Přihlášení

Co se bude stavět v kasárnách – veřejné představení návrhu hrubopisu územní studie

14. 1. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (29) | Věci veřejné

Kasárna Písek 2020

Jaký bude bazén v kasárnách, bude mít venkovní část? Dočkáme se nové reprezentativní všesportovní haly, budou se stavět v kasárnách nové bytové domy, školky, školy, obchody, administrativní budovy, či hotely a nebo nová technologická centra? Jaké bude dopravní napojení, co bude s čtyřproutovým průtahem města, kde se bude parkovat, kde odpočívat, kolik bude v lokalitě zeleně? Budou zde nové smart domy, zavlažovací systémy, zelené protihlukové stěny, lampy či lavičky? Kolik nás to bude všechny v budoucnu vlastně stát a kdy se to bude stavět? To vše se můžete dozvědět ve středu 22. ledna 2020 od 15 hodin ve velkém přednáškovém sále Městské knihovně v Písku, kde bude představen projektanty z ateliéru FACT hrubopis územní studie tohoto území. Jedná se bezesporu o největší investiční akci v novodobé historii našeho města, která se bude pohybovat v řádu několika miliard korun. Tedy neváhejte a přijďte diskutovat. Dle uzavřené smlouvy města s projektantem je to totiž předposlední šance, jak se může veřejnost participativně zapojit a ovlivnit výsledek, co se bude v budoucnu v kasárnách za naše peníze stavět.

Město je v této věci velmi skoupé na poskytování jakýchkoli informací pro širokou veřejnost, ač bylo slibováno široké zapojení veřejnosti. Argumentují tím, že vše bude představeno ve středu. Nechme se tedy překvapit. Na stránkách města je dostupná pouze stručná tisková zpráva. 

Veřejné projednání rozpracované územní studie lokality bývalých Žižkových kasáren se uskuteční dne 22. ledna 2020 od 15 hodin v Městské knihovně v Písku. Účastníkům bude projektanty z ateliéru FACT představen první koncept studie k připomínkování a dozvědí se, jaké další kroky při tvorbě studie budou následovat. Město Písek srdečně zve všechny občany, kteří se chtějí svými náměty podílet na podobě budoucí nové písecké čtvrti.

Irena Malotová, tisková mluvčí

Podrobnější podklady budete na stránkách města hledat marně. Podle zjištěných zpráv lze očekávat představení prvního návrhu členění a využití tohoto zdevastovaného území po bývalých kasárnách.

Na přípravě tohoto materiálu pracovala zastupitelstvem 4.dubna 2019 jmenovaná 12 členná politicko-úřednická pracovní skupina. Politické strany byly zastoupeny 8 členy: místostarostka a předsedkyně komise Ing.arch. Petra Trambová /PRO PÍSEK/, Tomáš Freiberg /ANO 2011/, Ing. Václav Gavlasz /ČSSD/, Ing.arch. Vít Řezáč (nahradil Ing.arch. Lauru Jablonskou) /KDU-ČSL/, Martin Brož /Česká pirátská strana/, Karel Vodička /KSČM/, Marek Anděl /PÍSEK SOBĚ – SNK/ a Ing. Gabriela Čápová /ODS/. Město Písek zastupují pověření úředníci Ing. Petr Matoušek /odbor investic a rozvoje/, Ing. Kovařík /odbor dopravy/ a Ing.arch. Josef Zábranský /městský architekt/. Přizván byl i por. Stanislav Grech, Dis. /dopravní inspektorát Policie ČR/. 

Zastupitelstvo také 4. dubna 2019 rozhodlo z pěti předložených nabídek o výběru projektanta – zhotovitele územní studie. Stal se jím písecký ateliér FACT s.r.o. s předloženým konceptem viz stránky města

Co to vlastně je územní studie? 

Je to vlatně takový generál plán, který definuje hlavní obrysy řešení území. 

  • patří mezi územně plánovací podklady,
  • ověřuje možnosti a podmínky změn v území,
  • slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn,
  • slouží jako podklad pro rozhodování v území.

dle platného stavebního zákona je Územní studie definována § 30

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

(2) Pořizovatel (v našem případě Město Písek) pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Město Písek, jako pořizovatel územní studie, tedy pověřilo jmenovanou pracovní skupinu prací na projektu územní studie s vybraným ateliérem FACT. 

Doposud se k tomu pracovní skupina sešla 5x. Výstupy z jejich jednání však nejsou široké, ani odborné veřejnosti dostupné. Jejím hlavním úkolem bylo definovat zadání, určit obsah, rozsah, cíle a účel. Žádný takový materiál však rada města ani zastupitelstvo města doposud neprojednávali. Dodnes tedy zůstává otazníkem, co vlastně město v území chce naprojektovat. Téma kasáren doposud neprojednali ani městem zřízeno poradní komise ani zastupitelé. Ty jsou prvně přizváni také až na středeční představení hrubopisu návrhu územní studie.  

 

Jaké bylo zadání pro kasárna? Hledáme v zápisech pracovní skupiny

urbanistická vycházka kasárna Písek 2019

Dne 24.7.2019 byla na základě usnesení zastupitestva č. 128/19 ze 13.06.2019 uzavřena mezi Městem Písek a FACT s.ro. smlouva na zhotovení územní studie. Ta hovoří o trojím zapojení veřejnosti – participace projektu:

Před návrhem: 1. Urbanistická vycházka, zpracování podnětů;

2. První plánovací setkání, příprava materiálů, zpracování podnětů

Nad návrhem:1. Druhé plánovací setkání, příprava materiálů, zpracování podnětů

 

Doposud veřejnost dostala zatím jedinou, formální možnost se s problematikou velmi zevrubně seznámit na uspořádané červnové urbanistické vycházce po kasárnách. Podrobně viz náš článek: Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren? 19.června urbanistická vycházka. Otázky vznesené v tomto textu jsou doposud bez odpovědí. 

