Přihlášení

Veřejné projednání ÚZEMNÍ STUDIE PÍSEK-JIH – 17. října od 16 hod.

27. 9. 2017 | Redakce PS | Diskuze (8) | Věci veřejné

Další pozvánka na veřejné projednání je určena především obyvatelům sídliště Jih a přilehlých ulic.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE „PÍSEK –  JIH“:

 

Město Písek si Vás dovoluje pozvat na veřejnou prezentaci „Územní studie Písek – Jih“.

 

„Cílem zpracování územní studie je prověření urbanisticko-architektonické koncepce řešení, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.“

 

Projednání se uskuteční dne 17. 10. 2017 od 16:00hod. v zasedaní místnosti písecké radnice, Velké náměstí 114.

0
0

Diskuze k článku +

12. 10. 2017 (15:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

V pozvánce je doslova psáno: "Záleží vám na tom, jak by mohla být využita zatím nezastavěná plocha sousedící se sídlištěm? Pak přijďte diskutovat se zástupci města. Váš názor nás zajímá!" Tak jsem se zeptala, jak se tam dostanou ti, co mají problém s chůzí do schodů, zasedací místnost, kam jsme zváni, je v patře. Odpověď mě rozesmála, ale k smíchu není:
Dotazy občanů > Bezbarierový přístup na veřejná zasedání (č. 2180160)
Dobrý den,
pozvánky na veřejná projednání jsou do zasedacích místností (Velké náměstí, Budovcova ulice) úřadů města. Jak je do těchto míst zajištěn bezbarierový přístup občanům města pro možnou návštěvu veřejného projednání? Děkuji za odpověď. Šťastná
| Téma Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 12.10.2017 14:19:22 ≡ (Dnešní)
Bezbarierový přístup na veřejná zasedání (č. 2180314)
Vážená paní Šťastná,
děkujeme za Váš podnět. Městský úřad Písek disponuje jednou zasedací místností, do které je zajištěn bezbariérový přístup. Je to v prvním patře v Budovcově ulici. Radnice na Velkém náměstí je památkově chráněným objektem, tudíž jakékoliv stavební zásahy jsou velmi komplikované. Proto zde není ani výtah. Jsme si vědomi toho, že zasedací místnost v prvním patře této budovy je pro imobilní lidi prakticky nepřístupná. Dosud si však nikdo z handicapovaných obyvatel v tomto směru nestěžoval, neboť veřejná projednání nejsou jedinou možností, jak mohou občané získat informace a vyjádřit svůj názor. Více o návštěvě úřadu bez bariér na webových stránkách města http://www.mesto-pisek.cz/navsteva-uradu-bez-barier/d-17985.
Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí

No to mě podržte, jako že ti, co tam nevylezou, mají sedět doma, své názory jim psát, nebo volat? A jak se asi zeptají architekta, nebo se zapojí do debaty během projednávání? A nikdo při výběru místa projednání nepomýšlel na to, že na sídlišti bydlí i starší lidé, co se jim blbě chodí, a bude se jim na radnici špatně lézt? Tak to je smart!

Odpovědět

17. 10. 2017 (19:03)  –  Luděk Blaha

0
0

Pokud bude někdo tvrdit, že územní studie Jih byla prezentována a projednána s veřejností, zase až tak moc mu nevěřte. Podle vyjádření místostarosty Knota jsme, my zúčastnění, nebyli dostatečně reprezentativní vzorek obyvatel sídliště. Snad jsem se měl dostavit v obleku a hladce oholen.
Také vyšlo najevo, že obyvatelé bytů, pod jejichž okny se po letech relativního klidu právě staví pro umoření deficitu pěti set míst tolik potřebné parkoviště s dvaceti místy, marně hořekují, že o ničem nevěděli. Měli pravidelně navštěvovat patřiná místa a studovat veřejné vyhlášky, popřípadě sledovat tiskové zprávy. Poučení pro příště. Když se to zanedbá, jednoho dne máte pod okny třeba helioport. To není, jako když si někdo postaví dům pod Hradištěm, a pak iniciuje petici za omezení hluku z motokárové dráhy.
Mimo jiné se také potvrdilo, že lávka ke školce musela být zbourána, protože zchátrala. Nejsem si úplně jist, jestli to platí obecně, ale mám za to, že pokud se věci neudržují, pak chátrají. Kdybych nevěnoval tolik peněz, času a úsilí svojí vlastní údržbě, zchátral bych jistě natolik, že by mne místostarostarosta Knot nebyl oprávněn oslovovat 'mladý pane'.

Odpovědět

17. 10. 2017 (20:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já se u toho čtení směju, ale ti co tam nebyli, neví, že p. Knot si začal :-), a na jeho obranu, bylo tam šero:-). Tím nemyslím, abyste se na svou údržbu vybodl. Koukněte, během chvíle zjistil, že se chválit nebude, tak to tím možná chtěl ukončit, já ten pocit měla, že nejsme ti vhodní pro projednání.
Já počkám, jak to celé vyzní, protože nepřišel jediný zastánce parkovišť, jediný zastánce zvažované územní studie, nezaznělo, zda město zvolí variantu B, tu s parkem, a proč, krom parkoviště, se tak chvátá se schválením studie, když ÚP zahrnuje i jiná území města a tam s nic neděje. Všude je parkoviště u školky zakresleno jako součást územní studie, dnes je to samostatná stavba.. Počkám, já do sebe tolik na údržbu neinvestuji, tak snad vydržím do finále, jak by to mělo vypadat. Ujištění, že jsou to jen studie je fajn, jestli nás pozvou ke každé namalované, no-o, a jestli pak zazní, že byla schválena projednávaná studie, pak bude ten správný čas.
Jiné by to bylo, kdyby se začalo kácet, to by taktiku změnilo.

