Přihlášení

Kauza Mlaka u Kluk: Město chce vracet vodu do krajiny… – ale nedaří se mu nadchnout pro to místní

1. 8. 2019 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (19) | Věci veřejné

Už od roku 2017 vědí obyvatelé osady Mlaka u Kluk, že se v jejich obci na úpatí Písecký hor plánuje výstavba dvou vodních nádrží na Jehnědském potoce. Podle místostarosty Ondřeje Veselého se má jednat o obnovu jednoho z původních rybníků, s cílem zadržovat vodu v krajině. Ředitel Lesů města Písku Václav Zámečník však uvedl, že lokalitu vytipoval sám v místě, kde rybník dříve nebyl. Obyvatelé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti plánovaných nádrží, s projektem nesouhlasí a sepsali petici. Redakce Píseckého světa se vydala prozkoumat situaci a jejich argumenty přímo na místě.

Ředitel lesů Václav Zámečník pro Písecký svět vysvětlil volbu místa: „Přišlo mi to jako vhodné místo, kde z Píseckých hor vytéká poměrně vydatný potok, je tam svažitý terén a louka je z části vlhká.“

Jedná se o louku a část lesa, které leží v katastru obce Kluky, ale jsou v majetku města Písek. Louka přímo navazuje na soukromé pozemky obytných domů, svažuje se k Jehnědskému potoku a je lemována řadami stromů a lesem. V současnosti se na louce nachází pastvina, stromy a lesní školka. Spodní vlhká část louky se dříve kosila, LMP ji však dnes neobhospodařují. Podle ředitele lesů Zámečníka provedený hydrogeologický průzkum možnost vybudování rybníků potvrdil: „Domníval jsem se, že dělám něco i pro obec a že její obyvatelé stavbu přivítají.“ Ve skutečnosti však projekt narazil na silný odpor místních usedlíků, kteří se především obávají, že kácení stromů a rozsáhlé betonáže koryt nenávratně poškodí zdejší jedinečný krajinný ráz i celý ekosystém lokality.

Přímo v Mlakách jsme se sešli se skupinou osmi obyvatel, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti plánovaných nádrží a jsou z celé situace zoufalí. Stěžují si, že jim původně byly sděleny pouze neúplné informace – podle nich se domnívali, že se bude jednat o menší přírodní rybník ke koupání, se kterým by souhlasili. Projekt nebyl podle nich nikdy vyvěšen na žádné úřední desce ani k němu nebylo svoláno veřejné projednání. Až poté, co bylo v březnu letošního roku vydáno rozhodnutí o povolení stavby, vyžádali si projektovou dokumentaci a byli zaskočeni skutečnou podobou a rozsahem vodních nádrží. Pro srovnání terénu svažité louky bude podle nich nutné odtěžit až 3500 kubíků zeminy a vykácet více než 4600 m2 lesa. Na uvolněném místě má vzniknout hráz rybníka o výšce 4,5 metru. 18 obyvatel osady, která má 12 obytných domů, se proto v březnu proti vydanému rozhodnutí Městského úřadu v Písku odvolalo.

„Nejenže plánované nádrže, jejichž součástí je monstrózní betonový přepad a široká dělící hráz, nenávratně změní krajinný ráz, ale navíc zničí přírodou vytvořený biotop mnoha zde žijících a zákonem chráněných živočichů – vyskytují se zde ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka hladká, rosnička zelená, ropucha obecná, střevlík uherský, netopýři a další. Projekt způsobí také zvýšenou ztrátu vody vypařováním a tím i zhoršení její kvality,“ uvádějí obyvatelé Mlak.

Podle stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Písek z července však „v místě výstavby zvláštně chráněné druhy rostlin ani živočichů nalezeny nebyly.“ Vedoucí odboru Miloslav Šatra k tomu sdělil, že u těchto drobných staveb se biologický průzkum neprovádí, protože trvá nejméně rok a může stát až 100 tisíc korun.

