Přihlášení

Radnice objevila Ameriku

26. 6. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Citace z FB: Ondřej Veselý –> Veronika Palukova: Tlačení hlava nehlava? To přeci nemyslíte vážně! Kdybych to tlačil hlava nehlava, tak už to tam je vyseknuté a s nikým bych se nebavil. Chvíli by byl řev, co jsme to udělali a za rok by bylo všechno v pohodě. Takhle to dělá spousta politiků (vlastně naprostá většina) a jsou v klidu. Já si teď připadám jako blbec, který se chce s lidmi bavit a za to je po zásluze potrestán.

   Nějak se nám toho během pár dní přihodilo mnoho, navíc se dějí věci, které si zaslouží pozornost právě teď. Nerada se "pitvám" ve věcech opakovaně, ale po takových výrocích k tématu U Vodáka se však "pitvat" hodlám.   Představení studie U Vodáka minulý týden jsem už stručně popsala.

   Nejen u přítomných občanů, ale podle diskuzí na sociálních sítích i mimo ně je zřejmé, že valná většina občanů s takto vytvořenou úpravou lokality nesouhlasí. Ba co víc, stále víc občanů se vyslovuje, že nechtějí vůbec zasahovat do přírodního území, že postačí běžná údržba správcem území (Lesy města) v podobě posečení louky a oprava a přidání několika laviček, v obyčejné, přírodní variantě, drobná úprava vstupů do vody.

   Za předkladatele se diskuzí sporadicky účastní místostarosta Veselý, který stále trvá na tom, že i když občané vznesou připomínky ke studii, ta bude pouze vhodně upravena a na jejím základě se bude "něco" U Čtyř rybníků realizovat. To se nelíbí občanům, kteří trvají na uznání a zapracování připomínky nulových úprav území do studie. A z příspěvků, které ke mě dorazily, mě lehce mrazí, právě diskuze jsou důvodem, proč jsem se zamyslela nad celým územím Píseckých hor.

   Možná nebudu přesná, ale start nastal opravou chaty Živec, netvrdím, že opravu či úpravu nepotřebuje, ale kromě tiskových zpráv vlastně nic moc o rozsahu oprav nevíme, v co se chata rekonstrukcí promění.

   Následuje ukončení smlouvy s rybáři a návrat pronájmu Čtyř rybníků Lesům města bez chovu ryb. Navazuje na to "zatraktivnění" území pomocí studie U Vodáka.

   Mezitím se vrací nápad postavit v Píseckých horách sportoviště pro"přírodě blízkou stezku", tedy singltrek. Snaha některých zastupitelů prosadit aspoň jednu variantu v části lesů U Honzíčka, nyní nabývá jiného rozměru, v souvislosti se změnami, které by v Píseckých horách mohly nastat. Přeřeknutí zástupce cyklistů na zasedání ZM, že nástupní prostor pro tuto trasu by mohl být před hotelem U Honzíčka by tak vlastně nemuselo být přeřeknutí, ale další plán v území.

   Pokračujeme v rozšíření Stezky diamantů, napřed s rozpočtem milion a půl a nyní s rozpočtem bezmála dva miliony, schválila RM vypsání výběrového řízení na zhotovitele "nízkých lanových překážek a domečku pro děti". Co to je za prvky? Kdo rozhodl o významu těchto prvků pro tuto stezku, není to naučná stezka náhodou? Co se děti dozví o minulosti využití lesa k těžbě nerostů v tom novém domečku? Materiály k jednání nejspíš obsahují nákres těch prvků, ale je neveřejný, to ve mě vzbuzuje obavy, že ani to lanoví, ani domek vůbec se stezkou nesouvisí!

   Nyní přichází představení té studie U Vodáka. Na besedě bylo od počátku zřetelné, že místostarosta a vedoucí odboru životního prostředí jsou v provedení studie a její následné realizaci zajedno. I to přítomné občany překvapilo. Studie vykazuje totiž absenci posouzení vlivu úpravy území U Čtyř rybníků na faunu a floru, tedy na zvířata zde žijící a rostliny zde rostoucí. Přitom vloni se podařilo odboru životního prostředí dokončit opatření pro záchranu obojživelníků, kteří na jaře putují z lesa přes silnici právě do těchto rybníků (a v červnu jejich potomci zpět do lesa). Ani přes dotazy se k ochraně chráněných druhů (fauna, flora) odbor životního prostředí na místě nevyjádřil. Třešničku dodá umístění značení Rekreační oblast, které si prý vyžádali sami občané, podle místostarosty Hladíka.

