Přihlášení

Už jsi čet' Písecký svět? – Jiří Hořánek VERSUS Písecký svět

4. 5. 2018 | Redakce PS | Diskuze (26) | Věci veřejné

Svůj kritický příspěvek redakci Píseckého světa zaslal místostarosta Písku Jiří Hořánek. Otiskli jsme ho v plném znění ve čtrnáctideníku č. 10/2018 a spolu s odpovědí předsedy Píseckého světa Martina Zborníka zveřejňujeme i zde.

Dovolím si malé zamyšlení nad Píseckým světem. Jedná se jak o internetový portál, tak i tištěný čtrnáctideník, protože obě formy se vzájemně prolínají a sdílejí často stejný obsah.

Podle mého názoru je třeba odlišit to, jak se Písecký svět tváří, nebo lépe řečeno za co se vydává, od toho, co doopravdy je. Podle tiráže jde o občanské sdružení, kterému jde o rozvoj občanské společnosti. V tištěné podobě je k dispozici zdarma na výdejních místech v různých částech města. Na internetu je podmínkou pro přispěvatele registrace a je tak eliminována diskusní anonymita. Sám sebe hodnotí jako svobodný prostor pro vaše názory o tom, co se děje v Písku. Na první pohled je to dobrý počin k obohacení žurnalistiky na místní úrovni.

Písecký svět ale podle mého názoru

  • není tak masový, jak se tváří,
  • není zcela objektivní,
  • není vždy vyvážený,
  • není úplně nestranný,
  • není příliš transparentní.

Počet diskutujících na internetovém portálu se dá spočítat na prstech obou rukou. Byly doby, kdy zde v širší míře diskutovali občané, komunální politici i odborníci. Proč je dnes úpadek diskutujících? Jestliže hlavní hvězdou diskuzí je občanka, která se veřejně hlásí k tomu, že členové zastupitelstva města jsou její nepřátelé, tak se nelze divit, že zastupitelé raději diskutují s občany osobně, než takto virtuálně. Svobodný prostor pro všechny je vesměs realizován jako kritické názory na činnost vedení města. Příspěvky od Redakce PS jeví často známky tzv. aktivistické žurnalistiky (vizte https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Ing-Jiri-Horanek-77743/clanek/O-aktivisticke-zurnalistice-84329) a nerozlišují vždy zpravodajství a publicistiku. O politické neutralitě Píseckého světa se nedá hovořit ani náhodou, zcela v něm dominuje podpora České pirátské strany.

Záhadou zůstává finanční stránka provozu Píseckého světa. Lze se dočíst, že v minulých letech byl podporován granty a dotacemi z různých zdrojů, ale o současném financování není ani řádka. Vydávání novin v rozsahu 24 stran v barevné úpravě nelze dělat zadarmo a rovněž provoz internetových stránek něco stojí. Že by za vydáváním stál nějaký mecenáš? Slušelo by se zveřejňovat výroční zprávu vydavatele, kde by o tom bylo uvedeno pár údajů. V rejstříku zapsaných spolků je sice zveřejněn Výkaz zisků a ztrát Občanského sdružení Písecký svět k 31. 12. 2014, ale údaj o výnosech ve výši 424 tis. Kč je jen číslem bez souvislostí.

Jsem rád, že zde máme svobodu slova a každý může projevit svůj názor. Rozhodně nejsem nepřítel Píseckého světa, jak je mi někdy podsouváno. Každé podnícení zájmu veřejností o dění ve městě je chvályhodné. Nicméně i taková činnost by měla být korektní.

JIŘÍ HOŘÁNEK, místostarosta města Písku

__________________________________

Odpověď Jiřímu Hořánkovi

Dovolím si reagovat na názory místostarosty Jiřího Hořánka (ANO 2011), zveřejněné zde na stránce. Podle něj Písecký svět:

• není tak masový, jak se tváří
Průměrná měsíční návštěvnost webu za poslední období 1. 5. 2017– 30. 4. 2018 je velmi dobrá. Dosahujeme průměrně 33.500 zobrazených stránek (meziroční nárůst o 48 %); při 14.000 návštěvách (nárůst o 38 %), které si zobrazilo 5.500 unikátních uživatelů (nárůst o 22 %). K tomu na Facebooku nás pravidelně sleduje více než 2000 osob. Další, od uživatelů webu značně odlišná místní cílová skupina jsou čtenáři tištěného čtrnáctideníku, který zatím vychází v nákladu 6.000 kusů a je vždy téměř obratem rozebrán.  

V Písku je cca 25.500 obyvatel starší 15 let, tedy pravděpodobně zhruba pětina až čtvrtina obyvatel navštěvuje pravidelně www.piseckysvet.cz a (nebo) sleduje facebook + k tomu z části odlišné publikum čte 12.000 ks novin za měsíc. Celkovou měsíční sledovanost Píseckého světa lze tedy velmi kvalifikovaně odhadnout na třetinu až polovinu písecké populace starší 15 let. To není málo.