Obyvatelé Mlak dále upozorňují, že se v lesní školce v horní části louky i v celých Píseckých horách provádějí přímé postřiky Roundupem a obávají se kontaminace vody ve svých studních i v budoucích nádržích. Používání postřiků ředitel Zámečník potvrdil s tím, že se dnes touto cestou nahrazuje dřívější vyžínání stromků ve školkách.

Podle obyvatel Mlak „je dalším důležitým tématem samotná voda. Průtokové poměry na Jehnědském potoce nebyly nikdy zkoumány. Potok byl i v letech, kdy sucho ještě nebylo palčivým problémem, po mnoho měsíců úplně nebo takřka vyschlý. Naplnění dvou vodních nádrží o velikosti 1,3 až 1,6 hektaru bude trvat dlouho a v době, kdy je přítok minimální, dojde na nechráněných plochách k velkým ztrátám vody vypařováním. Nebude tak možné zajistit zákonem stanovený odtok a nádrže původně určené ke shromažďování vody se změní v nádrže plné bahnité vody jako biotop vhodný hlavně pro komáry.“

Místostarosta Ondřej Veselý se domnívá, že „důvodem, proč někteří obyvatelé Mlak hledají cokoli, jak LMP poškodit, je skutečnost, že jim bylo odmítnuto prodloužit povolenky na průjezd lesem, a to z důvodu neúnosně narůstajícího provozu.“

Pan Gustav Prosek, jehož rod v obci Mlaka sídlí už po celá staletí, naopak tvrdí, že když přišel požádat o přepsání povolenky na nové auto: „Ředitel LMP přede mnou připravený formulář roztrhal a řekl, že pokud budou obyvatelé bránit výstavbě nádrží, nedostanou ani povolenky.“

Lidé z Mlak jsou rozčarováni způsobem, jak se s nimi jedná. Místostarosta Ondřej Veselý se podle nich vyjádřil, že pokud bude v příštím roce schválen nový zákon, nikdo se už obyvatel na jejich názor ptát nebude.

Podle místních „celý projekt působí dojmem pečlivě připraveného obchodu. Obchodu, ve kterém prodá kdosi kus naší přírody, kus toho, na co bychom měli být hrdí a co nám mnoho lidí závidí.“ Na obranu založili nový Spolek pro ochranu přírody a krajiny Mlaka u Písku, který zastupuje paní Emilie Kukla. Sepsali také Petici za zachování krajiny a jejího přírodního rázu.

„Jsme malá obec s poměrně velkou návštěvností turistů. Chceme pro sebe i všechny návštěvníky zachovat alespoň to, co nám z nádherné přírodní krajiny ještě zůstalo. Pokud budou nádrže na Jehnědském potoce přes všechny protesty vybudovány, bude celá tragédie viditelná až ve fázi, kdy nebude již náprava možná,“ píší ve svém prohlášení obyvatelé Mlak.

Podle místostarosty Ondřeje Veselého nebude rybníky budovat město Písek, ale Lesy města Písku. Ředitel LMP naopak sdělil, že lesy pouze iniciovaly tuto myšlenku, ale nebudou investorem, zadavatelem má být město Písek.

Faktem je, že po odvolání obyvatel bylo řízení postoupeno Krajskému úřadu v Českých Budějovicích. Ten Mlackým nabídl možnost zaslání vyjádření, což učinili. Odbor investic města Písek mezitím připravuje žádost o dotaci, ale s jejím podáním musí čekat do vydání stavebního povolení. Ředitel LMP Václav Zámečník se na základě vývoje rozhodl od projektu ustoupit: „V této situaci, kdy obyvatelé o nádrž nestojí, nevidím jediný důvod, proč bychom ji měli budovat. Mohu slíbit, že LMP investorem stavby nebudou.“ Další postup tedy závisí především na vyjádření Krajského úřadu a města Písek.