Odpovědět

17. 10. 2017 (21:01)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Pane Blaho, nemohu s Vámi souhlasit. Naznačujete, že my písečtí máme málo informací. Ó, jak se mýlíte! Třeba dnes jsem si vyfotil jeden plakát a jsem zase o hromadu chytřejší. Na tom plakátu je tento nápis: „STÁT JE SLUŽBA. NE ŠIKANA“. Josef Knot, náměstek hejtmanky a místostarosta města Písek. Pravda pravda, dole je napsáno ještě „NEUHNEME“. Snad se to ještě někdy vysvětlí.

Jsem to ale hlava – již tuším co chtěl básník vyjevit! Asi toto: „NEUHNEME“ od našeho záměru proinvestovat v Písku – v rámci tohoto volebního období –-- plnou miliardu! Neuhneme, tak slibujeme!

No ale – jen aby to pro mne nemělo nějaké personální následky! To víte, za čtyři roky budu mít osmdesátku na dohled, nemocí víc než moc … a tak jsem si říkal že by se mi funkce poslance za TOP 09 docela hodila … :-)

Odpovědět

17. 10. 2017 (23:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

I kdepak, o těch informacích hovořili zástupci za město, ti nám vysvětlili, že informace máme hledat v tisku, nebo na vývěsce, nebo na webu, že prostě nebudou všem dotčeným dávat jednotlivě vědět, obzvlášť, když je jich třeba sto.
Bohužel pro nás to tak je. Jiná věc je, jak se město vypořádává s námitkami nebo připomínkami, ale to se neprobíralo.

Odpovědět

19. 10. 2017 (15:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Cituji z dnešního Deníku: … < Podle údajů města na Jihu chybí 500 parkovacích míst. „Záměr na 160 nových míst byl projednán s veřejností. Zaznělo zde i více zajímavých podnětů, kterými se zpracovatel studie bude dále zabývat,“ uvedl místostarosta Písku Josef Knot. >
Za větou – „Záměr na 160 nových míst byl projednán s veřejností." mi schází dovětek místostarosty, že zúčastnění s takto navrženým parkovištěm nesouhlasí.
Cituji z Deníku(dříve): „V dalších etapách chce město pokračovat úpravou ploch u mateřské školky, kde bude 20 nových míst a úpravou jižní lokality, kde by postupně mělo vzniknout cca 250 nových parkovacích míst,“ dodává místostarosta.
Já těch míst napočítala 193, ale zástupci města se shodli, že to, co je zakresleno v té studii vlastně neplatí, že se počet míst vlastně sníží. (?)
Vážení, pokud opravdu na Jihu chybí 500 parkovacích míst, kde ta auta tedy dneska parkují? A nebude to spíš tak, že nám na sídliště chtějí posunout parkoviště pro autobusové nádraží, pro zastávku vlaku nad podchodem, z Nádražní ulice, a auta obyvatel sídliště tím vyhnat na louku?

Odpovědět

19. 10. 2017 (20:56)  –  Luděk Blaha

0
0

Jak už jsem napsal výše, záměr nebyl projednán s veřejností, ale s údajně nereprezentativním vzorkem obyvatel sídliště. Ona si totiž každá přetvářka žádá i značného sebeovládání se. Jinak se dřív nebo později z té epizodní role vypadne.

Odpovědět

19. 10. 2017 (23:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zase se směju, pokaždé se mi ta situace vybaví, jak nás všechny málem vyprovodil ze dveří, a okřikl mladého pána, i ty pohledy od ostatních, když zaznělo, abychom se na sebe podívali, co to za ten Jih přišlo besedovat. A to zdaleka nezaznělo vše, a to jen proto, že tohle byla vlastně beseda. Už začátek byl vedle:<< Kroky: 1) Jasná specifikace projednávaného projektu nebo záměru 2) Vhodná organizace a propagace veřejného projednání dle úředně stanovených postupů (Stavební zákon, proces E.I.A.) i nad jejich rámec. Srozumitelná pozvánka, vhodně zvolený čas a místo projednání . 3)Samotné veřejné projednání
Falicitátor se neřídil:<< Obvyklý průběh samotného projednání:
-Úvodní informace pořizovatele územního plánu/investora apod.
– Vysvětlení účelu a cíle veřejného projednání
– Poučení o právech a povinnostech účastníků veřejného projednání
– Výklad k projednávanému projektu nebo záměru (územní plán, řešení obchvatu obce apod.)
– Vysvětlení, jak bude naloženo s připomínkami, námitkami
– Prostor pro dotazy k projednávanému projektu nebo záměru
– Písemný záznam o průběhu veřejného projednání
Pro ostatní čtenáře, účast za město: 7 s architektem , za občany: 22 i s novináři, a byla plná místnost, další by seděli na zemi. Nebudu zjišťovat, proč nás bylo tolik, odkaz na – kroky-.
Takže souhlas, nešlo o veřejné projednání, besedovalo se s nereprezentativním vzorkem obyvatel sídliště. Čím vším a jak mě poslední dobou lidé častují..
Ale co jsem ve spěchu přehlédla, je ujištění ohledně zeleně, cituji z Deníku:<< Studie řeší lokalitu o velikosti zhruba 22 hektarů … Občané se nemusí obávat ani o úbytek zeleně, která bude pokrývat 40 procent území. >>
Jupí, máme 22 ha zeleně, zbyde nám jí 8.8 ha, to si ani nevšimneme úbytku!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.