Přihlášení

Připraví se Písek o tradiční studentský „filmáč“?

8. 1. 2018 | Zdenka Jelenová | Diskuze (1) | Věci veřejné

Se „zdvořilou žádostí o přiznání podpory Mezinárodnímu festivalu studentských filmů Písek, který se po své 17leté existenci ocitá před otázkou, zda bude moci pokračovat,“ se na zastupitele obrátila Vladana Terčová. Zastupitelé žádost zamítli jako nesystémovou, především proto, že žádá vyšší příspěvek (800 tisíc), než se podle dotačních pravidel v Písku na kulturní akce přiděluje (500 tisíc). Celkový rozpočet MFSF byl cca 3 miliony, zbytek organizátoři každoročně úspěšně sháněli z dalších zdrojů.

Vyjádření ředitelky festivalu

Vladana Terčová, ředitelka MFSF Písek a FAMO v Písku, rozhodnutí pro Písecký svět komentuje: „Letošní 17. ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek byl poprvé v historii pořádán Centrem kultury Písek ve spolupráci s Filmfest Písek a Filmovými školami v Písku. Výsledek nebyl příliš uspokojivý, a proto jsem vyvolala v listopadu jednání s paní starostkou Evou Vanžurovou, kterého se dále zúčastnili místostarosta Jiří Hořánek, vedoucí odboru školství a kultury Marie Cibulková, ředitel Centra kultury Josef Kašpar, rektor FAMO v Písku Gabriel Švejda a ředitel SVOŠF v Písku Miloň Terč.

Na setkání jsem po zkušenostech upozornila na to, že aby festival důstojně reprezentoval město i filmové školy, je minimální částka pro získávání dalších financí 800 000,- Kč. V žádném případě nešlo o ultimátum, ale o reálný požadavek. Snížení maximální částky, kterou lze získat z grantového systému města Písku, bylo také jedním z důvodů, proč jsem již o grant nežádala. Na doporučení, které vzešlo z tohoto jednání, jsem napsala žádost ZM o poskytnutí této částky. Požadavek byl zamítnut s odůvodněním, že se jedná o nesystémové řešení.

Osobně se domnívám, že je-li něco nesystémové, pak je to například stanovení maximální částky za ubytování hosta festivalu 250,- Kč za osobu na noc. Zaprvé v říjnu za tyto peníze nic neseženeme a zadruhé je podle mého názoru naprosto nedůstojné, aby porotci či tvůrci, kteří si sami platí letenky a přiletí z druhého konce světa, bydleli někde s dělníky na ubytovně na kraji města. Jezdím po festivalech po celém světě, a nejen že nás vždy ubytují v krásných hotelích v centru města, ale často nám i platí či minimálně přispívají na letenku. Nevím, zda si zastupitelé zcela uvědomují, že jde především o reprezentaci města, a také fakt, že veškeré finance, které na festival poskytnou, ve městě zůstanou. Vždyť festival využívá veškerých služeb místních živnostníků – tisk materiálů, ubytovací a stravovací služby, pronájmy prostor včetně kina, pronájmy reklamních ploch atd.

Dne 14. prosince jsem dostala mail od ředitele Centra kultury Josefa Kašpara, že město mu přidělilo částku 550 000,- Kč a zda bychom festival společně pořádali. Toto řešení ovšem není možné, protože jsem požádala též o grant Fond kinematografie, tudíž v případě udělení tohoto grantu by musel být hlavním organizátorem Filmfest Písek, nikoliv Centrum kultury. Poněkud se pozastavuji nad tím, že finanční částku lze dát CK, nikoliv však tradičnímu organizátorovi festivalu, přestože jsme vždy řádně odevzdali vyúčtování a nikdy nevznikly pochybnosti o tom, že bychom s penězi řádně nehospodařili.“

A co dál?

Letošní MFSF jsem, stejně jako mnohé předchozí, z podstatné části absolvovala. Pestrostí, nápady, ale ani skvělým technickým zabezpečením neoplýval – a je zbytečné pátrat, zda za to mohly chyby v komunikaci spoluorganizátorů, podfinancování akce, liknaví studenti ve štábu, málo času na přípravu, nezkušenost části organizátorů – nebo co vlastně. Podstatnější je otázka CO S  TÍM DÁL?

Doufejme, že s novým rokem všichni zodpovědní znovu zváží, zda město Písek chce, či nechce nadále pořádat akci, která už 17 let přivádí do Písku návštěvníky z celého světa – a to v období, kdy jinak žádní turisté většinou nevystrčí z domova ani nos. Na obou stranách loňských spoluorganizátorů lze vycítit značně negativní emoce – a zastupitelé si nad tím vším zatím se slovy o „nesystémovosti“ umyli ruce… (Kéž by jejich rozhodování v mnohem větších kauzách bylo provždy už jen a pouze „systémové“!) Zlikviduje současné zastupitelstvo města další píseckou tradici? Anebo třeba budeme napříště pořádat studentský „filmáč“ bez studentů? Uvědomuje si vůbec někdo ve vedení města, jak cenná by mohla být správně uchopená spolupráce s filmovými školami? Vždyť které srovnatelné město takovou příležitost má?

VYŠLO V TIŠTĚNÉM ČTRNÁCTIDENÍKU PÍSECKÝ SVĚT 1/2018.

0
0

Diskuze k článku +

8. 1. 2018 (20:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tohle je stejný scénář jako u R. Linky, ten sem přivezl Jazz v rámci turné, v ceně byla reklama i v TV . Město mu snížilo příspěvek (a to ani nechtěl těch 500tisíc!) a nabídlo spolupráci s CK. To odmítl, chápu, že když měl celou akci pro celou ČR zajištěnu se vším všudy ve své režii, proč by měl v Písku využívat např. pódium od CK. Tak skončil s označením nesystémového příspěvku, a už nepřijel.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.