Přihlášení

ZM ve čtvrtek

2. 12. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (12) | Vaše názory

Nové složení našeho zastupitelstva bude mít ve čtvrtek, mimo jiné, k projednání také Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2022. Jedná se o výhled, tomu rozumím, není to definitivní, ovšem mnohem hůř chápu některé z položek uvedených, tím spíš položky neuvedené.

Začnu těmi výhledy, jak jsou prezentovány:  < Zásadní vliv na hospodaření města (schodky rozpočtů) budou mít tyto zásadní investiční akce (v závorce uvedená částka je předpokládaná hodnota investice):

nový plavecký bazén

výstavba nové sportovní haly

parkovací dům u pošty

kotel na biomasu

pobytové zařízení pro seniory v Sovově ulici

revitalizace centra města

parkovací a veřejné plochy u nemocnice

Městská knihovna – interiéry,

sportovně rekreační areál Oldřichov

rekonstrukce Čapkovy ulice

lávka přes ostrov >>

   Předně, žádné závorky s uvedenou částkou investice do materiálů na jednání ZM vepsány nejsou, netuším tedy, kolik co bude stát.

   Na každý pád tu máme již rozdělané projekty, knihovna je srozumitelná, rekonstrukce Čapkovy ulice už také začala, lávka k ostrovu se odsouhlasila.

   Oldřichovský areál, do čtyř let se asi i začne budovat, pokud se zastupitelé znovu nevrátí k obsahu areálu a opravdovým potřebám města, obyvatel. Tím chci jenom poukázat také na to, že každá vybudovaná kratochvíle s sebou nese i údržbu do dalších nekonečných let, tedy nejde jen o peníze na vybudování areálu.

   Parkovací plochy u nemocnice. Všichni jsme už viděli projekt, stěhování zastávek, změny v samotném prostoru, směnu pozemků……Nikdo nikdy nepřipomenul, že v původních rozhodnutích a plánech se jasně hovořilo o parkovacím domě v prostoru parkoviště před nemocnicí. Věřím, že tohle navrhované řešení připadá někomu jako vítězství nad tím, jak u nemocnice parkovat, ale já si to úplně nemyslím. Zastávám názor na parkoviště poschoďová, kde na stejném prostoru vznikne dvojnásobné, trojnásobné množství parkovacích míst. A zůstane místo pro zeleň, zastávku apod.

V době, kdy víc marodíme, s výhledem na stárnoucí populaci ve městě, je místo pro auta směřující do nemocnice svou kapacitou dostačující dnes. Za čtyři roky zjistíme, že je jich málo, že se auta zase nevejdou?

   Plavecký bazén, tady jsem jen zvědavá, kam se během příštích čtyř let dospěje.

   Pobytové zařízení pro seniory v Sovově ulici. Už jsem napsala, že se o směně pozemků s krajským úřadem napřed jednalo s tím, že tam půjdou děti? Rázem se od toho upustilo a dnes mě už pravé důvody nezajímají. Podle socio-ekonomické analýzy z roku 2015, která je součástí Strategického plánu města a kterou jistě všichni zastupitelé znali, bylo stárnutí populace jasně zdokumentováno. Přesto se město nezdráhalo vyčkat s návrhem na zbudování pobytového centra pro seniory víc jak dva roky. Nebylo to tím, že by se v majetku města nenašla jediná volná budova, volných a nevyužitých budov má město ještě dost. A světe div se, najednou je to potřeba řešit hned, urgentně, s odvoláním na stárnoucí populaci, zrovinka v Sovově ulici.

   Tady mi tedy chybí nedávno zveřejněný nápad na zřízení podobného zařízení U Honzíčka. Nebo snad šlo jen o to, jak zaujmout pozvanou ministryni plány, které se nebudou realizovat? To, že byl areál U Honzíčka vyřazen jako nepotřebný a doporučen k prodeji byla obrovská chyba. V době, kdy o tom bylo rozhodováno už všichni věděli, že nám obyvatelstvo stárne, jak to, že nikdo nechtěl pobytové zařízení pro seniory umístit sem?