 

Teď nás tedy čeká v pořadí druhé veřejné setkání k tomuto tématu. Je škoda, že se město uzavřelo a odmítlo více než půl roku zapojovat veřejnost do plánování tak významné investice. Má teď na bedrech těžký úkol, všechny ve středu přesvědčít, že jejich návrh a zvolená cesta je ta pravá. Jedině tak se totiž z toho může stát náš a ne jejich plán, za naše peníze. Variantní řešení ve smyslu hledání umístění základních objektů bazénu a haly a jejich společného vztahu (společně, rozdělene do jednotlivých částí lokality jižní – blíže k městu a severní dále od města za technologickým centrem) nebude představeno. S hotovou varianta bazénu pod lesnickou školou, jako jedné z možných variant řešení, tak jako jí představim ve zpracované studii Ing.arch. Petr Starčevič v roce 2016 (2 možná řešení ze 4 jeho variant) viz podrobně Architekt navrhl bazén v kasárnách a nový bulvár – Píseckou třídu, se zatím v součné zpracovávané územní studii nepočítá.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY K TÉMATU KASÁREN:

Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren? – urbanistická vycházka 19.6.2019

Co má být v kasárnách – debatujte a plánujte přímo na místě s představiteli města

Den Architektury no.9 PÍSEK – KAM SE MÁ ROZVÍJET NAŠE MĚSTO – ZA NÁDRAŽÍ ČI DO KASÁREN

ZASTUPITELÉ ZAMÍTLI BAZÉN POD LESÁRNOU – MÁ BÝT V KASÁRNÁCH

JAK MOŽNÁ BUDOU VYPADAT BÝVALÁ ŽIŽKOVA KASÁRNA? VIDEOZÁZNAM PREZENTACE PĚTI STUDIÍ

ZASTUPITELÉ JEDNALI DLOUZE – MIMO JINÉ O PURKRATICÍCH, LIDLU A ŽIŽKOVÝCH KASÁRNÁCH

SOUDNÍ SPOR V ŽIŽKOVÝCH KASÁRNÁCH DOSPĚL KE KONCI

ARCHITEKT NAVRHL BAZÉN V KASÁRNÁCH A NOVÝ BULVÁR – PÍSECKOU TŘÍDU

ZASTUPITELSTVO: KASÁRNA – SPORTOVNÍ HALA – BAZÉN?

KDO ZÍSKÁ BUDOVY V KASÁRNÁCH? MĚSTO DĚLÁ TAJNOSTI, ALE NEJVÍC NABÍDLI MAREK ANDĚL A MARTIN LOPATA

ARCHITEKT PLESKOT K VYUŽITÍ KASÁREN: MĚSTO MUSÍ MÍT SVOU VŮLI! – NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA HO NEPOZVALI…

PROJEKT, KTERÝ ASI BUDE STÁT REPUBLIKU ČTVRT MILIARDY

MĚSTO PÍSEK PŘEDSTAVILO NÁVRHY ŘEŠENÍ ŽIŽKOVÝCH KASÁREN – ROZHODNOU ZASTUPITELÉ

LIKVIDACE SUTÍ Z KASÁREN SE VLEČE A PRODRAŽUJE

CO DÁL S AREÁLEM KASÁREN? BAZÉN? SPORTOVNÍ HALU?

NOVÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE OTEVŘENA

CO S BUDOVOU U HONZÍČKA, PRODEJ ČÁSTI KASÁREN, SMART CITY, LIKVIDACI CK A SPOUSTU DALŠÍCH BODŮ PROJEDNAJÍ ZASTUPITELÉ

S JAROMÍREM GRÉGREM O TECHNOLOGICKÉM PARKU

JIHOZÁPAD KASÁREN VYKLIZEN, SEVER U SOUDU

VŠESPORTOVNÍ HALU DO KASÁREN A BAZÉN PROVĚŘIT

MŮŽE NOVÝ PLAVEČÁK ZAMÍŘIT DO KASÁREN?

PÍSEK SE BUDE SOUDIT… KDO ZAPLATÍ ŠEST MILIONŮ? JE V POZADÍ PRAŽSKÁ FIRMA LOST ARCH?

A JE TO: BAZÉN BUDE POD LESNICKOU ŠKOLOU, BEZ VŠESPORTOVNÍ HALY

EVERGREEN SE VRACÍ: ZASTUPITELÉ BUDOU ZNOVU POSUZOVAT, ZDA POSTAVIT BAZÉN POD LESNICKOU ŠKOLOU

NA TÉMA PRODEJE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN A POLITICKÉ ZODPOVĚDNOSTI

POLITICI ODPOVÍDAJÍ: 4. BAZÉN, NEBO AKVAPARK?

MĚSTO PO REFERENDU ZAČALO HLEDAT JINÉ MÍSTO PRO BAZÉN. JE NA TO ALE TA PRAVÁ CHVÍLE?

PLAVEČÁK NEBO AQUAPARK – POSUNE NÁS NĚKAM VEŘEJNÁ ANKETA ?

0
0

Diskuze k článku +

16. 1. 2020 (00:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

K otázkám v příspěvku mám ještě několik svých vlastních, na které, doufám, dostaneme odpověď na veřejném představení příští týden.

Byla jsem velmi ráda, že se kasárna po volbách vrátila do hry v novém pojetí a těšila jsem se další vývoj, jenže tohle pojetí je z mého pohledu jen druhý díl toho prvního.
Na závěry je sice brzy, ale na zhodnocení postupu u výběru zhotovitele, zadání podmínek studie, zveřejnění smlouvy s dodavatelem až po jednání ZM, a informačního vakua je indicií dostatek. Tak proto jsem zvědavá na odpovědi na všechny ty otázky.

Odpovědět

17. 1. 2020 (12:04)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pokud není na internetu předem návrh, o kterém se bude Město s občany bavit, pak těžko někdo může na místě během prezentace něco vymyslet a s něčím přijít.

Pravděpodobně tak nepůjde o diskusi s občany na téma "Co byste chtěli v kasárnách" (protože pak by se to zveřejnilo předem, aby si to lidé mohli nechat projít hlavou a přijít s konkrétním návrhem co udělat jinak).

Půjde zřejmě o klasický postup současné písecké radnice, udělá se nejprve studie za naše peníze a pak se provede přesvědčovací kampaň o tom, jak komise a architekti, to hezky v kasárnách vymysleli.

Odpovědět

22. 1. 2020 (13:34)  –  Martin Zborník

0
0

Pro ty, kdo dnešní veřejné projednání prvního návrhu řešení Žižkových kasáren od 15:00 v Městské knihovně Písek nestihnou, budeme pořizovat videozáznam. Dostupný bude na našem webu.

Odpovědět

24. 1. 2020 (11:53)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Zborník bude k dispozici ke stáhnutí někde půdorys nebo ten plánek v pdf?