Petici mohou zájemci podepsat na těchto místech: Turistické informační centrum ve Sladovně, Knihkupectví Elim na Velkém náměstí, Farmářská prodejna Johanka u Kamenného mostu, poradna Zdravá výživa na tř. Národní svobody 468, prodejna Natural v Budovcově ul. 105.

VYŠLO V TIŠTĚNÉM PÍSECKÉM SVĚTĚ Č. 13/2019

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

1. 8. 2019 (14:20)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pořád stejné schema: nahoře něco vymyslí, často nic moc chytrého, ani to moc nedomyslí a pak to chtějí prosadit bez ohledu na to co si myslí místní. A když místní nesouhlasí hned jsou špatní a jsou to nepřátele města. Kdy pan Veselý a ostatní písečtí politici pochopí, že nemohou stavět za naše peníze to co chtějí oni, že tam nejsou od toho, aby za naše peníze realizovali svoje nápady, ale že je platíme za to, aby dělali to co chtějí občané? A že je mají občany respektovat a ne je shazovat?

Odpovědět

2. 8. 2019 (07:52)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

To je neuvěřitelné: " Místostarosta Ondřej Veselý se podle nich vyjádřil, že pokud bude v příštím roce schválen nový zákon, nikdo se už obyvatel na jejich názor ptát nebude." S nikým z Mlak jsem se o rybníku nikdy nebavil. Jedinou návštěvou z Mlak, kterou jsem poslední dobou měl, byl Gustav Prosek, který žádal vydání povolení pro průjezd Píseckými horami, protože nechce jezdit přes serpentýny (je to pro něj moc daleko). Když jsem to odmítl, sdělil mi, že nám zaříznou rybník, který se má v Mlakách budovat. Od něj jsem o záměru rybníku slyšel poprvé, a jak se ukazuje, i naposled, protože záměr, který měl jednatel LMP jde k ledu. Brzy budou další námitky z Mlak, pokud povolení pro průjezd nevydáme. Jízda dřevařských aut (ta vozí dřevo z kůrovcové kalamity), parkování houbařů u závor a uvidíme, zda se objeví ještě něco. Tyto věci na mě pan Prosek při neúspěšném žádání o povolení průjezdu také zkoušel.

Bez ohledu na tyto pokusy opakuji, že povolenky pro průjezd lesem za účelem zkracování cesty do Písku vydávat nebudeme.

Odpovědět

2. 8. 2019 (09:52)  –  Zuzana Kuklová

0
0

Lžete! K rozhodnutí, které jste zmínil, došlo prokazatelně až poté, kdy občané vyslovili nesouhlas s vodním dílem! Pan Prosek se na Vás obrátil až poté, co mu bylo roztrháno povolení a řečeno, že je to důsledek nesouhlasu občanů.

Odpovědět

2. 8. 2019 (10:02)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Kuklová, neznám Vás a nikdy jsem Vás neviděl. Pan Prosek se mnou jednal sám. A ať Vám řekl cokoliv, přišel za mnou jednat o svém povolení k průjezdu Píseckými horami, která jsme pouze za účelem průjezdu odmítli vydávat. A zdůrazňuji, že plošně. Žádné rozhodnutí (tedy pokud mluvíte o rybníku) dosud nepadlo – ani pozitivní, ano negativní. Jednoduše proto, že nebyla ani zahájena fáze projekčních příprav, natož povolování, natož faktické realizace. Takže slova o lhaní jsou hodně pod čarou.

Odpovědět

2. 8. 2019 (12:13)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Příprava a povolování záměru jednoznačně začalo. Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí vydal v této věci 12.3.2019 Rozhodnutí – I. společné územní a stavební povolení – viz příloha tohoto článku, proti kterému vznesli obyvatelé Mlak 20.3.2019 písemnou námitku – podepsalo ji 18 občanů.