   To vše je tématem četných diskuzí, proč si mají občané sami hájit přírodu, proč se neberou ohledy na chráněné druhy, které zde žijí, proč vlastně přebudovávat něco, co už v současnosti existuje jako dokonalý přírodní útvar. Logicky se tak mnozí rozhodli pro variantu, že pokud se i přes nesouhlas občanů bude "aspoň něco" U Čtyř rybníků realizovat, sepíši petici na protest a pro zachování tohoto území v současné, vyhovující podobě.

Toto podnítilo místostarostu k vyhodnocení situace jako vyhrožování. Tak vznikl jeho příspěvek uvedený v perexu článku.

   Neměla jsem pochybnosti o tom, že mnozí politici tak s námi – občany jednají, že se cítí povýšeně a z pozice moci si prosadí, co je jim libo, bez ohledu na nesouhlas plebsu.

   Momentálně mě ale děsí upřímnost, s jakou se místostarosta vyjádřil a napadlo mě, že jsme neviděli namalovanou Pěšinu ke Klášterským rybníkům, jak vypadá, co za ty miliony na pěšině bude, kudy povede, kde skončí…

   Neviděli jsme plány na domek a lanové překážky za dva miliony na Stezce diamantů u Živce, co to bude, jak to bude vypadat, patří to vůbec na naučnou stezku….

   Neznáme další kroky města v postupu prodeje U Honzíčka, bude tam nakonec hotel… ?

   Rozhodli se na radnici zapsat se do historie vládnutí zlatým písmem změn, objevili na radnici Ameriku, a hodlají z ní udělat rekreační příměstskou čtvrť?

   Bude to tak, jak napsal místostarosta: … Kdybych to tlačil hlava nehlava, tak už to tam je vyseknuté a s nikým bych se nebavil. Chvíli by byl řev, co jsme to udělali a za rok by bylo všechno v pohodě. Takhle to dělá spousta politiků (vlastně naprostá většina) a jsou v klidu…. To se pak kolegové špatně přesvědčují, že mají dialog vést a ne věci rovnou udělat, aniž by se kohokoliv ptali. Ušetří tím totiž čas, nervy a hlavně mají výsledek……. ???

  Z mých dotazů zastupitelům (na webu PS) jasně vyplývá, že nehodlají dělat vůbec nic s černou stavbou singltreku v Píseckých horách, i přesto, že slibem po volbách se zavázali k řádnému hospodaření a ochraně majetku města, dokonce se kloní k tomu, že než účinně zabránit ničení majetku, a dodržování lesního zákona, je jim bližší legalizace takové černé stavby. Nikdo z nich se netrápil ani tím, že odbor životního prostředí v tomto případě jednoznačně upozorňuje na nevhodnost stavby sportoviště, ale u zastupitelů je toto stanovisko otevřeně nerespektováno, i když poukazuje na další porušování zákona! To je ono, o čem píše místostarosta, vyseknou to tam, chvíli bude řev a oni budou v pohodě? Naše město funguje na tomhle principu? No když se na to dívám s vědomím této informace, tak vlastně ano!!

   S vědomím vysekávání si projektů se pohled do historie města stává námětem pro depresi z toho, jak se podívat do budoucnosti našeho města. Zatímco se občané momentálně soustředí na politiky ve vyšším patře, doma, pod neregulovaným světelným smogem lamp nám bují něco, čemu bychom měli věnovat pozornost, než nás to převálcuje.

   Já nepovažuji názory občanů na sepsání petice k území U Vodáka za vyhrožování, ale za logickou reakci na nevůli uznat nulovou variantu jako připomínku ke studii. To není vyhrožování, to je právo všech nesouhlasit se snahou prosadit devastaci cenné lokality. Navíc se tak děje s předpokládanou cenou 5 milionů, a přitom není na běžnou údržbu města! A všem, kteří mají pochybnosti o tom, zda je takový krok nutný, zda je potřeba vyvíjet až takovou aktivitu, jako je sepsání petice za zachování přírodního rázu lokality U Vodáka,  nabízím něco k přemýšlení.

 

Z různých diskuzí:

Ondřej Veselý Veronika Palukova Já pouze reaguji na to, že když město zahájí dialog, druhá strana začne hrozit peticí, šíří poplašné zprávy a dělá vše proto, aby z politiků udělala debily. Takže vlastně dialog okamžitě ukončí. To se pak kolegové špatně přesvědčují, že mají dialog vést a ne věci rovnou udělat, aniž by se kohokoliv ptali. Ušetří tím totiž čas, nervy a hlavně mají výsledek. Pokud chceme vést dialog (a já o to zájem mám), pak musí obě strany postupovat korektně. A výše uvedené náměty za korektní jednání opravdu nepovažuji.

