Přihlášení

Komunikujme spolu korektně

5. 10. 2019 | Ondřej Veselý | Diskuze (32) | Věci veřejné

Kauza retenčních nádrží Mlaka budí řadu emocí a obávám se, že se jen tak neuklidní.

Jejich budování se totiž odsouvá minimálně do r. 2020 a nepředpokládám, že by jejich odpůrci „složili zbraně“ po rozhodnutí zastupitelstva města, které provázela bohatá debata, či po rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje – pokud jim nedá za pravdu.

Jako obhájce tohoto opatření pro zadržení vody v krajině, a její následné pomalé distribuce do Jehnědského potoka, v tomto článku nebudu znovu popisovat cíle a smysl opatření. Pouze bych opakoval to, co již bylo řečeno na besedě s občany Kluk a na zastupitelstvu města. Zaměřím se na dvě související věci. Na informace, které projekt provázejí a na způsob komunikace.

Informace

V rámci informací o připravovaném projektu použiji jeden z nejčastějších argumentů odpůrců retenčních nádrží. Tím je, že v Jehnědském potoce neteče voda a nádrže tak nebude možné napustit. Pochopitelně v žádném případě nepopírám, že v letních měsících v Jehnědském potoce voda neteče (zhruba červen – září včetně), nebo zcela jistě ne pravidelně. To je ostatně hlavní důvod, proč na místě plánujeme retenční nádrže budovat. Tedy, abychom zajistili (pokud možno) celoroční dotaci Jehnědského potoka vodou zachycenou v době, kdy v něm voda naopak teče, respektive jimi teče velká voda. To, zda teče v Jehnědském potoce voda jindy (říjen – duben včetně), se dá zjistit jednoduše empiricky na místě samém. Využil jsem toho, že mám po dlouhé době volnější víkend, sedl dnes na kolo a na Mlaka dojel. Pochopitelně jsem využil i své znalosti místa (jsem zde několikrát za rok) a vědomí toho, že stačí pár drobných srážek, aby voda v potoce opět tekla. Výsledek je zachycen na prvém videu. Samozřejmě jsem si byl vědom toho, že mohou padat námitky v tom směru, že pršelo opravdu hodně a jen díky tomu teď v potoce voda teče. A protože by nositele takových námitek zřejmě neuspokojila fotka kýblu se shnilými jablky, který mám na zahradě a do kterého opravdu mnoho vody nespadlo, dojel jsem také k potoku, který dotuje a dokáže naplnit soustavu rybníků U Vodáka. Výsledek je zachycen na druhém videu. Pořízení obou snímků dělí cca 20 minut. Zřejmě není třeba komentovat skutečnost, že potok napájející lokalitu U Vodáka je podstatně méně vydatný, než Jehnědský potok. Přesto dokáže naplnit rybniční soustavu, která je plochou o cca 40% větší, než dvě retenční nádrže, které jsou zamýšleny na Mlakách. Jsem si vědom toho, že argument vody v potoce  není jediný, který odpůrci retenčních nádrží používají. A pokud dostanu prostor, rád při korektní diskuzi v průběhu času předložím další argumenty, či vysvětlení, pokud možno podložené obdobným empirickým podkladem.

Způsob komunikace

Nicméně na poslední větu musím navázat upozorněním na způsob komunikace, který celou kauzu provází. Vycházím z předpokladu, že každý občan si (oprávněně) představuje, že bude respektováno jeho právo na názor a rozhodně nebude napadán za to, že má názor jiný. O to víc při komunikaci s politikem. Jenže politik je také jen občan a jeho chování je pouze jakýmsi odrazem zrcadla běžného chování občana. Netrvalo mi ani minutu, abych našel tyto dva komentáře občanů, kteří mají na věc jiný názor, než je názor můj (oba zde na Píseckém světě). „Co považuji za drzost, jsou polopravdy, nebo dokonce nepravdy, které trvale prohlašují zatvrzelí obhájci projektu“, a „Je namístě poděkovat všem zastupitelům, kteří si dali tu práci si zjistit, o čem je podstata zadržování vody v krajině, v čem tkví podstata systému života v přírodě, aby pochopili, že výstavba nádržorybníků na Mlakách je nesmysl“. Předpokládám, že tento způsob komunikace směrem k nositelům jiného názoru nikoho nepohoršila. Proč taky? Vždyť občan napadá politika za jeho názor, který je jiný a to znamená pitomý! Tak si to jen zkusme obrátit a představme si, že bych tento způsob komunikace použil k odpůrcům projektu a použil věty „Co považuji za drzost, jsou polopravdy, nebo dokonce nepravdy, které trvale prohlašují zatvrzelí odpůrci projektu (ostatně obě videa tento fakt potvrzují)“, a „Je namístě poděkovat všem občanům, kteří si dali tu práci si zjistit, o čem je podstata zadržování vody v krajině a její následné distribuce, v čem tkví podstata systému života v přírodě, aby pochopili, že výstavba mokřobažin na Mlakách je nesmysl“. Panečku, to by bylo pozdvižení, to bych si o sobě zase přečetl, jak jsem neskutečně arogantní!!!