K videu – ti co se budou dívat na video a nemají času nazbyt doporučuji vypustit asi prvních 50 minut, protože v této části se o kasárnách nedozvíte vůbec nic. Proběhlo – politický úvod 10 minut, cca 20 minut pokus o výuku studentů fakulty architektury, ve skutečnosti spíš lekce sociologie, kdy se dozvíte jak stárne populace, jaké je rozložení vysokoškolského vzdělání v populaci, a jaké bude v roce 2065, pak referát PČR o dopravě ve městě, z toho zajímavá cca polovina a to, že městem projede po hlavním tahu 14-23 000 aut, pak výzkum placený EU o pronájmu městských bytů, a pak jsem to nevydržel a šel vyřídit nutné věci na úřady, začalo odcházet více lidí. Když jsem se vrátil po cca 30 minutách plno lidí už odešlo, tak jsem si mohl sednout, během 5 minut z plánku, který měli k dispozici , visel dost nepovedený pohled na kasárna, kde toho moc vidět nebylo, ale naštěstí ti co seděli měli plánek a za 5 minut mi ukázali co tam bude. pak už probíhali připomínky občanů, klasicky zástupci města a projektantů asi ani na jeden neřekli: " To je zajímavý nápad, dobrá připomínka, to zkusíme probrat příp. zapracovat", ale na vše se odpovídalo stylem: "My jsme to vymysleli dobře", dokonce se někteří místostarostové názorům lidí smáli, radši nebudu jmenovat.

Zcela věcnou, správnou a zásadní připomínku měl pan Soumar, zastupitel za Piráty, který říkal, že v dnešní době by se měli dělat garáže podzemní, že je v projektu málo bytů a parkovací domy zabírají více plochy než bytové domy.

Po pravdě nic moc jsem od studie nečekal, dopravní řešení ok, sice minimalistické, ale jinak je to dost hrozný návrh. Jak píše pan Douša bazén se jen přehodil z jedné strany dálnice na druhou, za takto geniální nápady platíme :-) . Pokud se umístil bazén a hala na výstaviště, navrhuji je nedávat tak jak navrhli architekti k dálnici, aby se lidé při sportování na dýchali co nejvíce zplodin z 20 000 aut, ale vedle zimního stadionu, samozřejmě z podzemními garážemi min. 2 podlaží, kde by mohl být i venkovní bazén v pěkném prostředí a vzniklo by unikátní sportovní centrum (hala, bazén, zimák, kurty, squash, bowling, sport hotel, fotbalový a atletický stadion na jednom místě, které by bylo unikátní nejen v ČR, ale možná i ve střední Evropě. A které by si jistě na sebe vydělalo, protože by jej mohli využívat hokejové kluby, či reprezentace a jiné sporty pro všestranné soustředění.

Je hodně zvláštní, že město chce pozemky jen zasíťovat a vybudovat zde komunikace a byty stavět nechce. Podle mne by v kasárnách na městských pozemcích neměli stavět developeři, ale měly by se tam stavět jen městské byty a byty družstevní pro obyčejné lidi, i město může být členem družstva.

Samozřejmě jak říkal pan Soumar, garáže by měli být v podzemí a nebo jak léta staví pan Svatoš napůl podzemní a se zelenou střechou, která tvoří pěkné prostředí a okolí domů.

A co by se mělo zcela jistě zrušit je průtah městem, ale paní ředitelka z ŘSD rozhodla, že v žádném případě se omezovat doprava přes Písek nebude, obchvatu se nedočkáme a současné vedení města, místo aby se tomu rezolutně postavilo nám oznámilo, že dalších 50 let bude průtah Praha-ČB tak jak je, tedy městem a my všichni budeme dýchat všechny ty karcerogenní zplodiny na našich sportovištích, nejen na fotbalovém stadionu, ale nově i v bazénu a sport hale. :-)

Odpovědět

24. 1. 2020 (12:15)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ještě bych chtěl dodat, že když jsem přišel domů a řekl manželce, kde bude bazén, tak mi řekla, že to není možné, že jsem to určitě špatně pochopil, že se tam snad ani nevejde. Bohužel jsem to pochopil správně bazén dle architektů a komise bude asi na nejošklivějším místě v Písku, kde jak správně poznamenala paní Šťastná je dnes silnice, podle architektů se budova sportovní haly a bazénu skvěle hodí na to, aby dělali hlukovou clonu pro dálnici, která bude procházet městem dalších 50 let.

A na otázku občana, zda bude venkovní bazén, paní Trambová odpověděla, že nebude, protože to není vhodné místo pro bazén, (myšleno venkovní) :-). Mám za to, že i podprůměrně inteligentní člověk ví, že pokud nemám možnost venkovní plochy u bazénu, tak to místo je nevhodné pro jakýkoliv veřejný bazén i vnitřní, protože všude i ve Strakonicích mají bazén s venkovní plochou, kde se chcete v létě položit na deku. Ale v Písku budeme mít něco extra, bazén u dálnice bude dělat hlukovou clonu, a tím se zřejmě za normální hlukové clony ušetří peníze :-) Předpokládám, že to brzy tak jako jiné stavby vyhraje nějakou architektonickou cenu za zajímavé hlukových clon a bazénu současně.

Jestli tam bude bazén, navrhuji opravit a zachovat venkovní bazén pod Putimskou branou, kde je nejlepší místo pro bazén, protože je to na krásném místě, u řeky, u centra, u ostrova a pokud architektům vadí vnitřní bazén, tak ten ať se tedy zbourá, ale zůstane s nízkou stavbou tak skvělá venkovní padesátka. Stačí dát dovnitř folii a nebude to stát moc peněz.

Odpovědět

26. 1. 2020 (18:31)  –  Martin Zborník

0
0

Představitelé město slíbili na veřejném projednání zveřejnění celé představené studie na stránkách města Písek. Do dnešního dne je tam však budete hledat marně. Tam by tedy měl být k dispozici jak základní plán = generel, tak i ostatní prezentované podklady (vizualizace, členění, počty). Zatím se můžete s těmito podklady seznámit jen z mé fotoreportáže – fotek jednotlivých promítaných obrázků na středeční veřejné prezentaci v odkazu https://photos.app.goo.gl/YAPkafPZR4C9qF9R6

Odpovědět

23. 1. 2020 (18:05)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Spíše zázrakem se přihodilo, že jsem se mohl zúčastnit a přihlížet dění v sále. Byl jsem dosti rozčarován z úvodní cca půlhodiny, kdy přednášející z mého pohledu buď nemluvili příliš k věci, anebo nezvládli formu (promítat na plátno A4 na výšku s drobným textem bych omluvil v roce 2000, ne dnes).

