Přihlášení

Písek podpoří OSVČ a drobné podnikatele 20 miliony z rozpočtu

17. 4. 2020 | Redakce PS | Diskuze (8) | Věci veřejné

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání včera schválilo v rámci rozpočtových opatření vyčlenění částky 20 milionů korun na pomoc osobám samostatně výdělečně činným a drobným podnikatelům na území města, jejichž činnost byla v důsledku protiepidemických opatření přechodně omezena nebo zakázána. „Cílem podpory je udržet rozsah podnikatelské činnosti v Písku a alespoň částečně těmto lidem ulehčit nynější složitou ekonomickou situaci,“ vysvětluje starostka Eva Vanžurová. V případě OSVČ půjde o jednorázovou finanční podporu v maximální výši 10 tisíc korun, drobným podnikatelům (do deseti zaměstnanců) bude určen dotační program, díky kterému mohou získat až 10 tisíc korun na každého zaměstnance, tedy celkem až 100 tisíc korun. V Písku je podle uváděných údajů města 1830 podnikajících OSVČ. Na každé opatření je vyčleněno 10 mil. Kč, což znamená, že je možné uspokojit nároky max. 1000 OSVČ a náklady na 1000 zaměstnanců u drobných podnikatelů s příjmy nad 500 tis. korun ročně. Podpora tedy není rozhodně určena plošně pro všechny podnikatele v Písku.

Žadatel o jednorázovou finanční podporu pro OSVČ musí splnit několik podmínek:

  • Podnikání je jeho hlavní činností.
  • Provozovnu nebo sídlo bez provozovny má v Písku
  • Oblast jeho podnikání byla prokazatelně omezena nebo zakázána některým nařízením vlády vydaným v březnu 2020
  • Žadatel své podnikání do data podání žádosti nepřerušil
  • Výše příjmů za rok 2019, resp. 2018 činila 100 tisíc a více korun
  • Samozřejmostí je také bezdlužnost vůči městu.

Žádosti město přijímá od 20. dubna do 7. května 2020. Veškeré informace a formulář žádosti jsou na stránkách města www.mesto-pisek.cz v rubrice COVID-19/nouzový stav/podpora.

O peněžní prostředky z dotačního programu na podporu drobných podnikatelů bude možno žádat v termínu od 18. do 31. května 2020, a to za předpokladu, že žadatel zaměstnává maximálně deset lidí a jeho provozovna je na území města. Oblast jeho podnikání byla omezena nebo zrušena nařízením vlády vydaným v březnu 2020 a prokazatelné příjmy v roce 2019, resp. 2018, dosáhly výše 500 tisíc a více korun. Podpora se netýká podnikatelů, kteří jsou součástí větší podnikatelské skupiny nebo mají další provozovny mimo Písek. Podrobné informace najdete na stránkách města www.mesto-pisek.czrubrice COVID-19/nouzový stav/podpora.

Předchozí články k tomuto tématu:

1.4.2020 – PÍSECKÉ KORONADOTACE – radní schválili podporu pro drobné podnikatele

0
0

Diskuze k článku +

19. 4. 2020 (13:32)  –  Radek Otava

0
0

Jsou lidé, kteří byli a jsou na tom hůře než podnikatelé, kteří budou mít "jen" zavřeno cca 1,5 měsíce a těm nikdo nepomáhá. Jsou to nejen OSVČ, které dlouhodobě marodí a berou minimum nebo téměř nic. Jsou tu důchodci co mají třeba jen 10 tis měsíčně. A teď se vezme i z jejich peněz, a dá se to jako spasitelné gesto z rozpočtu města všem "postiženým" podnikatelům. Na mimořádné problémy v podnikání mají podnikatelé spotřebovat svoje rezervy, třeba zisk z minulých let. Kdo ho nemá je špatný hospodář a neměl by ho stát nebo město sanovat přímou dotací, ale skrze sociální dávky.
Opravdu si někdo myslí, že něčí podnikání zachrání 10 tis Kč? Podnikatelé dostanou peníze od státu, nemusí platit hypotéky a to by jim mělo stačit, kdo je na tom špatně, může podnikání pozastavit a dostat dávky. Podnikatelé by měli tuto nabídku píseckých politiků odmítnout, protože je to podle mne populistické gesto a vyhozených 20 mil Kč, které Písku budou chybět na chodnících a jiných potřebných věcech.
Nejhůře na tom budou hospody, protože tam asi lidi ani po ukončení karantény nebudou chodit tak jako dřív. To pak bude město každé hospodě vyplácet 10 tis měsíčně, aby nezkrachovala? Nebude, takže by nemělo něco podobného dělat ani nyní pro všechny "tzv. postižené".
Zakázek bude ubývat asi všem, i jiným podnikatelům z jiných oborů, které neměli zavřené provozovny. A nikdo jim v tom pomáhat nebude, musí si poradit sami. Není správné tedy preferovat z veřejných peněz jednu skupinu, ještě navíc špatně a plošně vybranou.

Odpovědět

20. 4. 2020 (01:58)  –  Martin Zborník

0
0

MÁLO KTERÉ OSVČ V PÍSKU DOSÁHNE NA MĚSTEM SLIBOVANÝCH 10 000,- KČ PODPORY.

V Písku podle údajů místního živnostenského úřadu podniká 1830 osob jako OSVČ. Zastupitelé ve čtvrtek pro ně schválili 10 mil. Kč podpory pro samostatně podnikající osoby, tedy teoreticky pro 1000 z nich maximálně 10 000,-.

Jak ale uvedl při představení této mimořádné dotace v zastupitelstvu vedoucí finančního odboru města Ing. Ladislav Toman: „Na tuto podporu si v této podobě dosáhne ten, kdo vyloženě nesměl pracovat. To znamená, že řemeslníci, kteří mohli vykonávat svoje řemeslo o podporu žádat nemohou. Je to vyloženě pro ty, kdo striktně nemohli pracovat. To znamená například kadeřnice musela mít zavřený salón, má nárok na 10 000,- Kč.“

Co tedy podstatně zužuje tuto skupinu? Je to nutnost splnit čestným prohlášením bod č. 3) žádosti o podporu: „Oblast mého podnikání byla prokazatelně omezena nebo zakázána usnesením č. 211 vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020.“

To striktně zakazuje jen činnost dílčích skupin. Tedy žádat může jen a pouze OSVČ, kterému v Písku byl zakázán:

- maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, …. přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

- činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

- provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

Přesně zde: https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-14-brezna-2020-c-211-o-prijeti-krizoveho-opatreni/

Nikdo jiný tedy tohle čestně prohlásit nemůže. Tedy nárok nemá, ani řemeslníci, ani osoby na ošetřovném (OČR), ani drobní podnikatelé v cestovním ruchu jako třeba průvodci …. .

Opravdu to byl záměr našeho města? Asi od počátku ano. Doposud to ale bylo prezentováno jako široká podpora OSVČ, na kterou dosáhne téměř každý kdo tady podniká, obdobná jako ta státní (25000,- na 50 dní od 12.3. do 30.4). Město chce ale podpořit jen ty, kteří museli nuceně zavřít. Ty, koho to druhotně citelně postihuje, což je většina, již ale dle této zvolené strategie nárok na podporu od města bohužel nemají. Je to třeba říci jasně. Ještě na jednání zastupitelstva podal Marek Anděl návrh na rozšíření této cílové skupiny, leč marně. Všech 27 přítomných zastupitelé valnou většinou rozhodli, že to nemá mezi nimi podporu (PROTI 5: Veselý, Hladík, Přibáň, Taraba, Vanžurová; ZDRŽELI SE 15: Chytrý, Turek, Němeček, Váně, Kozlíková, Čapek, Hořánek, Nebes, Lejčar, Vodička, Posekaný, Franců, Janovský, Trambová, Tyll; PRO 7: Keclík, Anděl, Borž, Horák, Konvička, Soumar, Adámek).

