Přihlášení

Připomínky občanů k záměru rekreační lokality U Vodáka

4. 7. 2019 | Redakce PS | Diskuze (6) | Věci veřejné

20. června proběhlo v penzionu U Malířských projednání záměru "Studie U Vodáka – úprava rekreační lokality". Plán upravit tuto přírodní lokalitu vyvolal bouřlivou diskusi a výrazný nesouhlas obyvatel a návštěvníků tohoto místa. Naše redakce obdržela celou řadu nesouhlasných vyjádření občanů, které níže zveřejňujeme. ČLÁNEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME O NOVÁ VYJÁDŘENÍ, JAK JE REDAKCE OBDRŽELA. Možná by bylo v budoucnu vhodnější předběžně projednávat podobné záměry s občany dříve, než se vydá tučná suma za detailní studie.

VYJÁDŘENÍ 1)

Dobrý den,

rád bych se vyjádřil k "rekreační oblasti" v lokalitě rybníků U Vodáka.

Studie, která byla představena 20.6.2019 U Malířských je pro mě naprosto nepřijatelná a bez úcty k přírodě. Nechápu, jak někoho může napadnout taková LIKVIDAČNÍ věc.

Představená studie je pro mě doslova návod na likvidaci tohoto krásného zákoutí. Jako by nestačilo dílo pro migrující obojživelníky, které je beztak kontraproduktivní nemluvě o estetickém provedení. Na besedě 20.6. několikrát zaznělo "zatraktivnit tuto lokalitu", proč zatraktivňovat něco co je atraktivní už samo o sobě? 

V tomto místě je architektem sama příroda. Ve většině případu, kdy chce člověk pomoci přírodě, končí zpravidla opakem (žáby), a zrealizování tohoto projektu by bylo opravdu pomyslnou třešničkou. A to nemluvím o vybudování bariéry pro obojživelníky na druhé straně, tedy od rybníků.

Les byl pro mě vždy místem tajuplným kde se člověk mohl setkávat s jeho obyvateli, byl jsem veden k úctě ke stromům a živočichům, místem kde se člověk vrací ke kořenům našeho bytí, místem klidu a odpočinku. Jsem rád že většina lidí toto vnímá stejně, ani jsem nečekal takové reakce proti tomuto vrcholu neúcty k přírodě.

Nechápu postoj odboru životního prostředí. Odbor měl být prvním, kdo se postaví proti. K mému překvapení, a asi nejen k mému, se ho snaží všemožně protlačit a já se ptám proč???

V místě se nachází zákonem chráněné rostliny, houby. Místo navštěvuje celá řada zvířat, která se chodí pást na louky, ale toto všechno musí odbor ŽP vědět.

Rybníky dlouhou dobu sloužili jako zdroj pitné vody, dnes tuto funkci nemají, ale přesto slouží jako zdroj vody pro zvěř. Zvěř tato místa navštěvuje převážně v nočních a ranních hodinách. Vybudováním tohoto "LUNAPARKU" s ohništi jí zcela zamezí přístup k vodě a paši.

Zajímalo by mě, jak radnice vidí budoucnost Lesů města Písku, jsou to druhé největší lesy ve správě města v ČR. Z posledních plánovaných akcí v LPM mi jde hlava kolem. Z urputnosti, s jakou se snaží protlačit své projekty, je mi zle.

Přemýšlel někdo o tom, co předáme a co zbude z hor po těchto projektech? Bude to ještě les? Les pro odpočinek a částečný útěk ze všední upachtěné reality? Prosadit něco za každou cenu, tak na mě působila celá beseda 20.6. Pro osazenstvo z města jsme byli jen křiklouni a 18 lidí z 30 000 obyvatel. 

Když pročítám PÍSECKÝ SVĚT, PÍSECKÉ POSTŘEHY, FACEBOOK MĚSTA PÍSKU tak asi těch 18 křiklounů bude v jasné přesile. Uznání, že je něco špatně, je výsadou chytrých lidí. Jen omezení lidé trvají na svém za každou cenu.