• není zcela objektivní, není vždy vyvážený, není úplně nestranný  
Jak pan místostarosta správně uvádí, náš web je „svobodný prostor pro vaše názory“. To je hlavní myšlenka Píseckého světa od jeho založení v roce 2009. Dáváme prostor všem, kteří chtějí diskutovat a dodržují pravidla slušnosti (proto jsme zrušili anonymní diskusi). Každý může publikovat svůj názor na věc – občan, politik, zástupce firmy, školy, sportovního klubu, neziskovky aj. Že ho využívá jen někdo a že současná politická reprezentace města nemá zájem publikovat a obhajovat své postoje ve speciálně k tomu určené rubrice Písecký hydepark, že nejsou ochotni jít s kůží na trh a reagovat v diskusi, to my ovlivnit nedokážeme. Je to každého volba, možnost mají všichni. Sám Jiří Hořánek u nás publikoval jen dva články (11. 11. 2014 a 16. 6. 2015), čtyři příspěvky do diskuse a 15 odpovědí na dotazy občanů. V porovnání s aktivitou například Pirátů nebo ČSSD je to na místostarostu celkem málo. Pokud někdo volá po vyváženosti, má, stejně jako všichni členové zastupitelstva,  neomezený prostor publikovat na webu své příspěvky. Většina jich tak nečiní.

Nejsme veřejnoprávní médium mající zákonnou povinnost poskytovat vyvážené regionální zpravodajství, na to ostatně nedostáváme žádné příjmy z veřejných peněz. Web je především názorová platforma, kterou utvářejí jednotliví přispěvatelé na dobrovolné bázi. Každý může prostřednictvím vlastních příspěvků na webu pohled na jakoukoliv věc jednoduše měnit. Pasivita přispívá k Hořánkem kritizované nevyváženosti, což ale redakce Píseckého světa neovlivní.

U čtrnáctideníku je vzhledem k omezenému prostoru situace složitější. Výběr témat podléhá aktuálnosti a reflexi dění ve městě. Inzerci označujeme. V otázce vyváženosti a objektivity se redakce snaží dodržovat kodex veřejnoprávních médií – přestože pro soukromá tištěná média to závazné není. V článcích dáváme slovo všem stranám sporu (chtějí-li se vyjádřit), otiskujeme reakce na zveřejněné texty, z jednání ZM vybíráme citace a názory napříč stranami. Informujeme i o podstatných akcích pořádaných Městem Písek (veřejná projednání apod.) Politickým stranám nabízíme v novinách placenou inzerci – a jestli si zaplatí prostor pro své názory (jako např. zmínění Piráti), je čistě jejich rozhodnutí. Jsme názorově nezávislí a nikdo zvenčí neovlivňuje obsahovou stránku Píseckého světa – rozhoduje redakční rada.

• není příliš transparentní
Plníme zákonem dané povinnosti. Pravidelně odevzdáváme daňová přiznání, z nichž je zřejmé, že nemáme žádné horentní příjmy od skrytých sponzorů. Zdrojem našich příjmů jsou placené inzeráty, což pokrývá náklady na tisk a grafiku novin a mnohdy nezbývá ani na zaplacení redakční práce. Tu vykonávají dvě redaktorky z větší části bezplatně. Je to možná nepochopitelné, ale náš spolek vznikl za jiným účelem než vytvářením zisku. Jde nám o svobodný veřejný prostor v našem městě.

Nad vodou nás drží velký zájem ze strany čtenářů. Finanční injekce by se nám velmi hodila. Z veřejných rozpočtů ani z městské kasy v současnosti nepobíráme ani korunu, na rozdíl třeba od městského Zpravodaje (288.000), Píseckého deníku (147.500) či vydavatelství MAFRA (cca 50.000) – všechny údaje z r. 2017. Výroční zprávu nemáme povinnost uveřejňovat. Pro úplnost naše účetní závěrky budou cca do 14 dnů pro všechny uveřejněny k nahlédnutí v obchodním rejstříku.

Závěrem si dovolím trochu té publicistiky. Nemáme se za co stydět, naše činnost vždy byla a nadále zůstává nezávislá, svobodná občanská iniciativa. Za naprosto nepřijatelné považuji výpady a pokusy zpochybňovat naší důvoryhodnost a činnost vrcholným představitelem ANO 2011 v Písku a zároveň místostarostou našeho města. Tyto praktiky věrně kopírují celostátní recepty Andreje Babiše. Svobodná média a občanskou společnost vnímají jako nepřítele, protože je nelze regulovat tak, jak by si představovali.

Ve světle blížících se podzimních komunálních voleb je to alarmující skutečnost, která stojí za pozornost občanů a voličů. Naše činnost od roku 2009 přispívá ke kultivaci veřejného prostoru v Písku a to budeme dělat i nadále, i kdyby se to komukoliv z vrcholných politických představitelů města právě nehodilo do krámu.  

MARTIN ZBORNÍK, Občanské sdružení Písecký svět z.s., předseda

0
0

Diskuze k článku +

4. 5. 2018 (21:26)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Abych nebyl špatně pochopen – nenavezl jsem se do Píseckého světa kvůli tomu, co dělá, ale jak to dělá.
Malý příklad: uvedený příspěvek jsem posílal do redakce PS ze své soukromé e-mailové adresy a na konec jsem uvedl jenom své jméno a příjmení (a adresu). Prostě jsem se vyjádřil jako občan. A ejhle, v tištěné podobě i zde na webu mám za jménem uvedeno "místostarosta města Písku". Tedy článek tedy není "v plném znění", ale je v něm něco navíc. Pročpak asi měla redakce potřebu dát čtenářům najevo, že to nepíše nějaký Hořánek, ale městský funkcionář? Zřejmě proto, aby si to čtenáři uvědomili a pak se zájmem četli na jiném místě kritiku místostarosty od redaktorky (tento příspěvek zde pro změnu uveden není). A už vůbec jsem se nevyjadřoval jako politik, to bych si dal za jméno "předseda oblastní organizace ANO".
Ano, jsou to drobnosti, ale ty vykreslují postup typický pro manipulátory – tu se něco málo přidá, tu se něco málo zamlčí a hned to budí dojem, který manipulátor potřebuje.
Opravdu jsem rád, že je možné volně a svobodně diskutovat a snažím se na položené dotazy okamžitě odpovídat. Ale to neznamená, že nebudu poukazovat na praktiky, které dle mého názoru skrytě manipulují se čtenáři.

