Přihlášení

Osadní výbor Hradiště – v otázkách a odpovědích, kompetence a možnosti

6. 7. 2019 | Zbyněk Konvička | Diskuze (22) | Věci veřejné

Členové Osadního výboru Hradiště reagují na 10 otázek pana Pavla Šebelleho, které připojil do diskuze pod článek Výzva občanům Hradiště – Co bude po zbouraném statku U Kovandů?, která se týká zapojení Hradišťanů do dotazníkové ankety k prostoru po zbouraném statku na návsi.

Úvodem je nutné říct, co je osadní výbor a co jsou jeho kompetence. Předně, osadní výbor není obecní úřad. Osadní výbor je zřízen zastupitelstvem města jako jeho poradní orgán. 

Osadní výbor se vyjadřuje k dotazům zastupitelstva a odborům města. Osadní výbor vznáší připomínky. To je vše. Osadní výbor tedy neúkoluje ani nekontroluje nikoho. Osadní výbor je skupina zvolených místních občanů, kteří mají za úkol se činnosti ve výboru cca věnovat 1-2 hodiny/měsíc. Každý ze členů se práci v osadním výboru však věnuje více času než je stanovené a to zcela dobrovolně. Členové OV nejsou zaměstnanci města na žádný úvazek (jako například starostové podobně velkých obcí – pozn. v katastru Hradiště žije cca 2 tisíce obyvatel), mají svá občanská povolání, povinnosti, rodiny. Z výše uvedeného vyplývá, že ani kompetence ani možnosti osadního výboru nejsou nekonečné, naopak, jsou velmi malé. Otázky typu "proč již není obchvat Hradiště" tak jsou podobně přiměřené jako vyčítat kulturní komisi, proč již zde nestojí nové multikino.

Otázky pana Pavla Šebelleho a odpovědi členů Osadního výboru Hradiště:

Můžete mi říct v čem je problém s parkováním na sídlišti? Místo se ví, odbor ŽP už to prý neblokuje, proč už tam parkoviště není?
Parkování na sídlišti – osadní výbor na nedostatek parkovacích míst opakovaně ve svých zápisech z jednání upozorňuje a žádá město přijmout taková opatření, aby se počet míst zvýšil.  Vedení města je o problému informováno a je přislíbeno řešení této situace. 

Můžete mi říct, proč OV nezařídil na žádost občana, aby se dodržela vyhláška a namalovali se čáry před prodejnou podle plánku?
Není úkolem OV kontrolovat vyhlášky.

Můžete mi říct, proč OV nezařídil na žádost občana, aby se vrátil odpadkový koše před prodejnu? A musím to zařizovat s panem Márou sám s nejistým výsledkem?
Osadní výbor nemůže nic "zařídit" a nikomu nic nařídit. Musí požádat dotčené odbory města, popřípadě společnosti města formou zápisu ze svého jednání. Otázka koše: panu Šebellemu bylo nabídnuto, že se tento bod probere na následujícím jednání osadního výboru.

Pan Hořánek před rokem a půl říkal, že by se na uvolněnou parcelu na návsi mohl dát recyklát nebo štěrk, aby se mohlo prozatímně parkovat. Proč se tam nedal a ani ho OV nepožaduje a místo toho je tam vysoký obrubník, který nelze normálním autem přejet?
Proč se na parcelu nedal povrch podle pana  bývalého místostarosty Hořánka, nevíme. Pokud tato vize bude přednesena na jednání OV, opět může být cestou zápisu poptávána.

Proč je komunikace u návsi široká 7,5 m, když stačí 6 m? Proč se zabral zbytečně o 1,5 m celkem 75 m2 městský pozemek?
Odpověď ohledně šířky vozovky není v kompetenci OV, ale odborů města, popřípadě projektanta, zhotovitele.

Před 50 lety byl naplánován obchvat Hradiště a mimoúrovňové křížení s tratí, zastupitelé s ním nepočítají v nejbližších 50 letech. Proč OV toto nepožaduje?
Obchvat Hradiště je jistě samostatné velké téma (ať už finančně, majetkově, časově,..) a nelze na něj odpovědět v jednom odstavci. Odpověď opět není na OV, ale na odborech města. 

V roce 2010 byla provedena studie na revitalizaci návsi a vyřešení složitější dopravní situace. Víte o té studii? Proč uběhlo 9 let a nic se z toho nerealizovalo? Proč to neprosadil osadní výbor v letech 2014-2018?
Osadní výbor v rámci svých možností jedná o další podobě návsi. Současná anketa je toho důkazem.

