Přihlášení

Škatulata s majetkem města

17. 6. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Na zasedání zastupitelstva bude zajímavých bodů víc než dost. Nejen statek v Purkraticích má být vyřazen z majetku města v bodě číslo 19. Vyřazen má být jeden celý areál, v současnosti pronajatý smlouvou na 15 let firmě BaK, který také spadá pod Purkratice. A jako bumerang opětovné vyřazení budovy U Honzíčka. Je mi neskutečně líto, že si o budovu nikdo nepožádal v restitucích, a zkáza historické stavby se tak nedá přičíst hanebnému restituentovi.

   Netajím se tím, že mám úctu k historickým věcem, včetně budov. U Honzíčka je navíc bonus Píseckých hor, které tu historii mohou jedině podpořit. Tyto nemovitosti byly na město Písek převedeny jako historický majetek s datem zařazení do účetní evidence města ke dni 29.07.2008. a to je datum, odkdy si novodobí zastupitelé města majetek přehazují jako žhavý uhlík. Řešení pronájmu se zaměřením na zdravotnictví ztroskotalo na odlišných plánech s nemovitostí tehdejšího nájemce, žádný další zájemce o provozování „zdravotnictví“ se nenašel, tak byl Honzíček vyřazen z potřebného majetku města a prodává se. Naprosto nešťastné řešení vidím v uskutečnění nápadu na změnu územního plánu, a teprve po jeho realizaci se změna ukázala jako nebezpečná pro Písecké hory i město. Tolik zastupitelů, v počtu 27 hlav, v tolika volebních obdobích, studovaní více či méně, rozličných profesí, nedokázalo přijít s nápadem, jak historickou budovu zachovat a využít pro potřeby města. Mezitím zkusili pronájem, pak rovnou prodej, pak prodej pod cenou a i když se prodej nezdařil, tak odmítají využít poslední možnost – využít jej pro město. Zastupitelé (skoro všichni) si nechtějí namáhat hlavy a hledat pro budovu využití, ať už s dotacemi nebo bez, ta snaha je tak očividně mizivá, že je mi za většinu z nich hanba.

   Naproti tomu odvaha, s jakou je předložena restaurace na zimním stadionu k zařazení do strategického majetku města, ta je až obdivuhodná, tenhle tah je neuvěřitelný. Už při nákupu restaurace jasně zaznělo, že strategickým je pouze vchod na zimní stadion a pokud to dobře chápu, nic nebrání tomu, aby na něm mělo město věcné břemeno. Ne, kvůli vchodu se utratí něco milionů za restauraci, na tu se musí shánět nájemci a ještě se má stát strategickým majetkem města. Proč? Proč má restaurace přednost před historickou budovou, před statkem uprostřed Purkratic, proč rovnou kategorie strategická budova? Být to vtip, tak se ráda zasměju, ale takhle…

   A to nemluvím o podivném postupu zachování „u ledu“ budovy vodojemu Na Pěníku. Vodojem byl z potřebného majetku města vyřazen, na jeho místě mělo vzniknout parkurové hřiště, tak se v minulosti usneslo zastupitelstvo. Tehdejší 1. místostarosta J. Knot, předložil zastupitelům jinou lokalitu, nikdo tu změnu neřešil, a hřiště je hotové u Domovinky. Usnesení o místě Na Pěníku bylo letos v únoru v bodě kontrola usnesení navrženo takto: K bodu 14) Vodojem Na Pěníku –schválení využití pozemků a staveb Popis úkolu: Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku podat žádost o dotaci na MMR na demolici objektů s tím, že pozemky by byly využity pro stavbu parkurového hřiště pro teenagery. Plnění úkolu: Zatím nebyl vypsán vhodný dotační titul. Úkol trvá

   A to je mi překvapení, jak – úkol trvá, když parkurové hřiště už bylo vybudováno a dokonce s dotací – z TZ města: …“Akce „Rozšíření turistické atraktivity Otavské cyklostezky-zážitkový park PARKOUR“ byla podpořena dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, která pokryje polovinu nákladů…“

