Přihlášení

Tleskám správcům zeleně

17. 8. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Období, které nastalo, nemám úplně ráda a působí na mě spíš tíživě, slunce mění trasu po obloze, nadchází sklizeň plodů, přestali nám zpívat ptáci. Tenhle rok je navíc úplně jiný, než všechny předtím, melancholie je o to hlubší. Přesto by mi měl stačit pouhý pohled z okna, aby mi bylo líp. Letošní úplňky měsíce jsou kolosální. Venku, v prostoru města, probíhá jeden z nejlepších roků poslední doby. Máme zelené, místy řádně rozkvetlé a voňavé město. To je dost silný lék i na tíseň.

   Neprošla jsem si všechna zákoutí a místa v Písku, přesto si dovolím mluvit o městu jako o celku, a připouštím, že se sem tam nemusím trefit. Přesto si myslím, že město by vypadalo podobně, i kdyby to příroda po tom suchém jaře sama nezměnila.

   Od loňska se totiž daří většinu trávníků ve městě udržet, i přes úporná vedra bez deště, v zelené podobě, tedy nespálené na troud. Letos je to vůbec nejlepší, zeleno je všude. Všude se seče tak, aby u země zůstala vyšší tráva.

Připomenu proč- aby rostlina neuschla, aby rostlina překryla zem a ta rychleji neproschla, aby zachytila víc prachu, aby také zadržela víc vody. To se letos podařilo skvěle, zjara proti vysychání a prachu, při deštích neuteklo tolik vody do kanálů. Trávníky zvládly po celou dobu vykvést, a dozásobit se přirozenou cestou bez nutnosti osívat je. Téměř všude na trávnících neroste jen tráva, a tak většinu času na trávnících něco kvete, jetel, jitrocel, sedmikrásky, pampelišky…

   Letos můžeme vidět i výsledek mozaikové seče – na vybraných místech zůstávají neposečená místa, takže zůstává tráva vysoká – nejen užitečné pro oko člověčí, ale i květy pro hmyz a nakonec semínka i pro ptáky. Máme slušně vyhlížející květinovou louku, letos krásně kvetoucí, která má jedinou nevýhodu, že je skoro na periferii, což neubírá na její kráse, jen není tolik vidět. V parcích Palackého sadech a Na sadech se poměrně slušně ujala dosetá tráva a opticky to působí dobře. Co hodně pomohlo Palackého sadům, je absence pořádání akcí, zvláštní, ještě loni to vypadalo, že zábavu jinde než v parku nejde dělat, a hele, lidi se zabaví i bez toho, aby se musel celý park rozdupat. Tak takhle nějak by to mělo ve městě vypadat, takhle to dává větší smysl v životě městské flory a fauny, a přitom nic složitého.

 

   Vloni a letos přibylo po městě květinových záhonů, menších i velikých, vonících a kvetoucích zásluhou nepřetržité obměny rostlin, a tvoří opravdu mnohem příjemnější prostředí jak pro lidi, tak pro faunu. K vidění je dokonce několik trvalkových záhonů. Pozor, trvalkový záhon vytvořený na trávníku na Jihu není dílem města, ale soukromé společnosti, je to náhradní výsadba za zničenou zeleň u prodejny LIDL, která za to nese odpovědnost spolu s firmou, která tu výsadbu realizovala. Já věřím, že se bude řešit i to, kdo vymyslel náhradní výsadbu v podobě trvalkového záhonu, a s prodejnou a firmou se povede řízení, aby se stav napravil. Takhle se totiž zničil majetek města – ten trávník (nikomu to nevadí?) a neuskutečnila se zákonem daná povinnost pro prodejnu, která měla zajistit náhradní výsadbu zeleně (nikomu nevadí?).

  Novinkou jsou rozkvetlé závěsné květináče umístěné na veřejném osvětlení ve středu města.

 

   To, co máme možnost dnes obdivovat v našem městě, mají jinde už dávno. Škoda, že to nepřišlo i k nám dříve, protože slovo zeleň tím dostává jiný rozměr v každém smyslu. Jasně, jsem ráda i za ten pozdější příchod a chci věřit, že se zeleň ve městě už nikdy nevrátí do stavu let předešlých. Chápu, že jsou lidé, kteří s tím mají problém, nesledují vývoj techniky mulčování a hnojení posečenou trávou, ponechanou na místě a dožadují se sečení trávníků na drn, odstranění květů z trávníků, bojí se všeho, co v zeleni žije, vadí jim stromy a keře, bojí se přírody. Nechápou, že i kopřiva má své místo jako obživa pro ranná stadia motýlů, příroda nevymyslela plevel, všechno má svůj význam. To člověk je ten, kdo narušuje ten zavedený řád. Stěžují si a nezbývá, než jim to zkusit vysvětlovat a dovzdělat je v tomhle směru.

 

   Zeleň nejsou jen trávníky a záhony, ale i stromy a keře. Za poslední dva roky se našlo docela dost míst na výsadbu nových stromů, od loňska se jim pomáhá i trvalou zálivkou z vaků na vodu a věřím, že to stromkům prospívá. A nepomáhají jen vaky s vodou, volí se i jiná forma pomoci, aby stromky řádně zakořenili. Ve finále to prospěje i pokladně města, ušetří za výsadbu nových stromků za ty uschlé. S tím souvisí i nákup nové cisterny na vodu pro zalévání stromů, škoda, že se nekupovala už vloni, nebo nebyla zahrnuta do letošního rozpočtu města rovnou v prosincovém návrhu.