Teď je pouze otázkou, zda spolu chceme komunikovat a na jaké úrovni. To, že se hrubá vyjádření občanů směrem k politikům zrcadlí zpět v (často až neuvěřitelných) vyjádřeních politiků ke svým odpůrcům u nás bohužel vídáme na úrovni celostátní politiky takřka denně. A jsem přesvědčen, že by si politici nic takového nemohli dovolit, pokud by byl běžný společenský status komunikace položen daleko výše. V souvislosti s retenčními nádržemi se nám však dost zhoršilo komunikační prostředí i v píseckém politickém rybníčku. Toto napsal zastupitel, jehož názor na zastupitelstvu neuspěl: „Tak na Mlakách vyroste další zvěrstvo“. Velmi rád bych milého kolegu zastupitele upozornil na skutečnost, že výstavbu retenčních nádrží podporuje většina obyvatel obce Kluky, v jejímž katastru mají vzniknout. A psát těmto občanům, že si přejí zvěrstvo, jen proto, že na věc mají odlišný názor, než dotčený zastupitel, považuji skutečně za velkou hrubost. A pokud mi nevěří, nemusí ani zajet do Kluk, aby se pobavil s místními obyvateli, jako jsem to udělal já. Stačí se zeptat tří lidí, kteří se za město účastnili jednání zastupitelstva, z Kluk pocházejí, často je navštěvují a mají zde stále bohaté kontakty. Ostatně dva z nich svůj názor vyjádřili i v rámci svého vystoupení.

Přes to všechno stále věřím, že i o tak emotivně vnímané věci, jako jsou retenční nádrže, se dokážeme bavit korektně, bez hrubostí a podpásových informací. Ostatně o tom, zda jsem pouze naivní snílek, nebo ještě máme šanci se mezi sebou bavit s respektem k cizímu názoru, se brzy přesvědčím při čtení reakcí na tento článek.

           

0
0

Diskuze k článku +

5. 10. 2019 (20:11)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Ano, korektně. Poprosila bych informace podložené empirickým podkladem: viz tvrzení "výstavbu retenčních nádrží podporuje většina obyvatel obce Kluky". V Klukách snad proběhlo referendum nebo nějaká anketa? Obec má přes 600 obyvatel na na besedě jich bylo kolem dvaceti, z toho zhruba polovina pro retenční nádrže a polovina proti současné navrhované podobě. Podstatné je ale to, že malá osada Mlaka je poměrně vzdálená od Kluk. Pochopitelně je většině lidí v Klukách jedno, co se bude v Mlakách stavět. Podstatné by bylo říct, jaká část obyvatel osady Mlaka souhlasí se současnou verzí projektu? Odvolání podepsalo 18 místních obyvatel. Můžeme se tedy prosím bavit o korektních číslech? díky

Odpovědět

5. 10. 2019 (20:38)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Nad videem nestačím žasnout. Opravdu si místostarosta myslí, že tímto terénním experimentem na cyklovýletě empiricky doložil vodnatost toků a ještě provedl srovnávací analýzu s rybníky u Vodáka? Bydlím jen o kousek dál a téměř vůbec tu nepršelo.Tak to asi znamená, že náš potok je zcela bez vody, že? Prosím o korektní komunikaci a podložené informace. Pokud existují pochybnosti o průtocích v Jehnědském potoce, projektant neměl příslušná aktuální data, takže dokonce musel použít stará data z jiného potoka, není nic jednoduššího, než měření na Jehnědském potoce v průběhu jednoho roku provést. Zásadní otázka, ale přesto stále zůstává nezodpovězena. Proč je nutné stavět betonové megalomanské nádrže za 15 mil.? Menší přírodní rybník, mokřad, tůně, citlivě zasazené do krajiny bez kácení stromů a bagrování by funkci zadržení vody skvěle splnily. Jenže penězovodem by nám nepřitekly kýčené sumičky.

Odpovědět

5. 10. 2019 (20:40)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

No nic, byl jsem naivní snílek

Odpovědět

5. 10. 2019 (21:11)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Několik týdnů sleduji slovní přestřelky kolem nádrží a říkám si, jak by asi dnes vypadalo Třeboňsko, kdyby se tehdejší rybníkáři museli ptát obyvatel.

Odpovědět

5. 10. 2019 (21:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Můžete se na mě, pane Doušo, klidně rozhněvat, ale nepřipadá Vám to srovnání nějak mimo rámec?
Pokud ne, rovnou připojím ošklivou poznámku, jestli tak nějak to srovnání není účelové, jako dík za to, že Vám město občas půjčí Šarlák na závody modelářů.
Zamyslete se hlouběji nad tím, co jste o zakládání rybníků napsal, ani Karel IV. a Rožmberkové by rádi za takové srovnání nebyli.
"V původní močálovité krajině Třeboňska se výnosným způsobem hospodaření stalo zakládání rybníků spojené s chovem ryb. Stavbou těchto umělých nádrží byla navíc odvodňována přilehlá území, která mohla být dále využívána jako louky, pole či místa vhodná pro nové osady."

Odpovědět

7. 10. 2019 (09:28)  –  Radek Otava

0
0

Na Třeboňsku stavěli rybníky odborníci s využitím terénu a přírodních materiálů. V tomto případě budou stavět hráze z betonu vodohospodářští amatéři a analfabeti. Nelze srovnávat.