Chcete prostor pro maminky s dětmi: Jak by takový prostor měl vypadat? Měla by to být jedna místnost? Co by v ní mělo být? Je plně využita školka, když je málo dětí? Nemohl by se prostor pro maminky udělat třeba ve školce nebo něco přistavit ke školce? 

Chcete prostor pro seniory: Jak by tento prostor měl vypadat? Jedna místnost, co by v ní mělo být? Nešlo by v bývalé škole takový prostor udělat? třeba kde se schází OV? 

Chcete něco pro teenegery: Jak by to mělo vypadat? myslíte si, že teenegeři budou chodit rádi do stejných prostor jako důchodci a maminky s dětmi?   
Právě na tyto otázky nám může do velké míry odpovědět anketa, respektive přání a náměty občanů. Vše bude samozřejmě záležet na aktuálních možnostech města Písku, případně aktuálních dotačních titulech.

Na otázky odpovídali:
Předseda OV Hradiště: MUDr. Michal Turek
členové OV Hradiště: Mgr. Jaroslav Chroňák, Zbyněk Konvička

Dovolujeme si tímto připomenout možnost pro všechny obyvatele Hradiště zapojit se do dotazníkové ankety – k prostoru po zbouraném statku U Kovandů na návsi. Během prázdnin budou členové Osadního výboru Hradiště společně s dobrovolníky osobně obcházet celé Hradiště a nabízet tyto dotazníky, aby se občané mohli vyjádřit k budoucí podobě prostoru po zbouraném statku na návsi. Dotazníky si lze vyzvednout také na 3 místech v této městské části: v restauraci Na rozhledně, hospůdce Na hřišti a v obchodě.Vyplněné dotazníky je možné odevzdávat přímo na těchto kontaktních místech nebo je jednoduše oskenovat a zaslat na speciálně zřízenou e-mailovou adresu:  OVHradiste@gmail.com

Výzva občanům Hradiště – Co bude po zbouraném statku U Kovandů?

0
0

Diskuze k článku +

6. 7. 2019 (23:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pobírají členové osadních výborů za svou oficiální činnost finanční odměnu?

Odpovědět

7. 7. 2019 (00:06)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Ano, zastupitelstvo města Písku se v listopadu 2018 usneslo, že za činnost v OV nebo komisích města budou mít členové 200 korun za jedno jednání (setkání) hrubého, v minulém období to bylo 100 korun hrubého za jedno jednání. Předsedové výborů a komisí mají 500 korun za jedno jednání hrubého.

Odpovědět

7. 7. 2019 (00:05)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Abych pravdu řekl, považuji otázku ohledně šířky komunikace trochu za nejapnou: Neboural se ten starý dům především proto, aby mohla být širší a aby se vešel i chodník?

Odpovědět

7. 7. 2019 (00:11)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Máte pravdu, pane Doušo, chodník se tam díky rozšíření komunikace mohl vejít a úsek od obchodu k návsi tak učinit pro chodce bezpečnější.

Odpovědět

7. 7. 2019 (17:46)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Doušo, seznamte se nejdřív se stavem věci, než budete něčí otázky označovat za nejapné. Problém není v tom, že se rozšířila komunikace, ale že se udělala 7,5 m široká jen u návsi, když celá od kolejí těsně před náves je 6 – max. 6,5 m. Zabralo se tím zbytečně 75 m2 městského pozemku a výsledek je ten, že tam lidi jezdí jak ve formuli 1 a užívají si tuto nadměrnou šířku plnými doušky a tím je místo ještě nebezpečnější než bylo.

Kompetentní osoba co povoluje dopravní stavby mi to zdůvodnila tím, že se nový kus udělal podle nových norem, aby se vešly vedle sebe 2 autobusy, na mou námitku, že vzhledem k malé četnosti MHD na Hradiště se tam nikdy 2 autobusy potkat nemohou, bylo odpovězeno, tak autobus s náklaďákem. U hřiště je ostřejší zatáčka široká 6 m a nikdy se vzhledem k budovám nerozšíří a autobusy tam projíždějí, na 1,1 km dlouhé silnici udělat 200 m, širších je podle mne hloupost, zvlášť v místě, kde by bylo žádoucí zpomalení vozidel. Proto navrhuji vozovku zúžit na 6 m a udělat zde podélné parkovací stání.

Na mou otázku proč je komunikace tak široká dal OV vyhýbavou odpověď. "Odpověď ohledně šířky vozovky není v kompetenci OV, ale odborů města, popřípadě projektanta, zhotovitele." – Což znamená, že členové OV si nezjistili ani to co já a neví proč je tak široká, je jim to asi úplně jedno, možná si toho ani nevšimli. 2 členové OV jsou zastupitelé a v jejich kompetenci jistě je, jak město nakládá se svým majetkem, že by nemělo zbytečně zabírat pozemek, který chce využít pro občany a nemělo by zbytečně zpevňovat asfaltem plochy kvůli vsakování, když z tohoto důvodu bylo odborem ŽP údajně zakázáno parkoviště na sídlišti.

