Přihlášení

Nová auta pro Městskou policii

10. 9. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Věci veřejné

Pondělní zasedání rady města má k projednání bodů požehnaně. Jedním z nich je návrh na zadání veřejné zakázky s názvem Služební vozidla pro Městskou policii Písek. Jedná se o veřejnou zakázku na nákup dvou vozů pro účely využití Městské policie za 1 239 000 Kč bez DPH. Městská policie podle mého vlastní zatím vozy tři, jeden upravený pro převoz odchycených zvířat, a dva k běžnému provozu.

  Materiál na zasedání RM je tentokrát víc než stručný, a důvodová zpráva je jen jedna věta, cituji:

Důvodová zpráva:

Radě města je předkládán návrh na zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je pořízení dvou nových služebních vozidel pro Městskou policii Písek.

 

  Ani v neveřejných přílohách nejsou přiloženy žádné další informace. I na současné poměry našeho města je to docela síla.

  Důvodová zpráva je jako křik rozmazleného děcka na hřišti- chci zmrzlinu, chci ji teď a rodiče kupte mi ji na dluh!!! Každá vyplacená koruna z rozpočtu by měla být řádně zdůvodněna, tady se dokonce jedná o peníze, které v letošním rozpočtu města nejsou schváleny v žádné jeho kapitole. To znamená, že pokud RM v pondělí odsouhlasí nákup těchto vozidel, bude muset požádat zastupitele o schválení rozpočtové změny, pokud s tím budou zastupitelé souhlasit, náš rozpočet města bude v mínusu o dalších 1 239 000 Kč bez DPH.

 

  Přemýšlela jsem, jestli je možné, že současný vozový park MP Písek už nestačí. Musím se jen domýšlet, materiály na zasedání RM neposkytují jasné vysvětlení. Zatím má MP vozy 3, pak by jich měla 5. Zřejmě by došlo k interním změnám v pracovní náplni strážníků, aby jezdili víc po městě, přece nenechají 5 aut stát před služebnou a nevyjede se, až na zavolání ….

   Nebo se jedná o výměnu starých aut ze nové. No jo, jenže pokud víme, MP vlastně nemá stará auta, budou je měnit? Tedy jedno z aut, to na zvířata, je rok výroby 2010, ale v materiálech na zasedání RM není požadavek, aby nové auto splňovalo požadavky na převoz zvířat. Tak tohle se měnit nebude, si myslím.

   Pak jsou tu dvě auta, kterými přijedou strážníci, když si je zavoláme. Jedno je rok výroby 2015. No, eventuálně by mohlo být nějak „horší“, nevím, kolik má za sebou servisních oprav, kolik má najeto a jestli existuje nějaké pravidlo, že šestileté auto už pro výkon služby není vhodné.

   To druhé auto je rok výroby 2018. No tak to snad ne, že by už tohle taky nevyhovovalo? Copak by s tím autem asi bylo, aby se muselo měnit?

   Proč tedy potřebuje Městská policie Písek dva nové automobily hned teď, letos, bez krytí nákupní ceny vozidel naším rozpočtem, proč se má schodek rozpočtu města zatížit další vysokou částkou peněz?

 

   Nemusela jsem napsat ani čárku k tomuto bodu, kdyby k němu byla rozepsaná důvodová zpráva, ze které bych se dozvěděla, proč potřebuje Městská policie Písek dva nové vozy. A tak píšu jen své domněnky a dohady. A tyhle domněnky a dohady podpořím dalšími, a totiž, že zadlužit letos město o další miliony není potřeba a na neodůvodněný nákup aut pro MP Písek letos není důvod.

 

   Poslední rok rezonuje městem několik v jádru shodných názorů, týkajících se zhoršení bezpečnosti v našem městě, dochází k obtěžování občanů darebnými občany v určitých částech města pravidelně. Lidé na svých sociálních sítích píší o tom, kam by se večer nevydali, protože by tam mohli narazit například na opilce, uživatele drog a zcela jasně se občané vyjadřují, že pociťují absenci strážníků ve městě. Lidem chybí procházející strážníci ulicemi města, v sídlištích, v parcích, dohlížející na nevhodně se chovající občany, kteří nejen že obtěžují další, ale zůstává po nich i nepořádek (u laviček třeba).

