Přihlášení

K ČLÁNKU "MHD má WIFI, ale prodražuje se"

30. 11. 2017 | Redakce PS | Diskuze (5) | Věci veřejné

V reakci na článek "MHD má WIFI, ale prodražuje se" nás oslovilo vedení společnosti ČSAD AUTOBUSY a.s. s kritikou, že článek zkresluje informace a chybí v něm prostor pro odborné hledisko. Společnosti jsme nabídli, aby nám v této věci poskytla své vyjádření a vysvětlila svůj odborný pohled. Po obdržení ho obratem zveřejníme. Pro pořádek připojujeme plný zápis z jednání zastupitelstva dne 9. listopadu k bodu "MHD – závazné ekonomické ukazatele pro rok 2018". V příloze článku připojujeme také kompletní materiál pro jednání zastupitelstva včetně komentáře k nákladům na MHD v roce 2018 ředitele ČSAD Autobusy. Z těchto podkladů také námi publikovaný článek vychází.

Zastupitelé na svém listopadovém zasedání požehnali navýšení provozní dotace z rozpočtu města na ztráty při provozu městské hromadné dopravy v Písku o 889 tis. na celkových téměř 8,1 mil. V roce 2015 činila dotace 6,3 mil., v roce 2017 7,2 mil. v loňském roce přepravilo MHD 650 tis. cestujících. Podle provozovatele firmy ČSAD Autobusy jsou důvodem navýšení ztráty vyšší ceny především u mezd a odvodů za řidiče, ale také u pohonných hmot, nákladů na opravu vozidel i náklady na provoz chytrých zastávek – především městem objednaného vybavení zastávek WiFi moduly pro poskytování datových služeb. To bylo kompenzováno zrušením předprodejního místa v Heydukově ulici a jeho přesunem pod provoz Infocentra ve Sladovně. Klesá naopak příjem z tržeb z jízdného o 148 tis. na současných 3.740 tis.

Zastupitel Petr Hladík upozornil, že náklady stále stoupají a rozdíl vykrývá pouze město, což je neadekvátní a bude třeba zamyslet se nad dopravou ve městě koncepčně. Firmy v průmyslové zóně se na nákladech MHD nijak nepodílejí. Podle starostky Evy Vanžurové se dopravou zabývá smart kancelář, kterou město zřídilo. Očekává se tedy chytré řešení MHD a jeho zefektivnění.

 

Zápis z jednání zastupitelstva 9.11.2017

K bodu 12) MHD – závazné ekonomické ukazatele pro rok 2018

Uvedl Ing. Hořánek.

Ing. Hladík – dle tabulky v materiálu náklady stále stoupají a rozdíl vykrývá pouze město, což se mu zdá neadekvátní. Pokud budou náklady stále narůstat, je třeba zamyslet se nad dopravou ve městě koncepčně.

Starostka – město má zřízenou smart kancelář, která se mimo jiné zabývá i dopravou ve městě, ve spolupráci s odborem dopravy připravují nový náhled, jak dále s městskou dopravou.

RSDr. Lejčar – připomíná, že město v květnu uvolnilo ¾ mil. Kč na mzdy pro řidiče MHD.

Ing. Sládek – navrhuje propojit práci smart kanceláře a odboru dopravy s výborem pro rozvoj.

Ing. Franců – dotazuje se Ing. Coufala na počty přepravovaných osob.

Ing. Coufal – ČSAD – v loňském roce bylo přepraveno 650 tis. cestujících.

Pan Keclík – podílí se průmyslová zóna na dopravě zaměstnanců?

Ing. Coufal – podniky se finančně na přepravě zaměstnanců nepodílejí, vše hradí město.