Odpovědět

2. 8. 2019 (11:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

"" Od něj jsem o záměru rybníku slyšel poprvé….""
Záměr rybníka prošel normálním procesem, byl zahrnut v rozpočtu města ve výši 5 milionů, které se po odložení realizace v letošním roce přesunuly na opravu domku u Šarlatského rybníka, jak schválilo ZM.
Členem ZM jste byl i v minulém volebním období, v současnosti také, jako místostarosta máte svěřeno ŽP, aktivně se ZM a RM účastníte a přesto jste o rybníku slyšel poprvé od občana?
To je neuvěřitelné, jak sám píšete.

Odpovědět

2. 8. 2019 (13:17)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Děkuji Píseckému světu za doplnění informací. Projekt byl zpracován v minulém volebním období a spadá pod odbor investic, nikoliv životního prostředí. Proto jsem jej neměl k dispozici. Pokud jde o správní rozhodnutí, tak ty se mě, jako zástupce samosprávy, nijak netýkají. Nemohu do nich vstupovat, ani nijak ovlivňovat.

Na tom, že povolování, respektive obnovování povolení k průjezdu Píseckými horami, s touto věcí nijak nesouvisí se nic nemění.

Odpovědět

2. 8. 2019 (16:11)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Pane Veselý, to si tady teď buď z občanů utahujete, nebo Vás opravdu nechápu. K textu nahoře je připojeno Rozhodnutí – tedy spojené územní a stavební povolení projektu z 12.3.2019, které vydal Vámi kompetenčně řízený Odbor životního prostředí MěstÚ Písek, podepsán Ing. Miloslav Šatra.
Odbor investic by zřejmě měl pak za úkol vyřízení dotací – ale proč ho pletete do toho, co proběhlo a o čem je článek a protesty občanů a petice?

Odpovědět

2. 8. 2019 (16:27)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Jelenová, chápu, že lidé většinou nerozlišují mezi výkonem státní správy a samosprávy. Sice jsem to psal již výše, ale protože jde o často pletenou věc, zopakuji ještě jednou. Rozhodnutí vydané při výkonu státní správy, je vydáváno úřadem v rámci výkonu státní správy a žádný zastupitel (je jedno zda uvolněný, nebo neuvolněný do něj nesmí vstupovat). Tedy, i když mám pod sebou OŽP, nijak neovlivňuji a ani nesmím ovlivňovat, jaká rozhodnutí vydávají v rámci výkonu státní správy. Pokud bych tak činil, dopouštěl bych se trestného činu zneužití pravomoci. Logicky tedy ani nemám a nesbírám informace, v jakých věcech při výkonu státní správy rozhodují.

Chápu, že to lidé špatně rozlišují a celá řada stížností a podnětů zastupitelům směřuje právě na rozhodnutí při výkonu státní správy. Těmto občanům jako zastupitelé pochopitelně nemůžeme nijak pomoci. Typickým příkladem je pán, který chodí na každé zastupitelstvo a žádá, abychom intervenovali proti rozhodnutí orgánu sociálních věcí ve věci péče o nezletilé.

Odpovědět

2. 8. 2019 (16:39)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Tohle já chápu docela přesně, a taky jsem i jako novinářka mnohokrát (už od doby rozhodnutí o zániku okresních úřadů) podpořila názory mnoha vzdělanějších lidí, že byla nebezpečná blbost spojovat státní správu a samosprávu pod jednu střechu, to jsou potom ty zcela absurdní situace, kdy jeden odbor je jakožto reprezentant samosprávy žadatel a druhý odbor o tom rozhoduje (na menších obcích často v jedné osobě) – to by ale bylo na dlouhou polemiku, zda jsou, či nejsou úředníci v té své státněsprávní polovině osobnosti SKUTEČNĚ nezávislí a svobodní ve svém rozhodování (vím, že mi odpovíte, že z podhledu zákona to ani jinak nejde a vedení rozhodně nikoho neovlivňuje, leč teorie je teorie a praxe strom zelený…). Celá kauza ale se vyhrotila právě až po tom vydání stavebního povolení odborem ŽP. A jakožto místostarosta jste tedy byl pak na toto rozhodnutí tázán. Pokud jste o něm nevěděl, nebo věděl, že projekt spadá pod jiného člena vedení, tak by asi bylo logické to těm tázajícím se jasně sdělit – a ne mlžit, že takový projekt v podstatě ještě neexistuje, že není ani na papíře atd… Nikdo Vás přece neobvinil, že jste si ten rybník vymyslel Vy sám. Ale jde PŘEDEVŠÍM o to, zda i Vámi vedené Město (až kafkovský pojem) tak nějak lidsky komunikuje s občany, za jejichž okny hodlá investovat JEJICH městské či státní či evropské peníze….

