Přihlášení

Výzva občanům Hradiště – Co bude s prostorem po bývalém statku U Kovandů?

1. 7. 2019 | Zbyněk Konvička | Diskuze (18) | Životní prostor

Co bude s prostorem po zbouraném statku U Kovandů?

Osadní Výbor Hradiště se obrací na občany této místní části města Písku s výzvou, která upozorňuje na možnost zapojení se do dotazníkového šetření a vyjádřit se tak k prostoru po zbouraném statku U Kovandů.

Výzva občanům Hradiště

Vážení a milí obyvatelé Hradiště,

zástupci Osadního výboru Hradiště se na vás dovolují obrátit v otázce využití prostoru po zbouraném statku Kovandů na návsi. 

V současném volebním období si Osadní výbor Hradiště zvolil tyto hlavní priority: 
1) vyřešení parkování na sídlišti
2) vyřešení parkování v okolí fotbalového hřiště
3) revitalizaci návsi a v rámci této priority využití prostoru po zbouraném statku Kovandů.

Měli bychom zohlednit urbanistický zájem jako součást revitalizace historické návsi a také praktický a funkční zájem pro naše obyvatele. Významem se jedná o projekt, který bude mít dlouhodobý efekt a vliv na kvalitu života obyvatel Hradiště.

Rádi bychom vás proto tímto požádali o zapojení se do ankety a sdělení vašeho názoru na využití prostoru po zbouraném statku Kovandů. Během léta bude probíhat po celém Hradišti dotazníkové šetření. Ať už osobně přímo dotazovateli, nebo prostřednictvím dotazníků umístěných v restauraci Na Rozhledně, obchodě, v Hospůdce na hřišti nebo pomocí e-mailu, zřízeným za tímto účelem. Vyplněný dotazník lze jednoduše naskenovat a poslat nám na níže uvedený e-mail nebo jej vyplněný donést do některého ze třech kontaktních míst na Hradišti.

Děkujeme za každý názor. Zároveň přivítáme mezi námi dobrovolníky, kteří by nám rádi pomohli a oslovili s námi občany Hradiště za účelem sbírání dat z dotazníku. Neváhejte nás kontaktovat na uvedeném e-mailu: OVHradiste@gmail.com.

členové Osadního výboru Hradiště

 

 

 

 

 

 

0
0

Diskuze k článku +

1. 7. 2019 (19:25)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pokud se dělá nějaká anketa, tak by měla nabízet nějaké možnosti a pak třeba prostor pro vlastní námět. Architekt města, chtěl náves uzavřít, aby měla charakter vesnice. Proto se nabízí nejvíce funkce bydlení. Nejlepší by zřejmě na návsi oddělit pozemek o výměře cca 900 m2, prodat jej s podmínkou jaký základní tvar má mít RD na něm postavený. Za 900 m2 by město mohlo utržit cca 1,6 mil Kč a za to by mohlo postavit menší parkoviště. Buď hned za tímto RD, nebo zbývající pozemek vyměnit se sousedskou paní Hlinovskou za část jejího pozemku u prodejny a hřiště. Paní Hlinovská prodej toho pozemku odmítla jen proto, že nechtěl vedle mít velké parkoviště, pokud by bylo malé a průchod od krámu na hřiště oddělený stromy a keři od jejího pozemku, tak by jí to nevadilo souhlasila by s tím. Problém Hradišťské návsi je ten, že je to průjezďák, dnes i pro kamiony. Co chcete na "hlavním tahu" revitalizovat? Nejprve se musí prostor zklidnit, třeba omezením rychlosti na 30 km/h a jinými opatřeními. Kdyby se vybudoval obchvat Hradiště, který už naplánovali komunisti za minulého režimu, mohla by to být klidně obytná zona a tu pak lze vylepšovat a revitalizovat. Jenže když místní politici a členové OV nebyli schopni na mou žádost sami zajistit, aby se vrátil odpadkový koš před prodejnu a nebyli schopni sami zajistit, aby dobře namalovali čáry před obchodem, kde městské služby ač byla vyhláška na 11 míst jich udělali jen 9, a musel jsem si to zařídit sám, tak jsem velmi skeptický, že zajistí něco víc než za posledních 30 let. Kdy se na Hradišti vlastně neudělalo většího vůbec nic.

Odpovědět

1. 7. 2019 (19:26)  –  Pavel Šebelle

0
0

Opravuji, paní Hlinovská by s tím možná souhlasila, je třeba jednat a zkoušet to.

