ing. Hořánek to označil za bouři ve sklenici vody. Střet zájmů by (podle něho) byl, kdyby šlo o pozemky nebo výhodné územní rozhodnutí. To by také mohl rozhodovat, co je velká nebo malá vražda, co je velká nebo malá krádež. Takovou pravomoc nemá. To rozhodují soudy nebo správní orgány ve správním řízení. Není se co divit, pan Hořánek se negativně vyjádřil hned v kontrolním protokolu, jakmile se mu dostal do ruky. Nedostatečná právní argumentace. Přitom plete švestky s jablky. Například uvádí, že v ustanovení § 83 odst. 2 zákona obcích (ustanovení jsem citoval shora) je povinnost veřejného funkcionáře sdělit skutečnost o střetu zájmu před zahájením jednání a podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o střetu zájmů to může až v průběhu jednání. Tím chtěl prokázat, že to je zmatečné, ale zřejmě si to velice popletl. Zákon o obcích v ustanovení § 83 odst. 2 nemluví o veřejném funkcionáři, ale o členu zastupitelstva obce a zákon o střetu zájmů je zákon č. 159/2006 Sb., což je zákon, který jako členové kontrolního výboru nemůžeme použít (jak jsem uvedl shora) a nemá s naší kontrolou co dělat. Kontrolní zpráva byla zpracována podle zákona 128/2000 Sb. o obcích.

      Je zřejmé, že Mgr. Ing. Hořánkovi výše uvedená protiargumentace připadala dostačující a vyžádal si stanovisko na ministerstvu vnitra, a zřejmě ani v tomto případě o tom nemá jasno. Ve stanovisku je uvedeno, že ohlášení střetu zájmu není překážkou pro hlasování toho dotyčného zastupitele. Hořánek si to vysvětluje, že se tedy nedopustil střetu zájmů. To samozřejmě není pravda a ve stanovisku Ministerstva vnitra to také není uvedeno.

     Kontrolní zpráva zřejmě dělá hluboké vrásky vedení města. Měla být projednána již na lednovém zasedání a nebyla projednána ani nyní v únoru. Ke střetu zájmů došlo a zastupitelstvo musí konat a učinit závěr a vyvodit důsledky, i když třeba jen v politické a morální úrovni, aby se to neopakovalo.

     Svoboda a odpovědnost jsou ruku v ruce ….. Jinak zahynou

                                                                                 JUDr. Josef Šlehobr, kontrolní výbor

 

                                                                                           

0
0

Diskuze k článku +

28. 2. 2016 (22:21)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Já osobně si práce členů kontrolního výboru vážím. Myslím si, že je dobře, že na problematiku dodržování povinnosti oznamovat střet zájmů bylo upozorněno. Proto jsem také nahlas a veřejně za to paní Mgr. Veselé poděkoval.
Úlohou kontrolního výboru je upozorňovat na to, když se v samostatné působnosti města dělá něco špatně. Tak se také stalo. Myslím si, že nyní si budou kolegyně a kolegové dávat na tuto oznamovací povinnost větší pozor. Tím je role kontrolního výboru v této kauze splněna. Rozhodování o ukládání sankcí patří v právním státě orgánům k tomu určeným: odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, orgánům činným v trestním řízení a soudům. Nikoliv kontrolnímu výboru.
Doby, kdy bylo nutné se třást před činností Výboru lidové kontroly, jsou naštěstí minulostí. Pokud by někdo toužil, aby tuto roli plnil kontrolní výbor zřízený zastupitelstvem města, tak pak bych měl opravdu hluboké vrásky na čele. Věřím, že tomu tak není a že je to jen mé zdání.