Ondřej Veselý Takže bazén dvě… A co tam napíšete? Nechceme lunapark U Vodáka? To by mělo grády. Když tam napíšete "Nechceme rekreaci U Vodáka", nebude to mít takovou šťávu.

Ondřej Veselý Pavla Ondřichova Trefna Pavlo, řekl bych, že každá diskuze o úpravě jakéhokoliv prostanství v Písku je regulérní. V této lokalitě navíc jakákoliv úprava neproběhla už dlouho. Tedy jsme navrhli možnost maximální úpravy, která je v souladou s ochranou přírody v lokalitě. Pokud bude odpor i v rámci vyjádření takový, jako byl při veřejném projednání, pak zůstaneme na minimální hranici. Nicméně argument, mě se to nelíbí, jak jste si dovolili to vůbec dělat..

Pavla Ondřichova Trefna Ondřej Veselý a pak mě tedy překvapuje, že budete i tak dělat úpravy, i když s tím veřejnost nebude souhlasit.

Ondřej Veselý Lenka Jelinkova Ahaa nad čím bychom diskutovali kdybychom neměli alespoň obrázky? To už jsem zkusili taky a výsledek byl takový, že jsme idioti, kteří svolávají diskuzi, aniž by měli cokoliv v ruce. Takže na Vás znovu apeluji, abyste k věci přistupovali korektně a stejně tak diskutovali. Reálné argumenty beru, vyhrožování nikoliv. Pokud jde o lávku, tak děkuji za přesný příklad. Je to skvělé dílo a jsem rád, že radnice nedala na pár křiklounů, kteří nechtěli vůbec nic. Nebýt toho tak dnes nemáme dílo, které využívá spousta lidí a sbírá jednu ocenění za druhým.

Ondřej Veselý Dasa Svecova O to právě den a za tento dotaz moc děkuji. To není žádná potřeba, ale návrh. A když nám přijdou podněty, že by mělo jít o klasický mobiliář z půlkuláčů, bez problémů zapracujeme. Celý problém spočívá v tom, že jsme napadáni za to, že tlačíme hotový projekt. Ale to není pravda. Nechali jsme připravit studii, aby bylo o čem se bavit, občané mají prostor pro připomínky a podněty a my je velmi rádi zapracujeme tak, aby konečný návrh byl v souladu s těmi, kteří lokalitu užívají. Tedy především občany města.

Ondřej Veselý Marie Klára Holá Tak, tak… Opravdu se mi nedělá dobře v atmosféře, že politici jsou parchanti :/

Ondřej Veselý Dasa Svecova Vyhrožování nenese nikdy nic. Jenom vzájemné útoky. Ale pokud pojedeme stylem, že jedna strana bude vyhrožovat a druhá na první kvůli tomu kašlat, tak to podle toho dopadne.

12. 6. 2019 (15:16) – JUDr. Ondřej Veselý

Snad mohu prozradit, že počítáme i s vodním molem/moly :)

19. 6. 2019 (09:25) – JUDr. Ondřej Veselý

U vody není mlat, ale písek. A dovolím si typovat, že ten bude naopak užíván k ležení hojně. Mlat je na cestičkách (hlavních) a mezi stoly. Tam skutečně ležení neočekáváme. Prolézačka je přírodní hrací prvek. Navržené ztvárnění jistě není dogma, nicméně hrací prvek pro děti považujeme za vhodný. Že by šlo o "bizár", to si skutečně nemyslím. Respektive bych si nedovolil hodnotit něco jako "bizár" z důvodu jiného estetického náhledu.

19. 6. 2019 (22:38) – JUDr. Ondřej Veselý

Tento až příliš typický argument mě hodně mrzí. "Nedělejte nic, takhle je to dobré dost". Je štěstí, že se občas v Písku i přes tento argument podaří něco udělat. Nicméně díky této argumentaci například není Písek na hlavní vlakové trati a dodnes tím trpí. Na druhou stranu skutečně nemusíme dělat nic, protože se vždy najde někdo, komu se to nelíbí.

20. 6. 2019 (21:14) – JUDr. Ondřej Veselý

Paní Šťastná, i já jsem za veřejné projednání rád. A až na jednu dámu byla debata vlastně korektní. Když jsme u toho závěru. Váš nápad, že by se v tomto počtu lidí odhlasovalo, že vše končí,byl vskutku originální. Proto bylo to hlasování. Přišlo mi skutečně úsměvné, že demokracie se provádí tak, že za celý Písek rozhodne 18/21 lidí, kteří přišli na veřejnou debatu. Samozřejmě těch zbylých 10 (uznávám, že jich bylo méně), kteří měli jiný názor, by měli smůlu.