Odpovědět

21. 4. 2020 (17:36)  –  Pavel Šebelle

0
0

V mnoha oblastech se změní výrazně poptávka, méně práce budou mít i ti co dnes mají "otevřeno". Nemám nic proti podpoře, ale takové, která má nějaký smysl. Dávat peníze podnikatelům za něco konkrétního, za práci. Koronavirus otevírá spoustu nových příležitostí a podnikatel se musí přizpůsobit, to je základ podnikání.

Nemá smysl udržovat fabriky, které roky nebudou mít poptávku jen proto, že si myslíme, že se kolotoč znovu a stejně roztočí, stejně tak u OSVČ nemá smysl udržovat agonii profesí a provozů, které už dost práce nenaleznou.

Budu střílet od boku, je třeba o tom přemýšlet, ale např. pokud kadeřnice má zavřeno, ale třeba šije roušky, má jí za to domov důchodců nebo město platit. Pokud chce město podpořit hospody tak ať vydá poukázky na MENU za 90 Kč pro důchodce nebo sociálně slabé, kteří si je budou moc koupit třeba za 40 Kč a jiný „nezaměstnaný“ podnikatel jim to může rozvést. Aspoň si senioři dají taky jednou dobrý jídlo a nebudou muset jíst jen nekvalitní jídlo bez vzhledu a bez chuti z nějakých závodek.

Lesy ČR potřebují spoustu lidí na likvidaci kůrovcové kalamity a sázení nových stromů, i město by našlo plochy, kde by se mohla zeleň upravit. Proč nenabídne lidem bez práce a OSVČ brigády?

Chodník ze zámkovky zvládne udělat i laik, my jsme takhle v Německu jako studenti udělali 2 větší parkoviště a práci nám ukazoval farář, který si půjčil vibrační desku a objednal materiál. Technický služby tedy mohou najmout brigádníky a opravit ty rozpadlé chodníky co máme ve městě, nebo to zadat firmě pod podmínkou, že zaměstná OSVČ a lidi bez práce brigádně. Za 20 milionů by se opravilo hodně chodníků.

Takhle se peníze vyhodí jen oknem a budou se dávat i lidem, kteří to vůbec nepotřebují, aby si na účet města a tedy nás všech koupili 5 krát benzín do nádrže Mercedesu.

Úplně zírám, jak stát dnes dává peníze za to, že někdo nedělá…… přes různé kurzarbeity a teď i město Písek dotací až 100 000 OSVČ. To jsme dál než v komunismu, tam se slibovalo pracujícím naplnění jejich potřeb, tady se dávají peníze lidem, za to, že nic nedělají…bez práce jsou najednou koláče. Je to plýtvání veřejnými prostředky, které budeme potřebovat na skutečnou podporu hospodářství, města a chudých lidí.

Odpovědět

22. 4. 2020 (09:23)  –  Pavel Šebelle

0
0

Aby někdo neřekl, že tu dávám hraběcí rady tak uvedu příběh svého podnikání. Mně stát zcela zničil původní podnikání soudního znalce v oceňování nemovitostí, když mi poslanci zrušili při změně daně z převodu na daň z nabytí nemovitosti posudky pro finančák. Přišel jsem o 75% svých zákázek, tak jsem začal dělat energetický štítky, i tam po čase poslanci zrušili povinnost pro starší domy a přišel jsem o 50% zakázek, tak jsem začal dělat správu nemovitostí.