- CYKLOSTEZKA

- LANOVÉ CENTRUM

- KOUPALIŠTĚ U VODÁKA

Ptám se, co nám zbude z této části hor? Za čas někoho může napadnout vybudování hypostezky nebo trasy pro čtyrkolky. Těmito projekty se snažíme zatraktivnit dané území? Ponecháním a udržováním hor ve stávajícím stavu uděláme největší službu přírodě, potažmo lidem, až čas ukáže, že jsme se nemýlili.

 A na závěr, jak řekl pan místostarosta Veselý, "něco tam musíme udělat"! Tak navrhuji toto:

- údržba luk sečením (vhodné i pro chráněné rostliny zákonem)

- doplnění dřevin (sad, ovoce pro lidi i zvěř)

- vykácení látetů

 -vybudování laviček popř. stolů (čistě z přírodních materiálů – půlkuláče dubů)

P.S. Hlas lidu, hlas Boží.

S pozdravem Štefan Krivoňák

 

VYJÁDŘENÍ 2)

Dobrý den, chtěl bych se touto cestou vyjádřit k záměru na úpravu lokality U Vodáka.

Jmenuji se Jan Růžička (1981) a na adrese U Vodáka bydlím od roku 1983. Už tím je jasné, že dění v této krásné lokalitě mi není lhostejné. Musím říci, že z vašeho záměru na úpravu na rekreační oblast jsem zděšen a velmi rozezlen. Je zde nádherný kus přírody a jakýkoliv necitlivý zásah do něho je naprosto nepřípustný. Tato lokalita vždy sloužila k relaxaci, procházkám a ke koupání. Někteří lidé toto místo navštěvují již desítky let a nechtějí tady rekreační oblast, která naprosto zničí místo, které nám závidí celá republika.

Navrhuji: sekat louky, upravit vstup do rybníků a přidat lavičky.

Jiný nebo další zásah do přírody je devastující.

Děkuji Jan Růžička

 

VYJÁDŘENÍ 3)

Vážení, moc Vám děkuji za články v Píseckém světě č.13/2019, které se vyjadřují k nesmyslnému projektu vybudování "rekreační oblasti" U Vodáka. Žiji zde už 36 let a stále jsem nadšená, že můžu žít v takovém krásném prostředí. Teď jsem se dozvěděla, že nám to tady chtějí totálně zničit a jsem hodně naštvaná. Vůbec nechápu, kdo to mohl vymyslet a doufám, že se najde hodně lidí, kteří tomu zabrání. Vám moc děkuji za zveřejnění uvedených článků a jejich autorům. 

Růžičková

 

VYJÁDŘENÍ 4)

Dobrý den,

rádi bychom se vyjádřili k plánované úpravě lokality U Vodáka. Toto místo bychom rádi zachovali tak, jak je nyní, a bylo doposud, pouze s běžnou údržbou.  Se současným návrhem absolutně nesouhlasíme! Dokonce bychom uvítali posečení trávy jen tam, kde je to nutné pro přístup do vody. Jinak ji nechat tak, jak je (životně důležité pro faunu). 

Iveta Hodoušová

Petra Hodoušová

Jana Hodoušová

Marie Šubertová

Tomáš Řerábek

František Řeřábek

Tomáš Šálek

Děkujeme.

 

VYJÁDŘENÍ 5)

Připomínky ke studii U Vodáka

Přírodní park Písecké hory je pro Písečany tak unikátním přírodním prostorem, že by se zásahy do jakékoli lokality tohoto vzácného celku měly předkládat občanům k veřejnému projednání – a včas. Z připomínek na stránkách Píseckého světa 13/2019 mám dojem, že už je vlastně rozhodnuto o proměně krajinné estetiky lokality U Vodáka.

Chci jednoznačně podpořit zachování přírodního rázu lokality U Vodáka. Zde je několik důvodů:

  1. Písecké hory byly prohlášeny přírodním parkem nařízením Okresního úřadu Písek v r. 2002. Cituji z tohoto nařízení: „Poslání přírodního parku Písecké hory je ochránit území mimořádné přírodní a kulturní hodnoty, s velkým rekreačním potenciálem. Jedná se o území málo dotčené výstavbou rekreačních a hospodářských objektů, území s technicko-historickými a kulturně-historickými památkami, se zachovanými biotopy, s přirozeným složením flóry a fauny, a to zejména se zachovalými přirozenými lesními porosty a společenstvo s nadregionálními i regionálními prvky územního systému ekologické stability, prameništi, vysokým stupněm biodiverzity.“

V nařízení se jasně píše, že jde o území jako celek, přispívající k ekologické stabilitě. Když čas od času vytrhneme z tohoto celku malou část a přizpůsobíme ji zájmům člověka (zájmy ekonomické, politické, rekreační, umělecké, …), zasáhneme do celého územního systému.