Odpovědět

5. 10. 2019 (21:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Škoda, převeliká škoda, že si už dnes si nemůžeme k Vašemu komentáři, pane Veselý, pustit video záznam, který by nám tu naši komunikaci dokreslil.
Vůbec v reakci na úpravu mého textu komentáře na znění:
„Je namístě poděkovat všem občanům, kteří si dali tu práci si zjistit, o čem je podstata zadržování vody v krajině a její následné distribuce, v čem tkví podstata systému života v přírodě, aby pochopili, že výstavba mokřobažin na Mlakách je nesmysl“
nepřipojím nic o arogantnosti autora. Tohle je totiž jeho názor na mé vyjádření(na kterém si v původním znění trvám), ten ať je odlišný a můžeme se něj maximálně tak přít, dokládat si výsledky výzkumů, studií….

Naproti tomu, to co se projednávalo na ZM ve čtvrtek, to už nebylo vyjádření Vašeho názoru na nádrže Mlaka, ale rovnou hotový projekt, s územním a stavebním povolením, posudkem, dokumentací a Vámi doloženou argumentací.
Tady se totiž dostává debata na jinou úroveň.Jestliže zhmotníte Váš názor do podoby projektu, navíc takovéhoto projektu, nekomentuji Váš názor a jeho obsah, ale komentuji Vámi prosazovaný projekt(za peníze města) a jeho obsah, podstatu, odůvodněnost, potřebu, lokální význam…
A tady, právě pro vystoupení dvou zastupitelů, kteří ve snaze podpořit Váš zhmotněný názor, jasně definovali, to co pochopili ti, kteří pro nádrže nehlasovali, A totiž, že .oba pocházející z Klouk, si pamatují, jak byl potok plný vody, jak to tam bujelo apod., jejich vzpomínky zahrnují totiž období, kdy to v přírodě-této lokalitě- fungovalo na základě přírodních zákonů, ne na základě dotování potoka vodou z nádrží, žádné nádrže široko daleko nebyly, tudíž šlo o vodu, která byla v krajině přirozeně zadržována. Někdy je totiž lepší mlčet, i když si myslím, že tím podpořím zhmotněný názor svého koaličního kolegy.

A pokud jsou moje komentáře hrubé směrem k politikům, nevím, ale tam, kde není vůle, asi platí pořekadlo: Na hrubý pytel hrubá záplata. Oboustranně.
Já jsem si třeba kvůli lokalitě U Vodáka a nádržím(jejich významu a budování nejen na Mlakách) načetla hromady názorů odborníků, laiků, vzdělaných i nevzdělaných, abych si vytvořila názor vlastní. A potom přijde beseda v Klukách, Vaše vystoupení na ZM a nezbývá mi nic jiného, než napsat komentář, jaký jsem napsala, a ruku na srdce, pokud si projdeme Vaše komentáře a příspěvky, třeba jen na PS, servítky si také neberte. A za to, že i někteří zastupitelé pochopili význam slov: zadržování vody v krajině, za to jim klidně znovu poděkuji.

Chápu komentář o zvěrstvu tak, že není mířen na odlišný názor, ale na nevhodnou stavbu. A rovnou přicházíte s vlastním demografickým výčtem katastru, podobně jako U Vodáka, vlastním pochopením komentáře a vsunete nám dojem, že to bylo míněno jako atak na názor občanů, tady je debata zbytečná, otáčíte jí víc než do protisměru.

Odpovědět

6. 10. 2019 (12:07)  –  Emilie Kukla

0
0

Pripojuji se k diskuzi trochu opozdene, ale nemohu nereagovat.
I já se chci zamerit „na dvě související věci. Na informace, které projekt provázejí a na způsob komunikace.“

Informace
Jaké stestí, ze mnoho dní a nocí prsí.
Na besede v Klukách ani na opakovanou otázku prútokových pomerú na Jehnedském potoce a nedostatku tekoucí vody v nem, se obcané nedockali jakékoli odpovedi. Az nyní predkládá pan Veselý videa, protože po destích je konecne v potoce, trebaze malý, ale prece jen nejaký prútok.

Cituji pana Veselého: „v tomto článku nebudu znovu popisovat cíle a smysl opatření.“
Pritom by to bylo namíste. Stále opakované tvrzení o zadrzování vody v krajine je nedostatecným dúvodem, protože odborníci na vodohospodárství upozornují, ze je vždy nutné brát v úvahu konkrétní podmínky v míste – a na ty není brán zretel.

Citace z „Doporucení výstavby malých vodních nádrzí“ Agentury pro ochranu prírody a krajiny CR: „Výstavba nádrže by měla připadat v úvahu pouze tam, kde ekologickou hodnotu proti současnému stavu pozvedne. Není vhodné stavět nádrž tam, kde jsou v současnosti mokřady, přirozené vodní toky, přírodě blízké louky, přírodě blízké lesní nebo hájové porosty, protože tyto formace jsou vesměs z ekologického hlediska hodnotnější než hluboká zátopa nádrže a výstavbou nádrže by byly zničeny.“

Citát byl precten i na besede v Klukách. Odpovedí byl argument pana Satry, který nám ukázal podrázky svých bot s tím, ze o mokradu nemúze být ani rec, protoze po nem presel a je naprosto suchý. V kazdém dokumentu vsak stojí, ze jde z cásti o podmácenou louku. Pred vysecením tam bylo typické tuzebníkové lado, které vzniká práve na mokradech.