Odpovědět

2. 8. 2019 (16:50)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Jelenová, nevěděl jsem a přiznal jsem to. A poděkoval jsem Píseckému světu za pomoc při rozmotání – viz příspěvek výše, na který ostatně reagujete.

Ale aby nedošlo k omylu. Byť nejde o investici vedou mnou řízeným odborem, každopádně ji podporuji. Protože zadržování vody v krajině je nyní naprosto zásadní věc a podporuji všechny investice, které brání rychlému odtoku vody z krajiny a jejímu vysoušení. A pokud jde o komunikaci investice. Ano, souhlasím s tím, že když občané mají dotazy, měl by na ně někdo adekvátně reagovat. Ale v tom případě pořád nechápu, proč se tady všechno točí kolem mého jména, když s investicí nemám nic společného. Samozřejmě kromě toho, že ji podporuji jako jeden z 27 zastupitelů.

Odpovědět

2. 8. 2019 (17:01)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Nu, a to je právě o tom, co jsem psala výše. Jestliže jako místostarosta víte, že se někde z nějakých důvodů lidi bouří proti projektu města, v jehož jste vedení, jestliže se Vás na to začnou ptát novináři a vznikne petice, mohl byste se aspoň pokusit získat k tomu relevantní informace (tj. například zdvihnout telefon a zavolat na odbor) – Vy tady ale ještě dnes v 10:02 odpovídáte jedné občance: "Žádné rozhodnutí (tedy pokud mluvíte o rybníku) dosud nepadlo – ani pozitivní, ano negativní. Jednoduše proto, že nebyla ani zahájena fáze projekčních příprav, natož povolování, natož faktické realizace." – a píšete to dokonce pod článek, který toto stavební rozhodnutí obsahuje. To mi prostě nepřipadá jako ohleduplná a vstřícná komunikace s občany, které zastupujete a díky nimž sedíte tam, kde sedíte…

Odpovědět

2. 8. 2019 (17:31)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Ano paní Jelenová, jsem ve vedení města a tedy jsou na mě kladeny vyšší nároky.

Proto se potřetí omlouvám za to, že jsem nezjistil informace i z jiných, než mnou řízených odborů a nesprávně jsem uvedl informaci o projektu, který skutečně podrobně neznám a nikdy jsem jej nevedl. Budu se snažit, aby se mi tato chyba nestávala (alespoň ne často) a budu reagovat především na věci spadající do mně svěřené kompetence. Věřím, že se mi podaří věc napravit v jiných záležitostech, zejména těch, které přímo podléhají mému vedení.

Uznávám, že jsem svým omylem přispěl k rozpoutání nepříjemné diskuze a byl bych rád, pokud se v ní již nepřihlíželo k těm částem, kde jsem (omylem) uvedl, že žádný projekt není.

Děkuji za pochopení

Odpovědět

2. 8. 2019 (18:28)  –  Pavel Šebelle

0
0

To je tak, když je někdo poslanec, místopředseda strany a ještě místostarosta, dělá všechno a nic. Pan Veselý o žádném projektu neví, ale podporuje ho jako zastupitel :-) To je krásné.
Také je zajímavá zpráva pro občany, že zastupitel a místostarosta neví o tom, co se schvalovalo v rozpočtu. Ale hlavně že pan Veselý ví, jak se zadržuje voda v krajině. On totiž rozumí všemu, je přeci politik.

