Přihlášení

Utratí zastupitelé dalších 3.441.000,- Kč?

10. 5. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Opravdu velké překvapení je v materiálech pro jednání zastupitelstva na příští týden. Odbor správy majetku připravil do bodu Výkupy majetku do vlastnictví města výkup pozemků o rozloze 5735 m2. celkem za 3.441.000,- Kč, což činí 600,- Kč za metr čtverečný. Pozor, nakupuje se za účelem vybudování NOVÉ silnice, kousek od sídliště Jih.

   Ale ano, mám to správně, město se rozhodlo koupit louku sousedící s Třídou Přátelství, za účelem vybudování silnice. Správně, ta povede prozatím odnikud nikam, a nákup se netýká jen pozemků pod silnicí, ale celých pozemků. Městem oslovení majitelé pozemků odprodají pozemky městu, ale mají dvě podmínky. Cena činí 600,- Kč za metr čtverečný, a pozemky koupí město celé, ne jen část, potřebnou na silnici.

   Obrovskou novinkou je potřeba města stavět novou silnici vedle sídliště, a v materiálech se o důvodech také nepíše, jsem překvapená. Kde mám najít důvody k výkupu pozemků, co se na Jihu stane, že je potřeba jezdit i po louce, odkud, kudy a kam se bude jezdit?

   Na louce se bude něco stavět? Město tam bude něco stavět? Vzhledem k tomu, že město stále neví, co přesně postavit v kasárnách, divím se, že město ví, co s loukou na Jihu! A proč se bude stavět i na Jihu, když je místo v kasárnách? Přijde nová vlna osadníků a je třeba rozšířit město a stavět za současnými hranicemi zástavby? Komu a čemu bude ta silnice sloužit? Tak to si materiálech na jednání zastupitelstva města nepřečtete, ovšem nenajdou to tam ani zastupitelé, a ti o tom výkupu mají rozhodnout!

   Asi město nepotřebuje, aby zastupitelé dostali všechny informace, stačí, když budou vědět základy: město chce stavět silnici, koupí celé pozemky za cenu, co si určili jejich majitelé (žádný znalecký posudek o ceně pozemků není), a bude to skoro za 3 a půl milionu korun. Ruce na tlačítka, hlasujte pro!

   Vážnější věc je, že v současné době probíhá proces změny územního plánu, kde je pro toto území navržena Územní studie – varianta B, v materiálech je zastupitelům ale předložena mapka varianty A. Samozřejmě, varianty nejsou totožné. Zastupitelé tak mají v materiálech mapku území, které se má v brzké době změnit, bude jinak vypadat, v materiálech o tom však není zmínka ani písmenkem: << Dle územního plánu Písek se jedná o pozemky, které jsou zahrnuty do ploch bydlení v bytových domech –BM3 (západní části pozemků pč. 1244/5 a 1253/1) a do ploch smíšených obytných městských – SM-M (východní části pozemků pč. 1244/5 a 1253/1 a celý pozemek pč. 1244/6). Výřez z územního plánu Písek je uveden v příloze č. 3. >> Přikládám mapku varianty B, kde je území řešeno jinak! Přesto mají zastupitelé zodpovědně rozhodnout na základě takových informací.

   V materiálech také chybí zmínka o tom, že nakupované pozemky-louka, je v obou variantách územní studie zničená velkoplošným parkovištěm. Od zahrádek až k silnici u Šarlatského rybníka, celá tahle zelená plocha má být zastavěna parkovištěm. To parkoviště si město vymyslelo před vznikem územní studie a v podmínkách zpracování územní studie dostal architekt za úkol tam to parkoviště ponechat a vymyslet jen zbytek území.

