Přihlášení

Proč prodal Jaromír Grégr Psychiatrickou nemocnici?

10. 2. 2018 | Zdenka Jelenová | Diskuze (12) | Věci veřejné

Penta Hospitals z koncernu Penta (mj. vlastník Deníků Bohemia) převzala v úterý 6. února Psychiatrickou nemocnici Písek od dosavadního vlastníka – RG Investment. Začlení ji do stávající sítě nemocnic a zdravotnických zařízení, kterou provozuje. Na důvody prodeje jsme se zeptali Jaromíra Grégra, spolumajitele a jednatele společnosti, která nemocnici v areálu bývalých Žižkových kasáren vybudovala a provozovala.

Jaromír Grégr prodej Psychiatrické nemocnice pro Písecký svět v den předání zařízení novému majiteli okomentoval: „Zástupci Penta Hospitals za námi přišli loni v létě s návrhem na odkoupení nemocnice. Několik let předtím jsme nejrůznější podobné nabídky odmítali, ale nakonec jsme se ve vedení Písecké zdravotní a. s. shodli na tom, že už v podstatě nemáme nemocnici do budoucna co dát. Začali jsme porovnávat jejich a naše možnosti pro její další rozvoj a vyznělo to velmi jednoznačně…“

Psychiatrická nemocnice v PískuNemocnice se v poslední době potýkala s nedostatkem lékařů. „Najít nové lékaře není v Čechách v současné době lehké. V psychiatrii je v tomto směru ještě složitější situace než obecně ve zdravotnictví, protože psychiatr musí s pacientem dobře komunikovat v jeho řeči, dost dobře nelze přijmout sebelepšího lékaře třeba z Ukrajiny, pokud nemluví skvěle česky – což například v chirurgii nebo ortopedii není problémem,“ vysvětluje Grégr. Po téměř deseti letech provozování psychiatrického zařízení (léčebnu U Honzíčka převzali v červenci 2009) se proto rozhodli nemocnici předat společnosti, která se v posledních dvou letech zařadila mezi významné poskytovatele lékařské péče u nás i na Slovensku.

Penta Hospitals vlastní Nemocnici Ostrov, kde jsou na rozdíl od Písku psychiatrická akutní lůžka, dále Nemocnici Vrchlabí, polikliniku v Karlových Varech, provozuje nemocnice v Sokolově a Sušici. První českou nemocnici koupili v roce 2016, na Slovensku vlastní 16 nemocnic, polikliniky a zdravotní pojišťovnu Dôvera. V minulosti měla Penta zájem i o nemocnice v Roudnici nad Labem, Rumburku, Litoměřicích a pražskou Nemocnici Na Františku. „Písecká psychiatrická nemocnice zapadá do dlouhodobé strategie naší společnosti budovat stabilní síť zdravotnických zařízení,“ uvedla v médiích po podpisu smlouvy ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

„Doufám, že se novým majitelům podaří přivést do nemocnice nové kvalitní lékaře. A opravdu věřím, že to bude nejen pro nemocnici, ale i pro město Písek přínosem,“ dodává Jaromír Grégr. Penta Hospitals převzala Psychiatrickou nemocnici Písek s veškerým personálem a všemi doprovodnými aktivitami. „Jsem přesvědčený, že celá transakce bude ku prospěchu všech zúčastněných. Jsou připraveni dále investovat, je to velký byznysový hráč, který se může v budoucnu v regionu projevovat pozitivně i v nejrůznějších dalších oblastech, například ve sponzoringu kulturních či sportovních aktivit a podobně. Nevidím v tom nic negativního nebo riskantního pro budoucnost Psychiatrické nemocnice.“ Léčebna, původně umístěná U Honzíčka, pro něj přitom byla dlouho téměř srdeční záležitostí: „Vzpomínám, jak za námi tehdy přišla paní primářka Kadlecová s tím, že má být nemocnice zrušena jako detašované pracoviště nemocnice v Dobřanech. Byla to jedna etapa našeho života a taky velká škola. Ale život jde dál,“ říká Jaromír Grégr.