Teď v rámci koronaviru úplně zruší poslanci nesmyslnou daň z nabytí, kterou nazvali nemorální, ale přitom sami ji takto zavedli a dokonce zvýšili na 4% v 2014 (ODS a TOP09, kteří nyní nejvíc křičí), oproti původní dani z převodu, kterou platil prodávající a byla jen 3%. Takže přijdu zas o 25% zakázek a možná úplně s tím skončím. Nikdo mi nic nedá a 10 tisíc by mi nevytrhlo, a protože na tom nejsem špatně, bylo by mi blbý si žádat o podporu, když stát a město ty peníze v nastávající krizi bude potřebovat pro lidi, kteří jsou na tom hůře než já.

Kolega znalec už musel svoje podnikání ukončit, protože ho neuživilo, byl to velmi dobrý odborník na oceňování a kvůli tomu, že nás stát takto poškodil a podnikání nám zlikvidoval, šel dělat dělníka do fabriky v Německu. Teď je asi bez práce. Jiný kamarád co je krátce pendlerem, tak taky nemůže jezdit do práce a tak si hned našel tady jinou práci. To je prostě život a každý si musíme najít něco jiného. I když to zlikvidování znalců byla pěkná lumpárna od politiků diletantů, protože ten systém měl význam a fungoval dobře, platil se z něj katastr a my měli data o cenách nemovitostí, které potřebujeme pro soudy a nyní již vlastně nemůže oceňovat řádně pro soudy a stát bude mít problém, ať si to pan Kalousek, Fiala a Schillerová oceňují pro soudy sami.

Odpovědět

23. 4. 2020 (12:53)  –  Martin Zborník

0
0

Množí se dotazy, kdo tedy má na tuto dotaci pro OSVČ a drobné podnikatele nárok.

Na stránkách města
http://www.mupisek.cz/jednorazova-financni-podpora-osvc/ds-1627/archiv=0&p1=31665

jsou nově uveřejněny odpovědi na Časté dotazy:


"Splňuji třetí podmínku čestného prohlášení, tedy že oblast mého podnikání byla prokazatelně omezena nebo zakázána usnesením č. 211 vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020?

- Nařízením vlády byl od 14.3.2020 zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s určitými výjimkami. Pokud jste byli nuceni zavřít provozovnu nárok na naši dotaci máte. Pokud jste mohli svou podnikatelskou činnost vykonávat dál, nárok zpravidla nemáte. Pokud si nejste jisti, napište nám.


Mohu žádat současně o podporu pro OSVČ na území města Písek a ošetřovné pro OSVČ od MPO ČR?

- Ano. Naše dotace je bezúčelová a byla konstruována jako doplněk ke státním podporám. Ošetřovné pro OSVČ další podporu nevylučuje.

Co znamená článek X podmínek jednorázové podpory pro OSVČ, kde je psáno: „Získání jednorázové podpory může způsobit ztrátu nároku na podporu v rámci jiného dotačního programu (např. od státu)“?

- V tuto chvíli může OSVČ žádat a obdržet více podpor najednou. V budoucnu však může nastat situace, kdy stát souběh dotační podpory z více zdrojů omezí. Domníváme se, že k tomu nedojde, ale nelze to úplně vyloučit.


Mohu o podporu žádat jako OSVČ při pobírání rodičovském příspěvku nebo starobního důchodu?

- Ne. Nesplňuje podmínku hlavní činnosti."

Odpovědět

23. 4. 2020 (15:45)  –  Martin Zborník

0
0

Podle aktuálních informací z finančního odboru města si zatím do včerejšího dne, tedy do 22.4.2020, požádalo o mimořádnou dotaci 128 žadatelů, přičemž 32 z nich již byla dotace proplacena a stejný počet je připraven k podpisu starostce i dne. Některé žádosti nesplňují formální náležitosti Jako třeba absence podpisů na darovacích smlouvách. Pro Písecký svět upřesnil tyto informace vedoucí finančního odboru města Ing. Ladislav Toman.

Odpovědět

23. 4. 2020 (18:58)  –  Martin Zborník

0
0

S určením, kdo z OSVČ má a nemá nárok na 10.000,- od města, je to zdá se složitější.