   Určitě by se dalo polemizovat o druzích stromů, které se vysazují, analytická část dokumentu PUZ to také zmiňovala, že ne každý druh se nám do města hodí, nebo které tu vyloženě schází, to se jistě také doladí. Ještě aby tak politici splnili slib o renovaci ovocných sadů, tedy těch, které ještě sami prodejem pozemků na zahrádky nezničili a mohlo by tu být kolem dokola doopravdy krásně.

   Pokud se podívám pár let zpět, začínám být s tímto stavem spokojená a určitě nejsem sama. Plní se návrat k přirozenému, k tomu, co za nás příroda vymyslela už dávno a já jsem za to jen ráda. Získali jsme lepší životní prostředí – míň prachu, víc zadržené vody, získáváme lepší vzhled města v podobě barev z květů rostlin a zelených trávníků, snad se ušetří za časté sečení a zbude víc na zalévání, pomůžeme hmyzu nalézt domov, aby nám měl kdo opylovat plodiny, které pak jíme, a třeba se zlepší i nálada lidí pobytem v zeleni.

 

   Ještě se vrátím k těm změnám, které se tu dějí. Někdo je totiž musí realizovat. Někdo peníze, určené na zeleň, musí proměnit na rostlinky, těm rostlinkám dovolit vyrůst ve městě, vymyslet místo, kde se jim poroste nejlépe, dovolit těm, co již ve městě rostou, aby mohly přirozeně růst, plodit a živit ostatní rostlinky nebo tvorečky. Vůle města k těmto změnám je tak nějak nepřesná, nepoznáme z ní, co přesně se tu bude dít, takže je nadmíru fajn, že realizace změn vychází od správce zeleně města.

   Spojení Městských služeb, zastoupených panem Tomášem Gareisem, s odborem životního prostředí, zastoupeným panem Ondřejem Kofroněm, stvořilo tým, který vymyslí a zrealizuje to, co máme možnost ve městě sledovat (za významného přispění zahradníků, sázečů, zalévačů, sekáčů …). Za mě dobré spojení, správná cesta, ať nám dlouho vydrží.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

25. 8. 2020 (15:14)  –  Radek Otava

0
0

Zeleň ve městě se letos díky kvetoucím záhonům výrazně zlepšila a je třeba ty co se o to starají pochválit. Ovšem to co je dnes, mohlo být už dávno a stále nedosahujeme úrovně měst v Německu nebo Rakousku. Řekl bych tedy, že se Písek dostává na vyšší úroveň, kde měl ale už být před lety. Takže si nejsem jist zda jásat tak velkolepě nad tím, co by mělo a mohlo být samozřejmostí minimálně 20 let.

Odpovědět

25. 8. 2020 (16:34)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já s Vámi v jádru souhlasím. Sama jsem tu před třemi lety psala můj pohled na zeleň ve městě a rozhodně byl velice odlišný.
Dokonce jsem péči o zeleň příležitostně vzpomínala i jinde, volala jsem po změně. A nejen proto, že v zahraničí vídáme jinou péči opravdu již drahně let, ale i v jiných českých městech jsou s městskou zelení oproti nám někde jinde, nejen s ní, ale i s pozemky města zemědělsky využívaných pachtýři.

Přesto mi stálo za to se o tom rozepsat. Já totiž to, co dnes vidíme v našem městě na vlastní oči, nevnímám jako počin města, jako že – V našem městě chceme zeleň, tohle a takhle, a to je cesta, kudy až do voleb půjdeme – vedení města (a možná i další zastupitele) zeleň příliš nebere, to si myslím já.

Vnímám všechny změny jako odvahu správce zeleně realizovat je, společně s pracovníkem odboru ŽP, kteří s pomocí všech dalších lidiček realizují a vymýšlí to, co ve městě vidíme. A já si myslím, že to dělají tak nějak "na vlastní pěst", město poskytlo rozpočtem peníze, ale jasnou cestu, nebo chcete-li program u vývoje zeleně do dalších let, ze strany města, ten tu není(nejspíš bychom za něco takového mohli považovat dokument PUZ, já se k tomu nekloním).

Pokud to úplně zestručním, chválím pouze pana Gareise, všechny zahradníky a pracovníky na úseku péče o zeleň a pana Kofroně, který těmto lidičkám pomáhá(tipováním míst pro výsadbu stromů např.). Chválím je proto, že si myslím, že je to jen jejich zásluha.

Odpovědět

25. 8. 2020 (17:24)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Možná se mýlím, ale podle mého názoru není úkolem politické reprezentace města vyloženě rozhodovat o tom, co se kde vyseje, zasadí, pokácí… Teprve ve chvíli, kdy si "městský zahradník" sám nevystačí (nemá peníze na to či ono), má smysl se obracet výše. Lesy města Písku se, pevně doufám, při běžném provozu též obejdou bez pokynů shora.

Odpovědět

25. 8. 2020 (18:56)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pravdu máte částečně.
Všechny zmíněné pozemky vlastní město. Jedny pozemky spravují Městské služby, druhé Lesy MP.
V obou společnostech má město své politické zástupce ve jejich správě – dozorčích radách, jsou to městem zřízené organizace a rozhodnutí města (na valné hromadě) musí společnosti respektovat.

Pokud se město rozhodne pro nějaký program, musí jej společnosti naplnit. Takže přeneseně, politická reprezentace utváří vzhled města, vlastně i lesa.
Proč myslíte, že se má změnit velké území Píseckých hor na příměstský les nejen kategorizací lesa, ale i změnou kategorie využití pozemků v územním plánu? Myslíte, že o tom rozhodují lesníci?
Myslíte, že zahradníci si mohou na městských pozemcích dělat co chtějí, nebo co by rádi už celá léta dělali?
Já si to nemyslím, a nepíšu tu o "běžném provozu" .

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.