Honzíček: stále neprodaný a stále více zdevastovaný…

V souvislosti s minulostí Jaromír Grégr ještě zmiňuje, poněkud s hořkostí, stále neuzavřené dění kolem prodeje městského objektu U Honzíčka, kde psychiatrická léčebna dlouhá léta fungovala: „Mrzí mne, že jsme v minulosti nenašli s městem řeč, že nám zastupitelé odmítli projekt prodat. Dneska je Honzíček v podstatě zcela zdevastovaný a městu se stále nedaří ho prodat – ani za cenu, kterou jsme tehdy nabízeli,“ říká Grégr. V budoucnu se hodlá více orientovat na developerské projekty především v Praze a na další rozvoj Technologického centra Písek, které spolupracuje mimo jiné i na rozvoji kvalitních projektů Smart city v Praze i jinde mimo Písek.

VYŠLO V TIŠTĚNÉM ČTRNÁCTIDENÍKU PÍSECKÝ SVĚT, Č. 4/2018

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

10. 2. 2018 (13:00)  –  Ing. Eva Nolčová

0
0

Chtěla bych se vyjádřit k problematice objektu U Honzíčka, která je řešena v článku Zastupitelé řešili Honzíčka a sad, v tištěné verzi Píseckého světa. Konkrétně k nabídce firmy KEJA s.r.o., o které zastupitelé dle článku jednali. Protestuji proti tomu, aby byl majetek města prodán čínskému investorovi žijícímu v Německu! Neznám zákulisí písecké radniční politiky, proto nemůžu posoudit, z jakých důvodů tento objekt nebyl prodán místnímu podnikateli, proč nebyla vyvinuta aktivita, která by vedla k dohodě s jakýmkoli jiným investorem dříve, než objekt docela zchátral. Nynější výkřiky :" Navrhuji prodat a neřešit územní plán. Prodat to teď tak, jak to stojí, leží a běží." ve mě vzbuzují podezření z nějaké spekulace, která nevyšla a nyní je snaha se objektu zbavit.
Plán postavit luxusní seniorský dům pro seniory, kteří si mohou dovolit zaplatit za bydlení 20 tis. měsíčně ( jistě to nebudou písečtí senioři), rovněž vzbuzuje podezření a to z praní špinavých peněz.

Odpovědět

10. 2. 2018 (16:47)  –  Luděk Blaha

0
0

Proč nemocnici prodal tedy už víme.
A proč ji zřídil jsme už zapomněli…

Odpovědět

10. 2. 2018 (21:41)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Ve zdravotnictví, farmacii a v psychiatrii zvlášť, píseckou psychiatrickou nemocnici nevyjímaje, jde především o byznys, a rozhodně ne nijak zanedbatelný, což potvrzují i slova šéfky Penta Hospitals Barbory Vaculíkové uvedené v rozhovoru v Deníku, který Penta mj. vlastní:

"Ve zdravotnictví není obor, který by byl vysloveně ztrátový, jen musíte mít dostatek personálu a hlavně pacientů. Kdyby ztrátový obor existoval, byl by špatně nastavený systém zdravotního pojištění," říká ředitelka Penta Hospitals –viz:

https://www.denik.cz/z_domova/sefka-penta-hospitals-barbora-vaculikova-ve-zdravotnictvi-ztratove-obory-nejsou.html


- tedy mít hlavně dostatek pacientů na lůžkách, za ty pojišťovny rádi zaplatí tučné úhrady , to je to oč tu běží…žádná deinstituonalizace se nekoná, žádné preference terénní péče, případně více stacionářů jako lehčí soft péče pro pacienty i jejich rodiny – tedy to po čemž volá reforma psychiatrické péče, naopak podpoříme hard péči – na uzavřených odděleních, kde kontakt s realitou je umožněn pouze při odpoledních vycházkách

písecká psychiatrická nemocnice nedisponuje akutními lůžky (vždy se o Honzíčkovi a posléze psych. nemocnici hovořilo jako o té "hezčí psychiatrii") , pacienti ve vážných krizích byli doposud odkazováni a převáženi na psychiatr. oddělení nemocnic do Budějovic nebo Tábora, nyní to dost možná bude až do Ostrova u Karlových varů, odkud "na oplátku" ti již dostatečně "znormalizovaní pacienti" nebo jiní docela odjinud bez vazeb na své blízké mohou pokračovat v doléčení v Písku…