Tím, že se udělá rybník se může voda krajině i ubrat, záleží jak je rybník proveden. Pokud rybník těsní a to by měl, aby se v něm udržela voda, tak voda co naprší se vůbec nedostane do spodních vod, při dnešních tropických teplotách se hodně vody z hladiny odpaří a co se do něj nevejde tak odteče stokou pryč a v krajině nezůstane.

Odpovědět

2. 8. 2019 (18:37)  –  Emilie Kukla

0
0

Pane Veselý, Vase omluvy jsou Vám ke cti, ale jestli tomu správne rozumím, budete i nadále podporovovat projekt, o kterém nic nevíte. Budete prosazovat stavbu vodních nádrzí, které mají zadrzovat takrka neexistující vodu z prevázne vyschlého potoka.
Cituji:
"Byť nejde o investici vedou mnou řízeným odborem, každopádně ji podporuji. Protože zadržování vody v krajině je nyní naprosto zásadní věc a podporuji všechny investice, které brání rychlému odtoku vody z krajiny a jejímu vysoušení."
Do tohoto obrího projektu potecou pouze peníze danových poplatníkú z celé Evropy.

Odpovědět

2. 8. 2019 (22:30)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

O podobě se jistě má debatovat. Ale místo je to pro vodní plochu/retenční nádrž/rybníček zcela vhodné – mokřina na soutoku dvou potoků. S tou suchostí to asi nebude tak horké, když je na stejném potoce daleko větší Karvašinský rybník. A právě proto, že potok vysychá se na něm dělá opatření, aby v lokalitě voda zůstala.

Nicméně rád uslyším, zda je Vaše stanovisko: "Vůbec nic", nebo "Něco, ale jiného".

Odpovědět

3. 8. 2019 (10:24)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Veselý, má cenu vám něco vysvětlovat? Rybníček naší rodiny (ne v Písku) zlikvidoval povolený rybník nad ním, také byl schválen "odborníky" z úřadu životního prostředí a měl za následek jen to, že téměř vyschl potok pod ním, vyschl náš rybníček, vysychá obecní rybník na dolním toku a podepsalo se to i na našich studnách. Rybníky v žádném případě nemají pozitivní vliv na spodní vody, jsou to jen nádrže, které vodu zadrží pro jiný účel. Zamezují vsakování vody, zvýší dramaticky odpar (až 1 cm za den) a zvýší odtok vody v době větších dešťů z místa kde jsou vybudovány.

Jestli chcete zadržovat vodu v krajině, udělejte mokřady, vysázejte stromy, zamezte kácení v městských a státních lesích a hlavně si posviťte na zemědělce a jim předepište úpravu polí a způsoby hospodaření přes ministerstvo zemědělství. Jenže to neuděláte, tak si tu nehrajte na ochránce spodních vod a krajiny.

Odpovědět

3. 8. 2019 (08:20)  –  Emilie Kukla

0
0

Pane Veselý, chci reagovat na Vás poslední komentár a odpovedet na Vasi otázku.
Písete: "O podobě se jistě má debatovat."
To jiste. Ale nemela diskuze probehnout mnohem dríve? Proc se projekt uchovával v tajnosti a mluvilo se pouze o rybnícku? I Vy o rybnícku mluvíte a nezakryjí to ani výrazy "vodní plocha/retenční nádrž".
Dále tvrdíte:" mokřina na soutoku dvou potoků. "
Mokrina je pouze v cásti plánované plochy a o soutoku dvou potokú nemúze být rec. Jeden jediný potok nemúze tvorit soutok. Pokud mám nesprávné informace, ráda se nechám poucit.
Dále uvádíte: "na stejném potoce daleko větší Karvašinský rybník". Není snad práve tento rybník dúvodem, ze u nás je mesíce Jehnedský potok bez vody? Jeste jsem Karvašinský rybník nevidela, ale bylo by mozná zajímavé presvedcit se na vlastní oci jaký je stav vody tam.
Vetu: "A právě proto, že potok vysychá se na něm dělá opatření, aby v lokalitě voda zůstala" povazuji vecne za nelogickou.
Celá hysterie kolem zadrzování vody v krajine mi nedává smysl. Logicky, kdyz nekde vodu zadrzím, zpúsobím její nedostatek v dále lezících lokalitách.
Pan Zámecník si odporuje, kdyz ríká, ze les je vyschlý a zároven z nej chce sbírat vodu. Jinými slovy ochudí les i o ten zbytek vody, který stromy potrebují. Jiste pak získá i dúvod proc zintenzivnit kácení. Uz ted mu nedelá potíze obetovat cást stromú kvúli tomuto projektu. Je to podivné hopodarení…