   V materiálech se zastupitelé nedočtou o rozhodnutí města, vyhledat ve vybraných částech města místo pro vybudování jednoduchých parkovacích domů, které shodně považují zastupitelé za vhodné řešení. Jednou z lokalit je i sídliště Jih. Potom by totiž mohlo zastupitele napadnout, proč se město rozhodlo budovat silnici na louce, když je k ní připojeno parkoviště, které po vybudování parkovacího domu, nebo domů, nebude vůbec potřeba. Jiný důvod k vybudování silnice na louce, zcela mimo dosavadní zástavbu sídliště, totiž stejně není nikde uveden. Logicky se nabízí tahle varianta – město chce vykoupit pozemky, aby mohlo postavit parkoviště, ale do materiálů raději uvede, že na louce postaví jenom silnici. Město nepovažuje za nutné o tom zastupitele prostřednictvím předložených materiálů informovat?

   Zastupitelé se také nedozví, že odbor výstavby a územního plánování neuspořádal o územních studiích žádné veřejné projednání s občany města. Proběhla pouze v ničem nezávazná beseda se zástupci úřadu města, něco zastupitelů, architekt Urbanec představil jako autor obě varianty územní studie a zde občané dali jasně najevo, že se stavbou parkoviště na louce, na žádost města povinně do obou variant územní studie zapracované, nesouhlasí. Myslím, že jejich projev nevole byl i podpořen řádnými argumenty. Z besedy neexistuje žádný záznam, protože se nejednalo o veřejné projednání, všechny námitky a připomínky totiž nikoho z vedení města nezajímají.

   Shrňme si tento bod ještě jednou. Město žádá zastupitele, aby rozhodli o nákupu rozlehlých pozemků, za cenu kterou si určili prodávající, bez znalosti skutečné ceny za pozemky, bezmála za 3,5 milionu korun, a to na stavbu nějaké silnice, kterou má město zájem vybudovat. Víc se z materiálů nedozví, k tomu si mohou prohlédnout mapku, co má přestat platit, to jim musí stačit k hlasování. A po upozornění, že se jedná o zájem města, lze předpokládat, že se od zastupitelů očekává hlasování pro nákup pozemků, proč by to tam jinak bylo uvedeno.

   Když pominu fakt, že zveřejněné materiály jsou zároveň informací i pro občany města, kteří se tak nedozví také nic konkrétního, připadá mi těch informací pro zastupitele žalostně málo. Některé z nich jsou snad i trochu zavádějící.

   Naprosto stejným způsobem byl zastupitelům předložen nákup u zimního stadionu, za několik milionů. Město potřebovalo průchod na stadion, tak se koupil i kus domu k tomu, dokonce i s nádobím. Další případ, jako přes kopírák, je nákup pozemků u Klášterských rybníků. Město potřebuje cestu kolem příkopů, přes půl milionu v tahu. A na Jihu si k silnici koupí i louku. Od voleb uplynulo teprve 7 měsíců a máme tu třetí nákup se stejným scénářem, miliony na nákup něčeho, co město nepotřebuje, jen lítají.

   Já se domnívám, že zastupitelům nejsou opět podány všechny potřebné informace, které by měli v materiálech obdržet, že mají rozhodovat, aniž by se dozvěděli zásadní informace, na základě kterých by se mohli zodpovědně rozhodnout, stejně jako u zimního stadionu a Klášterských rybníků. Jedná se o nedostatečně připravené materiály, nebo je to záměr?

   Sídliště Jih prošlo rekonstrukcí (já si myslím, že ne příliš zdařilou), po etapách, přesto zůstala čtvrtina sídliště netknuta a má to tak i zůstat. Na rozdíl od sídliště Dukla, které se opravilo celé, na Jihu se pokračovat nebude:

<< Dotazy občanů > Regenerace sídliště Jih IV.?(č. 2202872) Kateřina Kodýdková (Neregistrovaný) 15.4.2019 13:22:03