škoda promarněné příležitosti v Píseckých horách, kde mohla léčebna U Honzíčka pokračovat, a kde měla skvělé renomé široko daleko, nebýt urputnosti nebo prozíravosti? některých zastupitelů, na druhou stranu, kdo ví, zda by nebyla podobně prodána jako nyní psych. nemocnice megahráči na byznysovém poli…kde je halvním zaklínadlem : potřebujeme "léčit" – to pojišťovny cálují, nikoliv uzdravovat…

Odpovědět

11. 2. 2018 (10:30)  –  Luděk Blaha

0
0

Někde jsem četl, že se v některých případech za procesem postupného vyvanutí altruismu, který bývá završen prodejem části nebo celého projektu po uplynutí doby udržitelnosti, může skrývat završení procesu jakéhosi zhodnocení povyčerpaných evropských dotací. Což ale trestné zřejmě není.

Odpovědět

11. 2. 2018 (01:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

"škoda promarněné příležitosti v Píseckých horách, kde mohla léčebna U Honzíčka pokračovat, a kde měla skvělé renomé široko daleko, nebýt urputnosti nebo prozíravosti? některých zastupitelů, na druhou stranu, kdo ví, zda by nebyla podobně prodána jako nyní psych. nemocnice megahráči na byznysovém poli… "
Přikláním se k prozíravosti, i když třeba nebyla záměrná. Google nám jistě připomene dobu před 9lety, kdy byl Honzíček pronajat společnosti na dvacet-20-let, za dvanáct-12- tisíc Kč- ROČNĚ! To proto, aby společnost místo vysokého nájmu Honzíčka opravila. To nechtěla, chtěla Honzíčka koupit, město si dalo podmínku provozu léčebny na 30let, a z prodeje rázem sešlo, společnost se odstěhovala, po dvou letech prodána. Na něco jsem zapomněla?
Google si pamatuje i kdo ve kterých společnostech působil, založil je, prodal, kolik jich od města koupil, za jakým účelem a cenu je koupil, potom zas prodal, Google je potvora…

Odpovědět

11. 2. 2018 (08:43)  –  Zbyněk Konvička

0
0

máte pravdu paní Šťastná a google taky;)

altruistické důvody nájemce, kterými byly pronájem U Honzíčka provázeny a deklarovány, patrně vyvanuly jako proslulý sprej Petra Jandy ve známém songu Jasná zpráva… tedy pokud tam vůbec nějaký altruismus skutečně byl

Odpovědět

11. 2. 2018 (10:18)  –  Zbyněk Konvička

0
0

dle dostupných informací by v rámci reformy psychiatrické péče mělo do 15 až 20 let vzniknout celkem 100 center duševního zdraví – v každém okrese…

"Cílem reformy je zbavit psychiatrickou péči stigmatu a přesunout ji z nemocničních zařízení do center s týmy psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků."
citace z článku viz. https://zpravy.tiscali.cz/reforma-psychiatrie-v-cesku-vyroste-sto-center-pro-psychicky-nemocne-295883

ze strategie reformy psychiatrické péče: viz: http://www.reformapsychiatrie.cz/proc_reformujeme/

"Proč to děláme?
Protože psychiatrické nemocnice jsou materiálně i technicky zastaralé. Péče o duševně nemocné je podfinancovaná, síť služeb je rozložena nerovnoměrně s nestejnými podmínkami výkonu péče, ambulantní psychiatři přetížení, komunitní péče slabá a systémově nepodporovaná

Přejeme si, aby duševně nemocní pacienti nemuseli dojíždět stovky kilometrů za svým lékařem, dokázali se orientovat v systému podpor, byli schopni zvládat svá zaměstnání i rodinný život.

Rádi bychom dosáhli vzájemné provázanosti zdravotních a sociálních služeb, protože jen tak zamezíme propadu klientů na sociální dno.

Chceme zlepšit podmínky péče v současných zařízeních, jako jsou psychiatrické nemocnice nebo psychiatrická oddělení krajských a fakultních nemocnic.