Následné představení studie bylo povedené. Nejspíš nebudu sám, koho překvapilo, že se bazén přestěhoval jen přes silnici. Vnímám jako promarněnou šanci, že nebylo v rámci areálu zvoleno jiné místo, u kterého by se mohl nechat třeba půlhektarový volný pozemek pro případné pozdější vybudování venkovního areálu – zatím by tam mohl vzniknout park.

Odpovědět

23. 1. 2020 (21:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

eště není k dispozici video, abych mohla citovat, ale sdílím s Vámi rozčarování, co se textové části týče, a ještě víc mě překvapilo, že to velkému množství lidí ani nevadí, (protože to bylo moc hezky odprezentované, jako živé), že se nedozvěděli, co z projektu postaví město, co si do projektu prosadilo město, kde na to vezme město…ale k tomu, až si poslechnu besedu ze záznamu.

Bazén je veliké překvapení. V usnesení ZM stojí: <… a ukládá odboru investic a rozvoje zahájit předprojektovou přípravu integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.>


I když mapka Pražská brána zničehonic zasahuje až k Václavu, bazén je umístěn na Výstaviště, při nejlepší vůli to není součást kasáren, a jestli je integrován a spolu s halou tvoří areál, no nevím….

Vlastně nám nikdo neřekl, že autobusy se školáky na plavání budou stát… kde? Že se plavci projdou z parkovacího domu kolem haly, přes silnici, no budiž, při konání větších závodů si zase budou hledat ubytování po městě, ale znovu to místo, kde bazén stojí.

Není ona tam dnes náhodou silnice? A nestojí tam náhodou ještě dům? Jak se začne se stavbou bazénu a haly (projekty na ně máme, na ZM se tvrdilo, že je třeba této studie proto, aby byla infrastruktura, na kterou bazén a halu napojit, a může se stavět!) když tam dnes začít stavět nejde? Napřed postavit jinou silnici, tuhle zbourat, vystěhovat Naději, dům zbourat… sakra dlouho ani vůbec stavět nepůjde!

Nechtěli zastupitelé právě kvůli tomu bazén a halu pospolu s ubytovnou v jednom areálu v kasárnách, kde se dá začít stavět na vyklizeném prostoru "hned"?

Naproti tomu v bytová zástavba, o které nevíme, kdo jí bude realizovat, ta je výhradně ve vyklizeném prostoru.


A když se na tu mapku podíváme nemá náhodou město pro realizaci toho, co bude samo platit a stavět, ty nejhorší pozemky z lokality? Ten pás z Výstaviště až na Pražskou jsou bazén, hala, nějaké kanceláře či co, parkovací domy, které město postaví pro všechny obytné domy, a na svých pozemcích, i pro developery(a poruší tím i stav. zákon), takže na silnici, pod stojícím domem, na svahu, na svahu….

Mezitím se zjistí, že na to nejsou peníze, pro jejich získání se celá ta dnes vyklizená část kasáren zase rozprodá, město obestaví ty okraje…. ale zůstane nám hezký pocit z toho, jaké to bylo pěkné promítání.

Jak to nemám ráda, chtěla bych se ve všem mýlit.

Odpovědět

25. 1. 2020 (13:32)  –  Viktor Hnyk

0
0

Dobrý den, toto nemůžou ani snad myslet vážně. Bazén na tomto místě. Jestli to zastupitelé schválí, tak povýší frašku jménem "bazén" na ještě vyšší level. Nechtěli stavět bazén společně s halou? Jsem za zachování bazénu na místě, kde stojí a jeho rekonstrukci. A hlavně zachování venkovního bazénu. V létě býval venkovní bazén a plochy pod skalou obležený lidma. Lepší místo pro bazén prostě není. A když by chtěli změnu za každou cenu, tak by se mohl bazén postavit na Výstavišti mezi zimním stadionem a letním kinem. Tam se bazén v pohodě vejde, i s venkovním. A místa na ležení by bylo na stávajících zelených plochách také dost. A parkoviště jsou hned vedle. A mohl by tam stát i parkovací dům.
Ale zatím to vypadá, že na radnici se sešla partička, která tam snad ještě nebyla. Jeden lepší nápad než druhý:-(

Odpovědět

25. 1. 2020 (16:59)  –  Pavel Šebelle

0
0

Bohužel to asi vážně myslí. Souhlas, že by měl být bazén na výstavišti spolu s halou a mělo by to celé být propojené,říkal jsem to i na debatě. Souhlas i s tím, že nejlepší místo pro bazén je tam kde je dnes, aspon ta venkovní 50 by zde mohla zůstat.

Odpovědět

25. 1. 2020 (17:00)  –  Pavel Šebelle

0
0

Zapomněl jsem napsat propojené se zimákem, hala, bazén, zimák. Něco podobného prý mají v Liberci a taky v menším v Milevsku.

Odpovědět

25. 1. 2020 (22:13)  –  Luděk Blaha

0
0

Kdo chodívá do bazénu pravidelně, si jistě pamatuje, jak bývalo ve venkovním areálu plno. Skotačily tam děti i mládež, ani nepotřebovaly nějaké speciální atrakce. Chtěl-li si někdo zatrénovat v padesátce, musel počkat na horší počasí.
Škoda jen, že nikoho tenkrát nenapadlo dát tam pár slunečníků pro rodiče s malými caparty, trošku rozšířit občerstvovací služby, aby se netvořily fronty žíznivců a pořídit ještě jeden počítač do dolní pokladny, aby se ven mohli pouštět lidi i v horkých dnech červnových. A kolikrát i květnových.
A především škoda přeškoda, že nikoho nenapadlo se o venkovní bazén postarat takovým způsobem, aby vydržel o nějakou tu desítku let déle. A celý areál vůbec. Ale nač dávat peníze do údržby něčeho, co stejně jednou spadne, uvažuje zřejmě správný hospodář, že?
Tak kolik už let plavecký stadion utěšeně chátrá? A kolik let ještě chátrat bude muset, než se postaví bazén nový? Bez venkovního areálu… Nevím, kolik peněz se ušetří. Ale vím, že když se někde peníze ve státní správě a samosprávě ušetří, poměrně velmi úspěšně se prošustrují jinde.
V tomto případě to vidím tak, že řekněme pětina neinvestovaných nákladů může snížit celkový užitek o třetinu. Co nevidět bude léto trvat půl roku. Tropy bez mráčku. Kdo se bude chtít cachtat pod střechou?
Ale koho ze zastupitelstva zajímá dnes, co bude za dvacet let…

Odpovědět

27. 1. 2020 (11:02)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ano Luďku, venkovní padesátka by se měla co nejdříve zprovoznit a nadále zachovat, je to nejhezčí místo pro bazén a s nejlepší dostupností pro všechny, jen trochu dořešit parkování.