Odpovědět

4. 5. 2018 (22:25)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Možná to redakce uvedla proto, že skutečně nejde o "nějakého Hořánka", ale o místostarostu města Písku??? Opravdu si myslíte, že jakýsi Zeman může jednou mluvit jako prezident, a jindy "jen jako občan", protože zrovna výslovně neuvede, že je náhodou právě prezidentem republiky? Ostatně až si někdy některý ten Písecký svět opravdu přečtete (zdá se mi, že dosud jste to neudělal), zjistíte, že se snažíme napsat o každém autorovi příspěvku, "who-is-who". Co je na tom za manipulaci?? Opravdu nejste žádná výjimka :-D. A není zvykem, že bychom všechny články převáděli do webové podoby (v pdf jsou v příslušné rubrice), jen ty nejzávažnější, ale pokud Vám to opravdu udělá radost, tak tedy:
ZAMYŠLENÍ
Být místostarostou
města Písku…
Být místostarostou jakéhokoliv města, určitě bych neoznačovala žádnou skupinu občanů či místních podnikatelů za „škůdce“, jak to zaznělo od pana Hořánka opakovaně (mám nahráno), když občané projevili názor, s nímž on nesouhlasil, nebo „dokonce“ využili zákonné prostředky k revizi rozhodnutí města.
Být místostarostou Písku, zajímala bych se, proč není ve městě dost laviček vhodných k sezení a proč se za desetimiliony staví nepotřebná betonová protipovodňová zeď.
Být místostarostou města Písku, řešila bych, kdo a proč dal dohromady tak podivný rozpočet, že se tak brzy musí razantně seškrtávat.
Být místostarostou jakéhokoliv města, nesnažila bych se poškozovat či přímo likvidovat dobře pracující neziskovky…
Být místostarostou Písku, nepokládala bych pro jeho občany za důležité udělat si zajímavý výlet na Tchajwan (Smart City Summit & Expo, duben 2017), a pak se ještě chlubit, že jsme jediné české město, které si to může dovolit.
Být místostarostou Písku, hlídala bych pečlivěji, jak a proč mizí původní vzrostlé stromy a jiná zeleň, ale sázejí se všude možně i nemožně podivné drahé cizokrajné kultivary.
Být místostarostou jakéhokoliv města, určitě bych si nedovolila bez jakýchkoliv důkazů zpochybňovat nezávislost, transparentnost či nestrannost jakéhokoliv místního tisku…
Nejsem a nechci být místostarostou. Jen si chci dál některých věcí všímat, psát o nich, nebýt lhostejná. Naštěstí stále svobodně mohu.

Odpovědět

4. 5. 2018 (22:16)  –  Luděk Blaha

0
0

S dovolením jen dva dotazy…

"zcela v něm dominuje podpora České pirátské strany"
Na základě jakých poznatků jste, pane Hořánku, dospěl k tomuto závěru?

"jsme zrušili anonymní diskusi"
Jak, pane Zborníku, ověřujete totožnost přispivatelů do diskuse?

Odpovědět

4. 5. 2018 (22:38)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Ad diskuse: Registrací se uživatel zavazuje dodržovat Kodex přispěvatele. A uvádí kontaktní údaje. Pokud se redakci některá registrace jeví z nějakého důvodu jako "podezřelá" a uživatel své údaje na výzvu nepotvrdí, nebo pokud přispěvatel opakovaně (po upozornění ze strany redakce) kodex porušuje, tak mu přístup do diskuse zablokujeme. Zatím jsme nenašli transparentnější způsob, jak anonymy eliminovat. Pokud nám poradíte něco lepšího, budeme rádi.

Odpovědět

4. 5. 2018 (23:04)  –  Luděk Blaha

0
0

Nejsem, paní Jelenová, odborník na zjišťování totožnosti. Jen, že nedávno se zde objevily příspěvky od Marcely Vídeňské a Marcela Tunové, které vykazovaly mnohé známky shodnosti. Což mne vede k zamyšlení, která z Marcel je tedy ta pravá, a jestli vůbec některá. A pan Zborník, k němuž jsem směřoval svůj dotaz, psal o neanonymní diskusi.

Odpovědět

4. 5. 2018 (22:23)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Blaho: pokud se podíváte zpět na tento web, tak příspěvky zástupců Pirátů (Brož, Konvička, Blaha, Soumar) svojí četností převyšují příspěvky zástupců jiných politických stran a hnutí. Ale rozumím tomu – byl jsem poučen, že se jedná o placenou inzerci.

