Přihlášení

Jak na parkování v centru města Písek

28. 9. 2012 | Petr Lešek | Diskuze (0) | Věci veřejné

Ilustrační foto

Všemi politiky, kteří jsou v zastupitelstvu města Písku, je intenzivně zmiňován problém parkování v centru. Je to považováno za jeden ze zásadních problémů města, který je potřeba po letech příprav konečně řešit. Nejlépe výstavbou parkovacího domu. Jsou ale vyčerpána všechna jednoduchá řešení a je pro takovou investici vše připraveno? Dovolím si přinést svůj pohled na věc.

 Nejsem přítelem nepromyšlených velkých akcí. Myslím si, že je vždy nejprve potřeba zjistit stav věcí a následně zvolit vhodnou strategii. V ní pak jako první prověřit jednoduché a levné úpravy a až pak přistoupit ke složitým a drahým. Důvěřuji spíše na doporučení a defaultní nastavení, tedy na lidskou pohodlnost, než na zákazy a příkazy. Nemyslím si, že by se z náměstí měly vytvářet přísně vymezené pěší zóny. Můj přístup je dobře patrný z řešení, které jsme s kolegy z ateliéru Projektil navrhli v projektu pro historické náměstí Kadaně: pojmout náměstí jako plochu, která je maximálně bezbariérová, aby na ní bylo možné nastavit podle potřeby více režimů užívání. Díky tomu může snadno sloužit pro běžný provoz i výjimečné akce. Při spojení s dobrou možností různého sezení, zelení, výtvarnými a vodními prvky pak život v centru podporuje. http://www.projektil.cz/cs/projects#mirove-namesti-kadan

V současném územním plánu je parkování v městě uváženo z pohledu rezidentů, tedy občanů bydlících v daném místě. Z tohoto pohledu je konstatován velký deficit parkovacích ploch na sídlištích, kdežto centrum není spatřováno jako výrazný problém. Zároveň ale územní plán doporučuje zpracovat studii parkování pro centrum, nebo v něm jde nejen o rezidenty, ale mnohdy spíše o návštěvníky místní i vzdálenější. Taková studie dosud zpracována nebyla. Není tedy známo, jak parkování v centru funguje, jak se mění během denní a týdenní doby a jak ve složení mezi rezidenty, místními návštěvníky a turisty. Odbor dopravy městského úřadu má několik úvah ve vztahu k veřejným budovám v centru (divadlo, sportovní hala, plavecký bazén,…). Městský architekt má shromážděné údaje k pozemkům, na nichž se za poslední léta uvažovalo s výstavbou parkovacího domu. Nedávno byla starostou zadána částečná dopravní studie na centrum.

Podle mého soudu je v přístupu k řešení parkování v centru potřeba:

1. Zjistit zkušenosti z podobných měst u nás i v zahraničí a přidat k nim jejich silné a slabé stránky – zejména provozní náklady a případné dotace města na provoz. (Tábor má garáže postavené, Klatovy je připravovali v architektonické soutěži, ale nakonec v projektu nepokračovali, Litomyšl má připravené na dvě místa studie)
 
2. Vyčkat na výsledky zadané studie a případně ji doplnit, a na jejím základě připravit strategie města k parkování v centru. S tou pak srozumitelně seznámit veřejnost včetně předpokládaného postupu.
 
3. Okamžitě přistoupit k levným a rychlým řešením: 
- Zvýhodnit rychlou obrátku parkování v centru (první půlhodina za minimum peněz, první hodina za rozumné peníze a pak každá další hodina nikoliv hodně ale stále stejně, ale stále více).
- Doplnit informační systém na vjezdech do města pro turisty s přednostním naváděním na parkoviště v širším centru města
- Podporovat cyklisty vybudováním krytých parkovacích míst v centru, zejména při městském úřadu
 
4. Upřednostnit investice, které řeší více problémů dohromady:
- Podporovat kvalitní (krátké a příjemné) pěší a cyklistické spojení okrajových částí s centrem. Zejména v případě Václavského předměstí (podchod pod průtahem u sportovišť, lávka přes průtah u železniční stanice) a Hradiště, ale i Smrkovic (vizuálně kvalitní cesta se zapojením zeleně).
- Usilovat o sjezd z průtahu u sportovišť (nedávno byla doprava stejně stažena do jednoho pruhu), či dokonce poměštění průtahu a jeho lepšího zapojení do organismu města (rychlost, úrovňové kruhové křižovatky)
 
5. Prověřit možnost větší intenzity MHD, včetně kyvadlové dopravy mezi parkovišti v širším centru a centrem, oproti investici do parkovacího domu (včetně zapojení mikrobusů s možností průjezdem centrem – MHD se musí být atraktivní, nikoliv nouzové řešení)
 
6. Prověřit možnost úpravy současných parkovacích ploch v blízkosti centra s možnosti získání více stání (ulice Komenského)
 
7. Zpracovat projekt úprav veřejného prostoru centra na základě architektonické soutěže s podkladem studie dopravy v centru. Tak bude zřejmé jaké centrum a s jak velkým podílem parkování chceme mít. Podle něj upravit strategii parkování v centru.
 
8. Teprve na základě zjištěného stavu parkování v centru a jeho skladby, po prověření předchozích bodů a určení touženého stavu centra určit potřebný počet, vhodnou polohu (docházkové vzdálenosti) a druh (rezidenti, místní návštěvníci, turisté,…) nových parkovacích míst, které je potřeba řešit parkovacím domem. Preferovat řešení, která nebudou pouze utilitárním parkovacím domem, ale opět přinesou i další pozitivní efekt (spojit takovou akci například s úpravou Fügnerova náměstí a nábřeží, Komenského ulice,…). Preferovat umístění při vnějším nebo vnitřním městském okruhu. Velká investice má být provedena až poté co se prokáže její smysluplnost. Její nevýhoda je též delší čas přípravy a stavby v řádu let. Měkká opatření lze provést v řádu dnů až měsíců.

Tento text není zamýšlen s nárokem na objevnost, ale spíše se snahou o systematizaci co nejlepšího postupu ke zdárnému výsledku. Je zapsán architektem, a tak k němu může mít dopravní inženýr řadu upřesnění a doplnění. Měl by proto především inspirovat a přispět k odbornému a srozumitelnému řešení konkrétní otázky, jedné z mnoha, které patří k dnešnímu městu.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.