Mně ještě napadlo, pokud si architekti prosadili, zbourání vnitřního bazénu, že by se tedy horní prosklenná část mohla ubourat, ale vedle venkovního bazénu na podstavci co zbyde, by se mohlo postavit něco pro DDM. Stávající tělocvična pod Putimkou pro bojové sporty, lukostřelbu a airsoft je silně nevyhovující, klidně by se ve vaně vnitřního bazénu mohlo udělat dožo a tělocvična pro DDM + příp. něco dalšího. Byla by to nízká stavba a pohledu na hradby by tolik nevadila.

Odpovědět

14. 2. 2020 (11:33)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Hnyk a Luďku, byly byste ochotni pomoci s e-peticí na zachování venkovního bazénu příp. i vnitřního pod hradbami? Pokud ano napište mi na email bausting@seznam.cz.

Referendum, které vyvolali kdysi architekti, kdy řekli lidem, bazén pod hradbami je ošklivý, hyzdí město, my vám postavíme krásný aquapark na jiném místě za 110 mil Kč, byla lež a je podle mne passé, po tom co asi stejní architekti namalovali ještě ošklivější bazén, bez venkovní části na nejhnusnějším místě ve městě.

A pokud politici potřebují nové referendum ať ho udělají a otázka bude znít: Chcete nový bazén za 300 mil jako hlukovou clonu bez venkovního bazénu u I/20 a nebo opravit za 70 mil Kč stávající bazén na krásném místě s venkovní padesátkou?

Odpovědět

14. 2. 2020 (17:40)  –  Luděk Blaha

0
0

Buď zdráv, Pavle.
Moje víra mi nedovoluje, abych kohokoli k čemukoli přemlouval, nebo dokonce přesvědčoval, jakkoli by to mohlo být správné a prospěšné. Takže ne.
Nejsem si úplně jist, jestli druhý odstavec Tvého příspěvku odpovídá realitě. A také si nejsem jist, lze-li 'referendní' otázku formulovat tímto způsobem. Moc se v tom nevyznám, ale z logiky věci bych řekl, že by otázka měla být položena tak, aby bylo možno odpovědět buď 'Ano', a nebo 'Ne'.

Odpovědět

14. 2. 2020 (22:16)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Domnívám se, že otázka referenda by měla být položena do písmene stejně jako minule.

Odpovědět

26. 1. 2020 (17:06)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den, vážený pane Zborníku.
Mám pocit, že odborným záležitostem ohledně bazénu rozumíte už pouze VY a pí.místostarostka.
Omluva všem – kdo se bude cítit dotčeně ;-)
Můžete mi, prosím, osvětlit = co se to 22/1 jako událo? K jakým posunům kdy došlo?

Na jednáních ZM k přesunu plavečáku byla slyšet argumentace o všemožných pozitivech a také výčet výhod.
Mimo jiné …nižší fix.náklady (avizovaná synergie se sportovní halou), …bude tam dostatek místa na venkovní plochu atd., atd.
A v usnesení stojí: zahájit předprojektovou přípravu integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.

Umístění bazénu je ale nyní naplánován úplně MIMO kasárna
Propojení se sportovní halou je jakýmsi podzemním „krčkem“
Z celkového řešení ploch působí touha připravit plochu hlavně pro následný prodej = kasárna co nejvýhodněji rozparcelovat

1. Venkovní areál byl tedy zřejmě bohužel pouze chyták…, ale polohopis JIŽNÍ ČÁSTI je konkrétně na parc.č. 2770/3
(v UP jako P1-31 až P1-34). Zaznamenal jste změnu usnesení ZM?
2. Tohle přece nebyla ideová soutěž. Je pravděpodobné, že možnost takového rozletu připravil zadavatel? Kdo definoval a kdo schvaloval návrh zadání této územní studie?
3. Ptát se na názor k předvedenému umístění objektů krytého bazénu/sportovní haly a jejich suterénně spojeného vztahu asi nemůžu, ale shledáváte v tomto „prostůrku těsně vedle výpadovky“ nějakou silnou stránku? (tedy kromě blízkosti výměníku)
4. Lze nějakým způsobem dosáhnout přepracování prezentovaného hrubopisu studie?
Nyní jde přece o budoucnost a je historická šance zachovat se prozíravě a velkoryse.

Předem moc děkuji za odpověď na moje dotazy a za Váš čas, který tomu věnujete.
Martin Špírek

Odpovědět

26. 1. 2020 (22:21)  –  Martin Zborník

0
0

Děkuji za projevenou důvěru, nicméně si rozhodně nemyslím, že celé záležitosti ohledně bazénu rozumíme už jen já a místostarostka P. Trambová. Ve městě rozhodně celá řada lidí, kteří se touto problematikou dlouhodobě velmi podrobně zaobírají. Osobně musím přiznat, že se od posledního projednání této věci v zastupitelstvu 4.4.2019, kde tomu mimochodem rozuměl kde kdo, viz třeba podrobný zápis z rozpravy na zastupitelstvu http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=27237, v tomto tématu již trochu ztrácím.

K vašim otázkám:

1. Venkovní areál byl tedy zřejmě bohužel pouze chyták…, ale polohopis JIŽNÍ ČÁSTI je konkrétně na parc.č. 2770/3
(v UP jako P1-31 až P1-34). Zaznamenal jste změnu usnesení ZM?