Odpovědět

1. 7. 2019 (21:17)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Vážený pane Šebelle,

viděl jste zmiňovaný anketní list? Jsou k dispozici v obchodě, v hospůdce Na hřišti či restauraci Na rozhledně, pokud ne, tak vás ubezpečuji, že jsme se snažili tam dát maximum možných alternativ – nápadů k zaškrtnutí i preferencemi, vše s vysvětlením, je tam i prostor pro vlastní nápady či náměty. Sami s našimi dobrovolníky chceme osobně obejít občany s tím, že bychom byli rádi, kdyby se ankety zúčastnili a napsali nám – vyplnili dotazník – se svými preferencemi či nápady. To bude probíhat o prázdninách a v září anketu vyhodnotíme a uspořádáme veřejnou prezentaci jejich výsledků.

Prodat pozemek pro RD je samozřejmě z našeho pohledu to nejednodušší, co město může udělat, ale dle názoru nejen zástupců Osadního výboru Hradiště, by to byla velká škoda a promarněná příležitost mít konečně někde společný veřejný prostor – objekt – jakési centrum pro aktivity či služby, které v této místní části lidem chybějí a co by si sami občané nejvíce přáli, samozřejmě s ohledem na možnosti veřejných zdrojů, případně dotací na podobné projekty…

Již se nám dotazníky začínají vracet vyplněné a aniž bych chtěl předem cokoliv predikovat, tak mě těší, že lidé tuto potenciální příležitost pro Hradiště vnímají a vítají, což vyplývá ze zaškrtnutých možností na dotazníkových listech…

Víme od našich sousedů z Hradiště, že v lokalitě citelně chybí místo, zvlášť při nepřízni počasí, kam mohou vyrazit maminky s malými dětmi, pokud nechtějí nebo nemohou jet autem či MHD do města…, je tu velká skupina seniorů, na které se snažíme také myslet… a řešit tento prostor i pro ně… nemáme tu žádné zajímavé možnosti de facto ani pro teenagery… atd…

Proto jsme se do ankety pustili a proto bychom rádi měli maximum podnětů od obyvatel Hradiště a nevycházet pouze z našich nápadů, ba naopak, bychom byli rádi, aby se do řešeného území promítly názory co njevíce Hradišťáků…, neboť si nebereme patent na jediné možné a správné řešení… bude to prostor pro všechny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jistě jste si všiml, že městské služby čáry pro parkování již upravily… na požadovaných 11 parkovacích míst. Na základě jednání našeho předsedy Osadního výboru Hradiště pan doktora Michala Turka a mne s panem Hrádkem.

Nevím, co vše se na Hradišti podařilo či nepodařilo za uplynulých 30 let, neb s některými kolegy jsme v Osadním výboru teprve od podzimu roku 2014, a osobně na Hradišti bydlím od roku 2008. Ale zmíním aspoň něco, co se podařilo Osadnímu výboru Hradiště za těch necelých 5 let.

investice, na kterých se podílel OV Hradiště- např.:
Nová zastávka pro MHD na návsi
Nové dětské hřiště v lokalitě " V Oudolí"
Asfaltová komunikace v ulici "K Vápenici"


společenské, kulturní a sportovní akce:
Oživení tradice Pálení čarodějnic a stavění Máje – dopoledne pro MŠ Hradiště a místní děti, odpoledne a večer s taneční zábavou – 5 ročníků za hojné účasti nejen Hradišťáků, ale i obyvatel z jiných částí Písku atd.- sousedské neformální setkávání, kterých bychom rádi v budoucnu pořádali během roku více… a právě třeba v novém potencionálním objektu na místě zbouraného statku U Kovandů

Hradišťský běh – 3 ročníky sportovní akce s večerním programem v areálu TJ Hradiště, letošní se uskuteční 21. září

Tvůrčí dílny ve spolupráci s MŠ Hradiště – pro veřejnost – vánoční, velikonoční atd.

možná vám to přijde málo… těžko říct, ovšem pouze za zmiňovanými akcemi je ale mnoho desítek hodin de facto dobrovolnické práce členů Osadního výboru a dalších lidí – Hradišťáků, kteří společný prostor této krásné lokality chtějí zlepšovat a společně sdílet s ostatními…

Co se zatím bohužel nedaří dle našich představ a velmi nás to mrzí, je zlepšení situace s parkováním v lokalitě, velké téma, které trápí většinu sídlišť a ulic města, které nebyly zdaleka dimenzovány na stále rostoucí počet automobilů. Proto jsme si v tomto období stanovily tři hlavní priority z toho vycházející: 1) vyřešení parkování v okolí fotbalového hřiště, 2) parkování na sídlišti a právě 3) revitalizaci návsi a využití prostoru po zbouraném statku U Kovandů…

S pozdravem

Zbyněk Konvička
člen OV Hradiště

Odpovědět

2. 7. 2019 (11:03)  –  Pavel Šebelle

0
0

Dobrý den pane Konvička,
Dotazník jsem neviděl, protože nikde jsem se nedočetl, kdy anketa vypukne. Jen jsem dal svůj názor, o který žádáte, nic víc.
Sám jste potvrdil to, že se tu vlastně za 5 let vlastně nic neudělalo – jen hřiště, jedna zastávka a trochu asfaltu na cestu. Nemyslíte, že je to velmi málo? Ani jednak stavební akce za rok.