Ve svém komentári uvádí pan Sebelle: " Pokud rybník těsní a to by měl, aby se v něm udržela voda, tak voda co naprší se vůbec nedostane do spodních vod". Absolutne souhlasím. Jeste dodám, ze za poslední mesíce nedoslo k zádnému doplnení stavu podzemních vod, na kterých jsme my, lidé, tak závislí. Budeme schromazdovat vodu v nádrzích, necháme ji vyparovat a jeste si budeme libovat jací jsme vodohospodári.

Na Vasi otázku po mém stanovisku zda "Vůbec nic", nebo "Něco, ale jiného", je jen jedna odpoved: Vůbec nic, a to z mnoha dúvodú, které jiz byly jmenovány v clánku paní Myslivcové i v televizní reportázi 01.07.19 regionálního vysílán´CT1. Nebudu je tedy opakovat.
Dalsím dúvodem je nedúvera k místním predstavitelúm mesta Písku. Od zacátku jsme (mluvím za Spolek pro ochranu prírody a krajiny Mlaka u Písku) klamáni zavádejícími informacemi a protichúdnými výroky. Je mi jedno jestli úmyslne, nebo z neznalosti. Neco takového by se vúbec nemelo stát.
Jiz 05.ledna 2018 byla podepsána smlouva o dílo, týkající se dokumentace plánovnaných nárdrzí, mezi MÚ Písek, v zastoupení paní starostky Vanzurové a firmou VHS Consult s.r.o., zastoupenou jednatelem Stepánem.
Presto bylo reditelem LMP s.r.o. rozsirováno, ze jde jen o "rybnícek".
Nelze uverit, ze rozsah díla, v dobe zadání, nebyl nikomu znám. Cena za vypracování pojektu byla stanovena na 148.043 korun a 50 halérú.
Kdo tuto investici schválil, kdyz nikdo nic porádne neví?

Nechceme dál diskutovat o jiných – upravených – plánech na nejaké jiné vodní dílo. Nás soukromý cas má také svou hodnotu a nehodláme ho ztrácet diskutováním s lidmi, kterým proste nemúzeme verit.
Ze byl projekt naplánován v minulém volebním období je oblíbená výmluva, jenze soucasní predstavitelé v nem pokracují. Pokud bude projekt prosazen, uslysíme po prístích volbách, ze to zpúsobili ti co uz tu nejsou – my nic, my muzikanti, a dalsí staletí zde bude stát ostuda nasí doby, nez se moudrá príroda postará o její likvidaci.

Nás návrh je, aby byl zvýsen stupen ochrany pro Písecké hory. Prírodní park / lesopark je málo. Voda do krajiny se vrátí, az se podarí vysázet smísené lesy a s lesoparkem se nebude nakládat jako s plantází s dúrazem na tezbu dreva. Lesy nemohou plnit pouze ekonomickou funkci.
Prímo v lokalite plánovaných nádrzí navrhujeme zachovat púvodní stav a místu udelit statut cháneného biotopu.

Odpovědět

3. 8. 2019 (10:47)  –  Emilie Kukla

0
0

Chtěla bych ještě oznámit, že někdo odcizil v prodejně Natural v Budovcově ulici, náš podpisový arch s peticí.
???

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.