Vnímáme, jak moc je potřebné zajistit větší možnost sociální integrace potlačováním stigmatizace duševně nemocných ve společnosti.

Pokud nic neuděláme, nebudeme v brzké budoucnosti schopni zvládnout nárůst duševních onemocnění v rámci společnosti.

jak do tohoto konceptu zapadá."

a dále

"Nebudeme rušit psychiatrické nemocnice, protože je zodpovědně zrušit nelze, dokud jsou v nich lidé. Předpokládáme však, že intenzivní, ale koordinovaný rozvoj Center duševního zdraví a dalších institucím alternativních služeb umožní spolu se zkvalitněním a zpřístupněním péče také snížit kapacitní nároky na velké institucionální poskytovatele. Ti pak budou moci zlepšit podmínky nebo udělat podstatnější systémové a strukturální změny."

proto se domnívám, že cesta, jakou se vydává psychiatrie v Písku jde spíše proti cílům oficiální reformy psychiatrické péče pod gescí Ministerstva zdravotnictví…

Odpovědět

12. 2. 2018 (11:42)  –  Michaela Šťastná

0
0

Byla jsem tázána, proč se už dnes obávat o osud pacientů této nemocnice, kopila ji přece Penta:"…Jsou připraveni dále investovat, je to velký byznysový hráč, který se může v budoucnu v regionu projevovat pozitivně i v nejrůznějších dalších oblastech, například ve sponzoringu kulturních či sportovních aktivit a podobně. Nevidím v tom nic negativního nebo riskantního pro budoucnost Psychiatrické nemocnice.“…

Jenže: "… „Měli jsme radu města, které se zúčastnili i zastupitelé, zástupci Penty a správní a dozorčí rada nemocnice. Shodli jsme se na řešení, které předložila správní rada nemocnice. Dohodli jsme se, že v nejbližších týdnech se znovu rozjede chirurgická ambulance v režimu 24 hodin, sedm dní v týdnu,“ sdělil starosta Sušice Petr Mottl. Problém by dle jeho slov neměl být ani s lékaři, kteří tyto služby budou držet. Město dokonce rozšíření ambulance podpoří finančně. „Dohodli jsme se na tom, že na osobní náklady, které budou nad rámec stávajícího stavu provozu chirurgické ambulance, čili od 15.30 do 7 hodin, bude přispívat město. Do konce letošního roku by to mělo být zhruba šest milionů korun. Toto rozpočtové opatření bude muset být ještě schváleno v únoru zastupitelstvem, což si myslím, že bude, protože na jednání panovala shoda,“ řekl starosta…. „Jde o spolupráci soukromého subjektu a samosprávy při zajišťování zdravotní péče pro obyvatele Sušice. Považujeme tento krok za start další spolupráce na rozvoji sušické nemocnice“ uvedla jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.//klatovsky.denik.cz"
Takže silný hráč v listopadu omezí provoz amblance a nechá si delší provoz dotovat městem, kterému záleží na občanech města. Aha. Já bych zůstávala i i silného hráče obezřetná.

Odpovědět

12. 2. 2018 (12:29)  –  Luděk Blaha

0
0

Silní hráči mívají široká ramena a nezřídka na dlouhou dobu odstaví od míče nejen soupeře, ale případně i spoluhráče. Tak hlavně, aby góly nepadaly do vlastní brány.

Odpovědět

12. 2. 2018 (12:24)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Paní Šťastná,

sdílím s Vámi Vaše obavy… příklad ze Sušice hovoří jasně. Navíc mám zprávy právě od přátel ze Sušice, že se tam výrazně omezily zdravotnické služby obecně…hlavně co se lůžkové části týká… dle webu sušické nemocnice mají pouze internu, mezioborovou JIP a lůžka následné péče+ sociální lůžka…zbývající služby pokrývají ambulance…a to pouze v několika vybraných specializacích… za vším ostatním musí pacienti do Klatov či Plzně…

viz.