Jinak já si taky myslel, že se to rozšiřovalo kvůli chodníku, ale pak jsem slyšel mnohem asi pravděpodobnější verzi, a to že se to dělalo kvůli nové úpravně vody. Zdá se, že ta kdyby nebyla, tak by tam asi statek stál ještě dnes. Ale protože dnes je nutné, aby zajížděli velké náklaďáky s chemií do úpravny a v zimě by nemuseli vyjet na náledí Hradišťák, tak se upravila se cesta z návsi, a také ulice ke Střelnici (kde se tím ubraly parkovací místa) a cesta na bývalém okruhu, od ulice Ke Střelnici až k úpravně vody, kde je sice zákaz vjezdu, protože je tam les a klidová zona, ale dnes tam mohou zajíždět i návěsy.

Odpovědět

7. 7. 2019 (17:53)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ještě jsem zapomněl, že podélné parkovací stání v tomto místě lze dle vyjádření kompetentní osoby povolit.

Odpovědět

7. 7. 2019 (19:49)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

1,5 m stačí na podélné parkovací stání? Při šířce dnešních vozidel a umění některých jedinců zaparkovat? Řekl bych, že spíše ne. Ale iluze nikomu brát nebudu.

Navíc si nemyslím, že by to nějak výrazně vyřešilo situaci s parkováním, protože vesnická náves se svým okolím jen těžko pojme auta z panelákového sídliště. Co jsem koukal na novou bytovou výstavbu v Cihlářské ulici a dál, jedna garáž k jednomu bytu současný trend dvou a více vozů v rodině také neřeší. V tom bych viděl začátek problému, který se bude za další čtvrt století řešit podobně obtížně, jako dnešní parkování pro letité sídliště.

Odpovědět

8. 7. 2019 (11:08)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Douša, auto je široké 1,5 m, ale i tak 1,5 m nestačí, ale snad lze o potřebný kus rozšířit na městský pozemek, kde nám původně parkoviště slibovali. Za každé místo budeme vděčni, protože když je fotbal nedá se zaparkovat v okruhu 250 m a auta stejně na silnici stojí. Víte vůbec jak to tu vypadá v reálu?

Odpovědět

8. 7. 2019 (20:43)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Během posledního půl roku jsem v době fotbalu naštěstí místem projížděl jen jednou. To je jen pro silné nátury, pokud tam člověk z nějakého vážného důvodu nemusí jet.

Pracovně potřebuji občas, nejčastěji po ránu, na chvilku zastavit dodávkou někde u krámu. V takovém případě jsem docela rád, že mě autobus hravě objede, aniž bych musel stát na chodníku.

Odpovědět

7. 7. 2019 (00:28)  –  Luděk Blaha

0
0

"Osadní výbor je skupina zvolených místních občanů"

Kdo a jakým způsobem je volí?

Odpovědět

7. 7. 2019 (00:58)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Do osadního výboru (podobně jako jiného výboru či komise města) může být budoucí potencionální člen delegován politickou stranou, která je zastoupena v zastupitelstvu města. Členy výborů pak schvaluje na svém veřejném jednání zastupitelstvo města. U osadního výboru pak musí mít jeho člen trvalé bydliště v dané části města, pro něhož byl OV zřízen.

Odpovědět

7. 7. 2019 (01:21)  –  Luděk Blaha

0
0

Jinými slovy, členové osadního výboru nejsou voleni.
Jsou určeni zastupitelstvem obce!

Odpovědět

7. 7. 2019 (12:58)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Členové výborů nejsou jaksi určeni zastupitelstvem obce, zastupitelstvo obce buď schválí – odsouhlasí nebo neschválí – neodsouhlasí navržené kandidáty od jednotlivých stran na jednání zastupitelstva – kandidáty sice navrhují politické strany, ale kandidáti nemusí být členové politických stran. Ctí se zpravidla rovnoměrné zastoupení členů ve výborech napříč politickým spektrem. Co se týče například Osadního výboru Hradiště, tak tam "politiku" či příslušnost k jakékoliv straně toho nebo onoho člena vůbec neřešíme. Snažíme se vždy najít společný konsenzus a táhnout za jeden provaz – např. když pořádáme akce pro veřejnost – spolupracujeme na tom všichni. Tam "politika" podle nás jaksi nepatří.