  1. V době, kdy usychají lesy a mizí potoky, jsou rybníky důležitým přírodním zadržovatelem vody. Proto je zásah právě do této vzácné lokality s kaskádou rybníků nepochopitelný. Tráva zachycuje vodu, má akumulační i filtrační schopnosti. Je přirozeným prostředím při migraci žab k vodnímu zdroji. Nedávno byly vynaloženy prostřeky na výstavbu ochranných opatření pro obojživelníky. Jak se bude žábám migrovat přes rekreační zónu navrženou ve studii? Každý zásah do přírody by měl být dopředu zvažován ve všech souvislostech.
  1. Jsem učitelka a přeji si chodit s dětmi do přírody. Zde můžou poznávat přirozené složení fauny a flóry i moudrost našich předků, kteří do krajiny zasahovali citlivě a s úctou. Děti žijí ve věku informačních technologií, supermarketů, lanových center, adrenalinových zábavních parků … Nemůžu bojovat proti tomuto fenoménu současné doby. Ale přeji si, aby vedle těchto vymožeností měly přírodu na dosah. Nepodbízivou, ryzí. Děti potřebují rovnováhu. A příroda jim nabízí přirozený prostor pro aktivní využití volného času, harmonický rozvoj osobnosti, pěstování úcty k řádu i křehkosti přírody. Myslím, že velmi záleží na vztahu této generace k přírodě. Budou o ní jednou také rozhodovat.

Mám ten kout U Vodáka ráda. Stal se oblíbeným místem mnohých Písečanů. Zvedám svůj hlas pro citlivější kultivaci. Třeba pravidelně sekat loučku, obnovit sad, lavičky ve stínu ovocných stromů.

Mgr. Jana Slavíková

 

VYJÁDŘENÍ 6)

Dobrý den. Bydlíme v blízkosti lokality, v ul. Otakara Jeremiáše a chodíme k rybníčkům v podstatě dnes a denně. Osobně jsem toho názoru, že by úplně stačila minimalistického záměru, a to:

Odpadové nádoby u obou dotčených rybníků v blízkosti hráze, u každého rybníku jeden boční vstup do vody se zábradlím a schody, zvelebení ovocného sadu, pár stolů a laviček a hlavně něco udělat s vodou v rybníku Bašta, která je poslední roky hodně špatná. A dá se skoro jistě počítat s tím, že i jen tyto minimální změny přinesou znásobený nepořádek.

Léta tam v rámci procházek uklízíme a napomínáme a je to do ztracena. Cḧtělo by to posílat tam častěji nějakou pořádkovou hlídku policie a pod. a návštěvníky této lokality postupně převychovávat. Pokud budou změny v lokalitě v plném rozsahu nynější studie, tak je víc než jasné, že to floře a fauně určitě neprospěje. Takže např. chvályhodný počin úprav pro žáby, přijde tak či tak částečně vniveč. O tom jsem přesvědčen a nemusím být ani odborník na nic. Vor a ponton jsou zcela nevhodné – už vidím, jak mládež zajíždí do rákosí, honí tam žáby a ostatní nečinně přihlíží. Mějte prosím s tímto pěkným koutem a jeho pravidelnými návštěvníky slitování a udělejte jen něco málo změn a pak se uvidí, jestli je možno další případně připojit, když to bude k tomu. Děkuji, že tam snad nebude hotel a tobogán – to by teprve bylo pořádné využití relaxační kapacity tohoto místa.

P.S.: Ještě mne dodatečně napadá, že bych uvítal i řešení, kdy by ze záměru byl vyňat celý rybník Tichávek a jako pokus byly změny v nějakém spíše minimalistickém stylu udělány jen na Baště.

