Přihlášení

Zákazové značky na Jihu, v předstihu

6. 4. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

"Zajištění přístupu k nemovitosti je základní podmínkou pro její využívání." Tak jsem na zasedání ZM v březnu zeptala na návrh na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích, v Písku, na sídlišti Jih, ve vnitrobloku vymezeném ulicemi Smrkovická, Truhlářská a Třída Přátelství.

   Ptala jsem se místostarosty Veselého, který erudovaně komentoval situaci s parkováním na Jihu.  Z jeho komentáře jsem vyrozuměla, že některá z pracovních skupin, a on, se během tří hodin monitorování situace na sídlišti Jih osobně seznámili se situací parkování aut  a došli k závěrům, jak tuto situaci řešit. Vydání veřejné vyhlášky jsem považovala za jeden ze závěrů průzkumu. Místostarosta Veselý mě však odkázal na místostarostu Hladíka, který mi vysvětlil, že není možné změnit povahu přístupových komunikací k některým vchodům změnou z chodníku na účelovou komunikaci, protože jsou to ve všech případech chodníky. Podle § 53 silničního zákona mohou chodník až na výjimky užívat pouze chodci. Chodník není v Pravidlech silničního provozu výslovně definován.

   Bydlím na Jihu pár let a nabyla jsem mylného dojmu, že jsou to účelové komunikace, protože jiná cesta k našemu domu nevede, nikomu dalšímu nevadí, že k jeho domu vede chodník, protože obyvatelé je po celou dobu jen jako chodníky nepoužívají. Jezdí po nich na kolech, bruslích i koloběžkách, to se totiž nesmí. To smí jen děti do deseti let! Jezdí po nich v případě potřeby autem, to se také nesmí. Na to jsem nikdy nepomyslela, že na tři tisíce obyvatel souhlasí s výrazným omezením v přístupu ke svému bydlišti. Ještě víc mě udivilo, že na to nikdo nepomyslel při přípravě a realizaci všech etap revitalizace sídliště. Všem je absolutně lhostejno, že je výrazně snížen komfort užívání tolika obytných domů, s byty tolika občanů města? To nikdo nepomyslel na řešení prostoru sídliště do režimu obytné zóny? Přitom na kratičkém úseku ulice Truhlářské je obytná zóna realizována! Přesto se o změně neuvažuje, budou to nadále jen chodníky. Z mého pohledu velká bezohlednost k obyvatelům sídlišť.

   Nicméně, zmíněna byla i možnost, že se od zveřejněného návrhu vyhlášky zřejmě upustí, aby nebylo sídliště zatíženo nadbytečnými dopravními značkami. Zásluhou častějšího dozoru Městské policie a také postihy hříšníků se situace na Jihu výrazně zlepšila, respektive vrátila k normálu. Potom prý ten návrh nebude potřeba snad realizovat.

   Jenže, ačkoliv doba pro podání písemných připomínek dotčených osob tímto návrhem vyhlášky neuplynula, trvá do 12.4.2019, dopravní značení na navrhovaných místech sídliště již byla nainstalována. Nechápu a nerozumím tomu, jak je to možné. Jestli-že se po termínu k podání připomínek, po jejich vyhodnocení, dojde k tomu, že takové opatření, uvedené v návrhu, není třeba, dojde k odinstalaci značení? Jakou váhu mají tedy připomínky dotčených osob, když se ani nečeká ani na konec lhůty pro jejich podání. Napadá mě, že se ani vyhodnocovat nebudou, že se tím, co namítají občané nepřihlíží, a přihlíželo se tedy někdy? Jeden z našich zastupitelů považuje některé zbytečně utracené peníze z pokladny za marginálie, možná je cena dopravních značek, několika sloupů a mzdy pracovníků, kteří značky umístili okrajová položka rozpočtu, stejně jako bude jejich odinstalace, ale nejsou to 2x vyhozené peníze?

   Vnímám neřešení přístupu k domům na sídlišti jako druh diskriminace jejich obyvatel, snížení jejich komfortu bydlení ve městě, jako nehodné době-jedenadvacátému století. Právě dokončená několikaletá revitalizace sídliště, do které nikdo nenavrhl řešení situace ve prospěch obyvatel sídliště při jejím zadání, mi připadá jako výsměch ze strany těch zodpovědných za její provedení. Zatímco se ve městě modernizuje kde co, jak se bez auta(které nesmí vjet na chodník, nebo si napřed musím nechat vystavit povolení na Městské policii, u které mimochodem také jen tak nezaparkuji) nastěhuji, odstěhuji, něco dopravím, případně sebe dopravím ke vchodu domu na sídlišti, kde bydlím, to se neřeší a žije si životem poplatným sedmdesátým letům minulého století. Nenacházím vhodný výraz, kterým bych svůj údiv vyjádřila, jako na závěr.