   A i když si myslím, že je mnohem důležitější podpořit domácí péči pro seniory, aby do takových zařízení nemuseli a zůstali doma s rodinou, raději uvidím přeměnu U Honzíčka, než započetí stavby nové sportovní haly v kasárnách. Pomalu ještě nesesedl prach z vyklizení kasáren a už se chystá hala, hlavně začít stavět na novém. Jako bychom neměli dost starostí s tím, co už bylo postaveno Nemám závorky s předpokládanou cenou, nevím za kolik bude hala postavena, a nemám informace, jestli je to zrovna tak palčivý problém, jako u rozpadajícího se bazénu. Neinvestovalo se do současné haly – jiných zařízení – nedávno? Máme málo sportovních zařízení? Přesunou se současná zařízení do nové haly, nebo si budou potom konkurovat? Je to nezbytná priorita pro další čtyři roky v našem městě, nenašlo by se něco mnohem potřebnějšího?

   Parkovací dům u pošty. Je sice nadepsán kousek výš než revitalizace centra města, ale velice spolu souvisí. Já si myslím, že dokud nebude stát parkovací dům naproti poště, nemá cenu se pouštět do změny na náměstí. Navíc se v rozpočtu na příští 4 roky ve městě, kde se doprava, parkování a auta skloňují denně ve všech pádech, objeví jediný parkovací dům. Znamená to, že se další čtyři roky bude parkovat kde koho napadne, zabere se další zeleň a hřiště a kdoví co ještě na rozšíření parkovacích míst a pořádně, radikálně se doprava řešit nebude? To si opravdu zaplevelíme město jednosměrnými ulicemi s parkováním v druhém pruhu, a podobnými záplatami v řešení akutní situace? Hlavně že je na novou halu.

   Záměrně píšu naproti poště, protože místo, kde ho chce stavět město je podle mě předem odsouzeno k nezdaru. Složitý vjezd a výjezd z parkoviště, ještě horší přístup pro pěší a řidiče, to budou hlavní důvody, proč tam neparkovat.

   Všechno jen proto, že původně zamýšlený pozemek pro stavbu parkoviště se někomu zalíbil a vymyslel, že by se tam hodilo postavit dům pro kanceláře. Aby to bylo ještě lepší, tak ten původní pozemek, jehož získání trvalo fakt dlouho, se má prodat někomu, kdo už vymyšlený dům na kanceláře postaví. Proto se parkovací dům musí zastrčit až dozadu do dvora, proto je předem odsouzen k nezdaru. Potřebujeme moderní vysoký nárožní dům, který zakryje pohled k poště (v historickém centru?) a bude plný kanceláří? Ne, potřebujeme nárožní parkovací dům, ulehčit centru od aut, nárožní parkovací domy jsou už běžnou součástí jiných měst, proč ne toho našeho? Pro zisk z prodeje lukrativního pozemku? Je až s podivem, jak se původní myšlenka změní v okamžiku, kdy se dojedná, jak v Sovově ulici, tak naproti poště, i jinde. Mrzet by nás měla investice do momentálně zřízeného parkoviště, ale na druhou stranu, třeba se hned tak stavět nebude.

   Ono to totiž s náměstím taky není úplně jednoduché. Připravený záměr už dnes rozhodují v Milevsku, kdy byl Písku pro podjatost vedení města Krajským úřadem odebrán. To je hodně horký brambor pro nové zastupitele. Jejich názor na tuto věc nám není znám, ani na ty ostatní navrhované body, ale snad se při hlasování o střednědobém výhledu ve čtvrtek něco málo dozvíme. Třeba také o tom, co nám před pár týdny slibovali.