Dle mé znalosti je stále platné usnesení zastupitelstva č. 78/19 ze 4.4.2019
Zastupitelstvo města výstavbu nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou
v rozsahu „Vnitřní plavecký bazén vč. venkovního areálu a wellness části, včetně dodávky
interiérů a vnitřního vybavení, v předpokládané hodnotě zakázky cca 350 mil. Kč bez DPH,
dle prováděcí projektové dokumentace (pro realizaci díla) zpracované společností
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. neschvaluje a ukládá odboru investic a rozvoje zahájit
předprojektovou přípravu integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly
s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.
Pro: 18 proti: 2 zdržel se: 6
Zodpovídá: Ing. Filip

2. Tohle přece nebyla ideová soutěž. Je pravděpodobné, že možnost takového rozletu připravil zadavatel? Kdo definoval a kdo schvaloval návrh zadání této územní studie?

Zadavatel má zákonnou povinnost předat zpracovateli zadání. O tom ale doposud nejednala ani rada města, ani zastupitelstvo města. Tedy nikdo neví co vlastně město chce naprojektovat = to co mělo být formulováno jako zadání. Představitelé města se rádi v této souvislosti odvolávají na ustanovenou pracovní skupinu pro kasárna viz Usnesení zastupitelstva č. 79/19 ze 4.4.2019 v bodě 3.kde "ustanovuje v rámci dalšího projekčního řešení lokality pracovní skupinu".
Doposud však o její práci veřejnost neví nic víc, než že se sešla v této věci doposud 5x. Město doposud odmítalo zveřejnit zápisy z jejich jednání. Teď máme příslib od místostarostky Trambové k jejich uvolnění. Z těch by mělo být zřejmé, kdo a jak formuloval zadání.

3. Ptát se na názor k předvedenému umístění objektů krytého bazénu/sportovní haly a jejich suterénně spojeného vztahu asi nemůžu, ale shledáváte v tomto „prostůrku těsně vedle výpadovky“ nějakou silnou stránku? (tedy kromě blízkosti výměníku)

Rezignuji-li na nutnost řešení nejpalčivějšího urbanistického problému našeho města průtahu městem I/20 směr Praha-ČB, jako nepřekročitelné bariéry a jizvy dělící naše město vedví, se kterým řešení celé lokality velmi úzce souvisí, a jeho vyřešení je klíčem nejen k této lokalitě, ale také k funkčnímu celému městu, zakonzervujeme tím na dlouhou dobu velkou veřejnou investicí nevhodný stav průtah na místo jeho zklidnění a přesunutí mimo město.

Když přijmu nevhodný průtah jako danost, proti které nehodláme nic dělat, pak mohu jako podmíněně silnou stránku návrhu vnímat předvedené dopravní řešení napojení celé lokality na stávající průtah městem I/20 směr Praha ČB a dokončení problematické části hlavního vnitřního dopravního okruhu našeho města (tvořený ulicemi Kollárova, Harantova, Zeyerova, průtah I/20 s kapacitou přepravy cca 8-12 tisíc aut za den). V případě vybudování obchvatu, by totiž stávající průtah byl již jen pouhou městskou hlavní komunikací – bulvárem, tedy napojení na něj je i tak důležité. Předvedené řešení chytře posouvá stávající mimoúrovňové napojení čtvrti Václav a vytváří nové zajímavé městské prostory pro budovy občanské vybavenosti.

K umístění sportovní haly a bazénu v tomto jižním cípu vzniklém po spleti nájezdů, v pozici co nejblíže k městu a dalším sportovištím, vnímám jako pozitivní námět do diskuse. Stísněnost parcel a blízkost průtahu je rozhodně jejich velkým limitem (např. vylučuje venkovní část bazénu). Využití synergií haly a bazénu je víceméně symbolické. Budou fungovat víceméně jako samostatné budovy ve vzájemné blízkosti. Ostatně to lze ale rozšířit na otázku, zda synergie velkého sportovního areálu přes průtah propojeného bezpečnou zklidněnou pěší lávkou s prostorem pod lesnickou školou neplní stejné, ne-li větší synergie (rychlost realizace již naprojektovaného bazénu, možnost venkovního koupání, propojení s fotbalovým areálem + případný tunel pod průtahem pak může zajistit ještě hladší přímé napojení na výstaviště, Elim, parkoviště, hokejová hala, tenis, sportcentrum …). Navíc v problematickém stísněném místě u přeložky se uvolní prostor pro jinou budovu místo bazénové haly (např. někým požadovaný hotel, či další parkovací dům …)

4. Lze nějakým způsobem dosáhnout přepracování prezentovaného hrubopisu studie?

Město slíbilo její zveřejnění. Sledujte stránky města a případně se připomeňte. Do konce února pak může každý zaslat či zanést své připomínky a náměty na úpravy návrhu městskému architektovi Josefu Zábranskému na radnici 1. patro, dveře č. 145; telefon: +420 382 330 756; E-mail: josef.zabransky@mupisek.cz
Na základě podnětů bude zpracován finální upravený návrh, který bude znovu s veřejností projednán. Tentokrát již naposledy.

Odpovědět

27. 1. 2020 (11:31)  –  Radek Otava

0
0

Pane Špírek na základě čeho usuzujete, že tomu paní místostarostka rozumí? Vždyť ona to myslím celé vede včetně té komise. Ona za to celé nese zřejmě největší odpovědnost. Po tom co předložili tento hrůzný návrh, by měla celá komise odstoupit, možná by měla odstoupit i paní místostarostka, protože evidentně zájmy města a občanů nehájí a přípravu tohoto projektu nezvládá. I laici vidí, že ten návrh je špatný a ani neodpovídá usnesení ZM.

Odpovědět

27. 1. 2020 (12:39)  –  Luděk Blaha

0
0

Ten návrh vůbec není špatný.
Řeší mnohé škody napáchané postavením dálnice v písecké předsíni. Dostává městskou zástavbu až do její blízkosti. Lépe připojuje václavské předměstí. Třeba přechod pro pěší se vyloženě povedl.
Jen ten bazén…
Ale mám pocit, že architekt se může pohybovat jen mezích, které určuje rámec zadání. A to je věc zastupitelstva. Celého.