 

0
0

Diskuze k článku +

8. 4. 2019 (18:46)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hádejte, co se dnes stalo! Na otázku ohledně umístění dopravních značek Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou značkou, že povolení k vjezdu získáte u Městské policie, mi ještě pan Hladík neodpověděl, a na jeho odpověď jsem nyní násobně zvědavá.
Samotné značky dnes zmizely.
Tyče po nich zůstaly, ta z lampy se nepočítá, lampa stojí dál.
Kouzlo? Tak na skřítky a víly nepřestávám věřit.

Odpovědět

8. 4. 2019 (21:16)  –  Luděk Blaha

0
0

"není možné změnit povahu přístupových komunikací k některým vchodům změnou z chodníku na účelovou komunikaci, protože jsou to ve všech případech chodníky."

Jen z čistě odborného zájmu, jak se pozná nebo čím je stanoveno, že se v tomto případě jedná o chodník?

Odpovědět

8. 4. 2019 (22:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

A to je jedna z věcí, která není nejen na sídlišti Jih řešena, stezka či chodník, má hódně všeobecný popis v jeho definici. Liší se třeba povrchem, vyvýšením od komunikace, dokonce způsobem užívání… a nikde nebyl dosud na Jihu označen, jako ve městě např. značkou. A když vezmu tu magistrálu od kašny k Družbě, chápu, že si ji cizinec splete s komunikací v obytné zóně.
Nicméně pasportem komunikací města se rozlišuje chodník od komunikace a na Jihu, celý střed mezi těmito popsanými ulicemi, nahoře u školky celý prostor, a podél louky od "bunkru" k zahrádkám, to jsou prý chodníky. A kolik těch domů má jen jeden vchod a ten je pouze z toho chodníku!
Proto jsem navrhovala změnu, a ta prý není možná, ale řešení v podobě zákazových značek nepovažuji za správné.

Odpovědět

9. 4. 2019 (00:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pan Hladík odpověděl, viz rubrika Zastupitelé dotazy a hlasování.
Svou poznámku o včasnosti odpovědi jsem nemyslela tak, že mi má pan Hladík odpovědět hned, notabene o víkendu, ale tak, že dříve, než stihl odpovědět, NĚKDO nařídil značky zase sundat.

Někdo totiž nařídil značky vyrobit, potom umístit do navrhovaných míst, někdo poslal MS vykopat jámy a osadit je tyčemi, a někdo o tom rozhoduje, navzdory tomu, že ještě nevešla v platnost Vyhláška!!

Odpověď pana Hladíka není v tomto směru uspokojivá a sdělení, že přednost důležitosti měla náprava toho stavu před odpovědí na to, jak je možné, že k tomu stavu vůbec došlo, mi nestačí.
Dopravní komise, Odbor dopravy, všichni řeší otázky, kam jakou značku umístit, jestli vůbec, jedná se o tom, a u nás se během lhůty podávání námitek a připomínek k NÁVRHU vyhlášky kliďánko celý proces vynechá, a značky se instalují.
Že se v tom zbytečně pitvám, tak o co jde, značky někdo umístil, teď je sundali, tak je to v pohodě, ne?
No není v pohodě, to se totiž stát vůbec nemělo. Pitvám se v tom protože jsem si toho všimla! A tak si říkám, co když se to nestalo (nestává)jen u značek. Proto se v tom pitvám.

Odpovědět

14. 4. 2019 (13:28)  –  Luděk Blaha

0
0

Zmínka o dopravním značení mi připomněla, že se blíží jarní úklid komunikací v této lokalitě. Jsem docela zvědavý, jestli se při této příležitosti bude obnovovat vyznačení parkovacích míst. Namalované bílé čáry v ulici Smrkovická a třída Přátelství už nejsou místy vidět vůbec. Až se v průběhu roku ztratí úplně, mohlo by být poměrně pracné, a možná i dražší, je znovu stejně dobře rozměřit.
Dnes ty nátěrové hmoty zřejmě nic nevydrží. Člověk botou zašoupe a jsou pryč. Ale možná by stačilo odmést třeba rýžovým smetákem tu prachovou usazeninu, na kterou se čáry nejspíš posledně namalovaly, a natřít barvu přímo na asfalt. Ale nevím, nejsem odborník na bílé lajny…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.