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je v plánu nějaká etapa 4 pro regeneraci sídliště Jih? Jde mi hlavně o děsivý stav chodníků okolo bloku domů č.p. 2381 – 2386. Betonové panely jsou značně vymleté, jsou mezi nimi výškové rozdíly, obrubníky jsou vyvrácené. Okolo celého tohoto bloku není jediný nájezd na chodník třeba pro kočárky. Takže hledat především v zimě skulinku mezi zaparkovanými auty a haldami sněhu je vážně zábava. Dále by mne zajímalo, zda úprava povrchu silnice ve stejném místě je taktéž konečná. Nový asfalt byl položen pouze středem silnice, takže na parkovaích místech jsou stále výmoly, a namalované značení se ošoupalo během 14 dnů, nehledě na to, že místy bylo vtipně namalováno třeba přes hromadu písku, kterou tam jakási stavební firma zapomněla. Děkuji za odpověď.

Mgr. Irena Malotová 30.4.2019 16:03:24 ≈ Regenerace sídliště Jih IV.? (č. 2203303)

Dobrý den, další etapa regenerace sídliště Jih se aktuálně nepřipravuje. V případě, že je zde poškozená část panelového chodníku, provedou její opravu Městské služby Písek s. r. o. v rámci pravidelné údržby povrchů komunikací a chodníků.

Ing. Petr Matoušek odbor investic a rozvoje >>

   V rámci pravidelné údržby povrchů chodníky jsou některé chodníky ještě původní, ze sedmdesátých let minulého století! Rozlámané, děravé, ale co, jednou je někdo opraví, rozpis oprav však také jen tak někde nenajdete, jako jestli to bude třeba už letos.

   Prioritou není dokončit rekonstrukci sídliště, nebo řešení úbytku parkovacích míst, způsobených samotnou rekonstrukcí, ale i nezodpovědným přesunutím aut z parkoviště u LIDLu do sídliště, stejně tak aut z opravené Nádražní ulice. Prioritou není vyřešit přístup k domům, ke kterým vede přístupová cesta pouze po chodnících, na které se nesmí vjet autem, a přesto je potřeba si tam autem občas vjet, ale tak, aby se z chodníků nestala magistrála, a řešením situace se nezabývala žádná etapa rekonstrukce sídliště. Zájem města momentálně nespočívá na příjemném životním prostředí v současné zástavbě, prioritou je nákup pozemků vedle sídliště.

   Takže rekonstrukce sídliště Jih se nedokončí, bravo, město zbouralo lávku s bezbarierovým přístupem ke školce, aby potom pracně a dlouze budovalo bezbarierový chodník na svahu. Už za to by někdo zasloužil ocenění starostky. V Truhlářské opraví parkoviště, ale s vysokým úbytkem parkovacích míst. Od zastávky až k fontáně se postaví široká solární magistrála chodníků, na úkor zeleně. Hřiště pro děti nevznikne, ačkoliv to původní jim město zabralo na parkoviště. Zbytek sídliště se ani takhle špatně opravovat nebude, chodníky možná. Tenhle projekt si zaslouží přihlásit do soutěže, k ceně za lávku nebo za emise, by jistojistě získal prestižní ocenění.

 

   Kdo je vlastně reprezentantem tohoto zájmu, koho si mám představit pod tím městem? Kdo je město, kterému mají zastupitelé s minimem informací odsouhlasit drahé nákupy pozemků a nemovitostí, které ani nepotřebujeme? Protože mám dojem, že město k zastupitelům přistupuje čím dál víc jen jako k automatům na hlasy, nutné pro legalizaci záměrů, které nejsou v rozpočtu, ve střednědobém výhledu, dokonce neřeší současné potřeby obyvatel města.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

15. 5. 2019 (19:27)  –  Michaela Šťastná

0
0

Stejně jako u jiného bodu na zasedání ZM doufám ve zjištění všech informací o:
-územní plán určuje využít území na základě územní studie, území nebude zpracovávat skupina jako u kasáren
-územní studie na tomto pozemku určuje stavbu silnice, z obou stran a po celé délce lemovanou nekonečným parkovištěm
-veřejné projednání území studie neproběhlo, občané neměli možnost vznést ke studii své připomínky
-město nepočítá s výkupem celého území JIH
-neexistuje důvod, proč rozšiřovat město za současnou zástavbu, na úkor zeleně a pohody bydlení obyvatel
-víceúrovňová parkoviště ve městě účinně vyřeší situaci s parkováním aut, budování plošného parkoviště je už v tomto okamžiku zbytečné
-k nákupům pozemků, stejně jako prodejům, by měl být vždy znám znalecký odhad ceny pozemků, nákup předražených pozemků je vyhazování peněz, které v pokladně schází na běžnou údržbu města.