Odpovědět

7. 7. 2019 (13:28)  –  Luděk Blaha

0
0

Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích:
§ 120
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

"Snažíme se vždy najít společný konsenzus a táhnout za jeden provaz"
Bylo by docela hezké, kdyby to tak fungovalo i v zastupitelstvu města.

Odpovědět

7. 7. 2019 (14:03)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Luďku, ano, snažil jsem se to vysvětlit vlastními slovy, zastupitelstvo členy výborů sice určuje dle litery zákona o obcích, ale členy samotné deleguje či navrhuje politická strana… aspoň tak tomu je nyní v Písku;)…

Také bych si přál kdybychom v zastupitelstvu nacházeli širší shodu, a leckdy se tak i děje… tím, jak je jaksi menšinová koalice 12 ku 13 členů opozice a 2 zástupci KSČM jsou a nejsou koaličními partnery a jsou a nejsou opozice, tak hledání kompromisu jde někdy možná lépe (nu jak kdy a jak v čem)… než když vládnoucí koalice má drtivou většinu a nemusí se tak až tolik "ohlížet" na to, co na to opozice – byť by to bylo dle mého fajn – snažit se nacházet širší shodu…

Odpovědět

7. 7. 2019 (19:33)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku, pokud chceš být členem OV, musíš být nejprve kamarád s nějakou politickou stranou v zastupitelstvu a ta tě pak nominuje. To je hlavní nebo jediná kvalifikace do OV :-)

Odpovědět

7. 7. 2019 (20:10)  –  Luděk Blaha

0
0

Ještě bych musel být, Pavle, v osadě hlášen k trvalému pobytu.
Tedy zájem, pobyt a kamarádství s navrhovatelem i určovatelem. Nesplňuji nic.
A Ty se drž! Zatím dobrý. Dómo arigató…

Odpovědět

7. 7. 2019 (15:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ještě v tom výčtu kompetencí OV schází info, zda a také odkdy jsou jednání OV přístupná veřejnosti, tedy obyvatelům městské části.
Aspoň z jiných OV mám info, že donedávna na jednání, kromě výborem pozvaných, nikdo jiný se účastnit nemohl.

Odpovědět

7. 7. 2019 (17:05)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Paní Štastná, v minulém i v tomto období jsou jednání OV Hradiště pro veřejnost otevřená a lidé se setkání mnohdy účastní. Nevím, jakou mají praxi jiné OV, ale u nás je to min. od roku 2014 takto. Rozpis jednání na celý rok jsou na stránkách města Písek pod složkou Samospráva, po každém jednání vyvěšujeme na úřední desky do 4 vitrín na Hradišti a Putimské Vysoké, která pod Hradiště také patří, zápisy, kde je vždy i datum dalšího setkání. Jednání začínají zpravidla – v letním období od 19 hodin, v zimním od 18 hodin.

Přehled zápisů a termínů jednání zde:
http://mesto-pisek.cz/osadni-vybor-hradiste/ds-1068/p1=1047

Odpovědět

8. 7. 2019 (10:24)  –  Pavel Šebelle

0
0

Příběh proč vznikly moje otázky na OV je dlouhý, mám dovolenou a nechci se už dál rozčilovat, zkusím tedy velmi stručně. Na jediném malinkatém parkovišti ve starém Hradišti se mělo vyznačit 11 míst. Městské služby (MS) jich vyznačily jen 9, protože je udělali nadměrně široké (standardní místo je všude ve městě 2,5 m, nám je udělali skoro 3 m a jedno stání 4 m). Před rokem byla kolem obchodu provizorní komunikace kvůli opravě hlavní cesty, a tak dali pryč koš od prodejny dozadu na sídliště.

Protože jsem tušil, že dohadování z úředníky a MS nebude jen tak, obrátil jsem se na 2 členy OV, kteří jsou zároveň zastupiteli, na pana Turka a pana Konvičku, aby nám s tím pomohli a věci zařídili. Vyfotil jsem jim jak jsou nesmyslně velké mezery mezi auty a vysvětlil i to, že chybějící koš znamená, že lidi hází odpadky do mé zahrádky, k lípě a před moje vrata a že už u popelnic na tříděný odpad je nepořádku dost a koš to jen zlepší, ideální by bylo dát koše dva nebo jeden větší.

Místo odpovědi „ Děkujeme za upozornění, zařídíme“. Jsem byl poslán jak si kam si (neslušně řečeno do p….e), navíc jsem dostal přeposlanou nehoráznou odpověď jednatele MS, kde panu turkovi sděluje, že čáry se přemalovávat nebudou, protože my na Hradišti se netrefíme ani do těch širokých, a že koš dali ho pryč schválně, protože jsme u něj dělali nepořádek. Pan Turek se s tím hlavním sdělením více méně ztotožnil a napsal, že by čáry ponechal.