Smysl a úcel stavby je velmi dúlezitým tématem a nemohu si pomoci, ale neustále mám silný dojem, ze se argumenty zastáncú projektu stále prizpúsobují potrebe nádrze vybudovat. Kdyz v potoce voda není, pak se problému prútoku vyhybají, jen tam neco tece, je to najednou vázným argumentem. Kdyz se to hodí do krámu, je tam podmácená louka, jindy je to zase vysusené místo.
V argumentaci mi chybí objektivní, pro úcely stavby v této lokalite, rozumné a nemenné dúvody, postrádám skutecný zájem o nejlepsí resení, které by zohlednovalo vsechna pro i proti. Múj dotaz jak lze zahájit jednání o jiných, alternativních reseních zústal v Klukách nezodpovezen.
K videúm chci jen poznamenat, ze je na nich dobre zdokumentována údrzba obou potokú. Jak by byly asi udrzovány budoucí vodní nádrze, kdyz je to problémem i u tak malých tokú.

V argumentech mi chybí spousta vecí – napr. zvysování teploty a tím zvýsené vysousení v lokalite díky masivním hrázím. Doporucuji zadavatelúm stavby projít a zohlednit názory a jednoznacné dúkazy od skutecných odborníkú. Tady jeden z nich:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/co-prozradi-termokamera-ze-lesni-porosty-si-nicime-sami?fbclid=IwAR3rAS2aT5HPwsbGDCuV1kbcs7FENdJ7zVm3ewiBZJ6emMk7Vv2qi2By0bo

Nase empirická pozorování jsme také uvádeli, ale byla odmítnuta jako neodborná. Proc se na ne nyní pan Veselý odvolává? Jsou snad jeho pozorování verohodnejsí nez pozorování obyvatel zijících prímo v míste? Nebo snad odbornejsí?

Komunikace
"…politik je také jen občan a jeho chování je pouze jakýmsi odrazem zrcadla běžného chování občana" píse pan Veselý.
Nechci toto vyjádrení popírat, ale zatím jsem nikde neslysela ani necetla, ze by kdokoli z odpúrcú nádrzí verejne prohlásil o protistrane, ze jsou idioti, jak to na nasi adresu ucinil starosta Albrechtic pan Usatý. Dalsím milým výrokem byla citace jakéhosi geologa panem Lisem, zastupitelem v Klukách, kterému prislo humorné, ze jsme byli nazváni pitomci.
Sám pan Veselý o nás mluví jako o kverulantech, coz ovsem nepovazuji za urázlivé, naopak jsem na to pysná.
Latinský základ quaerere = ptát se, hledat.
Kverulanti bývají neoblíbení, protože většinou dokážou uvažovat racionálně, pragmaticky a bez emocí. Bývají to cynici, kteří mají většinou pravdu, a když ji nemají, tak alespoň dokážou svá stanoviska opírat o věcné a relevantní argumenty, což spousta lidí nedokáže překousnout. Doby, kdy se za názor odlišný od názoru většiny upalovalo nebo kamenovalo, jsou už pryč. Dneska se to řeší nenásilně prostou exkomunikací z kolektivu. Kverulantství je vlastně forma kacířství, jen už za to dnes většinou nehrozí smrt. Mít vlastní názor holt není v módě. Kdo není kverulant, ten mlcí a jde kam se mu ukáze.
Kverulanti jsou motorem pokroku.

Za svým názorem „Co považuji za drzost, jsou polopravdy, nebo dokonce nepravdy, které trvale prohlašují zatvrzelí obhájci projektu“ si stojím. Jeden príklad za vsechny:
není pravdou, ze Agentura pro ochranu prírody a krajiny (AOPK) CR (kterou jsem zde mimochodem jiz citovala) ve svém vyjádrení doporucila výstavbu obou nádrzí. Byla pouze vyzvána vyjádrit se k moznosti dotací na stavbu. Paní Micanová z AOPK sama odmítla, ze by se mela nebo chtela k umístení a vhodnosti nádrzí vyjadrovat. Dotace na tuto stavbu predbezne doprucila, ale byla zaskocena tím, ze vycházela z nedostatecných informací. Prý se na vyjádrení dost spechalo.
Presto pan Satra i pan Veselý opakovane tvrdili – v Klukách i na zasedání zastupitelstva v Písku – ze mají písemné doporucení a schválení této agentury pro stavbu obou nádrzí.
Jestli toto nejsou zkreslené a zmanipuované informace, tak nevím…

Protoze ke komunikaci se uz trefne vyjádrily komentáre prede mnou, zmíním se jeste jen o názoru obyvatel Kluk, kterí s nádrzemi souhlasí.
Prevázná vetsina obyvatel bydlících v Klukách, tedy ne v Mlakách, se o téma nezajímá a ti co se zajímají jsou rybári, které nezajímá nic jiného, nez ze by meli moznost provozovat svoji zálibu v blízkosti svého bydliste.
S necím souhlasit a prosazovat to, kdyz o tom nic nevím je sice také názor, ale velmi pochybné kvality. Je dost levné se na takové názory odvolávat a na mne to delá dojem placené klaky – doufám, ze si tento múj názor smím dovolit.

Ani obecní úrad v Klukách neudelal zhola nic pro lepsí informovanost svých obcanú. Zastupitelstvo v Klukách ani paní starostka neprojevili nejmensí zájem se o projektu neco dozvedet. Omezili se jen na svá neprofesionální prohlásení, "ze by to prece bylo hezké mít v Mlakách rybnícky" a jeden z nich by prý takovou stavbu za svým domem dokonce uvítal. Co k tomu dodat…
Mela jsem dojem, ze jde spíse o diskuzi sousedú v nejakém pohostinství, nez o jednání volených zastupitelú Obce.
V záveru jednání zastupitelú navrhla starostka paní Hrdinová svolat na obec diskuzi se zástupci Mesta práve za úcelem projednání jiných mozných alternativ. Pri tomto jednaní vsak sama toto téma neoslovila, jen prohlásila, ze s výstavbou nádrzí souhlasí.