Odpovědět

17. 5. 2019 (00:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

V březnu v jednom pořadu ČT řekl, mimo jiné, pan Svěrák věty, které vystihují téměř beze zbytku mé dnešní dojmy ze zasedání ZM, a to nejen u mnou preferovaných bodů-tohoto a kupní smlouvy LIDLu.

"Tuhle jsem si přečetl krásný citát Jana Patočky, myslím, že ho řeknu docela přesně. Co je výchova? On říká, že výchova znamená pochopit, že v životě je i něco jiného než strach a prospěch, opakuji než strach a prospěch. A já se obávám že právě mezi těmito póly se většina lidí pohybuje. Ale jiný věci, jako je soucit, poctivost, vděčnost, pokora, to tam neexistuje. A na to právě populismus sází, on jim dá – tohohle se budete bát, z tohohle toho budete mít prospěch. To jsou hesla, na který ten populismus vítězí. Čili, já z tohohle mám strach a myslím, že ten proces vzdělávání a výchovy je tak zdlouhavý, že se ještě načekáme, než zvítězíme." Říká humorista, scenárista, dramatik, textař a herec Zdeněk Svěrák.

Odpovědět

27. 5. 2019 (23:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Bylo nebylo, během dne nám vznikla na Tř. Přátelství hromada zámkové dlažby, není na paletě, já neviděla jak se na místo dostala.
Vzhledem k tomu, že hned vedle je chodník, po kterém se skoro nedá chodit, vypadá to, že nám ten chodník někdo opraví! Výborně, ale před propadnutím euforii připomínám, že opravou chodníku nějakou použitou dlažbou se nedokončila revitalizace celého sídliště.

Odpovědět

28. 5. 2019 (00:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Před týdnem jsem se na webu města zeptala:
Dobrý den,

ráda bych získala informaci o současném počtu parkovacích míst, která jsou aktuálně k dispozici na sídlištích ve městě.

Prosím o uvedení počtu parkovacích míst na jednotlivých sídlištích, ne souhrnný počet, ani odhad počtu míst, kde mohou dnes občané zdarma parkovat.

Na sídlišti Jih nedávno probíhalo tříhodinové jednání pracovní skupiny, která se prý také zajímala o možnosti navýšení počtu parkovacích míst na sídlišti, jsou někde k dispozici zápisy tohoto jednání pracovní skupiny? Děkuji Šťastná M.


Na jednání ZM zaznělo, že se sídlišti Jih nedostává na 500 parkovacích míst! To je hodně aut, vůbec nechápu, jak to těch 500 řidičů každý den udělá, že někam to své auto nakonec dají!

Proběhla nějaká studie, která došla k tomuto počtu, logicky se domnívám, že jsou tedy spočtena i místa, kde se parkovat dá.

Ale asi ne, podle toho, že jsem se odpovědi po týdnu nedočkala, asi je teprve teď někdo počítá….

Nebo to s těmi místy, co schází není tak žhavé? Nedivila bych se, někde mám ten vzorec, jak se počítá, kolik aut do studií napsat, a třeba náš dům ty počty neplní. Máme 17 bytových jednotek, jedenáct aut, ale měli bychom mít těch aut 20 minimálně. Hned nám u domu chybí místa pro několik imaginárních aut.

Hlavně aby nás někdo nenutil ta auta nakoupit, když už nám je napočítali!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.