S pozdravem Myslivec Jiří

 

VYJÁDŘENÍ 7)

Dobrý den! 

Do rukou se mi dostala studie U Vodáka- úprava rekreační lokality. Jelikož se zabývám návrhy a realizacemi zahrad a jiné zeleně, návrh mě opravdu zaujal.

Když odhlédnu od toho, že se jedná o zcela nevhodné řešení pro danou lokalitu, spatřuji další problém v případné údržbě dané plochy.

Louka je v  jarních měsících podmáčená, takže mlatové povrchy budou zabahněné. Dojde každé jaro k jejich urovnání a přepískování? Jednotlivé prvky jsou roztříštěny v prostoru, takže náročné na obsekání.

Aktuálně je zde podmáčená květnatá louka, která je do první seče poměrně vysoká. Je v plánu ji zachovat?   Pokud ano, mlatové plochy budou silně zaplevelené. 

Voda v potoce je pouze několik měsíců v roce. Takže voda v rybnících nebude vhodná ke koupání. Je opravdu vhodné se snažit sem přitáhnout další koupání chtivé občany? ‎ 

Opravdu se město postará o další městský mobiliář náročný na údržbu- mola, pláž, ohniště?

Proč se město nezaměří na plochy v okolí řeky? Otava v Písku  má v tomto obrovský rekreační potenciál. Neměli byste spíš řešit toto? Pro inspiraci by stačilo navštívit nedaleký Tábor a jeho Jordán, Sušici a její Santos.

Je opravdu vhodné investice do zeleně směřovat za město, když na ostrově jsou polorozpadladlé lavičky, zanedbaný mlat a hrací prvky pro děti mizí, místo aby byly nahrazeny?

Věřím, že Vás odbor záměr ještě bedlivě zváží a veřejné finance budou investovány smysluplněji‎.

S úctou

Bc. Zuzana Jansová, DiS.

 

VYJÁDŘENÍ 8)

Vážení, 
ráda bych zde uvedla své připomínky ke "studii U Vodáka – úprava rekreační lokality".

Osobně s podobou studie nesouhlasím a i kvůli zpracování, které vidím jako nekvalitní, tak ani s žádnou z jejích možných variant. Vizualizace jsou velmi neprofesionální a navíc zavádějící/manipulativní – vykreslují třeba ohniště v poloviční velikosti. Z estetické stránky prvky mobiliáře do krajiny nijak nezapadají, nekorespondují s ní a naopak působí lacině a rušivě. Kopačák, prvek z katalogu jiné firmy je také do této krajiny tou pověstnou pěstí na oko. Dětské prolézačky v tomto místě nepovažuji za nutné, a to mám malé dítě. Jsme tam často a toto nám tam nechybí Toto místo může rodinám dát to, co park nebo hřiště nemohou. Soustředit zde lidi za účelem "relaxu pro zpohodlnělé" (dojedou si autem, zázemí – WC, stoly, lavice, místa k ležení, místo pro "odložení" dětí aby se jim nemuseli starat o zábavu) je něco, co již jinde je nebo to lze realizovat na místech, která nejsou naopak tím, co bychom měli chránit. Koupat se zde lidé mohou již teď a koupají. Pokud by se kolem postavilo to, co je ve studii, víc lidí do té vody stejně nepůjde – pro koho je špinavá takhle, lepší výrazně nebude, tak pro něj bude špinavá i s tím "lunaparkem" okolo.
Považuji za nutné aby na lokalitě proběhl nejprve řádný průzkum odborníky. Pokud chce město něco měnit a neví, jaká je hodnota onoho objektu zájmu, je tedy správné a logické aby tuto hodnotu chtělo znát. Aby vědělo, zda případné změny tomuto místu naopak neuškodí. Z obrázků studie to samozřejmě nemůže být patrné, ale je na místě si uvědomit, jak by vypadal i jen průběh takových prací a ten samotný by byl k přírodě velmi necitlivý. Písek se tam sám neobjeví, rybník se sám nevyčistí a plochy rákosu nezmizí jen tak. Technika by to tam zlikvidovala totálně. Nakonec by bylo i nutné rozježděné louky dosít nějakou travní směsí a na chráněné rostliny, které tam jsou teď,můžeme zapomenout. Objem navezeného písku, cca 800-1000 tun, dle vrstvy, je to materiál nepůvodní a do této lokality nepatří. Navíc dělat některé věci v místech, která byla podmáčená (kdo to místo zná déle, tak pamatuje) je i z technické stránky nejspíš nevyhovující.
Písek prostě není Krumlov. Samozřejmě zde krásné památky máme, ale středobod cestovního ruchu v ČR asi i tak nebudeme. Hlavní hodnotou našeho města je jeho okolí. Nemyslím, že je možné ho takto bez rozmyslu devastovat. Protože se zde chráněné druhy rostlin a živočichů vyskytují, uvítala bych ze strany Města zadání biologického průzkumu, součinnost s Agenturou na ochranu přírody České republiky a do obdržení výsledků této studie nezasahování v této lokalitě jinak než je dosavadní sečení a běžná údržba.
Pokud by to bylo nekolidovalo s biologickým průzkumem/jeho výsledky, byla bych pro, aby se obnovil sad s původními odrůdami, nesekat břehy až k hladině, maximálně lehce upravil vstup do rybníka a oprava laviček. Dále bych považovala za nutné aby město hledalo skrze odborníky možné řešení problému slábnutí přítoků do rybníků.