0
0

Diskuze k článku +

2. 12. 2018 (16:21)  –  Luděk Blaha

0
0

Pořád se něco děje.
Třetí etapa revitalizace sidliště Jih už pomalu končí. Otázkou zůstává, kdy skončí doopravdy.
Zatímco dokončené parkoviště na konci Truhlářské ulice není přístupné, protože na jejim začátku se stále pracuje, automobilisté si na zatravněných plochách mezi paneláky rozjezdili vlastní cesty a vesele se prohánějí pochodnících, aby mohli zaparkovat až u vchodových dveří. Aby po chodnících nemohli řidiči tak jako v posledních dnech zajíždět i na to hotové parkoviště, nainstalovali stavaři na možné příjezdy protiteroristické zátarasy. Škoda, že řidičům nikdo neřekl, že by se tam mohli dostat i dočasným skladištěm stavebního materiáli po prozatimní cestě kolem výměníku. Jen ať si ještě užijí trochu té parkovací zábavy u Šarláku.

Odpovědět

2. 12. 2018 (17:57)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Pane Blaho, tempo prací v Truhlářské ulici mě přímo děsí. To snad ani protivínská hlavní ulice nebyla zavřená tak dlouho, jako tahle jedna slepá ulice. Anebo to jde tak pomalu jen proto, že je slepá a že se přes trávu k domům koneckonců zajet nechá?

Odpovědět

2. 12. 2018 (18:03)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

A pokud je řeč o parkování u Šarláku, od začátku mi vrtá hlavou, proč namísto opravy strmého sjezdu prostě neotevřeli závoru poblíž bytového domu.

Odpovědět

2. 12. 2018 (19:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

V co se mění obyvatelé sídliště ve snaze zaparkovat si auto, nebudu pojmenovávat. Připomínám, že neexistuje právo na parkování aut na veřejném prostranství, jako všechny ostatní věci si je má majitel odložit na vlastní pozemek, nebo na pozemek k tomu určený.
Parkování u Šarláku má trvat do dokončení Truhlářské, ta má být dokončena – po změně stavby, kdy se nepostaví vše dle plánu – těsně před Štědrým dnem. Jakým způsobem bude louka u Šarláku obnovena, to jsem ještě nezjistila, ale město nemá souhlas s umístěním parkoviště od E ONu, to mi přijde zajímavější.
Zrovna tak mi přijde zajímavé, jak se to vlastně stalo, že naši zástupci dopustili, aby se sídliště do takové situace vůbec dostalo, jestli se za škody na zeleni, obrubnících, chodnících, bude někdo zodpovídat. A jestli to naši noví zástupci budou taky takhle dělat, bez ohledu na lidi, co v tom binci žijí.
Závora asi není v majetku města a dopravní odbor by nepovolil vjezd a výjezd vozidel v tom místě.

Odpovědět

2. 12. 2018 (19:57)  –  Luděk Blaha

0
0

Snad že bych si někdy autem projel třeba Palackého sady od pošty ke Kamennému mostu se zastávkou v restauraci U Reinerů. Kafe by bodlo…

Odpovědět

2. 12. 2018 (20:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

Inu, dneska by to možná někdo viděl jako nevhodné a stihl by Vás trest!
Ovšem, pokud se podaří prosadit připravovaný plán na revitalizaci Palackého sadů, podle jedné varianty to možné už bude. Vybudují se cesty pro auta, aby mohla zásobovat stánky a zabezpečit akce, které by se mohly konat kdekoliv jinde, ale město je šoupe do parku, bez ohledu na to, že se tam nehodí.
Potom se s auty v parku potkáte denodenně.

Odpovědět

4. 12. 2018 (11:09)  –  Luděk Blaha

0
0

Parkoviště je uklizeno a právě čistě dometeno. Možná se bude lajnovat. Jen doufám, že to nebude Primalexem, jako ve Smrkovické ulici. Na třídě Přátelství se čáry setřou nohou.
A ty rozježděné trávníky se na jaře zase zazelenají…

Odpovědět

2. 12. 2018 (17:53)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli se někdy začne stavět parkovací dům u pošty, popř. jen nějaký dům na tom nároží, bude to znamenat, že současné parkoviště, bude na řadu měsíců mimo provoz. To bude teprve veselo ;-).