Odpovědět

4. 5. 2018 (22:30)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Opět se mýlíte, pokud tedy nemáte nějaký závažný problém s porozuměním tištěnému textu. Zkuste si to celé přečíst ještě jednou, prosím. Martin Zborník nepíše, že by si politici museli své příspěvky na webu Písecký svět platit – právě naopak ;-).

Odpovědět

4. 5. 2018 (22:36)  –  Luděk Blaha

0
0

Tedy nehodlám bazírovat na detailech, ale za sebe mohu říci, že svoje příspěvky píši o svojí svobodné vůli, a nikomu za jejich zvěřejnění neplatím, ani za ně nejsem nikým placen. Vámi zmíněná příspěvková četnost není dána straněním redakce, ale aktivitou občanů ze seznamu v závorce. Ještě by jej doplnil přinejmenším o občana Horáka.

Odpovědět

5. 5. 2018 (01:42)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Vážený pane místostarosto Hořánku,

velmi se pletete či mýlíte, těžko říct zda jste porozuměl vysvětlení Martina Zborníka z redakce Píseckého světa nebo se tváříte, že mu nerozumíte, nebo si prostě vedete "svou"… rubrika Písecký Hydepark na webu Píseckého světa je bezplatný prostor pro všechny politické subjekty v Písku, zdůrazňuji bezplatný – na tomto webu, tudíž slouží k neplacenému vyjádření se zástupcům politických stran k tomu či onomu…tématu…to, že jej nevyužíváte a nejdete se svou "kůží na trh" vy sám nebo Hnutí ANO 2011 ostatně jako i další vaši koaliční partneři je čistě Vaše věc a Vaše volba… měl byste to stejně jako my – zdarma, nebo ČSSD či Svobodní, kteří v tomto prostoru také publikují…Tak jsme tento de facto otevřený veřejný prostor na webu Píseckého světa pochopili my, Piráti, a stejně i další zmiňované politické subjekty…

zde, tedy v rubrice Písecký Hydepark se nejedná o placenou inzerci…!!!…

jediný placený článek na PS, správně označený v tištěném časopise Písecký svět pod zkratkou PI (určitě znáte z jiných periodik jako placená inzerce) …byl od Pirátů text Michala Horáka, předsedy Místního sdružení Piráti Písecko s jeho reakcí na vznik Trojkoalice v Písku.

To je celé…

Odpovědět

9. 5. 2018 (09:41)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Děkuji za objasnění. Druhého května jsem dostal od Redakce PS nabídku prezentovat politické názory formou placené inzerce (včetně ceníku). Jsem rád, že mimo to zde mohou politici diskutovat i volně a omlouvám se za nepochopení.

Odpovědět

10. 5. 2018 (09:20)  –  Martin Zborník

0
0

Ohledně problematiky placené inzerce:
Jen pro pořádek. Vy jste poslal článek k uveřejnění 30.4.2018 tedy celé 2 dny před tím, než naše redakce rozesílala všem subjektům nabídky prezentovat politické názory formou placené inzerce. To tedy moc nesedí. Buď jste tedy jasnovidec, nebo máte nějaké lepší informační zdroje, které vám pro váš článek dodali potřebné informace. Mimochodem v předvolebním čase činí stejné nabídky většina média, není to nic neobvyklého. Pro přehlednost placenou politickou inzerci budeme vždy označovat.
Ještě jednou výše zmiňovaná placená inzerce je jen část inzerce tištěné, na www.piseckysvet.cz může kdokoli zdarma prezentovat jakékoli, a to jak občanské tak i politické názory v neomezeném množství zdarma.

Pokud vím, tak tento Váš text, který chtě nechtě je politický, protože ho v předvolebním čase psal vrcholný představitel města a šéf stranické buňky ANO, i když se nám snažíte vehementně vnutit, že jste to psal jen jako prostý občan, kterému vadí, když se manipuluje s veřejným míněním, tak za jeho uveřejnění, jak na webu, tak v tištěné podobě, jste neplatil ani korunu. Máte-li tedy pocit, že se u nás za politické články platí, můžete nám pro korektnost zaslat příslušnou finanční částku na účet uvedený v pravé části webu. Jak vám psala kolegyně Jelenová vy, který kandidujete na veřejné funkce a možná můžete být i budoucím starostou našeho města, nelze oddělovat, co říkáte jako politik a co zrovna jen jako prostý občan. Jste ztělesněním ANO v Písku, proto to nelze oddělit. Vy jste lídr, který určuje pojetí politické kultury vaší strany v našem městě. Neschovávejte se tedy za prostého občana, stejně vše co v předvolebním čase řeknete, občané města vnímají jako prohlášení politika.

Na místo debat jestli jste více politikem, místostarostou nebo jen prostým občanem by mě ale zajímalo podrobnější objasnění vašeho nařčení Píseckého světa z údajné manipulace s veřejným míněním. Vy dále uvádíte: "to nemá s politikou nic společného". Já si ale myslím pravý opak. To je velmi vážné obvinění naší redakce. Jestli to spočívá v tom, že naše redakce doplnila k vašemu článkem místo JIŘÍ HOŘÁNEK text: "JIŘÍ HOŘÁNEK, místostarosta města Písku" tak to jsme na tom s tou manipulací vcelku dobře. Jen na vysvětlenou dle etikety se tituluje vždy nejvýznamnější funkcí – tedy na místě bylo užití místostarosta města Písku, nikoli pouhý prostý občan města Písku.
Pokud tedy o manipulaci s veřejným míněním naší redakcí máte nějaké pádnější důkazy, zasloužili bychom si je tady zveřejnit. Jinak, pane místostarosto, je to prázdné a ničím nepodložené tvrzení, které nás křivě obviňuje.

