Přihlášení

V Čížové můžete diskutovat s provozovatelem letiště Krašovice

12. 9. 2019 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

V pondělí 16. září od 17.30 jsou občané zváni do restaurace U Štálichů v Čížové na setkání s provozovatelem letiště v Krašovicích. Generální ředitel společnosti Primoco UAV Ladislav Semetkovský představí rozvojové plány své firmy a bude diskutovat s místními. Testování bezpilotních letounů v tomto místě vyvolává velký rozruch a občané si stěžují na velkou hlučnost strojů s rozpětím až 5 metrů nejen v místě samotném, ale i v širokém regionu. V některých dnech totiž probíhá testování strojů po dobu až 8 hodin. Obyvatelé mají také obavy z pádů letadel, ke kterým už mělo opakovaně dojít. V obci Čížová dokonce vznikla petice, kterou podepsalo přes 500 petentů. Znění petice i písemnou reakci provozovatele letiště z 1. července připojujeme.

PETICE

Předmět petice:

Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku.

My, níže podepsaní, požadujeme okamžité ukončení letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku, a to z následujících důvodů veřejného a společenského zájmu:

1. Intenzivní hluk při létání bezpilotního letadla. Doba letu nad správním územím Čížové a Písku je až 8 hodin denně.

2. Opakované porušování zákazu letů nad zastavěnými územími obcí a nad komunikacemi.

3. Ohrožení obyvatel pádem letadla. Po dobu provozování letů nad územím obce Čížová a města Písku (cca 6 měsíce) došlo minimálně 3x k pádu letadla a to v únoru 2019 na objekt průmyslové zóny Písek – viz foto, dne 2.7.2019 na pole v k.ú. Krašovice u Čížové a dne 16.7.2019 na pole v k.ú. Krašovice u Čížové. Ve všech třech případech došlo k úniku provozních kapalin z letadla.

4. Neoprávněný zásah do soukromí. Je důvodné podezření, že na letadlech je umístěno záznamové zařízení, které neoprávněně sleduje obyvatele na dotčeném území a to i na jejich pozemcích a uzavřených prostranstvích rodinných domů.

Žádáme, aby věcně a místně příslušné orgány státní správy, jimž je petice adresována, učinily neprodleně kroky k zamezení ohrožení obyvatel a to okamžitým zastavením letů bezpilotních letadel nad výše uvedeným územím.

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS PROVOZOVATELE LETIŠTĚ

Vážení spoluobčané,

dovoluji si reagovat na Usnesení ze dne 7. 5. 2019 obce Čížová na stížnost proti provozu letounů na letišti Písek – Krašovice. Rád bych na úvod konstatoval, že společnost Primoco UAV SE, která letiště provozuje, neobdržela k dnešnímu dni žádnou písemnou stížnost nebo žádost o setkání. Zároveň neobdržela petici a nezná její obsah.

V této situaci nemohu reagovat na konkrétní výhrady, nicméně dovolím si poskytnout oficiální stanovisko za společnost Primoco UAV SE.Nejdříve bych ale rád představil naší společnost a seznámil vás, obyvatele, s tím, co na letišti děláme a jaké máme plány do budoucna. Věřím, že to pomůže objasnit mnohé.

Kdo jsme

Primoco UAV SE je česká společnost, která byla založena v roce 2015 dvěma českými investory, bez úvěrů a dotací. Naším cílem bylo vyvinout civilní bezpilotní letoun střední velikosti schopné zcela samostatně vzlétnout, přistát a realizovat desetihodinovou misi na vzdálenost až 1.500 km. To se nám po několikaletém vývoji v pražském Radotíně podařilo a v současné době je vyrábíme a prodáváme do celého světa. V roce 2018 jsme vstoupili na burzu cenných papírů, společnost je zcela transparentně řízena, auditována a získala ocenění 100 nejlepších českých společností.

Co děláme na Letišti Písek – Krašovice

Letiště Písek – Krašovice zakoupila společnost Primoco UAV SE v únoru 2019 s cílem vybudovat tovární letiště pro vývoj, výcvik a zálet bezpilotních letounů, které jsem popsal výše.

Letiště bylo více než 10 let zcela bez provozu. Lépe řečeno, místo letiště to byla velká skládka nejen stavebního odpadu, kterou jste, jako obyvatelé obce, jistě zaznamenali také. Během tří měsíců došlo k vyčištění a obnově prostoru a vrácení podoby krásného regionálního letiště v jihočeské krajině.

Letiště využíváme a nadále budeme využívat k výše uvedeným úkolům. Vedle toho však plní další významné role, a to od založení letiště v roce 1948. Poskytuje prostor pro sportovní letouny a podporuje turistiku, poskytuje zázemí pro integrovaný záchranný systém (hasiči, policie) i volnočasové aktivity. Ostatně dvě desítky modelářů pravidelně využívají zdejší letiště pro svoji činnost. Všechny uvedené osoby či subjekty využívají letiště zcela zdarma, vnímáme to jako způsob, kterým se můžeme s obcí i nadšenci do létání o znovuobnovený areál podělit.

Petice obce Čížová

V Usnesení obce Čížová jsou uvedená následující fakta, která vyžadují komentář. Petice obsahuje “Nesouhlas s vybudováním vývojového, výrobního a výcvikového centra společnosti”. Naše společnost nepožádala ani nežádá o žádné stavební povolení či jiné povolení a podniká na vlastním majetku, v souladu s územním rozhodnutím a dle zákonů České republiky. Veškerá povolení jsou k dispozici, zájemcům je rád zpřístupním.