http://www.nemocnice-susice.cz/nemocnice/

doposud město Písek na provoz písecké psychiatrické nemocnice ani léčebny U Honzíčka, pokud se nepletu nepřispívalo, pokud tedy pomineme nízký nájem od města pro Honzíčka, jako určitou nepřímou podporu…jak píšete s výhledem zlepšení podmínek léčebny…, kterou však předchozí nájemce pak opustil a vybudoval za norské fondy novou nemocnici v nové budově velitelství v kasárnách

vzhledem ke spádovosti psychiatrické nemocnice nejen pro Jihočeský kraj by bylo asi dost problematické, pokud by se na provozu nemocnice mělo podílet hypoteticky pouze město Písek, byť je špitál na území města… a další města či obce, odkud jsou pacienti nic… nastavení systému participace dalších měst – tedy podílu na financování péče si po pravdě moc nedokážu zatím představit…

jak jsem psal výše, pokud by měla být v Písku naplňována reforma psych. péče, tak by restrukturalizace dle mého měla jít jiným směrem – do Centra duševního zdraví – s multidisciplinárním týmem psychiatrů, psychologů sociálních pracovníků a třeba peer konzultantů (stabilizovaných "expertů na vlastní zkušenost"), kteří takto fungují například v Bohnicích a jsou členy týmu – tedy nikoliv do navyšování lůžek, ale spíše do denního centra – jakéhosi stacionáře… levnější a přirozenému prostředí reálného života bližší formě pomoci lidem s psych. potížemi…

Odpovědět

26. 3. 2018 (09:33)  –  RG Investment, a.s.

0
0

Vážení čtenáři,

za společnost RG Investment bychom rádi vydali krátké vyjádření týkající se nepravdivých informací, které se vyskytly v předchozích komentářích. Zaměříme se pouze na opravu faktických chyb, protože na svůj názor má každý právo.

PNP se o deinstitucionalizaci snaží už delší dobu. Přestěhováním do běžné zástavby se odstranila pomyslná bariéra a pacienti jsou více začleněni do běžného městského prostředí. Kromě procházek, které mohou využít, jsou pro ně pořádány programy – různorodé terapie (arte, canis, hyppo), vaření, ruční práce, zajímavé přednášky, podpůrné skupiny a kulturní akce v kavárně. Pacienti mají mnoho možností a je na nich, zda je využijí. Právě prostředí kavárny je výtečným nástrojem pro smazávání rozdílu mezi "realitou" a světem v nemocnici.

Pokud jde o princip fungování nemocnice, žel se svou velikostí a kapacitami se nemůže měřit s takovými zařízeními jakou je právě nemocnice v Bohnicích. I přes tato omezení se ale snaží poskytovat celostní přístup. V nemocnici s pacienty pracují psychiatři, psychologové a terapeuti, v budově pak také sídlí organizace Fokus, která zaměstnává sociální pracovníky a peer konzultanty. Poskytované služby jsou na vysoké úrovni a právě díky tomu se nemocnice těší tak dobré pověsti.

Otázka nájmu v původních prostorech nebyla v komentáři z 11. 2. 2018 (01:25) založena na faktech.
Důvodem nízkého nájemného nebyla dohoda, že by společnost měla budovu rekonstruovat.
Pouze byly ve smlouvě uvedeny povinnosti nájemce, aby hradil veškeré provozní náklady, údržbu,
pojištění, revize, úklid a vzniklou škodu. Vzhledem ke stavu, ve kterém byla budova Honzíčka
převzata, se tyto vedlejší náklady nasčítaly do vysokých řádů, takže nízké nájemné z tohoto pohledu
dávalo smysl. Tyto informace jsou načerpané přímo z nájemní smlouvy s městem Písek.

Myslíme si, že toto osvětlení je dostačující a pokud by měl někdo zájem o více informací, samozřejmě se můžete obrátit přímo na vedení, tel. 380 424 411.

Odpovědět

26. 3. 2018 (23:42)  –  Michaela Šťastná

0
0

Aha, když to tak čtu, vyznívá to tak. Jen co najdu víc času, zkusím složit mozaiku informací, ze kterých jsem čerpala, kdy mi vyšel tento výsledek.
Je pravda, že smlouva neobsahuje podmínku opravy v budově, neobsahuje také žádné vyčíslení nákladů, pro které se došlo k tak nezvyklé výši nájmu.
Doplním, aby ta věta dávala lepší smysl.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.