Přihlášení

Město projedná s občany úpravy rekreační lokality U Vodáka

6. 6. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (11) | Věci veřejné

Další pozvánka(obě jsou na webu města), tentokrát na veřejné projednání studie U Vodáka. Zatímco u první chápu, že se jedná o vycházku na místo, tady jsme zváni do soukromého penzionu. Proč?

 

   Začátek od 16 hodin je pro mnoho občanů stěží akceptovatelný, i když mají v dosahu MHD, parkoviště i vzdálenost do centra. Tyto výhody penzion U Malířských postrádá, nehledě na časovou rezervu, potřebnou vzhledem ke vzdálenosti od centra města.


   Buďto v pozvánce schází informace o demonstraci studie přímo v terénu, což postrádá logiku, vzhledem k tomu, že jsme ji ještě ani neviděli, nebo je to záměr, aby se  projednání studie zúčastnilo občanů co nejméně.
  

Ať už je to jakkoliv, za mě prosím, na vycházku k Malířským zvolte termín jiný, až po veřejném projednání studie U Vodáka v některé z budov Městského úřadu.

 

 

Město projedná s občany úpravy rekreační lokality U Vodáka

 

Město Písek zve na veřejné projednání záměru Studie U Vodáka – úprava rekreační lokality. Uskuteční se ve čtvrtek 20. června od 16 hodin v penzionu U Malířských.

„Amerika je frekventované výletní místo. Plánujeme takové úpravy, aby rybníky a jejich okolí v budoucnu více sloužily k rekreačním účelům. Chtěli bychom lokalitu U Vodáka celkově zatraktivnit, samozřejmě s ohledem na přírodu,“ říká místostarosta Ondřej Veselý.

Už začátkem roku bylo rozhodnuto o ukončení pronájmu rybníků Beran, Tichávek a Trubka místní organizaci Českého rybářského svazu, který je využíval jako chovné nádrže pro rybí násadu. Nyní na nich hospodaří Lesy města Písku. Na podzim po výlovu se tak stane také u rybníku Bašta.

„Výzkumný ústav rybářství ve Vodňanech nám zpracoval karty jednotlivých rybníků a navrhl novou osádku takovými druhy a počtem ryb, které v nádržích přispějí ke stabilizovanému biotopu. Dalším krokem bylo zpracování studie na úpravu lokality tak, aby mohla být lépe využívána k rekreaci,“ přibližuje Miloslav Šatra z odboru životního prostředí. Studii dodala firma Green Engineering, která vyhrála výběrové řízení.

Louky u dvou prostředních rybníků by se staly prostorem pro rodinné „piknikování“ a relaxaci v přírodě. Vedle bezpečných míst pro rozdělávání ohně jsou navržena posezení a také dřevěná odpočinková mola i dětské hřiště. Na parkovišti u Bašty by měly být k dispozici chemické záchody a samozřejmostí jsou místa pro ukládání odpadů. Vzniknou tu nové mlatové pěšiny, které budou kopírovat lidmi vyšlapané chodníky. Do rybníků bude zajištěn pohodlnější přístup tak, aby mohly být využívány i k příležitostnému přírodnímu koupání s ohledem na chráněné druhy rostlin i živočichů, které v této jedinečné lokalitě jsou.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí

pozvánka Vodák

0
0

Diskuze k článku +

6. 6. 2019 (10:34)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, projednání na místě, kde se budou úpravy realizovat, se dělá zcela standardně. Jednak to mají blízko lidé, kteří v lokalitě žijí a jednak se můžeme po představení "papírové" podoby lehce podívat přímo na místo samé, abychom si ujasnili kde co je. Pochybuji, že zrovna místo projednání, ovlivní počet účastníků. Daleko více jej ovlivní skutečný zájem o problematiku. A pokud jde o volbu místa projednání (restaurace U Malířských), tak jde o jediný prostor, kde se v lokalitě mohou sejít.