Michaela Pašková

 

0
0

Diskuze k článku +

5. 7. 2019 (10:06)  –  Miroslav Jakubec

0
0

Četl jsem pozorně všechny zde uvedené příspěvky. Plně s nimi souhlasím. Rád bych věřil, že k realizaci záměru nedojde, ale demokracie už dávno není a radnice si stejně prosadí svou. Pozvat televize, udělat živý řetěz, namalovat vkusné nesouhlasné transparenty, aby nás bylo vidět v celé republice díky médiím.

Odpovědět

5. 7. 2019 (10:46)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ano demokracie v ČR není, občané v Písku jsou odmítáni polistopadovými mocipány, když chtějí i jen maličkosti, koše, rozšířit o kousek chodník, snížit rychlost v místě jejich bydliště, kde se bojí o děti atd. atd. Na Hradišti nám už zničili kus lesa, nikoho se neptali, místo aby udržovali cesty v lese, prořezali větve, aby se dalo dobře procházet, poslali tam bagřík a na jedno místo podle mne nevhodné "nasázeli" spoustu laviček, prolejzaček. Zatím jsem na nich nikoho neviděl, budou opuštěné jako ty u Smetáka v kopci, šlo to udělat mnohem líp a jinde, ne takhle necitlivě.

Odpovědět

6. 7. 2019 (10:23)  –  Pavel Šebelle

0
0

Zastupitelé jsou frustrováni tím, že se snaží něco udělat pro lidi a lidi to nechtějí a nejsou s tím spokojeni. Lidé jsou zase frustrovaní z toho, že zastupitelé si dělají jen co sami chtějí a na lidi nedají.

Jak z toho ven? Podle mne jednoduše. Tak jak to děláme my při naší správě nemovitostí. Spravujeme jak bytové domy pro SVJ, tak nemovitosti soukromých vlastníků, kteří mají nájemníky. Kromě našich odborného doporučení, co by bylo dobré udělat, se především zeptám vlastníků nebo nájemníků: " Co pro vás můžeme udělat? Co chcete zařídit, vylepšit?". A oni nám to řeknou sami, my to pro ně uděláme a oni jsou spokojení. A když máme spokojené zákazníky jsme spokojení i my.

A stejně to mají dělat demokratičtí politici, protože oni nejsou naši vládci, kteří nám mohou něco nutit, jsou jen správci našeho majetku, našeho města. Město je občanů, ne zastupitelů!

A dobří starostové to tak dělají, jdou na náves, do hospody a tam poslouchají a lidi jim řeknou co chtějí, řeknou možná i to jak to mají udělat a možná i to, kdo jim s tím pomůže.

Kdyby zastupitelé přišli nejprve za lidmi u Vodáka jen s tím co pro ně mohou udělat, oni by jim to řekli, nemusela by se dělat studie za peníze, která se pak vyhodí a všichni by byli spokojení, i zastupitelé.