Pan Veselý zde píse: "Přes to všechno stále věřím, že i o tak emotivně vnímané věci, jako jsou retenční nádrže, se dokážeme bavit korektně, bez hrubostí a podpásových informací."
Tak to bychom si práli také.

Odpovědět

6. 10. 2019 (17:12)  –  Martin Brož

0
0

Ahoj Ondro, a já proč mě celý dnešek píská v uších :) no to co tu píšeš je hezký, ale není to zdaleka pravda.

Za prvé bych rád aby jsi sem dal tedy celý můj status z facebooku, který jsme sdílel a to: "Tak na Mlakách vyroste z vůle našeho "nejlepšího" zastupitelstva další zvěrstvo. Místo toho nechat si zpracovat oponentní posudek zdrama od expertů z výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu vlády ČR, raději odhlasováno postavení dvou "rybníků" které ještě nazýváme jako retenční nádrže. Gratuluji." To jen pro úplnost.

Co se pak týká toho, že tam nikdo nic nechce, to také neni pravda. Osobně jsem dával fotky (což bude vidět i ze záznamu zastupitelstva) kde se bavíme o tom vybudovat tam jednu AKUMULAČNÍ nádrž (né retenční – ta je protipovodňová, akumulační – ta je na zásobení potoků vodou, protože postupně upouští) v té dolní lokalitě a nahoře ponechat tůně a mokřady.

Co se týká debaty v Klukách, tak osobně jsem tam byl a říkal jsem ti už na místě že to je zrůdnost, která do této lokality nepatří a to díky jejímu nešetrnému zasazení jak do krajiny tak i kvůli tomu že je blbost stavět rybníky někde kde neni po většinu roku voda. Naopak že by bylo dobré opravit a vykoupit či směnit ten rybník, který ej o kus dál a má protrženou hráz.

Jinak pokud se ti zdá, že moje výroky jsou hrubé, tak je to asi tím, že nejsem člověk kterej by chodil po špičkách kolem a bál se aby někoho neurazil. Co si myslím to řeknu, bohužel nejsem "politik" ani pletichář abych vše obaloval do naivních řečiček tak abych nikoho náhodou neurazil.

Jako poslední věc bych zde rád uveřejnil bod který jsem navrhoval a který bohužel neprošel, protože bůh ví, co by jsme se dozvěděli kdyby náhodou se k tomu měli vyjádřit opravdu nestraně odborníci: Martin Brož navrhuje c) odkládá s připomínkami a to oslovit pana Petra Nekováře z organizace legenda země, která ve spolupráci s experty na ekologii a krajinu z výboru Pro krajinu, vodu a biodiverzitu vlády české republiky by vypracovala ZDARMA oponentní návrh, který pak bude předložen zastupitelstvu.

Odpovědět

7. 10. 2019 (13:36)  –  Ondřej Medek

0
0

Souhlasím s p. Brožem. Zadržování vody v krajině je dnes aktuální téma, každý na to může mít jiný názor, výsledky často zjistíme až několik let po realizaci opatření. Proč neoslovit co nejvíce odborníků? Bude to tak vadit, když se projekt o rok nebo dva zpozdí, aby proběhla opravdu odborná diskuse? Nakonec nejde jen o Mlaka, ale o hospodaření s vodou na území ve správě města Písku celkově. Město tím získá cenné zkušenosti a kontakty pro plánování i dalších akcí.

Odpovědět

10. 10. 2019 (12:19)  –  Josef Soumar

0
0

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20191003/index.html

Bod číslo 13. – Zpráva o investicích do vodních ploch v majetku města Písek v letech 2008 – 2018

Odpovědět

7. 10. 2019 (09:26)  –  Radek Otava

0
0

Zajímavý exkurz do toho jak pracuje vrcholný politik. Projede se na kole, naměří srážky v kýblu na zahradě kam ukládá shnilá jablka a hned je mu jasné, že půjde postavit velký rybník na místě, kde, jak sám říká, v potoce v létě neteče voda.

Vyzývá k dobré komunikaci, ale sám druhé vůbec neposlouchá, nehledí na to, co říkají odborníci ani místní obyvatelé. Můj dojem z jeho vystupování je, že lidi co mají jiné názory veřejně shazuje, i v tomto článku.

Pane Veselý, pokud se ukáže, že projekt byl špatný, rybníky nenatečou, nebo způsobí to, že v potoce nepoteče voda celoročně, škody způsobené už nahradit nepůjde. Má se pouštět město do takto problematických projektů?

Investoval byste sám svoje peníze do stavby rybníka na potoce, kde neteče voda?

Odpovědět

7. 10. 2019 (15:40)  –  Josef Soumar

0
0

K podstatě a meritu věci, myslím.

Politik, zastávající aktivně svou funkci, není běžný občan. Běžný občan může při vyhrocené debatě nazvat druhého hulvátem, nebo analfabetem, ne ale politik občana. Pokud máme z více stran potvrzené, že lidé jsou kvůli svým názorům a návštěvám debat a veřejných projednání shazováni, že ničemu nerozumějí a jsou užívána nepodložená a i dokonce pro běžné občany rozporuplná vyjádření, je na místě tyto informace politiky a odborníky vysvětlovat, nikoliv se lidem vysmívat, že jsou hloupí a neznalí problému. Neřkuli je nepřímo nálepkovat "idioty, problémisty či aktivisty" a tlačit projekt na sílu dál.