Odpovědět

27. 1. 2020 (15:09)  –  Pavel Šebelle

0
0

Co se ti Luďku líbí na pěší trase a pěší lávce v místě, kde chodí snad nejméně lidí v Písku a kde se dnes lidé bojí chodit? Ta lávka prý bude na dotaci z EU na překonávání dálnic, vzhledem k tomu, že ji architekti chtějí postavit hned vedle mostu, který má chodníky a mohou jít lidé po něm, se může stát, že to někdo shledá dotačním podvodem a peníze se budou vracet. :-) Lidé od Václava pěšky tudy chodit do města nebudou, procházka po Strakonické a nad dálnicí není lákavá a radši pojedou autem jako dnes. Spíše by uvítali MHD s 15 min. intervalem než lávku za 50 milionů, když dají politici každý rok 3 mil na dopravu k Václavu, tak na 15 let ji máme za cenu lávku zajištěnou.

Odpovědět

27. 1. 2020 (19:12)  –  Luděk Blaha

0
0

Na té pěší trase a lávce přes dálnici se mi, Pavle, líbí ta pěší trasa a lávka přes dálnici. Široká, bezpečná.
Řekl bych, že v tom místě dnes nechodí nikdo, protože přecházet čtyřproudou komunikaci je jistá smrt.
A také mám pocit, že obyvatelé Písku jsou zdatní chodci. Přes den po Písku pořád někdo courá sem tam.

Odpovědět

27. 1. 2020 (20:14)  –  Pavel Šebelle

0
0

Dálnici přejdeš už dnes přes most vedoucí do Burgetovky.

Poslední roky já radši chodím do lesa, do města, kde je hodně špinavej vzduch od aut z dálnice a z dalších úseků mi to opravdu neláká.

Místo, aby se udělal obchvat Písku a pořádná MHD budou architekti a písečtí radní vymýšlet most se stromy, aby lapali stromy a lidi na mostě prach z dálnice. :-) Takovým blbostem se někdo věnuje a dává za to peníze, podívej se jak to vypadá na sídlištích, zanedbané, zeleň nic moc a v nejhnusnějším místě Písku se vybuduje superpěší zona s mnoha vzrostlými stromy a budeme tam všichni korzovat. :-) Jestli ten most budou opravovat každých 10 let tak jako všechny mosty, tak tam nikdy tak velký stromy jako páni architekti namalovali nikdy nebudou, protože je vždycky vykopou a pak zasadí nové.

Už si Luďku někde viděl ve světě most se stromy? Já ne, ale všude mají obchvaty, a hlavně pořádný bezpečný sjezdy z dálnic s připojovacími pruhy, stačí se podívat na Googlu.

Odpovědět

28. 1. 2020 (13:22)  –  Martin Špírek

0
0

Zdravím a děkuji za reakci a názor. Také za fotoreportáž a redakci PS děkuji za videozáznam.
Super, že poskytujete takový servis, archivaci atp.
Omlouvám se za dlouhý text, ale vzhledem ke shlédnutému závěru diskuze (přijmutí připomínek občanů ve smyslu: není to dané ani odsouhlasené; vše se může měnit = ale musíte si podat přesvědčivé argumenty a o jejich relevanci rozhodneme "MY"!) chci upozornit na souvislosti, které stále čekají na vysvětlení.

K vhodnosti návrhů dopravního řešení, lávek, parkdomů atd. nebudu s architekty jakkoli polemizovat, a dávám třeba velký palec nahoru za vizi ohledně případné mateřské školky. (Snad bude rezervace plochy v UP vč. dostatečně velké zahrady?).
Skutečně chci reagovat pouze k bazénu. K rozhodování o jeho umístění, rozsahu a správnosti procesu.

Plocha k řešení byla daná, konkrétní a jasná. A velká.
Hranici prověřovaného území si může ateliér jistě libovolně rozšířit, a plánovat domy třeba až v Burketově ulici. OK, v pohodě.
Ale lokalitu k umístění integrovaného areálu plaveckého bazénu a sportovní haly zastupitelé jednoznačně definovali, ohledně vymezení „JIŽNÍ část areálu kasáren“ nelze diskutovat. Je to prostor v majetku města, nejsou to okolní parcely ve vlastnictví státu/užívá ŘSD.

Co se týká rozhodnutí ohledně překvapující eliminace venkovního areálu.
Čekáme na uvolnění zápisů se zdůvodněním. Zatím to ale vypadá, že se pracovní skupina na svém 4. jednání 10/2019 „dohodla“?? :-o že integrovaný areál plaveckého bazénu a sportovní haly bude úplně bez venkovní části…
Ale ustanovená pracovní skupina (kam ZM delegovalo 8 zástupců) neměla z principu mandát rozhodovat o tak podstatném.
Z diskuze zastupitelů při jejím sestavování /cituji/:
…doporučuje se z každého projektu vzít pouze to nejlepší… …jde o pohled na lokalitu… …pracovní skupina nechť určí základní mantinely… atd.
Dle mého názoru rozhodně nelze přijmout formu, aby pouze 5 lidí (nadpoloviční většina z nominovaných zástupců samosprávy) mohlo rozhodnout tak zásadní záležitost!
Jako aby v dubnu 2019 ZM zastavilo plavečák s venkovním areálem „pod Lesárnou“, usnesením přesunulo projektování do JIŽNÍ části areálu kasáren a v říjnu pracovní skupina ´rozhodne´, že to bude pouze krytý plavecký stadion…?? To je skutečně dost značný posun.

Proto jsem na radnici požádal o informaci = jaké vlastně bylo ZADÁNÍ pro územní studii?
Odpověď: „Zadání pro architekty vzešlo postupně během všech jednání pracovní skupiny,… …ve finále byli členové skupiny individuálně vyzváni ke zpracování svých konečných připomínek k obsahu budoucího řešení lokality. Následně atelier Fact zpracoval „hrubopis“ urbanistického řešení, které bylo veřejně presentované 22.ledna. Zmíněný hrubopis studie (urbanistického řešení) je formulací zadání, který bude následně dopracováván na základě obdržených připomínek a námětů“.
čtete dobře: prezentovaný hrubopis studie je zpětnou FORMULACÍ ZADÁNÍ a zřejmý nesoulad s usnesením nevadí ==> to se prý upraví až později.