Čáry na parkovišti nepřemalovali po jednání pana Turka s panem Hrádkem, ale po tom co jsem požádal MěÚ Písek, aby pan Hrádek a pan Turek respektovali vyhlášku, kterou odbor dopravy vydal.

Uvedu zde co pan Hrádek napsal. Ubral 2 parkovací místa, protože jeho lidi neumí rozměřit pár čar. Podle mne napsal to, že lidé na Hradišti jsou natolik neschopní, že neumí zajet ani do 3 m širokého parkovacího stání, a že nejlepší je snad koše nemít, aby ve městě nebyl nepořádek. K tomu pan Turek napsal: " Myslím, že vysvětlení je jasné a logické. " Tedy moje dva triviální požadavky pan Hrádek a pan Turek odmítli. Město také odmítlo požadavek na snížení rychlosti na 30 km/h před prodejnou a na návsi, přesto že i pan Hrádek tvrdí, že je to tu nebezpečné.

U popelnic na tříděný odpad, je nepořádku už habaděj a koš by to jen zlepšil. Požádal jsem MěÚ, aby vrátili před prodejnu koš tak jak tam býval, protože pokud nebylo přijato jiné rozhodnutí, měl se po opravě komunikace koš vrátit.

Občané ať posoudí sami, zda je tato odpověď normální. Co tedy napsal pan Hrádek.
"Datum: 25. 6. 2019 7:53:23
Předmět: RE: Parkoviště a koš u prodejny
Dobrý den pane doktore, Před lajnováním parkovacích míst jsme na místě zkoušeli způsoby parkování, vyjíždění, zajíždění. Z důvodu zachování bezpečnosti provozu byla zvolena tato šířka parkovacích míst na úkor počtu. Pokud se tam chvilku postavíte a budete sledovat řidiče, zjistíte, že i za tohoto stavu se do vyhrazeného prostoru někteří netrefí. O této změně byl informován odbor dopravy. Kdysi stával odpadkový koš na rohu prodejny. U něj denně postávali opilci, kteří zde dělali nepořádek. Z tohoto důvodu a i z důvodu velkého počtu nádob na separovaný odpad v tomto místě soustředěných bylo dohodnuto přemístění této nádoby o kus dál směrem do sídliště. Je to asi padesát metrů. Na koši je zásobník na sáčky na psí exkrementy. O jiném koši nevím. Po doptání v prodejně jsem zjistil, že oni také ne.
Přeji pěkný den. S pozdravem Josef Hrádek

Odpovědět

2. 7. 2019 (11:26)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pokud se povede něco funkčního pro lidi a ti to opravdu budou využívat, bude to jen dobře. Ale jsem zvědavý jak dá město třeba 12 milionů na nějaký multifukční dům, když odmítlo loni požadavek OV, koupit informativní radar na ulici na Rozhledně, protože na něj nemá peníze. :-)

Pokud něco potřebují maminky na sídlišti, tak jim to udělejte na sídlišti, pochybuji že budou nadšené z toho, že mají přecházet s malými dětmi rušnou silnici v nepřehledné zatáčce, kde není přechod a auta nemají ani omezenou rychlost.

Poslední návrhy na OV, že by se tam mohla udělat hospoda nebo kadeřnictví byly opravdu podle mne mimo mísu.

Odpovědět

2. 7. 2019 (11:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Zapomněl jsem ještě na to, že v platném územním plánu je tato plocha vyčleněna pro bydlení venkovského typu.

Odpovědět

2. 7. 2019 (12:46)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jen pár otázek na pana Konvičku a pár námětů:

Peníze jsou jen jedny, pokud nám tu město postaví multifunkční dům za x-milionů, dalších 30 let nám nic nepostaví, proto je třeba přemýšlet o celém Hradišti komplexně a ne se soustředit na to, máme najednou volnou parcelu, tak hned se na ní musí něco postavit ( viz. situace v kasárnách, kde se má leccos stavět ne proto, že je to vhodné místo pro daný typ stavby, ale jen proto, že je to městský pozemek a neví se co s ním.

Zbyněk Konvička:
Víme od našich sousedů z Hradiště, že v lokalitě citelně chybí místo, zvlášť při nepřízni počasí, kam mohou vyrazit maminky s malými dětmi

Pavel Šebelle: Jak by takový prostor měl vypadat? Měla by to být jedna místnost? Co by v ní mělo být? Je plně využita školka, když je málo dětí? Nemohl by se prostor pro maminky udělat třeba ve školce nebo něco přistavit ke školce?