Proč? Protože politik má zastupovat všechny lidi a hlavně menšiny, na kterých může být v určitých situacích napácháno největší zlo, například kolektivním rozhodnutím zastupitelů. Politik má dle mého názoru otevírat a vést diskusi a přispívat do ní a pokud místní občané s něčím nesouhlasí, má poděkovat za možnost účasti, nabídnout poslední vysvětlení svého návrhu a odejít. To je o charakteru a hodnotách a také o tom, že se za čas může vrátit s řešením novým a lidé ho budou poslouchat, protože vědí, že i politik se může mýlit, mít přehnané ambice a v prvním případě je poslechl a se svým prvním návrhem v klidu odešel a slušně poděkoval za zpětnou vazbu k prvnímu návrhu.

Občané by měli mít na politiky ostřejší náhled, zejména v situacích, kdy cítí, že jim není odpovězeno adekvátně, přehledně a srozumitelně. Občané také nejsou hloupí a vědí, jak se může podvádět ve veřejných zakázkách a dotace se v jejich očích staly, bohužel často velmi oprávněně, synonymem pro moderní zloděje, zejména v oblasti stavebnictví a IT zakázek.

Chce to čas, trpělivost, schopnost akceptovat odlišný názor a otevřený přístup k občanům, protože jak bývá politická kariéra rychlá, stejně tak rychle dokáže i skončit a je zbytečné se pak celý život s dobrými sousedy nebavit a být za gaunera jen pro pár dotačních korun z rybníků, které ale dokáží několika lidem za jejich domy otočit život vzhůru nohama.

Odpovědět

8. 10. 2019 (09:17)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ano, souhlas. Hlavně politik je občany placen za to, že bude řádně spravovat jejich majetek a ne jim škodit. Rozhodně není placen za to, aby občany urážel a poučoval je. Soukromník by si takové jednání k zákazníkům neměl dovolit a občan je pro politika víc než zákazník.

Odpovědět

8. 10. 2019 (12:38)  –  Josef Soumar

0
0

S kolegy se delší dobu bavíme o fenoménu palcování a nárazových "přískocích" zejména negativních palců u podobných článků a komentářů.

Je zvláštní, že tento "fenomén" pozorujeme s kolegy opět u článku JUDr. Veselého a mého příspěvku, kde jsem si dal tu práci a pečlivě zaznamenával čísla a počty každých 20-30 minut včera do 23 hodiny, ráno od 6:30. Dnes mezi 8 a 8:30 ráno, přibylo za několik málo minut 14 negativních palců, které dorovnaly pozitivní hodnocení. Screeny obrazovky a propočty mohu v případě potřeby doručit.

Osobně mi tento stav nepůsobí sebemenší zhoršení dne, spíše to dokresluje styl místní politiky a je na zvážení redakce, zda by mohla tento stav prověřit, či přistoupit k jeho zrušení. Zároveň mi ale přijde správné dokreslit tuto situaci nově příchozím.

Snaha o změnu veřejného mínění by se měla zakládat na otevřené diskusi a informacích, byť nemusíme všichni sdílet stejné názory.

Odpovědět

8. 10. 2019 (14:21)  –  Radek Otava

0
0

Pane Soumar, že by se "zastávali" podřízení svého nadřízeného ? Nebo, že by radniční koalice po příchodu do práce hned dávala palce dolů kritickým hlasům na jejich adresu? :-)

Odpovědět

8. 10. 2019 (15:09)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den, pane Otavo,

nedomnívám se, že by tak někdo dělal manuálně, ostatně pan Luděk Blaha, u kterého si pamatuji na 400 negativních palců téměř ihned po zveřejnění jednoho z jeho komentářů, otevírá otázku automaticky nastavovaných robotů, program na změnu či maskování IP adres a ochranu webového rozhraní.

Jako běžný uživatel IT jsem své pozorování opřel o pravidelnou manuální kontrolu, proto nedokáži potvrdit, zda byly provedeny naráz, či postupně v rámci sekund či minut. Osobně se nedomnívám, že by věc byla nastavena, jak popisujete.

Odpovědět

8. 10. 2019 (16:32)  –  Luděk Blaha

0
0

Ty červené palce jsem si tam v takové nezřízené míře sázel sám, aby nebylo vidět, kolik moc mi jich přisoudili čtenáři.

Odpovědět

8. 10. 2019 (16:45)  –  Luděk Blaha

0
0

Teprve až po poměrně dlouhé době jsem si uvědomil, že významně časově méně náročná ochrana je
NEKOMENTOVAT !!!

Odpovědět

8. 10. 2019 (17:15)  –  Emilie Kukla

0
0

Čistě technicky mě zajímá jak lze “olajkovat” tolikrát jeden komentář. Ve Vašem případě 400x. Z jedné IP adresy lze hlasovat jen jednou. Máte 400 IP adres, nebo také nějaké to zařízení jak je výše popsáno.