Odpovědět

6. 12. 2018 (23:52)  –  Michaela Šťastná

0
0

O dnešním jednání ZM napíšu něco bližšího, až si poslechnu audiozáznam. Jeho kvalita se poslední dobou horší, tak se velice těším na videozáznamy, které byly dnes navrženy a věřím, že se jich dočkáme.
I když mi není do skoku, na téměř šestihodinovém jednání jsem se i bavila. Určitě se také podělím, ať máte přehled, jaký druh humoru mi sedí.
Ale proč to píšu, cestou domů, tedy po 19 hodině=tma, jsem to střihla kolem revitalizované části sídliště. Situace s parkováním aut stejná, stojí v zákazu, v křižovatce, u školky zase na chodníku, všude. Ve městě jsem dnes strávila celý den, auta stojící na Alšově náměstí dopoledne mě zastavila a zírala jsem v úžasu na auta stojící v zákazech, v křižovatce, podél chodníku před morovým sloupem, na místech pro invalidy, ve dvou řadách vedle sebe, U Hlavínů i proti sobě! Nikdo neměl botičku, ani upozornění "smajlíka". A do toho se za tou haldou aut vynořilo auto Policie a pomalu projelo tou hromadou aut, a odjelo dolů Na Florián. Fantaskní obraz.
Cestou sídlištěm jsem procházela po nové stezce přes trávník, a málem se napíchla na nějakou tyč. Zvedla jsem deštník a zjistila, že jsou tam zabetovány černé kovové části laviček, ten nový mobiliář. Tak doufám, že tyhle neoznačené pololavičky nikomu do rána neublíží! Pokochala jsem se zátarasy, okoukla nalajnovaná parkovací místa a šla konečně domů.

Odpovědět

7. 12. 2018 (12:04)  –  Luděk Blaha

0
0

V rámci revitalizace se na trase vyšlapaných cestiček udělaly zpevněné pěšiny. Možná už nastal čas, aby se udělala lepší cesta i přes ten rozjezděný trávník mezi domy. Skoro to vypadá, že se některá auta zabořila až po nápravu.
Na ty lavičky, které jsou u pěšiny naproti sobě, jsem docela zvědav. Jak budou chodci překračovat nohy sedícím spoluobčanům. Aby to nakonec nedopadlo jako tenkrát se svodidly na cyklostezce do Smrkovic, kdy se u Šarláku svodidla odřezala a posadila o kousek vedle.

Odpovědět

8. 12. 2018 (19:43)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Pane Blaho,
možná jsem málo všímavý, ale lavičky naproti sobě, mezi kterými by nebyl alespoň metr a půl jsem, na Jihu nepotkal. Nutno však podotknout, že se tam ze soukromých důvodů pohybuji zcela minimálně a z pracovních jen velmi nerad. Už jen proto, že urbanisté před léty nepočítali s tím, že by tu a tam (s postupem doby bohužel stále častěji) někdo potřeboval za účelem vyložení nákladu zajet co nejblíže k vchodovým dveřím nejlépe z té strany, co jsou zvonky, takže se buď hodně nachodí, anebo autem zapadne až po nápravu. Obcházet řadu paneláků s těžším břemenem v ruce se jednomu moc nechce, když do poslední chvíle pochybuje, zda jej neponese zpátky. Kupříkladu na Hradišti už to vesměs pochopili a nechávají si zvonky dělat i u zadního vchodu z ulice.

Odpovědět

8. 12. 2018 (20:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nechci mluvit za jiné, ale ve čtvrtek jsem s tou lavičkou, tedy její kovovou nosnou částí byla v kolizi, jsou to lavičky na nové cestičce na trávníku. Vyšlápnuté pěšiny jsou zpevněny a někoho napadlo tam umístit lavičky. Lavička je směrována do pěšiny, tzn. že nohy sedícího budou na úzké pěšině, a chodec je buď přeskočí, nebo obejde. Jestli jsou lavičky, co stojí proti sobě, metr a půl od sebe, to jsem neměřila, ale pochybuji. Spíš si myslím, že měla být lavička obráceně, nohama na trávník.
Ono to možná na plánku vypadalo pěkně, ale parkoviště u školky taky na plánku nevypadalo tak blízko pod okny domu…..

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.