Nicméně Vás ujišťuji, že názory, které zazněly, beru velmi vážně a ještě vážněji budeme brát písemné podněty na úpravu studie. Samozřejmě s výjimkou: "mě se to nelíbí, já to nechci".

22. 6. 2019 (08:47) – JUDr. Ondřej Veselý

Termín pro zaslání podnětů byl stanoven na 14 dnů od veřejného projednání. To proběhlo 20.6., datum mi tedy vychází na 4.7. Minimalistická varianta znamená, že budou realizována pouze některá opatření navržená ve studii. Která konkrétně budu schopen říci až po zpracování připomínek a podnětů.

Pro doplnění a ilustraci:

Rada města dne 9.října 2014 Usnesení číslo: 666/14 Úkol pro: IR– Ing. Filip

K bodu 21) Návrh vybudování Bike Parku Písek

Popis úkolu:

Rada města schvaluje vybudování Bike Parku Písek v lokalitě městských lesů za lyžařským svahem a ukládá odboru RIMM zajistit vypracování studie dráhy jako sportoviště se zaměřením na horskou cyklistiku. Součástí studie bude i propočet nákladů na realizaci dráhy.

Plnění úkolu:

Studie vyhotovena, propočtové náklady obou drah činí 300.000 Kč vč. DPH. Úkol bude vyřazen ze sledování.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

26. 6. 2019 (15:59)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
tak všichni vidíte jak změnit pracovní postup JUDr. Ondřeje Veselého. Tedˇ už je to někdo a nemá čas na takové malichernosti. Hlavně, že jsme ho tam nahoru vytlačili jako řadoví členové ( tedy ještě když jsem v ČSSD)

Odpovědět

27. 6. 2019 (09:10)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pepo, to tedy koukám. V ČSSD jsem od r. 2003. Od r. 2004 do loňského roku jsem byl předseda místní organizace, celou dobu jsem (spolu)organizoval téměř všechny aktivity, které jsme dělali a to včetně voleb, které jsme často měli na hrbu jen v pár lidech. Za ta léta jsem prací pro ČSSD, zejména v Písku, strávil opravdu stovky hodin a dovolím si tvrdit, že v těch letech dal v Písku ČSSD málokdo více. Ale opravdu jsem netušil, že jste mě tím vlastně tlačili nahoru. V ČSSD dále zůstávám, nikam jsem neutekl a snažím se pro ni pracovat i dál, seč mi síly stačí, byť je teď její kondice výrazně horší, než bývala. Chápu, že jsme si zrovna nesedli, ale nikdy jsem netušil, že je to tak strašné, aby sis myslel něco takového a ještě měl potřebu to psát veřejně. Zášť k tobě necítím. Ať se ti daří a drží ti zdraví.

Odpovědět

26. 6. 2019 (17:24)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Hezký den. To jsou ty evropské dotace, díky kterým často vznikají projekty, o které nikdo nestojí.

Odpovědět

27. 6. 2019 (15:52)  –  Jaroslav Toman

0
0

Minulou neděli uplynulo přesně 47 let od počátku aféry Watergate, jednoho z největších skandálů v historii Písku. Výrazný podíl na objasnění kauzy měla novinářka M.Š. z The Washington Post. Za více než 300 článků o Watergate obdrží v příštím roce Pullitzerovu cenu.

Odpovědět

27. 6. 2019 (22:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tři ze čtyř komentářů nejsou k tématu článku. Odepisuji ale na komentáře k článku, ale poslané do mé pošty:

Použité výroky místostarosty O. Veselého jsou z konverzace na Píseckém světě, a veřejné skupiny FB Voda a zeleň v Písku, nejedná se o soukromou poštu.

V článku nejsou použity jako opis konverzace, ale jako komentáře místostarosty města, předkladatele studie U Vodáka za 97 768,- Kč z peněz města, a že konverzace není kompletní je účelem, protože není základem článku, ten není o konverzaci.

Prý to není vůči panu Veselému fér. Nevím v jakém smyslu, ale z opačného úhlu pohledu, on se snad v případě studie U Vodáka zachoval fér?

A dopadne to nakonec férově? Nic, vůbec nic, ani čárka z té konverzace, dokonce ani ten článek by tu nebylo, kdyby byl celý ten záměr od počátku fér, fér k té lokalitě, fér k občanům zrovna tak.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.