Ing. Homola – systém dopravy ve městě je komplikovaný, nemáme páteřové linky s intervalovou dopravou, ale touto cestou jít nechceme, bylo by nákladnější. V současné době máme kolem 10 autobusů pro MHD. Nejvyšší nárůst je mzdový. Vítá činnost pracovní skupiny, doprava se stále vyvíjí, snažíme se vyhovovat požadavkům jednotlivých skupin občanů. Zaměstnance vozíme i do jiných firem ve městě, ne jen do průmyslové zóny. Firmy si platí pouze za dopravu nad rámec běžných linek, kterou pro podniky zajišťujeme.

Pan Anděl – dotazuje se, kolik % přepravených osob připadá na průmyslovou zónu.

Ing. Coufal – můžeme zjistit, nyní nezná odpověď.

 

U s n e s e n í č. 252/17 Zastupitelstvo města schvaluje smluvní cenu dopravního výkonu MHD v Písku pro rok 2018 ve výši 42,12 Kč/km a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2018 z rozpočtu města ve výši 8.095 tisíc Kč, při projezdu podle jízdního řádu 281 tisíc km.

 

Hlasování č. 23

pro: 17

proti: 1 (Ondřej Veselý)

zdržel se: 3 (Václav Gavlasz, Petr Hladík, Roman Ondřich)

Zodpovídá: Ing. M. Kovařík

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

3. 12. 2017 (18:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zde se znovu ukazuje rozdíl mezi audio záznamem a zápisem. Místostarosta řekl, že se logicky doprava zdraží, protože budou „zastávky blikat a pouštět jim hodinky s vodotryskem“, to že je smart a smart znamená dražší, ale v zápisu je suše: “Uvedl Ing. Hořánek.“ O zápisech z jednání ZM začínám mít pochybnosti.
Na stanovisko ČSAD AUTOBUSY a.s jsem zvědavá, jestli se bude shodovat s audio záznamem (na zápis nespoléhám).

Odpovědět

3. 12. 2017 (21:49)  –  Luděk Blaha

0
0

Poněkud drahá legrace…
Pouze drobně připomenu, že od města chytrého, tedy prospěšného pro všechny, je mnohdy velmi blízko k městu vychytralému, tedy prospěšnému jen pro někoho. Zpravidla pro hochy, co spolu mluví.
Kolikrát to zkraje ani nejde dost dobře rozlišit. Tak jen, aby to nezapadlo.

Odpovědět

3. 12. 2017 (22:33)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Mám před sebou „MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.11.2017“ (http://www.piseckysvet.cz/docs/12-mhd-%E2%80%93-cenovy-dodatek-2018.pdf)

Cosi mi tu nesedí. Až budu mít čas tak prosvištím ta čísla, dnes jen toto: „… částka přiměřeného zisku … snížena po jednání s paní starostkou o částku 160 tis, Kč“

Ptám se: HOW COME? Jak to? Jak je to možné? Změnila se částka přiměřeného zisku? Partner (ČSAD autobusy České Budějovice) při jednání s paní starostkou ustoupil? To asi musely být hodně pádné argumenty! Doufám že je znají aspoň zastupitelé.

Což o to, dohody mohou být všelijaké. Ale když uvážím ty šachy s náklady (a tedy i s „přiměřeným ziskem“) – a nejen v tomto případě, pak tvrdím: jsou jakési věci mezi nebem a zemí o nichž občan nic neví.

Odpovědět

3. 12. 2017 (22:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

A jsou tam někde zohledněna tato čísla? << Tisková zpráva č.45 ze dne 25.05.2017
Inteligentní zastávky v Písku přesně ohlásí datum příjezdu i zpoždění autobusu. Zastupitelé dnes schválili poskytnutí dotace ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ve výši dvou milionů Kč na projekt inteligentních zastávek.>>

Odpovědět

3. 12. 2017 (22:56)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Paní Šťastná, zda ta čísla jsou nebo nejsou zohledněna nevím. Pokud by nebyla, pak by to celou situaci možná možná možná mohlo změnit. Ale věřte mi: i kdyby nebyla – nic nic a pranic se nezmění.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.