Odpovědět

9. 10. 2019 (00:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Komentáře p. Blahy mám ráda, jak pro jejich obsah, tak pro jejich formu a úroveň. Je tu ovšem malé ale, které je příznačné právě v tomto případě. U psaných komentářů nevidíme na osobu, neslyšíme tón hlasu a snadno dojde k chybě v interpretaci textu.
Můj názor je, že p. Blaha oba komentáře mínil ironicky. A jestli mi to neokomentuje, nikdo nezjistí, jak to mínil doopravdy.

Svého času se enormního počtu dočkal také p. Sedlák a p. Brož, vítězila u nich také červená barva, pokud si dobře pamatuji. A redakce tohle označování komentovala, nepamatuji si přesně jak.
Já sama je registruji, ale nepřikládám jim význam, u žádných článků, ani komentářů, popř. reaguji svým komentářem, já na to anonymní známkování nějak nejsem uzpůsobená, a také si tím nenechám narušovat svou pohodu.

Odpovědět

9. 10. 2019 (23:39)  –  Luděk Blaha

0
0

"p. Blaha oba komentáře mínil ironicky"

Nemínil, paní Šťastná, nemínil. Je to přesně tak, jak uvádím.
Nad to je mi ironie bytostně protivná. Lidé mne kvůli ní nemají rádi.

Odpovědět

10. 10. 2019 (00:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak jinak, zvolila jsem nevhodný termín ironie. Já nabyla dojmu, že v době, kdy jste se stal terčem červených, se vyjasnilo, že je chyba na straně techniky.
Upřesním své vyjádření:
Komentáře p. Blahy mám ráda, jak pro jejich obsah, tak pro jejich formu a úroveň. Ráda navzdory tomu, i když si nejsem ve všech případech jistá tím, že jsem je pochopila tak, jak je p. Blaha mínil.

Odpovědět

8. 10. 2019 (09:22)  –  Emilie Kukla

0
0

Děkuji všem diskutujícím za jejich názory. Jsme v pozici menšiny, jsme malá obec, a nemáme to snadné, když i místní Obec Kluky a její zastupitelstvo jde proti nám a slepě podporuje velmi pochybný záměr Města Písku.
Nejde nám o sběr hlasů proti projektu, nepořádáme volební kampaň, chceme jen seriózní jednání.
Pan Veselý píše, že “Kauza retenčních nádrží Mlaka budí řadu emocí”. Pan Veselý i zde nevolí správné výrazy. Projekt vzbudil odpor. Emoce jsou vyvolány zmanipulovanými fakty, nesprávnými údaji a arogancí veřejných činitelů. Když jsem na zasedání zastupitelstva v Klukách vznesla otázku jakým právem Město Písek prosazuje něco, co místní nechtějí, odpověděl zástupce Mlak Lis “protože mají moc a na projektu mají zájem dvě ministerstva”. Namítla jsem, že moc mají jen díky voličům proti nimž teď postupují a že je to tedy stejné jako za vlády komunistů, přičemž jiný ze zastupitelstva jen řekl, že je to dnes ještě horší. K tomu není co dodat. Na besedě 30. září navíc tvrdil pan Lis, že je jedno co uděláme, on ví, že projekt bude krajským úřadem schválen. Na otázku odkud to ví mi neodpověděl.
Musím se tedy ptát, kdo a jaké zájmy výstavbou nádrží sleduje?
Jak silný motiv musí mít prosazovatelé nádrží, když jsou ochotni vystavit se riziku, že budou usvědčeni z manipulace faktů, což není problém, protože je klidně potvrzují písemně a hlásají veřejně.
Ještě jednou, emoce nevzbuzuje projekt sám, ale nemožnost normální diskuze dvou stran, které se respektují a mají zájem na nejlepším možném řešení.

Odpovědět

9. 10. 2019 (17:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Teď jsem si prohlédl ta videa. Pan Veselý podal sám důkaz jak to dopadne až postaví ty rybníky – bude to jako u Vodáka, potok za rybníkem nepoteče vůbec.

Chtít napájet tím čůrkem co teče v Jehnědském potoce velký rybník, může chtít snad jedině právník co si hraje na odborníka přes všechno. Sám jeden menší rybník provozuji a napájet ho je poměrně náročné zvlášť za současných klimatických podmínek a ty se budou jen zhoršovat.

Odpovědět

10. 10. 2019 (22:23)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Šebelle, to je video nad rybníky v lese na cestě mezi Vodákem a Živcem. Ale chápu, že to je v této diskuzi vlastně jedno, takže klidně dále tvrďte, že je to pod rybníky.

Odpovědět

12. 10. 2019 (14:22)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ok, a co to mělo dokázat, že je to nad rybníky a přesto v nich je voda? :-) Nemají rybníky dole i jiný přítok?

Vaše video dokazuje, jak je kritická situace s vodou, a i to že Jehnědský potok je čůrek, na kterém stavět další velký rybník je hloupost.

My měli rybník na potoce, který tekl a poté co tam nad ním postavili rybník, tak vyschl jak potok, tak náš rybník, a začali vysychat studny v obci a velký rybník v obci pod ním.

Kdybyste měl opravdu zájem chránit vodu v krajině, tak byste proto něco dělal se svým ministrem zemědělství, který by měl nařídit zemědělcům přísná pravidla jak na plodiny tak na úpravu polí, aby se voda zadržovala v krajině a nedrancovala se půda hnojivy, jedy a erozí. A protože to neděláte, nedá se vám věřit, že vám jde o přírodu a vodu. Rozhodně byste neměl proti vůli místních vymýšlet nesmyslné projekty za naše peníze.