 

   Takže dotace na hřiště byla, jen se pozemek s vodojemem nepoužil. Když se na to zeptal v únoru pan Soumar, zazněla informace, že se k tomuto bodu bude připravovat materiál(nezaznělo, proč nebyl připraven ihned). A hnedle v květnu je to na stole znovu, že prý tam budou hřiště!:

d4) změna usnesení č. 62/17 ze dne 02.03.2017 –vodojem Na Pěníku

Občanka Šťastná –o jaké hřiště se bude jednat? Ing. Trambová –není zatím určeno.

Usnesení č. 62/20

Zastupitelstvo města: a) schvaluje změnu svého usnesení 62/17 ze dne 02.03.2017 v bodě 1) v tom smyslu, že se vypouští text: „a ukládá odboru správy majetku podat žádost o dotaci na MMR na demolici objektů s tím, že pozemky by byly využity pro stavbu parkurového hřiště pro teenagery. Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování akce z rozpočtu města na rok 2018.“

b) schvaluje využití pozemku st. č. 5718 o výměře 630 m2 včetně stavby vodojemu bez č. p., pozemku st. č. 5719 o výměře 71 m2 včetně vedlejší stavby technického vybavení bez č. p., pozemku parc. č. 371/8 ostatní plocha o výměře 1381 m2 a venkovních úprav včetně příslušenství vše k. ú. Písek pro účely hřiště pro sportovní vyžití dětí a mládeže

 

   Proti hřištím pro děti a mládež nemůže nikdo nic namítat. Proti neurčité představě ano. Místostarostka Trambová byla v zastupitelstvu již v minulém období, kdy se parkurové hřiště místo Na Pěníku postavilo u Domovinky. Vodojem Na Pěníku je vyřazen do nepotřebného majetku. V květnu se na honem mění první usnesení – na „nějaké“ sportoviště (je zahrnuto v rozpočtu města?) a v červnu se má vodojem vrátit do potřebného majetku. Takovými usneseními a jejich neplněním nám tu zahálí majetek, který se musí udržovat, a všem je to jedno, na ZM jsem se ptala jen já co tam bude, zastupitelé jsou asi o všem zpraveni anebo je to nezajímá. Není to opatření jen proto, aby zase pár let ležel pozemek „u ledu“ a potom…

   Celý tento bod je zamotaný, složitý, návrh usnesení to zamotává ještě víc, jsem hodně zvědavá, jestli tahle škatulata mají nějaký význam. Mám však velké pochybnosti, že se škatulata hýbou správně a ku prospěchu města, mě to tak tedy nevychází, schválně, jak s tím naloží naši zastupitelé.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

18. 6. 2020 (21:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

Záhada kolem vodojemu Na Pěníku je částečně odhalena, prý dnes došlo k jednání o tom, že by zde bylo vybudováno skateboardové hřiště.
Restaurace na zimáku se stává strategickým majetkem města, bude významná pro město stejně, jako třeba radnice.
U Honzíčka – no, on už je několik let zařazen do nepotřebného majetku, žádná novinka tedy. A opravdu se s tím připomenu ihned, jakmile jej město začne prodávat.

Videozáznam ze zasedání nebude, prý proto, že nepřijela firma, která jej pro město točí, bude dostupné audio na webu města, až ho vypípají.

Odpovědět

19. 6. 2020 (08:29)  –  Martin Špírek

0
0

ohledně videa – hmmm , a já hlupáček to psal na radnici jako "závadu = že nefunguje on-line přenos…. a ona nepřijela firma s kamerou! nu- tak

Odpovědět

24. 6. 2020 (14:05)  –  Vlasta Hájková

0
0

Hlavně že tu bude skateboardové hřiště,ale že na celém Pražském předměstí kde je plno důchodců a pečovatelských domů je nejbližší lékarna v centru to nikoho nezajímá,za to nejsou body.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.