Odpovědět

11. 5. 2018 (00:38)  –  Luděk Blaha

0
0

"dle etikety se tituluje vždy nejvýznamnější funkcí – tedy na místě bylo užití místostarosta města Písku, nikoli pouhý prostý občan města Písku"

Jen bych drobně připodotknul, že v občanské společnosti je nejvýznamější právě ten prostý občan.
Úkolem a smyslem existence státní správy a samosprávy je poskytování servisu občanům státu.
Místostarosta je tedy pouze výše postaveným služebníkem občanů města či obce. Nic víc, nic míň.

Odpovědět

11. 5. 2018 (10:06)  –  Martin Zborník

0
0

Před lety byl natočen film s názvem Občan Havel. Že by nám tím pravdoláskaři v čele se Špačkem nenápadně sděloval změnu kurzu etikety? No nevím, Guth-Jarkovský se asi točí v hrobě. V této logice nahlížející pouze prizmatem občanské společnosti je totiž Občan každý a tedy jakékoli rozlišení při oslovení a titulování padá. Rovnost, svornost, bratrství. Nadále tedy oslovujeme voláme: prostý občan Zeman, občan Babiš, občanka Vanžurová, občan Hořánek, občan Blaha, občan Zborník, občan Kajínek, občanka Soukalová, občan Jágr, občanka Zmatená … . Aby z toho brzy nebylo jen zmatená občanka.

Odpovědět

11. 5. 2018 (10:35)  –  Luděk Blaha

0
0

Nejspíš se nám to tu trošku domotalo. Hrušky s jablky, jeden o voze, druhý o koze, koše s baňama…

Odpovědět

5. 5. 2018 (00:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dříve se používalo rčení: "Kouká jak tele na nový vrata." Takový mám asi výraz při čtení tohoto článku já, tištěná verze ke mě ještě nedorazila, cestou do práce v Šipce ještě není, cestou z práce už není, lidé si PS rozeberou natotata, tak se mi dostává do ruky později. Článek čtu právě teď poprvé. A nechce se mi věřit tomu, co čtu. Pominu tu část, směřovanou na redakci,(ale jsem v údivu nad obsahem), malinko se zastavím u ověřování identity. Během chvíle, kdy jsem na PS "vstoupila", jsem byla atakována právě kvůli tomu, že neexistuji, že jsem pseudonym a nakonec jsem se osobně sešla se zástupci PS, i s občanským průkazem. Nebylo to příjemné, ale chápu, že redakce o něco takového požádala, udělala bych to také.

"Jestliže hlavní hvězdou diskuzí je občanka, která se veřejně hlásí k tomu, že členové zastupitelstva města jsou její nepřátelé, tak se nelze divit, že zastupitelé raději diskutují s občany osobně, než takto virtuálně." Tahle pasáž je o mě? Občan Hořánek si ze mě chce udělat alibi na svou pasivitu publikování na PS? Jako že nepřispívám na PS ještě ani rok a znechutila jsem už pár let dopředu zastupitele města natolik, že si řekli:" Nebudu psát na PS, za pár let tam bude psát Šťastná, tu jsme tak naštvali, že si to už nenechá pro sebe, a kvůli parkovišti začne psát na PS, ale pak zjistí, že je toho kolem našich činů tolik, že bude psát dál a dál." Kdybych měla dál rozebírat tuhle pasáž, propíšu se do neděle. Zkuste si to znovu po sobě přečíst, jestli jste to takhle myslel doopravdy.
Taková argumentace je i na občana hodně slabá, hodně alibistická, hodně podbízivá (přetaňte na PS tisknout Šťastnou, napíšeme vám my?), a hodně vyjadřuje to, k čemu jsem dospěla také.
Zastupitelé momentálně nejsou mými přáteli, co se vztahu občan kontra zastupitel týče, a že to dovedu říct veřejně, to přece není žádné unikum. Až to bude jinak, napíšu o tom na PS.

Odpovědět

5. 5. 2018 (19:15)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý podvečer,
já nejsem zrovna oblíbeným přispěvatelem Píseckého světa, musím se postavit na jeho obranu. Je to nevídaný útok ze strany místostarosty Hořánka. Ve dobře jste mu to vysvětlili i finančně. Redakce Píseckého světa má své politické názory, ale nečerpá veřejné prostředky tak je to jejich věc. Je nesmysl požadovat na redakci politickou vyváženost. I když mají rádi Schwarzenberga a Drahoše tak jsem kdykoliv mohl na jejich stránkách projevit svůj názor.

Odpovědět

7. 5. 2018 (11:56)  –  Luděk Blaha

0
0

Jak to tak nezaujatě sleduji, nejvíc tu dominuje podpora průmyslové škole, školce na Hradišti a muzeu.

