Přihlášení

Zastupitelstvo 14. února

12. 2. 2019 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Ve čtvrtek 14. února zasednou noví zastupitelé letos poprvé. Na programu je celá řada zajímavých bodů, například architektonické studie Žižkových kasáren, Projektový zásobník města či návrh na vystoupení města z Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou. Projednávat se bude prodej pozemků ve Smrkovicích společnosti ODPADY PÍSEK, s.r.o. Schvalovat se budou také dotace na sport a pro činnost Naděje v roce 2019. Jedním ze žhavých bodů budou jistě žádosti investorů o prodej pozemků v průmyslové zóně. Společnost CTP s.r.o. zde zamýšlí výstavbu hal pro lehký průmysl a skladování, které by následně ráda pronajala. Druhý zájemce – společnost PRO SERVIS INVEST, s.r.o. by chtěla realizovat největší komplexní Truck park v jižních Čechách. Osadní výbor Purkratice s tímto záměrem nesouhlasí a doporučuje nejprve projednat změny Územního plánu č.2

Vyjádření Osadního výboru Purkratice: OV Purkratice NESOUHLASÍ se záměrem prodeje pozemků – doporučuje projednat nejprve změny ÚP č. 2

Průmyslovou zónou jsme již dnes obklopeni – JTX, BaK, Metalimpex, sklad hutního materiálu, odtahová služba – a to pouze s negativními důsledky. Hlavní průmyslová výroba je vzdálena pouhých 420 m od domů. Při snaze řešit problémy firmy obvykle nekomunikují.

Opětovně upozorňujeme – především odbor ŽP – na rybníky s významnou ptačí populací a výskytem obojživelníků. Současná průmyslová zóna nerespektuje migrující zvěř (mnohonásobně zaploceno), ani dlouhodobé dopady na životní prostředí obecně. Tato neperspektivní zástavba může vytvářet v krajině u Písku i další problémy v budoucnu. Rozšiřování zpochybňuje i účast města na projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu.“

Po plánovaném rozšíření obvod průmyslových ploch v oblasti činí cca 5,1 km – stejně rozsáhlé jako celá část města za řekou – Pražské a Václavské předměstí (srovnatelné již dnes). Prodej městských pozemků a jiné rozšíření průmyslové zóny v letech 2016 – 2018 – nárůst o 56 000 m2 .

Pro stálé obyvatele je situace a bydlení v Purkraticích v mnoha směrech stresující a bez obvyklých standardů. Pokračuje a zhoršuje se degradace celé oblasti, která se datuje od 80. let. Proto si dovolujeme znovu požádat o ustoupení od záměru prodeje pozemků (Z1-4, Z1-5 – ÚP města Písku), aby bylo zachováno to, co nám zde zbývá pro důstojný život a dovolíme si citovat stavební zákon č. 183/2006 Sb.

§ 18 odst. 1 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Osadní výbor Purkartice nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků dle předložených návrhů a schvaluje text vyjádření ve výše uvedené podobě. 

 

V PŘÍLOZE PLNÉ ZNĚNÍ MATERIÁLU PRO ZASTUPITELSTVO

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

12. 2. 2019 (14:25)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
pozorně jsem četl co všechno bude projednáváno na zastupitelstvu. Chybí tam jeden závažný neduh, který v současné době trápil občany Písku při chůzi po Písku. Taková klouzačka, zmrazky to byl horor a zřejmě ještě bude. Jistě si vzpomenete jak byl přijat zákona, který navrhl primátor Teplic a senátor KUBERA a sice, že chodníky jsou ve vlastnictví města nebo obce. Do té doby byxlo vše v naprostém pořádku. Každý si uklidil chodník před svým domem nebo před činžákem ve kterém bydlel. Městská policie to kontrolovala upozorňovala kde to nebylo v pořádku.
Jak vešel zákon ve známost tak většina občanů chodníky přestala uklízet, když město jim nechtělo přispět nějakou slevou. Třeba na odpadcích.
Tehdy to měl na zodpovědnosti místostarosta DUŠEK. Ten vymyslel akci, myslím, že se jmenovala SLUNÍČKO. Podle toho měly Městské služby uklízet jen ty hlavní tahy městem a jen na jedné straně. Buď na pravé nebo na levé straně. K tomu ještě místostarosta uvedl : " uzavřeli jsme výbornou smlouvu když se někomu něco stane tak to dostane zaplaceno ".

Přes město sedalo chodit i když blbě. Několik úrazů se stalo a s náhradou byly velké potíže. Dokázat, že to bylo na uklízené části, mít svědky a fotodokumentaci. Nevím zda to všichni poškození dotáhli do konce. Vím o jedem velmi závažném případu, který se vyřizoval rok nebo rok a půl a náhrada byla několik set tisíc korun.

Místostarosta díky tomuto problému již nebyl zvolen. Po pravdě musím říci, že to nebylo jen pro tu zimu, ale ještě zde byla skupina žen s názvem ZA HŘIŠTĚ a ta měla také podíl na Duškovi.

Proč to celé uvádím. Proti tomu v jakém stavu jsou chodníky a přechody nyní, tak bychom museli označit místostarostu Duška za vzorného hospodáře v úklidu chodníků. Současné vedení radnice na to úplně s přehledem kašle. Jen bych rád věděl mzda má ještě tu výhodnou pojistku.

HLAVNĚ NAVRHUJI, ABY SE NA ZASTUPITELSTVU O TOM JEDNALO A BYL JEMNOVÁN KDO MÁ ZIMNÍ ÚKLID V GESCI.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.