To mne velmi rozčílilo a tak jsem napsal emotivní email, kde jsem ale slušně sdělil, že zastupitelé, kteří nezajistí ani koš a pár čar na parkovišti jsou k ničemu a obecně jsem konstatoval, že úředníci a politici jsou v Písku a ČR arogantní, nic pro lidi nedělají a na lidi kašlou. To se pánů dotklo a tak vznikl mezi námi zcela zbytečný konflikt, který mne mrzí, protože oba pánové patří k těm slušnější politikům, kteří se snaží občas něco udělat.

Pana Turka si navíc velmi vážím jako skvělého lékaře a primáře a od pana Konvičky kupuji vynikající med. Pan Konvička organizuje řadu věcí pro lidi z Hradiště jako „Pálení čarodějnic“ apod. Bohužel, ale jako zastupitelé v tomto selhali a i v jiných otázkách pro nás důležitých podle mne dělají málo. Tento konflikt mne vybudil k další aktivitě a otázkám na pány, abych jim ukázal, že nestačí to, co zatím udělali, protože je mnohem víc toho, co pro nás neudělali.

Bohužel jejich odpovědi, které nyní zaslali, nám toho moc neosvětlili stále nevíme proč není parkopviště na sídlišti, ani kdy bude atd. atd. Odpovědi jsou spíš vyhýbavé a nepřesné a jde z části spíš o výmluvy. Kdyby nebyli zastupitelé, mohli by říct, jsme jen osadní výbor, který nemá kompetence a úředníci i zastupitelé na naše požadavky neslyší, neberou je vážně ( což je pravda). Ale pan Turek je zastupitel koalice, která vede město, jeho strana má místostarostu, jež je zároveň místopředsedy strany ČSSD, tedy vládní strany a mohli by samozřejmě zařídit i peníze od státu na ten obchvat .

Místo, aby se OV spojil s aktivními občany, kterým není lhostejné to, jak vypadá naše město, jsem byl kárán, umlčován a očerňován. Bohužel pan Turek a pan Konvička se nakazili nemocí píseckých zastupitelů, kdy se ani oprávněná kritika nepřijímá a trestá.

Spojme tedy svoje síly proti úřednickému šimlovi a přehlížení radních a vytvořme tlak na ty co rozhodují, aby se udělalo to, co my občané potřebujeme a ne to, co zrovna politici dělat chtějí nebo nechtějí. Město je občanů, ne zastupitelů, politici mají dělat jen to, co občané potřebují a požadují. A jestli občan nemá vliv ani na koš a chodník tam, kde bydlí, není to demokracie, ale diktatura byrokratů a politiků.

Podle mne každý zápis OV, bez ohledu na to, že nás zastupitelé stále posílají kam si, by měl začínat body:
OV a občané Hradiště požadují:
1) Obchvat Hradiště dle schváleného ÚP (omezovat dopravu přes Hradiště)
2) Parkoviště u hřiště
3) Parkoviště na sídlišti
4) Omezit rychlost před prodejnou a na návsi na 30 km/h
5) Přechod pro chodce na návsi

Snad pánové přijmou tuto mou podanou ruku, pan Konvička mi zase prodá med a pan Turek neodmítne moji manželku, pokud bude potřebovat léčit. Schytal jsem to ze všech stran i doma, že jsem si to s pány rozházel :-) .

Odpovědět

8. 7. 2019 (11:16)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ještě jsem zapomněl, každý zápis z OV byl měl mít ještě jeden bod:
Občané Hradiště požadují, aby MHD byla opravdu "městská hromadná doprava" a tedy jezdil k nám autobus od kostela v intervalu 15 min, abychom ho mohli využívat.
Pak se senioři, děti, teenegeři, maminky dostanou do města , kde je knihovna, kavárny, DDM, bazén, park, úřady atd. atd….to je to hlavní co opravdu občané Hradiště od města a zastupitelé potřebují. Zatím jezdí autobus častěji do Prahy než od kostela na Hradiště, což je absurdní.

Odpovědět

8. 7. 2019 (23:10)  –  Luděk Blaha

0
0

Jen mne napadlo, jestli jsou v Písku nějaké politické strany nebo hnutí, které před volbami nemají na svojí korouhvi zlatou nití vyšito "Vše pro lidi!"
Na Hradiště by měla být městská hromadná doprava nejen kyvadlová, ale i zadarmo.
Nu dobrá tedy… do města za polovinu sazby, protože je to z kopce.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.