Odpovědět

9. 5. 2018 (09:36)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Nováku,
z čeho usuzujte, že mi vadí Písecký svět? Nikdy jsem nic takového neřekl, nenapsal ani se tak netvářil. Odpověď na svoji otázku najdete na tomto webu v mém vyjádření k textu Ing. Zborníka. Tedy znovu – nekritizoval jsem Písecký svět jako komunální politik, ale jako občan, kterému není jedno, když se manipuluje s veřejným míněním. To nemá s politikou nic společného.
Nicméně Vám děkuji za přízeň.

Odpovědět

22. 5. 2018 (15:05)  –  Martin Zborník

0
0

Stále marně čekáme na reakci pana místostarosty – občana Hořánka z vážného obvinění naší redakce z údajné manipulace s veřejným míněním. Stále doufám, že se dočkám nějaké racionální argumentace podložené jasnými fakty. Nebo si mám vaše mlčení vysvětlit tím, že žádné argumenty a fakta nemáte a vědomě jste manipuloval veřejným míněním vy? Na místě je otázka co je vaše snaha a čeho vlastně chcete dosáhnout těmito křivými nařčeními? Vy jste volal po věcné diskusi, tak jí prosím s námi veďte a svá tvrzení dokládejte jasnými podloženými argumenty. To doposud nečiníte ani ve výše publikovaném článkem ani v komentářích pod ním.

viz. komentář výše : 10. 5. 2018 (09:20) – Martin Zborník
"…. Na místo debat jestli jste více politikem, místostarostou nebo jen prostým občanem by mě ale zajímalo podrobnější objasnění vašeho nařčení Píseckého světa z údajné manipulace s veřejným míněním. Vy dále uvádíte: "to nemá s politikou nic společného". Já si ale myslím pravý opak. To je velmi vážné obvinění naší redakce. Jestli to spočívá v tom, že naše redakce doplnila k vašemu článkem místo JIŘÍ HOŘÁNEK text: "JIŘÍ HOŘÁNEK, místostarosta města Písku" tak to jsme na tom s tou manipulací vcelku dobře. Jen na vysvětlenou dle etikety se tituluje vždy nejvýznamnější funkcí – tedy na místě bylo užití místostarosta města Písku, nikoli pouhý prostý občan města Písku.
Pokud tedy o manipulaci s veřejným míněním naší redakcí máte nějaké pádnější důkazy, zasloužili bychom si je tady zveřejnit. Jinak, pane místostarosto, je to prázdné a ničím nepodložené tvrzení, které nás křivě obviňuje."

Odpovědět

22. 5. 2018 (19:27)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane inženýre,
měl jsem za to, že reagovat zde je možnost, nikoliv povinnost. Nicméně když se mne snažíte manipulovat k reakci, tak se o to pokusím. Bohužel to nejde formou stručného vyjádření. Největším nebezpečím manipulace je, že se provádí nenápadně, skrytě a ve spoustě drobných kroků, které nejsou na první pohled zřejmé. Proto Vám zde nepředložím nějaký kardinální důkaz, ale pokusím se komentovat pár tvrzení z poslední doby:
1) Vyjádřil jste se v prvním pádě množného čísla – stále čekáme. Za koho prosím vystupujete? Za píseckou veřejnost? Na základě jakého mandátu? Manipulátor se snaží dodat svému vystoupení větší váhu tím, že svůj postoj vydává za stanovisko širší skupiny lidí.
2) Podsunul jste mi výrazy – vážné obvinění a křivé nařčení. Ale já jsem přeci nikoho neobvinil ani nenařknul, jen jsem vyjádřil svůj názor a sdělil, jak na mne Písecký svět působí. Manipulátor se snaží expresivně zbarveným vyjádřením dodat svému tvrzení na zajímavosti.
3) Když jsem na webu komentoval propagační článek o panu poslanci JUDr. Veselém, vydaný redakcí PS ve stylu PR, tak se k němu vyjádřila paní redaktorka Myslivcová a sdělila, že se jedná jen o záznam z besedy, což ovšem z textu není zřejmé. Manipulátor zamlčí nějakou drobnost, aby v posluchači vyvolal mylný dojem.
Tolik jenom několik příkladů. Nepovažuji za vhodné na toto téma zde rozvíjet sáhodlouhé diskuse a je věcí čtenářů a návštěvníků webu, aby si na věc udělali svůj vlastní názor. Já ten svůj nikomu nenutím a respektuji, že někdo má jiný názor.
Jiří Hořánek

Odpovědět

22. 5. 2018 (21:42)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Vážený pane Hořánku. M. Zborník je předsedou naší organizace, mluví tedy v množném čísle za Písecký svět. Nechápu, co by na tom mělo být manipulativního.
K bodu č.3 – Už mě začínáte unavovat. Nevím, jakým dalším způsobem bych Vám měla ve svém článku ozřejmit, že se jedná o zprávu z veřejné besedy poslance s občany. Z diskutovaných témat jsem vybrala ta hlavní, všechno podstatné jsem uvedla a nic jsem záměrně nezamlčela. Domnívám se, že podobně vypadá například zpráva o Vaší besedě s občany na téma činnosti policie, kterou některé noviny otisknou. Máme snad proti ní protestovat, protože je to skryté PR Vaší osoby? Mimochodem všechny tiskové zprávy vydávané radnicí jsou průhledným PR vedení města. Všechny natřené na růžovo a v každé druhé větě jméno někoho z vedení, jak si pochvaluje výsledky své práce. To je pěkný příklad manipulace s veřejným míněním! A navíc ještě zhotovená a publikovaná za peníze nás daňových poplatníků.
Pane Hořánku, ujišťuji Vás, že jako svobodné a nezávislé médium si od Vás určitě nenecháme diktovat, co a jak máme psát, jak jsme to například slyšeli ve známých nahrávkách Vašeho předsedy Babiše a jeho novinářů. S tím se holt budete muset smířit.

