Přihlášení

Nová parkoviště před nemocnicí schválena

27. 11. 2017 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Zastupitelé schválili investiční záměr revitalizace prostoru před píseckou nemocnicí, kde by měl ve spolupráci a s finanční spoluúčastí Jihočeského kraje a Nemocnice Písek, a.s. vzniknout tzv. nástupní prostor s novými parkovacími kapacitami. Pro tento účel byl odsouhlasen bezúplatný převod městských pozemků do vlastnictví nemocnice. Architekt Vladimír Krajíc z ateliéru FACT, s.r.o. představil v září studii, která zamýšlí využít zanedbané území u Budějovické ul. a vybudovat na svažitém terénu úpravy na několika úrovních, oddělených systémem opěrných gabionových zdí popínavou zelení a novou výsadbou, širokým schodištěm a chodníkem. Autobusová zastávka se má přesunout k Domovu mládeže. V první nižší úrovni od Budějovické ulice by mělo vzniknout městské záchytné parkoviště s 60 místy. Na vyšší úrovni s příjezdem od nemocnice by mělo dalších 60 míst sloužit především potřebám nemocnice. Nový chodník by měl lemovat Budějovickou ulici až ke kruhovému objezdu. Rozum zůstává stát nad tím, že nedávno nově vybudovaná autobusová zastávka v Budějovické ulici má být zbourána a přesunuta přes ulici k Domovu mládeže. Celá revitalizace má vyjít na 30 mil., z čehož město uhradí 16 mil. Stavební práce by měly začít příští rok a skončit v roce 2019.

V původním znění článku jsme uvedli, že se plánuje přesun přiléhající nové autobusové zastávky v Budějovické ulici, jak vyplývá z připojené tiskové zprávy a dostupných vizualizací. Podle informace Ing. arch. Vladimíra Krajíce se však bude jednat o autobusovou zastávku na protější straně Budějovické ulice, ve směru do centra. Děkujeme za upřesnění a omlouváme se za dezinformaci.

M.Myslivcová, Redakce Písecký svět

Tisková zpráva č. 98 ze dne 13.11.2017

Prostor před nemocnicí získá novou kvalitu, revitalizace řeší i parkování

Prostor před píseckou nemocnicí ohraničený ulicemi Budějovická a U Ohrady se již brzy změní k nepoznání. Zastupitelé dali na svém listopadovém zasedání zelenou další plánované investiční akci, kterou je revitalizace této lokality. Studie nástupního prostoru nemocnice Písek vypracovaná architektem Vladimírem Krajícem z ateliéru FACT, s. r. o. byla veřejnosti představena letos v září.

Podle městského architekta Josefa Zábranského je hlavním cílem revitalizace vrátit zanedbané území k běžnému užívání a co nejlépe je začlenit do stávajícího městského prostoru. „Tím lokalita získá zcela jinou a podstatně vyšší kvalitu,“ říká. „Vzhledem ke svažitému terénu jsou zde navrženy úpravy v několika úrovních oddělených systémem opěrných gabionových zdí doplněných popínavou zelení a propojených pro pěší širokým schodištěm a chodníkem.“ Náletové dřeviny nahradí z velké části nová výsadba, která bude lemovat dlážděné cesty. Ty budou osvětlené a vybavené kvalitním mobiliářem.

„Podstatnou součástí investičního záměru je řešení stále komplikovanějšího parkování v této části města,“ říká místostarosta Josef Knot. „V první (nižší) úrovni, přístupné z Budějovické ulice, by mělo vzniknout městské záchytné parkoviště. Pro klienty nemocnice i návštěvníky centra města se zde nabídne téměř šedesát nových parkovacích míst. Druhá (vyšší) úroveň s příjezdem z opačné strany od nemocnice, která vznikne na pozemcích Jihočeského kraje, resp. Nemocnice Písek, bude mít kapacitu parkingu 60 míst výlučně určených výše uvedeným vlastníkům.“

Významná investice je rozdělena na etapy. V příštím roce zde Teplárna Písek namísto stávajícího nadzemního parovodního potrubí vybuduje horkovod uložený pod zem. „Pak by měla následovat první část, kdy budou vytvořeny všechny opěrné zdi, vybudována druhá, nemocniční, úroveň parkingu, komunikace po koruně zdi v ulici U Obory a nový chodník podél Budějovické ulice nahoru ke kruhovému objezdu,“ informuje Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje. „V druhé etapě se plánuje výstavba záchytného parkoviště a jeho napojení z Budějovické ulice. Zároveň bude přesunuta autobusová zastávka a nově postavena na přehlednějším místě u domova mládeže.“

Podle předpokladů by revitalizace území měla vyjít na necelých 30 milionů korun bez DPH, z čehož podíl města činí zhruba 16 milionů. Spolu s ním se totiž na investici budou podílet Jihočeský kraj a Nemocnice Písek a. s.. V současné době probíhají jednání mezi městem a zástupci spoluinvestorů o dalším postupu.

„Do konce roku chceme mít územní rozhodnutí a do června 2018 získat pro akci stavební povolení,“ nastiňuje časový rozvrh Václav Filip. „Po vypracování prováděcí dokumentace bychom mohli vypsat výběrové řízení na zhotovitele a už na podzim zahájit první etapu stavby.“

Druhá etapa, jejíž realizace je vázána na dílčí změnu v územním plánu, by mohla být zahájena i dokončena v roce 2019.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí 

0
0

Diskuze k článku +

5. 4. 2018 (20:06)  –  Lukas Sindelar

0
0

Dobry den chtel bych se zeptat jestli ty parkoviste budou obe placena nebo ne. Diky za odpoved Sindelar

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.