Odpovědět

6. 6. 2019 (14:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Veselý, projednávání studie v první fázi proběhlo standardně přímo na místě v Písku třeba kde? Jen co to stálo úsilí dojít do parku na Husově nám., který byl pár metrů od místa projednání… Studie o Jihu se nekonala na Jihu, aby to měli občané blíž a rovnou si to mohli prohlédnout na místě, a to jich na Jihu bydlí víc než u Vodáka.


Pozváni jsme k Malířským, ne k rybníkům, takže je úplně jedno, když nám tu studii promítnete ve městě, které je občanům dostupnější. Vycházku na místo si udělejte potom, od stolu U Malířských na místo studie také nevidíte…

Já se nechci dohadovat, zveřejnila jsem názor, že se papírová fáze projednání pořádá netradičně skoro za hranicí města, pan Zborník v tom vidí výhodu, to chápu, čtení takových studií je jeho denní chleba, určitě nebude mít potíže představit si vše reálně na první dobrou, ale nejsme všichni architekti.
Já nejsem proti prohlídce místa, vadí mi místo projednání z hlediska dostupnosti místa, a jak to bude organizované, to se na místo budeme zase vracet, až budou zapracovány připomínky občanů, abychom si ujasnili co kde je?

Vy jste se se studií už seznámili od 21.5. dostatečně, já z ní neviděla ani čárku, takže pro Vás je jednodušší si to dojít prohlédnout potom, co jste si studii nakoukali, já budu před hotovou věc postavena v řádu minut, ne týdnů. Tak proč ne ve městě?

Odpovědět

8. 6. 2019 (16:51)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Třeba projednání lávky, nebo parku u Václava proběhlo u Václava paní Šťastná. Studie revitalizace sídliště Portyč proběhla na sídlišti Portyč. A jistě bychom našli i další příklady. V době, kdy se projednávala revitalizace sídliště Jiho jsem byl opozičním zastupitelem.

Odpovědět

8. 6. 2019 (22:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vůbec se nechci pouštět do srovnávání lokality Svatý Václav a U Vodáka, klidně si k rybníkům dojdeme, když jste zase v koalici, tak snad jen připomenu, že za posledních pár let zastupitelé neustále mění význam a využití rybníků, berou je Lesům, souhlasí s chovem ryb a když se to neosvědčí, tak se vrátí Lesům města a dají se všanc komerci./a pokaždé to něco stojí, vyčistit rybníky, aby se při povodni neucpaly, a vzápětí tam schválí chov ryb a pak se diví, že revitalizované rybníky vypadají jak vypadají/
Jestli vždy záleží na tom, kdo je v opozici a pak v koalici a podle toho se nakládá s přírodou, rybníky, projednáními, pak je celou dobu problém na mé straně, protože jsem si nemyslela, že jde vlastně jen o politiku, ne o lidi, přírodu, rybníky, o otevřený přístup.
Na druhou stranu si pamatuji, na drobnost s lávkou, to jste byl dokonce starostou, takže jistotu, že když jste v koalici, bude všechno správně, tu tedy nemám.

Z protokolu kontrolního výboru:
… Kontrolní skupině se z dokumentace VZ ani dotazem na Bc. Filipa nepodařilo zjistit, kdo rozhodl o tom, že bude vyzván jen jediný zájemce a že jím bude arch. Pleskot. V dokumentaci VZ o tom žádný doklad není.

…. c) V postupu zadání zakázky PD Lávka Sv. Václav nedošlo k přímému porušení zákona č. 137/2006 Sb., neboť tento zákon se na zakázky malého rozsahu nevztahuje, nicméně způsob zadání z pohledu KV je nutno hodnotit jako netransparentní (v dokumentaci VZ se ani nedá dohledat, kdo určil, že zakázka bude zadána jedinému zájemci, o konkrétním procesu zadáváníni kdo jiný kromě pracovníků odboru RIMM popř. uvolněných členů zastupitelstva během července a srpna 2013 až do schválení SOD s arch. Pleskotem dne 05.09.2013 nevěděl, zahájení zadávání zakázky nebylo oznámeno ani na úřední desce ani na profilu zadavatele). V důsledku tohoto netransparentního postupu v případě pozorně sledovaném veřejností i odbornou veřejností vzniklo podezření z nerovného přístupu a z diskriminace jiných potenciálních soutěžitelů….