Odpovědět

29. 2. 2016 (14:49)  –  Luděk Blaha

0
0

Tak to já mám hluboké vrásky na čele z toho, že musí být nějaký kontrolní výbor vůbec ustaven, a trvale funkční.
Předpokládá se tedy, že se v samostatné působnosti města dělá něco špatně. Průběžně? A jestliže nás nechytnou za rukáv, pak pohoda, po-ho-děn-ka.
A on kontrolní výbor snad rozhodl o uložení nějaké sankce? To jako že ten apel na morálku? Z té si přece dnes nedělá nikdo vůbec nic. Zhola. K rozhřešení zpravidla postačí očenáš a dva zdrávasy.

Odpovědět

29. 2. 2016 (21:43)  –  Josef Šlehobr

0
0

Pane Mgr.Ing. jste jako máslíčko a potom si dloubnete s Výborem lidové kontroly, což znamená, že jste zase nic nepochopil. Ta výzva, že zastupitelstvo musí konat, znamená, že například pan Anděl nebude od Vás opisovat a nebude tvrdit, že bylo všechno podle práva, já jsem nic neudělal. Zastupitelstvo obdrží kontrolní zprávu a co udělá je plně v jeho pravomoci, ale minimum (politické vyřízení věci) je to, že bude na zastupitelstvu zaznamenáno, že Anděl a Franců se dopustili střetu zájmu podle zákona.

Odpovědět

29. 2. 2016 (21:47)  –  Josef Šlehobr

0
0

Vážený pane, zdá se, že Vám se dějí vrásky ze všeho a vždy, jak mohu usuzovat z Vašich odpovědí za posledních deset let v Píseckém světě. Zejména u bazénu. Nejpovolanější, kdo Vám může odpovědět na to, proč je kontrolní výbor, je pan Hořánek. Ten by Vám řekl, že každý obecní úřad ze zákona musí zřídit po každých volbách finanční a kontrolní výbor. Pokud to neudělá, nemůže být starosta starostou a zastupitelé zastupiteli. Dále si myslím, že byste si měl zaplatit hodiny čtení. V mém článku nebyla žádná řeč o sankcích. Byla tam pouze výzva, aby zastupitelstvo konalo. Podrobnosti si přečtěte v mé odpovědi panu Hořánkovi.

Odpovědět

29. 2. 2016 (22:35)  –  Luděk Blaha

0
0

Opřel jste se do mne, pane Šlehobře, poměrně zdařile. Vzhledem k tomu, že jsem se pověsil na vlákno pod příspěvek pana Hořánka, neměl by být snad až takový problém pochopit, že reaguji na něj. Další komentář v této věci je tedy z mojí strany zbytečný. Jen že začínám mít krom toho bazénu do jisté míry vrásky i z obsazení kontrolního výboru.

Odpovědět

1. 3. 2016 (09:50)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

1.3.2016 ( 09:50) – JUDr. Šlehobr
Vážený pane Bláha, především se omlouvám. Neměl jsem v úmyslu odpovědět tak tvrdě, ale vysvětlil jsem si to tak, že nás
obviňujete, že se dožadujeme nějakých sankcí aniž bychom na měli právo. Kontrolní komise musí být ze zákona. Z obsazení komise si vrásky dělat nemusíte. Naše práce je jen ku prospěchu občanů Písku. Kontrola střetu zájmů není z naší strany jen nějaká šikana. To byste se divil již v minulosti došlo k závažnému střetu zájmu od předního funkcionáře Písku v souvislosti s uzavřením koncesní smlouvy na provoz vodovodního a kanalizačního řádu.
Ještě jednou se omlouvám.

Odpovědět

1. 3. 2016 (10:14)  –  Luděk Blaha

0
0

Nic se neděje, pane Šlehobře. Necítím se nějak poškozen.
Úvaha o potřebě existence kontrolní komise je spíše nadsázkou. Jako že jejím ustavením se zakládá předpoklad, že bude co kontolovat. A hle! Je co kontrolovat. Takže jsme rádi, že komisi máme.
V souvislosti s nezbytnou kontrolou sboru zastupitelů, zastupujících občany města pro blaho jejich i města, je ta radost ovšem poněkud skličující.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.