Dle dnešního upřesnění přímo od vedoucího finančního odboru je výklad města následující:

Nařízením vlády č.211 ze dne 14.3.2020 byla zakázána činnost prakticky všem OSVČ, kdo má na živnostenském úřadě zaregistrovanou provozovnu v Písku (krom výjimek v usnesení citovaných, jako třeba prodejen potravin, drogerie …).

Tedy např. i jakýkoli řemeslník, poskytoval služeb v provozovnách, prodejce zájezdů, fitness trenér, učitel jazyků a mnoho dalších, kdo podniká jako jednočlenné OSVČ.

OVŠEM POZOR

V pravidlech se uvádí podstatné omezení toho, kdo má nárok a to v článku VII. Podmínky pro poskytnutí podpory:

2) Oblast podnikání byla prokazatelně omezena nebo zakázána nařízením vlády ze dne 14. 3 .2020, minimálně však do 28. 3. 2020.Vláda ČR totiž novým nařízením č. 280 ze dne 23. března 2020 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T zrušila původní zmiňované nařízení č. 211 ze 14.3.2020 a uvolnila další velký okruh provozování živností, které tedy nemají nárok žádat.

Nařízení vlády se opírá o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č.j. MZDR 12746/2020-1 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na tyto výjimky (které mohly od 24.3. začít znovu podnikat):

1. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 potravin,
 pohonných hmot,
 paliv,
 hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 malých domácích zvířat,
 krmivá a dalších potřeb pro zvířata,
 brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 novin a časopisů,
 tabákových výrobků,
 služeb prádelen a čistíren,
 opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladní prodej jízdenek,
 lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 provozování pohřební služby,
 květinářství,
 prováděni staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

TI VŠICHNI TEDY NEMAJÍ NÁROK ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK.


KDO TEDY ALE MÁ?
Návod hledejte ideálně obráceně. Uzavřenou provozovnu měl nebo stále má ten, kdo bude podle plánu vlády o postupném uvolňování teprve otevřen.
To je nejpřehledněji asi na https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

Konkrétně tedy nárok má řemeslník, který může otevřít provozovnu v Písku až od 20. dubna tedy jmenovitě:
• barvíř
• bednář
• brašnář, sedlář
• brusič
• cizelér, zvonař, pasíř
• čalouník
• fotograf
• grafik, designér
• hodinář
• kameník
• kamnář
• karosář
• keramik, hrnčíř
• knihař, tiskař, knihtiskař, vazač
• košíkář
• kovář, podkovář
• kovolitec
• kovotepec, kovolitec
• kožešník
• modelář
• nožíř
• obráběč
• obuvník, švec
• opravář pracovních strojů
• parukář, vlásenkář
• pálenice
• písmomalíř
• platnéř, medailér
• podlahář
• pozlacovač
• rámařství
• sklář
• sklenář
• smaltér, galvanizér
• švadlena, krejčí
• truhlář
• výrobce bižuterie a ozdob
• výrobce hraček
• výrobce hudebních nástrojů
• zámečník, nástrojář
• zlatník, klenotník

JE TO ZMATEK, ALE DOSTANE SE NA VÍCE OSVČ.
KDYŽ SE V TOM NEVYZNÁTE, PIŠTE A VOLEJTE PŘÍMO NA FINANČNÍ ODBOR, KDE VÁM PORADÍ.

Odpovědět

24. 4. 2020 (12:26)  –  Martin Zborník

0
0

"K dnešnímu dopoledni jsme evidovali 156 žádostí, 64 z nich bude k dnešku zaplaceno." uvádí vedoucí finančního odboru Ladislav Toman. Minimum žádostí bylo odmítnuto v řádu cca do 10%. Zhruba u poloviny žadatelů finanční odbor dále žádá doplnění podkladů žádostí (formální nedostatky např. chybějí podpisy na darovacích smlouvách, nebo doplnění poměrů realizovaných příjmů jednotlivých živností apod. …).

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.