Odpovědět

16. 7. 2019 (12:32)  –  Ondřej Medek

0
0

Přesně jak píše Pavel Šebelle, je to zřejmá arogance moci (Ondřeje Veselého). Nejprve by se měla otevřít diskuse, jak koncipovat lokalitu u Vodáka, klidně městští zástupci mohou předložit návrhy – rovnocenné návrhům a názorům ostatních obyvatel písku. Až se shodneme (většinově, nemusí každý souhlasit) na obecné koncepci, tak se teprve zadá studie projektantům.

Podobné je to se všemi pokusy v Píseckých horách, jako byl singletrail. Nejprve by se měla otevřít diskuse jakou koncepci chceme v Píseckých horách. Oblast se může rozdělit na zóny klidu a sportu (otevřeně a po diskusi). A tyto zóny pak dodržovat. Ale jestliže přijde jakýkoliv zastupitel ad hoc s tím, že si plácne co chce kam chce, tak nemůže čekat, že to lidi přijmou, i kdyby byl ten záměr v jádru dobrý.

Mimochodem, pokud město chce oblast turisticky rozvíjet, stačí minimální zásahy, jak už tady zaznělo: lavičky, stezky, odpadkové koše, informační tabule, mapky pro pěší a cyklisty, případně zvětšit a přidat parkovací plochy na vstupních bodech, atd …

Odpovědět

10. 7. 2019 (10:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dotaz z webu města, kde mě zaujala hlavně odpověď:
Vlasta Kotmelová (Neregistrovaný) 8.7.2019 06:13:40 Dotazy občanů > pláž u Třech rybníků (č. 2205234)

Hezký den.jen stručně.nemám k dispozici petici,podepsala bych ji tisíckrát.Nápad dělat v tomto místě pláž je dle mne i dalších mnohých lidí nápad devastující přírodu!kam už mají ta zvířata jít,kam se mají jít napít?kde mají klid?co flora?námitky příznivců stavby nechápu.v dnešní době,kdy přírody ubývá a často musí ustupovat zájmům lidí?nežádám reakci,jen,prosím,přemýšlejte.Děkuji.
| Téma
Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 9.7.2019 10:45:17 ≈ pláž u Třech rybníků (č. 2205302)

Dobrý den,

Váš podnět jsem zaslala odboru životního prostředí, který připomínky občanů ke studii lokality U Vodáka shromažďuje. Tyto budou předloženy k projednání zastupitelům na srpnovém zasedání ZM.
Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí

Odpověď ve mě vyvolává další otázky, za prvé, proč budou připomínky předloženy zastupitelům, když se jednalo o besedu,(nešlo o veřejné projednání studie) proč budou předloženy zastupitelům – po veřejném vyjádření starostky města, ve kterém uvádí, že se od studie upouští, vlastně je to jedna celková otázka, co se to kolem té studie U Vodáka vlastně děje?

Odpovědět

12. 7. 2019 (16:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vypůjčeno z Písecké postřehy:
"Na zmíněné veřejné debatě U Malířských několikrát padl dotaz, kdo konkrétně stojí za návrhem proměny lokality U Vodáka. Místostarosta za ČSSD Ondřej Veselý několikrát odmítl říci, kdo byl iniciátorem. „Kdybych vám to řekl, tak byste toho člověka zabili," řekl tehdy v zaplněné stodole penzionu při představování studie. Kritici mu odpověděli, že kvůli jinému názoru přece nikomu ubližovat nebudou. A dál trvali na odpovědi, které se však nedočkali. Ta vyplynula až z jedné internetové diskuze, protože zejména na sociálních sítích se o lokalitě U Vodáka diskutuje velmi bouřlivě. „Studie vznikla, protože je součástí koaliční dohody, do které jsme ji protlačili my (ČSSD). Úpravu lokality U Vodáka jsme měli ve volebním programu. Zadával ji odbor životního prostředí na můj pokyn, hrazena byla z městského rozpočtu. Cenu neznám, ale bude do 50 tisíc," napsal v diskuzi Ondřej Veselý."

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.