Přihlášení

Milevští úředníci řeší revitalizaci centra Písku – připomínky už jen do 19. ledna

11. 1. 2018 | Zdenka Jelenová | Diskuze (2) | Věci veřejné

VIZUALIZACE Velkého náměstí Z PROJEKTU

Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, vydal 3. ledna veřejnou vyhlášku, jíž zahajuje projednání žádosti města Písek o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace historického centra města Písek“. Na úřední desce bylo vyvěšeno 4. ledna, lhůta pro účastníky k vyjádření je 15 dnů. Jde o řízení, které krajský úřad na základě námitky možné podjatosti odebral z gesce Městského úřadu Písek a předal právě do Milevska.

Na redakci Píseckého světa se obrátili někteří účastníci předchozího řízení, které ještě vedli písečtí úředníci, s tím, že jim není jasné, zda musí podávat všechny své připomínky znovu, tentokrát s milevskou adresou, anebo zda jsou tyto připomínky již obsahem spisu a budou se tedy s nimi nyní vypořádávat úředníci z Milevska. Z veřejné vyhlášky to jasné není.

Obrátili jsme se se třemi dotazy na milevský stavební úřad (tedy Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje):

  1. Zajímají nás pravděpodobné termíny rozhodnutí.
  2. Jak je to s připomínkami účastníků řízení – budete vypořádávat všechny, které před rozhodnutím krajského úřadu byly podány na písecký úřad, nebo teď musí všichni účastníci podávat své připomínky k projektu znovu a adresovat je milevskému úřadu?
  3. Chystáte nějaké projednání projektu s veřejností? Jde samozřejmě o sledovanou věc a u takto závažného projektu by bylo důležité veřejné projednání.

Dotazy jsme adresovali vedoucímu odboru. Ing. Petr Švára nám (po naší urgenci) odepsal, že řízení vede pan Bolek, který nám také odpoví.

Jaroslav Bolek, stavební úřad Milevsko, nám odpověděl stroze: Vážená paní redaktorko, k podané žádosti probíhá územní řízení a probíhá podle stavebního zákona. V současné době mají možnost účastníci řízení se seznámit s podklady rozhodnutí. Výsledek řízení bude oznámen veřejnou vyhláškou.

Na náš další zdvořilý dotaz s žádostí o doplnění vyjádření ve smyslu vznesených dotazů již do uzávěrky tohoto vydání nedorazila odpověď žádná… Ale možná chtějí milevští úředníci aspirovat na každoročně udělovaný titul „ZAVŘENO“, kterým jsou odměňováni úředníci a úřady, které s občany obzvláště neochotně komunikují.

Pokud chce někdo z účastníků nahlédnout do spisu, musí si vzít dovolenou a vydat se v úředních hodinách do Milevska. Lhůta končí 19. ledna a žádné další veřejné projednání se zřejmě nechystá…

VYŠLO V TIŠTĚNÉM ČTRNÁCTIDENÍKU PÍSECKÝ SVĚT, Č. 2/2018

Odkaz na architektonickou soutěž, z níž vyšel jako vítězný nyní posuzovaný návrh Ing. arch. Cikána: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek

0
0

Diskuze k článku +

12. 1. 2018 (08:56)  –  Redakce PS

0
0

Dva z účastníků řízení a provozovatelů prodejen na Velkém náměstí – pan Vladimír Lešek a Aleš Košťál – podali na město Písek ve středu 10. ledna žádost tohoto znění:
„Dne 10.1.2018 jsme navštívili v Milevsku pana Jaroslava Bolka v souvislosti s výše uvedenou veřejnou vyhláškou ohledně Revitalizace historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí. Při kontrole materiálů nám předložených jsme zjistili, že nebyl předán materiál ze schůzky konané dne 27.9.2017 mezi zástupci města a občany. Ani úprava parkovacích míst, ani zamítnutí dočasného nastavení parkování, tak jak bude po revitalizaci. Jak je možné, že jste tyto materiály nepředali? Nebo snad nechcete, aby byly součástí projednávání „Revitalizace historického centra města Písek“?
Žádáme o okamžitou nápravu tohoto pochybení některého z úředníků a snažíme se věřit, že k pochybení došlo pouze z nepozornosti a nebylo to záměrem. V materiálech předložených nám panem Bolkem jsme nezaznamenali žádnou změnu oproti původním materiálům z ledna 2017. Proto se ptáme proč byla schůzka svolána, když výstupy z ní nejsou založeny do materiálů – jednalo se snad jen o snahu uklidnit nás občany a pokračovat v nastaveném režimu revitalizace dle původní dokumentace?“
Dne 11.1.2018 13:30 již došlo na základě dopisu ke komunikaci s Ing.arch. Zábranským a vzniklá situace se řeší – o jejím průběhu budeme dále informovat … Redakce pS

Odpovědět

12. 1. 2018 (13:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

No vida, nakonec to rozhodnutí KÚ o podjatosti bylo správné. Nejspíš by o tom měl být informován Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu KÚ v Českých Budějovicích, i když se třeba jedná jen o chybu, a něco ze spisu vypadlo, i když už se předtím posílal do Č. B., protože kdoví, jak s připomínkou účastníků naloží v Milevsku…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.