Další část petice směřuje na “obtěžování soustavným hlukem”. V celé vážnosti a pokoře k obyvatelům dotčených letištěm Písek – Krašovice bych rád sdělil, že hluk z bezpilotních letounů bude postupně snižován. Avšak chci zdůraznit, že současný letový provoz splňuje všechny zákony a normy s tím spojené. Zejména bezpilotní letouny mají povolení létat ve vzdušeném prostoru na základě platného povolení Úřadu pro civilní letectví, jednotlivé lety jsou realizované v součinnosti s Řízením letového provozu (a zároveň Armády České republiky), splňují hlukové limity stanové předpisy atd. Provoz bezpilotních letounů je zcela mimo obydlené zástavby, silnice a odehrává se výhradně nad letištěm Písek – Krašovice. Všechny provedené lety jsou samozřejmě zdokumentované.

V tomto kontextu mne mrzí, že i přes výše uvedené jsou aktivity společnosti vnímány některými obyvateli negativně a mají potřebu proti nim protestovat. Oboru letectví se věnuji dvacet let, láska k němu mě zavedla i k pilotování velkých letadel, jsou mi tedy známé veškeré předpisy a zákony, které je třeba v tomto krásném oboru s mnohaletou českou tradicí dodržovat.

Obyvatelé přilehlých obcí si tedy mohou být jisti, že všechny aktivity letiště probíhají v souladu s nimi a pokud by měli jakékoliv pochyby, jsem k dispozici na emailu airport@primoco.com.

Letectví v České republice má téměř stoletou tradici a po dlouhou dobu zastávalo strategickou roli v mnoha oblastech průmyslu a obchodu. Výzkum, vývoj a výroba nejnovějších technologií, komponentů a strojů vyráběných v České republice patří dodnes ke špičce v celosvětovém měřítku. A právě s odkazem na tuto tradici společně s nadšením a upřímným zapálením pokračujeme i my ve společnosti Primoco UAV SE prostřednictvím inovativních projektů v oblasti bezpilotních letounů.

Byl bych rád, kdyby se tento dopis dostal ke všem, kteří mají jakékoliv pochyby o směřování letiště.

S úctou,

Ladislav Semetkovský

generální ředitel

zakladatel

Krašovice, 1. července 2019

 

 

 

Zdroj: www.aeroweb.cz, 21.2.2019

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV koupil letiště v Písku

Česká společnost Primoco UAV, výrobce civilních bezpilotních letounů, uzavřela kupní smlouvu na koupi civilního neveřejného letiště Písek-Krašovice. Primoco UAV zde plánuje vybudovat vývojové, výrobní a výcvikové centrum.

Po více než 25 letech se na letiště Písek-Krašovice vrací bezpilotní prostředky. Letiště od roku 1965 využívala armáda, nejdříve vrtulníková letka s Mi-1 a Mi-4, později základna protivzdušené obrany státu s bezpilotním letounem Tupolev Tu-143. Armáda provoz letiště ukončila v roce 1995.

Neveřejné letiště Písek-Krašovice, ICAO kód LKPK-U, je dnes provozované jako plocha pro sportovní létající zařízení, disponuje asfaltovou dráhou 16/34 o délce 600 metrů a šířce 15 metrů.

„Vlastní tovární letiště posouvá společnost Primoco UAV o další úroveň. V minulém roce jsem akcionářům při vstupu na pražskou burzu cenných papírů slíbil, že budeme hledat vhodné místo pro další rozvoj společnosti. Dnes mohu s hrdostí oznámit, že máme 20 hektarů pro další rozvoj, a to včetně vzletové a přistávací dráhy o délce 600 metrů,“ doplnil Ladislav Semetkovský, generální ředitel Primoca.

Česká společnost Primoco UAV vyvíjí a vyrábí civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 100/150, který je schopný létat zcela samostatně dle naprogramovaných letových plánů. Ke klíčovým vlastnostem letounu patří zejména jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 100/150 kg, výdrž 10 hodin, dolet 1 500 km, cestovní rychlost 100-150 km/h, užitečný náklad 30 kg a plně automatický vzlet i přistání. Uplatnění tak nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží, monitoringu požárů nebo pátrání a záchraně.

 

0
0

Diskuze k článku +

12. 9. 2019 (14:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já sama jsem se s letadlem setkala minulý týden, letadlo nelétalo v prostoru,(nebyla jsem na letišti) který zmiňuje majitel firmy, v jeden okamžik letělo tak nízko a blízko, že jsem si ho mohla prohlédnou vcelku detailně (byl to zvláštní pocit, když prolétalo kousek nade mnou a já vím, že je řízeno dálkově, že v něm nikdo nesedí, a přesto mám pocit, že mě kamerou sleduje…). Po celou dobu- cca třičtvrtě hodiny, i když létalo poměrně daleko, a proti slunci nebylo vidět, bylo zřetelně slyšet.

Souhlasím tak se všemi body uvedenými v petici.

Provoz byl zahájen v únoru, chvíli na to spadlo letadlo na jednu firmu v průmyslové zóně. Ačkoliv letadlo nemusí být úplně vidět, je slyšet a i kdyby náhodou hluk splňoval stanovené limity, dovedu si představit, jak mi po několika hodinovém poslechu to vrčení vadí. Přirovnala bych to například k vrtačce v sousedním bytě a vrtání bez přestávky několik hodin v kuse …

Škoda, že debata neprobíhala před zahájením provozu, ale jsem zvědavá, co z ní vzejde.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.