Přihlášení

Jak dopadla první debata na téma: Jak bude vypadat Písek za 15 let?

25. 4. 2012 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Prezentace Radek Boček

Rozpačitě. Celkem dorazilo 16 lidí z toho 7 přednášejících a 9 návštěvníků. Z veřejnosti přišlo pouze 5 lidí. Z 27 zastupitelů, kteří mají ve čtvrtek rozhodovat o zásadním dokumentu zadání nového územního plánu dorazili jen 3 a to: Ing.arch. Radek Boček (ČSSD)– pověřený zastupitel pro zpracování nového územního plánu, Ing. Miroslav Sládek (ODS) – moderátor debaty, člen komise pro rozvoj a urbanismus a Ing. Tomáš Franců (SNK-ED) také člen komise pro rozvoj a urbanismus).

Že by toto téma písečáky nezajímalo? Nemyslím si to, protože na naší říjnovou procházku s architektem Leškem nazvanou PÍSEK - Město jako dynamický živý organismus v rámci akce Dne architektury, dorazilo cca 150 lidí. To svědčí o zájmu lidí o urbanismus našeho města. Kde tedy byla chyba? Dle mého v naprosto nedostatečné propagaci tak zásadního tématu, které se v následujících 15 letech dotkne každého z nás. Proč celá věc nebyla náležitě prezentována v městském zpravodaji? Proč o ní neinformoval místní tisk, který na debatu ani nedorazil? Je to určitě škoda.

Veřejná debata k pořízení nového územnímu plánu města Písek

Co se tedy na debatě dělo? Byly představeny 3 oceněné návrhy ze soutěže z roku 2008 na Návrh urbanistické koncepce rozvoje území města Písek . Ty představily různé způsoby řešení problémů našeho města jako například odklonění tranzitní dopravy, propojení Putimské vysoké, Hradiště a Václava s centrem města, návrhy kam by se mělo město rozrůstat, jak řešit dopravu ve městě, protipovodňová opatření apod. Pak následovalo představení a vysvětlení důvodů pro předložení zadání na zpracování nového územního plánu.

Nad tímto bodem se rozvinula debata, zda předložené zpracování naprosto obecného zadání je dostačující pro získání nového plánu který chceme. Ve 40 stránkovém textu totiž prakticky nikde není řečeno, co vlastně chceme, aby z Písku za 15 let bylo. Jak tedy budeme na základě tohoto nekonkrétního zadání, vybírat pro nás dobrého zpracovatel (projektant) nového územního plánu? Bude potom nový územní plán dokumentem dohody o tom, co vlastně chceme z Písku mít? Na debatě jasně převládly obavy z toho, že nejspíše ne. Pokud chceme mít dobrý územní plán, je třeba ho zpracovávat za účasti veřejnosti a to již od samého začátku, to znamená před odsouhlasením zadání (viz podrobně v předchozím článku: Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu.) Nestačí totiž pouze dodržení zákonného minima, jak nám předepisuje stavební zákon, a to pouze formou projednání jen již hotového návrhu nového územního plánu.

Zazněl tedy jasný a důvodný apel na tom, aby zastupitelé neodsouhlasili předkládané zadání. Pořádající komise pro rozvoj a urbanismus také i dále zamýšlí svolávat další potřebné veřejné debaty k tomuto tématu. Nebojte se tedy příště přijít debatovat o pro nás pro všechny životně důležitých dokumentech. Zde totiž bezesporu platí: Jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Ve výsledku totiž bude tento dokument napomáhat, ale také omezovat a limitovat nikoho jiného než nás. Debatujme o jeho podobě, dokud je na to čas. V Budoucnu totiž bude již každá vámi požadovaná změna trvat třeba i roky.

Související články:

Zastupitelstvo města 26. dubna 2012

 Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu

 

0
0

Diskuze k článku +

26. 4. 2012 (16:03)  –  Ladislav Beran

0
0

Nejvíce mne na celé věci zaráží (ne)účast zastupitelstva. Dnes budou ale zcela jistě kompetentně rozhodovat o zásadním dokumentu nového územního plánu. Budiž ke cti, že pan Boček, pan Sládek a pan Franců jako skuteční profesionálové přišli. Pokud jde o neúčast píseckých občanů, vůbec se jim nedivím. Proč někam chodit a vyjadřovat svůj názor? Schválený aquapark pod historickými hradbami je přeci dosti přesvědčivým argumentem, že to v podstatě asi nemá cenu…
L.Beran ml.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.