Anebo jestli se přímo veřejné projednání konalo v Portyči, kde se jednalo a jednalo a mnohokrát s lidmi jednalo, a lidé měli snad i mapky, kam doplňovali co kde je, moje chyba, jsem nedávala pozor, že je to už konečné projednání, když jich bylo několik.
Info z tisku:
… Projekt revitaliace  Portyče zpracovává architekt Vladimír Děrda již delší dobu a jednotlivé části upravuje po konzultacích s obyvateli Portyče. uskutečnilo se již několik setkání , ne vždy se však jejich účastníci dokázali shodnout , zda v té které lokalitě chtějí parkování, zeleň nebo dětské hřiště. Další podrobnosti k této problematice získají občané na schůzce s vedením města, která se uskuteční ve středu 19. listopadu od 18 hodin v restauraci Smart….

Odpovědět

6. 6. 2019 (11:27)  –  Martin Zborník

0
0

Vítám tuto aktivitu ze strany města. Domnívám se, že místo i čas projednání jsou v pořádku. Uvítal bych nějaké podrobnější podklady k tomuto záměru ještě před vlastním projednáním. Navrhované společné navštívení lokality po představení studie U Malířských, by rozhodně mohlo pomoci k lepšímu pochopení celého záměru pro širokou veřejnost. Místo samé vždy napomůže k vysvětlení mnoha z papíru nečitelných souvislostí.

Odpovědět

11. 6. 2019 (22:30)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Při zmínce o dřevěných molech jsem zbystřil, leč při pohledu na obrázek tuším, že z toho nic modelářsky použitelného nebude. Škoda, že jsou na louce – stačilo by mi jedno vhodně umístěné přímo na vodě.

Odpovědět

12. 6. 2019 (15:16)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Snad mohu prozradit, že počítáme i s vodním molem/moly :)

Odpovědět

12. 6. 2019 (21:30)  –  Luděk Blaha

0
0

Molo by se možná hodilo i na řece pod Křižíkovou elektrárnou naproti vchodu do Balzám Café ve Sladovně.
Mělo by to několik výhod. Na interprety by bylo z nábřeží lépe vidět a pokud by se jejich produkce nelíbila, mohli by být puštění po proudu. V Táboře na Jordáně taková mola mají. Viz
https://mapy.cz/letecka?x=14.6656319&y=49.4151972&z=20

Odpovědět

17. 6. 2019 (15:55)  –  Martin Špírek

0
0

…s molem na vodě počítáte…hmm…
Jen pro ilustraci, jak se některé plány časem a v realitě vyvinou = tak molo mělo být na plovárně zhotoveno ve III.etapě
viz návrh z 04/2012 http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=1519

Na poslední upomínku z 08/2018 zareagovala pí.Malotová ve smyslu, že:
„radnice od tohoto záměru prozatím upustila a molo bude řešeno v budoucnu v rámci dalšího zatraktivnění plovárny samostatně“
Dnes jsem se tam byl kouknout, molo není… :-/

Třeba to vyjde alespoň tady?

Odpovědět

18. 6. 2019 (12:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pokud se chcete před veřejným projednáním seznámit i se studií, vizualizací plánované změny u rybníků, je k dispozici na webu města.

Odpovědět

18. 6. 2019 (13:49)  –  Martin Zborník

0
0

Město dnes zveřejnilo studii úpravy rekreační lokality U Vodáka

http://www.mupisek.cz/studie-u-vodaka/ms-27688/p1=27688

Můžete se tedy v klidu domova seznámit z podklady veřejného projednání které se bude konat již tento čtvrtek 20.6.2019.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.