Přihlášení

Za zachování Zátavského mostu

27. 2. 2012 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (2) | Vaše názory

odhalení desky na Zátavském mostě

K tématu rekonstrukce původního versus výstavby nového Zátavského mostu zveřejňujeme vyjádření pana Richarda Prause, člena BUDDIES Písek.

Vážení  členové  redakční rady,

s velkým potěšením jsem se seznámil s materiály zveřejněnými na webových stránkách i se záměry a cíly vašeho sdružení. Považuji vaši snahu za velice prospěšnou a cílevědomou. Stejně jako vy i já se domnívám, že je čas od času zapotřebí „provětrávat písecké ovzduší“ a poukázat na chyby a nedostatky, ke kterým občas dochází. Z vlastní praxe vím, že řada občanů má na  mnoho věcí zcela odlišný názor, kritizuje je, ale ke zveřejnění  svého otevřeného názoru v tisku již nenajdou čas či ztratí odvahu.

Jako iniciátor vybudování památníku skutečnému osvoboditeli města v roce 1945 jsem i já poznal v letech po sametové revoluci na „vlastní kůži“, jak banální a opodstatněný požadavek může v Písku rozbouřit poklidnou hladinu myšlení, a to nejen u některých občanů, ale i u předních představitelů města. Přes všechna úskalí se můj záměr přece jen podařil a památník Na Štychu stojí zatím dodnes. Po jeho postavení jsem založil ve městě „BUDDIES“ – skupinu nadšenců.  Naší činností a zveřejněnými články na webových stránkách přinášíme zájemcům informace, kterými se snažíme napravit škody, napáchané předchozí komunistickou  garniturou ve vědomí občanů města.

Obdobnou činností jsme zviditelnili i vyrytý a po letech dochovaný nápis na zábradlí Zátavského mostu a na Podolském mostě vylepšili připomínku o zdejší činnosti americké armády v roce 1945. Původní iniciátor této připomínky byl plzeňský Military Car Club.

V návaznosti na shora uvedené jsem proto přivítal i váš článek „Shoda zastupitelů pro zachování a rekonstrukci původního Zátavského mostu“. Při původním rekonstrukčním projektu jsme již připomínkovali náš nesouhlas s  tím, aby tato historická památka na demarkační linii byla znehodnocena a odstraněna. Doufejme, že se MÚ podaří prosadit formu opravy rekonstrukcí mostu stávajícího tak, aby tato historická památka byla zachována pro generace budoucí. Jestliže rozšíření vozovky by podmiňovalo postavit most nový, tak se domnívám, že není problém a zajisté by bylo vhodnější a finančně prospěšnější zprovoznit průjezd mostu dopravní značkou upravující přednost typ P07. Máme řadu mostů v republice, kde je takto řízena doprava a jde to. Jen chtít a rozumně uvažovat. Zátavský most není zase tak provozně vytížen, aby tento způsob řešení nešel použít.  A vždy je možno najít pro dopravní obsluhu objízdnou trasu ve směru do či od obce Kestřany. Není také problém omezit tonáž průjezdných vozidel dopravní značkou B13 a doplnit ještě značkou B17 a omezením rychlosti značkami B20a a B20b. Pak bude jak vzhled mostu, tak i vzpomínka na demarkační linii zachována.

Dovoluji si vám toto mé stanovisko sdělit, a to jako člen BUDDIES,  tak i jako písecký rodák, který je mnohdy kverulantem proti nevhodným zásahům a úpravám, které spíše Písek hyzdí, než zvelebují a nebojí se své odlišné stanovisko sdělit veřejně.
 

S pozdravem a zároveň s přáním mnoha dalších úspěchů ve vaší činnosti
                                                                                                                                          

Richard Praus
 

0
0

Diskuze k článku +

2. 3. 2012 (00:10)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Redakce PS obdržela k tomuto tématu vyjádření pana J.Kvasničky s žádostí o zveřejnění: Plně se ztotožňuji s vyjádřením pana Richarda Prause k plánům na rekonstrukci Zátavského mostu.Myslím,že stojí za to most opravit a ponechat v původním provedení a se zachováním památky po americké armádě která osvobodila město.Jsem toho pamětníkem a mrzelo by mne,že tato památka by byla zničena.Myslím si,že je dost rozumných lidí,kteří si přejí totéž i když již nejsou pamětníky událostí z roku 45.Každý občan města by měl tuto zkutečnost znát,která byla celá léta zatajována!Projektanti by měli dát na mínění rady města,přání spolku Buddies a měli by mít cit pro trochu piety ke ,,klukům,,,kteří z daleké Ameriky nám přineslii svobodu.Přeji Vám dobře pořízení v této záležitosti.Bylo by doopravdy škodou a i naprostou neúctou k minulosti,kdyby se na naše připomínky nebral zřetel.Když se chce,jde všechno ku spokojenosti na obou stranách! Zdraví Vás Jarda Kvasnička.

Odpovědět

4. 3. 2012 (14:59)  –  Roman Drašnar

0
0

Vážení občané a představitelé města !
Ztotožňuji se s názorem pana Prause a stejně tak, i s názory pana Kvasničky a dovolil bych si říci i svůj osobní názor. Jsem rovněž písecký rodák jen – „poněkud mladšího vydání“ –. Od svého mládí jsem svázán s tímto malebným jihočeským krajem, kde jsem trávil prázdniny a samotné okolí Písku mám velice rád. Současný vzhled stávajícího provedení mostu zkrášluje okolní krajinu a je jejím neodmyslitelným monumentem. Navíc je spojen s artefaktem již pomalu zapomínané historie. S dobou, kdy znovu náš národ nabyl svobodu v roce 1945. Nově předložený projekt se chybně odklonil od původního záměru o narhované rekonstrukci a nyní preferuje postavení zcela nového mostu. Pochopitelně by snad asi vyhovoval i novým předpisům. Nejsem odborník v tomto oboru. Domníval bych se, že zde byla zcela opomenuta úcta k historii, v tomto případě k vykonanému dílu našich předků. Stavba nového mostu podle nového projektu by dle mého názoru v případě povodní způsobila více škod na majetku než tomu bylo dosud. Nemusíme chodit příliš daleko. Domnívám se, že by to byl obdobný případ, jako ve Lhotě u Kestřan. Zde se již jedná o nový most ve velice podobném provedení, jako je nyní navrhován i v Zátaví. Nový „kestřanský“ most byl od doby jeho postavení již několikrát opravován, zatímco na starý Zátavský most – pokud se týká udržby –, se od konce války ani „nesáhlo“. Tím chci jen podotknout, že starý Zátavský most byl projektován našimi předky s jistě velkou odpovědností a byl vybudován oproti „kestřanskému“ v lepší stavební kvalitě. Vydržel i přejezdy tanků ČSLA (bez ohledu na nosnost mostovky) a to při častých cvičných jízdách vojáků základní služby. Účelem tehdy bylo trénovat vagónování tanků na nádraží v Ražicích.
Jsem pro důkladnou a odpovědnou opravu vč. rekonstrukce stávajícího mostu, se zachováním současného vzhledu a všech nesoucích historických připomínek i pro další generace.
Roman Drašnar

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.