   Bezpečí a pořádek ve městě občané tento rok řeší daleko víc, než jindy a zabezpečení obojího se očekává také od strážníků Městské policie. Lidé se necítí bezpečněji, když vidí jednou denně projet hlídku v autě sídlištěm, nebude tomu tak, i když těch hlídek bude jezdit městem víc ve víc autech. Strážník, procházející pěšky město budí víc důvěry (respektu), protože si lidé mohou myslet, že tenhle strážník vidí problémy města ze stejného úhlu jako oni a takovému strážníkovi se věří. Ve středu na besedě v Olympii od obyvatel sídliště několikrát zaznělo, že sídlišti chybí kontroly dodržování dopravního značení na sídlišti, že by postačilo, kdyby neukáznění řidiči byli MP kontrolováni a jeden z problémů sídliště by byl vyřešen. Jasně, ihned ze strany města zaznělo, že MP nemá na starost dopravu města a naštěstí se diskuze nezavedla na botičky za nesprávné parkování ve středu města. Ano, MP má jiné povinnosti, pěší strážník by na takové problémové místo přivolal Policii ČR a ta dopravní problém vyřeší. Pokud to ovšem neřeší ani strážníka ani policista, nemůžeme se pak divit obavám nebo starostem občanů.

 

   Čím dál častěji zaznívá, že je nám (občanům) MP Písek k ničemu. Já si to nemyslím, vím o dalších činnostech strážníků, které jsou městu doopravdy ku prospěchu, a nejsem si jistá, kdo jiný by tuhle část jejich práce dělal. Asi z 90% jsem byla s prací strážníků spokojena, když jsem jejich pomoc potřebovala. Město velikosti Písku by mělo mít městskou policii, to si myslím stále, ale také si uvědomuji, že je zřízena městem a město rozhoduje o tom, co, jak a kdy budou strážníci vykonávat. V tom je asi potíž.

   A dnes tady musím souhlasit s jinými názory, s těmi negativními. Pokud se náplň práce strážníka odklání od toho, na co jsme tu byli po léta zvyklí – potkávali jsme pěší strážníky častěji po městě např. – není to v pořádku. Na zasedání ZM byl schválen návrh na přestěhování MP do bývalé knihovny. Popozítří by se schválil nákup nových aut. A dnes lidé ve městě strážníka nepotkají, a když, tak dává botičku na auto na náměstí, nebo projíždí sídlištěm, lidem se pak logicky nelíbí vysoké investice pro MP nebo MP Písek vůbec. Ani neuvěřitelné pochybení strážníků z minulého týdne, kdy jim ze služebny, ze zavřené přepravky utekla klidná kočka otevřeným oknem na ulici, a strážníci ji venku navíc nenašli, (ačkoliv nálezce kočku i chytil bez potíží, zvednoul ji ze země, protože neutíkala a seděla klidně na ulici a předal ji strážníkům do přepravky), důvěru v činnost a kompetentnost MP Písek neposílí, ba naopak.

   Co si o tom všem myslím? Myslím, že pokud si MP Písek nenavrátí zpět svou bývalou prestiž, pokud občanům města nedokáže, že je ve městě potřebná a neslouží jen vyvoleným, ale je ku prospěchu nám všem, bude těžké její potřebu ve městě obhajovat, a do té doby je každá investice (na dluh tuplem) jen olejem do ohně pro nespokojené občany a jejich negativní komentáře směrem k MP Písek.

0
0

Diskuze k článku +

17. 9. 2021 (13:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ve zveřejněném zápisu ze zasedání RM se nedozvíme, zda MP bude disponovat 5 vozy, nebo zda bude obměněn její současný vozový park. Nevadí, zeptáme se tady přímo MP Písek.

K bodu 7) Návrh zadání veřejné zakázky „Služební vozidla pro Městskou policii Písek“
Usnesení č. 470/21
Rada města
1. schvaluje návrh veřejné zakázky „Služební vozidla pro Městskou policii Písek“;

2. schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení:
Členové: Bc. Martin Macháček (velitel MP), PhDr. Jaroslav Rapant (ZVMP), Miloš Ťupa (technik MP)

Náhradníci: Bc. Martin Opava (ZVMP), Gustav Kučera (strážník MP), Martina Vyskočilová (ekonom).

Hlasování č. 3: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Zodpovídá: Bc. Macháček

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.