Odpovědět

29. 5. 2018 (13:39)  –  Martin Zborník

0
0

TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ. To je asi nejvýstižnější stručná a zároveň nutná reakce na poslední příspěvky pana místostarostu Hořánka. Na místo předložení jasných důkazů dokládající předchozí vážná obvinění že redakce Píseckého světa manipuluje s veřejným míněním, přichází opravdu ubohé snahy o nepovedené protiútoky. Vaše vyjádření z 22.5.2018 opravdu nic z Vámi opakovaně vznesených vážných obvinění nedokazuje.

Pro rekapitulaci zopakuji důležitá FAKTA

V prvotním článku Už jsi čet' Písecký svět? uvádí jeho autor Jiří Hořánek:
„… Podle mého názoru je třeba odlišit to, jak se Písecký svět tváří, nebo lépe řečeno za co se vydává, od toho, co doopravdy je. …
Písecký svět ale podle mého názoru není tak masový, jak se tváří, není zcela objektivní, není vždy vyvážený, není úplně nestranný, není příliš transparentní.
Příspěvky od Redakce PS jeví často známky tzv. aktivistické žurnalistiky … . O politické neutralitě Píseckého světa se nedá hovořit ani náhodou, zcela v něm dominuje podpora České pirátské strany.
Záhadou zůstává finanční stránka provozu Píseckého světa. … Že by za vydáváním stál nějaký mecenáš? …
… Nicméně i taková činnost by měla být korektní.“

Veškerá tyto panem Hořánkem vznesená křivá nařčení pak jako předseda Píseckého světa vyvracím a objasňuji v souvislostech v Odpovědi Jiřímu Hořánkovi a v následné diskusi viz výše.

Fakta jsou jasná a nezpochybnitelná. Tvrzení místostarosty Hořánka jsou zavádějí a ničím nepodložené. Z nepochopitelných důvodů však pan Jiří Hořánek již věcně a konkrétně na ně nijak nereaguje. Tedy lze jen dovozovat, že by snad vysvětlení přijal a nemá k nim již co dodat, přesto v jeho stylu se za křivá obvinění nemá potřebu ani omluvit, či třeba jinak svá nepodložená tvrzení korigovat? Nebo na svých tvrzení trvá i nadále a nehodlá je jakkoli upravovat? Nejspíše platí varianta druhá.

Dokazují to následné výroky a snahy v diskusi pod článkem nereagovat na věcnou podstatu vyvrácených neprav a Hořánkem nijak nepodložených obvinění.
Důkazem nepolevují snahy o diskreditaci Píseckého světa je v samém závěru diskuse, na což už jsem byl nucen opět reagovat 9. 5. 2018 (09:36) – Mgr. Ing. Jiří Hořánek
„… Tedy znovu – nekritizoval jsem Písecký svět jako komunální politik, ale jako občan, kterému není jedno, když se manipuluje s veřejným míněním. To nemá s politikou nic společného.“ Oto absurdněji v celém kontextu znějí předchozí věty, která jsou v duchu cukr a bič: „Vážený pane Nováku, z čeho usuzujte, že mi vadí Písecký svět? Nikdy jsem nic takového neřekl, nenapsal ani se tak netvářil. Odpověď na svoji otázku najdete na tomto webu v mém vyjádření k textu Ing. Zborníka.
Vzhledem k tomu co v úvodu a v samém závěru diskuse říkáte, znějí věru dost nevěrohodně.

Na místo věcné debaty můžeme sledovat v diskusi snahu vyvléct se z odpovědí jako had.

Úhybný manévr č.1 Hořánek 4.5.2018:
„ … Abych nebyl špatně pochopen – nenavezl jsem se do Píseckého světa kvůli tomu, co dělá, ale jak to dělá. …. Prostě jsem se vyjádřil jako občan. A ejhle, v tištěné podobě i zde na webu mám za jménem uvedeno "místostarosta města Písku". …
Ano, jsou to drobnosti, ale ty vykreslují postup typický pro manipulátory – tu se něco málo přidá, tu se něco málo zamlčí a hned to budí dojem, který manipulátor potřebuje.“
Neúspěšný odvrácen následnou diskusí.

Úhybný manévr č.2 Hořánek 4.5.2018
Překrucování faktů ohledně placené politické inzerci Pirátů – Opět nevyšel, odvrácen následnou diskusí.

Úhybný manévr č.3 Hořánek 18. – 22. 5.2018
Napadání redaktorky Myslivcové z manipulace že dělá skrytou PR poslanci Veselému – Opět neúspěšné, vyvráceno v následné diskusi.

O CO TADY VLASTNĚ CELOU DOBU ŠLO? O věcnou diskusi – to tedy nevypadá, povzdech ukřivděného politika, nebo snad o snahu o manipulaci s cílem diskreditovat nepohodlný Písecký svět? U komunálního politika kandidujícího na starostu je třeba věnovat zvýšenou pozornost těmto alarmujícím aspektům.