Odpovědět

18. 10. 2019 (20:02)  –  Michal Král

0
0

Vážený pane doktore.
Musím Vám říct, že v mém věku 59 let jste mě přinutil reagovat na Váš článek. Byl jsem účastníkem Vašeho setkání s občany v Klukách. Opravdu nevím, kde berete vědomí, že většina obyvatel Kluk je pro tuto výstavbu "retenčních nádrží". Jsem obyvatelem části obce Kluky/Březí sice pouhých 7 let, ale představa záboru takové malebné části krajiny mě děsí.
Před 30 ti lety jsme ukončili vládu jedné strany, pro jejíž vládnutí jsme všichni i já, jednomyslně hlasovali. V té době vládnoucí strana dělala vše pro blaho "pracujícího člověka" a protože jsme všichni pracovali, tak to bylo vše přeci pro nás.
Dnes se používá jiné formulace a to pro blaho "obyvatelstva" a protože všichni někde bydlíme (i poslední bezdomovec bydlí na MÚ), tak je to také pro nás. Jen ta doba se malinko změnila. Vy kteří jste u moci jak státní, tak komunální, musíte malinko vnímat i ty obyvatele.
Jsem s Vámi za jedno, že voda ubývá. Je to vidět na naší "požární"nádrži v Březí. Ta se vybudovala kdysi v "akci Z" na místě kde voda teče do nádrže tzv., "nebeská" takže když neprší, voda není a letos je vody opravdu nejméně za těch 7 let co žiji v Březí a tato nádrž je opravdu "prdítko" oproti tomu co byste chtěl vybudovat na Mlakách, vzhledem k velikosti "retenčních"nádrží a možnému přítoku.
Neumím si představit jak Mlaka a okolní příroda budou vypadat po ukončení výstavby, až se třeba ten pomyslný přítok výrazně sníží.
To tam opravdu po Vás zůstane veledílo a bude se jen říkat "ono se to nějak nepovedlo", ale budovat se to tam stejně bude, protože už to máte s klukama dost dobře rozehrané a dotace z EU přitečou.
Cca před 4 roky se vedl elekto rozvod do hájenky "U Kurfirštíků". Vedlo se zemí a jak bagry rozrušily zeminu a i skálu, tak na poli, na nejvyšším místě u cesty, vznikl mokřad, který tam nikdy nebyl. Bylo to způsobeno JEN zásahem do krajiny. Vezměte si kolo, z Mlak je to kousek, a mrněte se i tam.
PS: k té korektnosti co píšete v nadpisu článku….Proč ta zavádějící fotka? Ukázka nepořádku oponenta???
PS2: Pane doktore, neberte to osobně, ale z Vás 3 kluků co seděli za stolem, bylo Vám naprosto, ale naprosto nejhůře rozumět. Zapracujte malinko na mluveném projevu, když už Vás máme v PS.

Odpovědět

19. 10. 2019 (09:11)  –  Emilie Kukla

0
0

Jak píše pan Král, zástupci Města chtějí nádrže vybudovat pro nás, občany, a klidně to tvrdí div ne se slzami v očích. Když jim dojdou argumenty uchýlí se k tomuto srdceryvnému zdůvodnění. Už jednou jsem kdesi psala, že mi to připomíná novoroční projevy Husáka, který nám se stejným rozněžněným patosem říkal jak nás má strana a vláda ráda a jak se pod jejich ochranou máme dobře.
Chci zde ještě uvést jednu novou informaci svědčící o lásce k nám, zákonům a přírodnímu bohatství naší země, ze strany pánů Veselého, Šatry a Zámečníka.
Ve výpisu z katastru v Písku je uvedeno i hodnocení tzv. bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ). Pozemek určený pro stavbu nádrží je zde zařazen do II. třídy ochrany (z 5 stupňů), tedy vysoce chráněný a kromě jiného zde výslovně stojí “nevhodný pro stavbu nádrží”.
Říká se, že nevědomost hříchu nečiní, na druhé straně také, neznalost zákona neomlouvá.
Předpokládám, že výše jmenovaní se budou opět ohánět veřejně prospěšnými důvody. Otázka je, kdo je pro ně ta veřejnost, které chtějí prospět.
S komentářem pana Krále naprosto souhlasím, jen co se týče dotací z EU bych si na místě zadavatele nebyla tak jistá, jednoduše řečeno, nedostanou nic, jen to ještě nevědí.

Odpovědět

19. 10. 2019 (09:29)  –  Emilie Kukla

0
0

Ráda bych zde ještě upozornila na naši petici, zveřejněné na stránkách Píseckého světa. http://www.piseckysvet.cz/petice/mlaka-u-kluk-petice-za-zachovani-krajina-a-jejiho-prirodniho-razu
a poprosila o podporu. Popřípadě pro podpisy osobně přijedu. Kontakty jsou na stránce uvedeny. Předem děkujeme.

Odpovědět

21. 10. 2019 (09:08)  –  Pavel Šebelle

0
0

Rád bych podepsal, dá se i na internetu? Nebo jezdíte do Písku a zastavila byste se za mnou? Rád bych se vás zeptal na víc věcí.

Odpovědět

dnes (12:02)  –  Emilie Kukla

0
0

Do Písku jezdím pravidelně. Ráda se s Vámi setkám. Napsala jsem Vám na messeger. Tam mi dejte vědět kde Vás najdu, nebo jednoduše zavolejte.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.