Chci fér informace a znát důvody PROČ? Třeba to všechno vyjasní a urovná až ZM. Minimálně projednat a vzít na vědomí rozhodnutí pracovní skupiny bude z principu závažnosti jisto jistě vhodné.
M.Špírek

Odpovědět

28. 1. 2020 (14:55)  –  Radek Otava

0
0

Pane Špírek to zadání z prezentace koukalo jak sláma z bot, mezi řádky přece zaznělo: Město zasíťuje pozemky, udělá komunikace, ale stavět byty rozhodně nechce. Takže se to za naše peníze připraví pro developery. Samozřejmě, že developeři mají zájem jen o ty krásné volné pozemky po demolici, hala a bazén by z toho moc ukrojili a tak se šoupli na ta nejhorší místa.

Odpovědět

28. 1. 2020 (15:32)  –  Ondřej Medek

0
0

Je dobrá si připomenout, že před rozhodnutím o přesunu lokality bazénu do areálu kasáren bylo velké "překvapení" navýšení ceny původního řešení pod Lesárnou. Teď je zase velké "překvapení", že bazén nebude mít venkovní část.
Tady zjevně vázne komunikace mezi zastupiteli i mezi městem a občany. A to jeden z hlavních důvodů všech průtahů. Nesouhlasím sice s tezí, že se má stát řídit jako firma, ale nemohu neupozornit, že kdybych se já takhle choval v zaměstnání, tak mne vyhodí. Přeci jen, my tyhle průtahy platíme ze svých daní. Toto selhání jde na vrub hlavně vedení města, na vrub paní starostky. Ta by měla zajistit především, aby komunikace mezi komisemi, radou a zastupiteli fungovala bez problémů.

Odpovědět

21. 2. 2020 (15:31)  –  Martin Špírek

0
0

Vyzobnul jsem další info ohledně toho hrubopisu kasáren a „zkušebního“ umístění bazénu.
Ze zápisu 1/2020 komise pro urbanismus vyplývá, že architekti studia FACT zdůraznili, že: „projednávaná studie kasárenského prostoru a jeho přilehlého okolí, je reakcí na jednání pracovní skupiny“.
= takže nápad umístit plavecký bazén vedle výpadovky (na plochu sjezdu/nájezdu) bych měl asi hledat tam? Ale ze zápisů prac.skupiny (viz aktuelně dostupné na PS) to nevyplývá… tak opět nevím :-((

Ale dostala mě informace: „že jedním z důvodů, proč bylo od vnějšího bazénu upuštěno, je prach a hluk“. Tak to jóóó. Ne, že na té parcele už tak nějak nezbývá prostor, ale ono je vlastně kvůli emisím?!

Takže znovu. Dle platného usnesení ZM je zřejmé, že primárním cílem bylo umístit v jižní části kasáren stavbu integrovaného areálu plaveckého bazénu a sportovní haly.

Z návaznosti na neschválenou výstavbu plaveckého bazénu v lokalitě pod Lesnickou školou (v rozsahu vnitřní plavecký bazén vč. venkovního areálu a wellness části, včetně dodávky interiérů a vnitřního vybavení) logicky vyplývá, že to bylo myšleno ve stejném rozsahu, vybavení a komfortu.
A jsem velmi zvědav – kdo začne prohlašovat, že „takto to dne 4/4/2019 nebylo míněno = že tam už nebyl zamýšlen ten venkovní areál“ ; kdo začne s argumentací, že „nějaká lázeňská zahrada je přece zbytečná a raději to všechno prodáme“…

Zastupitelé znali studii p.arch.Starčeviče, který ve var. č.4 navrhl bazén+halu integrované horizontálně a ve var. č.3 navrhl bazén+halu integrované plošně úsporně = vertikálně, ale VŽDY tam byl v plánu venkovní areál!

Je velkým překvapením, že v lokalitě jižní části kasáren o rozloze 3,5 hektaru najednou nebylo nalezeno vhodné místo. A z přípravy k umístění sport.staveb a vyřešení základní dopravní síťě se to nějak posunulo k plánování nové městské čtvrti.

Odpovědět

25. 2. 2020 (15:52)  –  Martin Špírek

0
0

Vzhledem k tomu, že k tomuto tématu už vzniklo několikáte vlákno (a zajímavé radniční výstupy se tak rozmělňují) kopíruji to pro přehlednost i sem.
Pí.Horažďovská se 14/2 na webu města/dotazy občanů/ ptala ohledně REVITALIZACE KASÁREN. V podstatě, že:..„bazén je namačkán mezi hlavní silnici a pečovat.dům, že nemá venkovní bazén. Zda se jedná o špatné zanesení do mapy, nebo chybný záměr města? Právě kvůli velkým prostorovým možnostem a vyřešení neutěšené situace na místě bývalých kasáren se velká skupina obyvatel přikláněla k této lokalitě. Ale zdá se, že výsledek je opět jiný…“ originál dotazu č.2211438
viz http://www.mesto-pisek.cz/diskuze/index.asp?r=1455&k=3180

Odpověď tiskové mluvčí Mgr.Malotové:
…bazén je navrhován v nově vytvořené klidové zóně v sousedství škol a seniorského domu. Ta by vznikla novým dopravním řešením, které je hlavním základem celé studie prostoru Pražské Brány (Žižkovy kasárny) a přilehlých oblastí. Jeho součástí je právě vymístění automobilové dopravy z části Čelakovského ulice a její přeměna na klidovou zónu. S venkovním koupáním zde počítáno není. Pracovní skupina vyhodnotila prostor bývalých kasáren jako nevhodný pro umístění venkovního koupaliště.

Pominu-li predikci, že vedle výpadovky by mohla vzniknout oáza klidu ;-) tak je důležitá informace, že venkovní areál >zařízla< pracovní skupina.

Nu, vyčkáme – jak se s tímto sdělením vyrovnají… Zda se s takovou interpretací smíří, nebo to konkrétní zainteresované osoby akceptovat nebudou?

Odpovědět

28. 1. 2020 (22:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Přidám neověřenou informaci, protože nemám FB – Piráti mají video z projednávání bazénu veřejně přístupné, pusťte si ho, protože audio ze ZM na webu vedení města odstranilo.
Celý průběh jednání byl přinejmenším velice podivný, jak u bazénu a upřesnění jeho ceny těsně před hlasováním, tak pozdější "přesvědčování" o nutnosti rozhodnout o pokračování v jedné z pěti studií a proč. Hlavně to proč. A i když zastupitelé namítali, že to není v pořádku, prošlo to.
A další "tajný" postup, i ta beseda v knihovně, to je už jen doladění celé záležitosti.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.