Na místě je tedy položit si otázku: KDO SE TADY CELOU DOBU SNAŽÍ MANIPULOVAT S VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM a nevést věcnou a korektní diskusi k otevřenému tématu?

Odpovědět

30. 5. 2018 (10:34)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane inženýre,
mám takový pocit, že to stéblo jsem pro Vás já. Proč jinak byste ze mne ždímal reakce na Vaši polemiku, než abyste získal materiál pro zvýšení atraktivnosti tištěného vydání? Působí to na mne tak, že se snažíte stylizovat do pozice investigativního nezávislého novináře, kterému chce zlý politik cenzurovat příspěvky.
Pokud stále hledáte a nenacházíte oporu pro má vyjádření, zkuste se prosím podívat na příspěvek redaktorky paní Myslivcové ze dne 22. 5. 2018 ve 21:42. V úvodu mi docela věcně vysvětluje, že vystupujete jako předseda (zřejmě zapsaného spolku) a proto se vyjadřujete v množném čísle. Vše OK. Následně ovšem paní redaktorka řeší financování tiskových zpráv vydávaných městem (na můj dotaz ohledně financování Píseckého světa ale neodpovídá) a následně mne obviní, že chci Píseckému světu diktovat, co má publikovat. Při tom já jsem se několikrát vyjádřil ne k tomu, CO se na Píseckém světě publikuje, ale JAK se publikuje. Vrcholem její kreativity je přechod do celostátní politiky, ač jsem nikdy politickou dimenzi svým vyjádřením nedával. Podle mne je to jasný případ manipulace, kdy se manipulátorka snaží působit na emoce a pak odvádí téma hovoru jinam.
Ještě malý postřeh: ten samý den byly na Píseckém světě zveřejněny kritické příspěvky Ing. Sedláka, které pak byly odstraněny. Nebo jsem se přehlédl?
Přeji Píseckému světu hodně spokojených čtenářů a po několikáté opakuji, že plně respektuji jeho nezávislost.
Jiří Hořánek

Odpovědět

30. 5. 2018 (12:13)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Ano, pane Hořánku, všiml jste si správně – příspěvky pana Sedláka byly automaticky odstraněny na jeho žádost – přál si výslovně "přerušit s Píseckým světem své spojení", tedy jsme ze zákony povinni jej vyřadit z databáze přispěvatelů – a tudíž se zde ovšem jeho příspěvky objevovat nemohou, to je vcelku logické a odpovídá to nejnovějším požadavkům EU i našeho státu na ochranu osobních údajů.

Odpovědět

30. 5. 2018 (12:23)  –  Martin Zborník

0
0

Pletete si trochu pojmy z dojmy. Celou polemiku jste odstartoval vy, nikoli redakce Píseckého světa, vaším shora uveřejněným článkem. Zároveň v něm voláte po korektnosti. Tak následovala požadovaná reakce z naší strany. Nic víc nic míň. Myslím, že polemik na toto téma již bylo víc něž dost, tak že si tolik nevěřte, že předchozí text uveřejníme v nadcházejícím novinovém čísle PS. Občan si vlastní názor již myslím dokáže udělat i bez něj.

K příspěvku redaktorky paní Myslivcové ze dne 22. 5. 2018 ve 21:42 – Na veškeré vaše předchozí dotazy a nařčení snad srozumitelně odpověděla. Na dotaz financování PS vám bylo mnou a dalšími příspěvky v diskusi pod ním odpovězeno snad dostatečně. Nechápu, proč by se to tedy mělo znovu opakovat. Když tak napište, co vám není jasné, mile rád vám to já, nebo někdo jiný dovysvětlíme.
Chápu, že je Vám nepříjemné, v souvislosti s Vámi vzneseným nařčením redaktory PS z PR poslance Veselého, upozorňování na Vaše praktiky skryté předvolební reklamy za peníze nás všech a také na to, co dělá váš stranický vůdce Babiš na celostátní úrovni. Chápu, že se snažíte od toho všemožně distancovat, ale jako vrcholný představitel ANO na Písecku nesete odpovědnost za své činy ve veřejné funkci a také nesete spoluodpovědnost za značku, pod kterou vystupujete. To hold asi budete muset skousnout, zvláště pak před komunálními volbami.

Věřte, tohle není žádná manipulace, ale prostě názor člověka, kterého jste k tomu vyzval a který to tak cítí. Mimochodem opět na něj věcně nereagujete. Ostatně opačně mohu vždy říci, že tím že se snažíte to onálepkovat negativním pojmem manipulace, se vlastně snažíte každý výrok protivníka také zmanipulovat = vrhnout do špatného světla, znevěrohodnit. A tak to může jít stále dokola. To opravdu nikam nevede a nemá cenu v tom pokračovat. Že nejste spokojen s tím, jak to kdo na PS prezentuje, to je jistě vaše právo, které vám nikdo nebere. S tím se také ale jako politik asi budete muset smířit. Publikujte raději své názory podložené fakty. Jedině tak můžeme nadále vést věcnou a vámi požadovanou korektní debatu.

Odpovědět

30. 5. 2018 (13:13)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane inženýre,
opravdu jsme ve vnímání pojmu manipulace každý z nás názorově jinde. Nicméně to by Vás nemělo legitimovat v určování toho, co smím a co musím.
Hezký den.
Jiří Hořánek

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.