Zbyněk Konvička: maminky pokud nechtějí nebo nemohou jet autem či MHD do města…,

Pavel Šebelle: Ano maminky nemohou jet MHD, protože MHD jezdí málo. Autobusy z Prahy jezdí častěji než autobusy MHD na Hradiště. Kdyby byl interval MHD třeba jen k plavečáku 15 min, jezdil 1autobus sem a tam, jezdilo by s MHD více lidí a mohli by maminky třeba do nové knihovny za 120 milionů.

Z. Konvička: je tu velká skupina seniorů, na které se snažíme také myslet… a řešit tento prostor i pro ně… ……

P. Šebelle: jak by tento prostor měl vypadat? Jedna místnost, co by v ní mělo být? Nešlo by v bývalé škole takový prostor udělat? třeba kde se schází OV?
Podle mne senioři na Hradišti mají největší problém dostat se dolů do města a nebo z města, auta nemají nebo už nemohou řídit, my máme krásné město se spoustou možností, ale naši senioři na Hradišti to nemohou využívat! Tedy opět zařiďte MHD s 15 minutovým intervalem i o víkendu a senioři budou moci jet do všech prostor ve městě, kaváren, knihovny, za svými známými, do kostela, na pohřeb atd. atd.

Z. Konvička: ….nemáme tu žádné zajímavé možnosti de facto ani pro teenagery… atd…

Pavel Šebelle: tak to by mne zajímalo co by to mělo být??? Jak by to mělo vypadat? myslíte si, že teenegeři budou chodit rádi do stejných prostor jako důchodci a maminky s dětmi?
Teenegeři potřebují hlavně něco atraktivního venku, aby nedřepěli doma u PC a mobilu. Udělejte jim něco akčního venku.

Odpovědět

2. 7. 2019 (15:10)  –  Jaroslav Jaroslav Chroňák

0
0

Dobrý den, krátký komentář k článku. V dotazníku občanům jsou popsány priority OV Hradiště. Dlouhodobou prioritou je revitalizace návsi, která je v současnosti nepřehlednou křižovatkou s novou širokou silnicí. OV na Hradišti se společně s odborem dopravy snaží hledat možná řešení pro zvýšení bezpečnosti chodců a pro momentální řešení autobusové zastávky, bezpečného výstupu a nástupu pasažerů. Jsem krátce členem OV Hradiště, zároveň vidím to, že členové OV přistupují k potřebám Hradišťanů velmi zodpovědně a snaží se na podněty okamžitě reagovat.

Projekt revitalizace návsi bude výrazně ovlivněn způsobem využití pozemku po bývalém statku Kovandů. Jednak dotvoří ráz návsi, zároveň jeho funkčním využitím přístup k pozemku a nutná opatření pro chodce, apod.

OV Hradiště proto otevřel veřejnou diskusi formou dotazníkového šetření, kdy se občanů Hradiště ptá, jak by si představovali pozemek využít. Zajímá nás skutečný názor občanů, jejich nápady a doporučení. Důležité je i to, že každý má možnost zasáhnout do společného rozhodování, zapojit se a popřemýšlet jaký ráz chceme návsi vtisknout a jaké zázemí a pro koho chceme na pozemku vybudovat. Projekt revitalizace návsi je i něco, co na Hradišti zanecháme dalším generacím. Co jim chceme na návsi zanechat?

Zatím jsme udělali pouze mini-průzkum, že kterého vzešly návrhy na výběr v dotazníku, nevíme jak průzkum dopadne, to budeme vědět na konci srpna. Teprve podle výsledku průzkumu dáme zadání na vypracování studie. Budeme moc rádi, pokud všichni Hradišťané, kterým na budoucnosti naší návsi záleží, zodpovědně popřemýšlí a dají své doporučení.

V září-říjnu budeme výsledky šetření komunikovat jednak v píseckých médiích a také formou setkání s občany. Jaroslav Chroňák, člen OV Hradiště

Odpovědět

3. 7. 2019 (10:51)  –  Pavel Šebelle

0
0

Dobrý den pane Chroňák,
v minulém volebním období vznesli občané na jednání OV požadavek, snížit rychlost od hospody u Srnků po konec návsi na 30 km/h. Vedoucí odboru dopravy to odmítl, že proto není žádný důvod a OV to myslím nedal pak už ani do zápisu jako požadavek. Co by mělo být větším důvodem než pocit bezpečnosti občanů? Pokud píšete, že je tu nebezpečno a jak se OV stará, zařiďte prosím tak jednoduchou věc, jako je umístění 2-4 značek 30 km/h. Já jsem o to požádal pana Kovaříka, pana Turka, pana Konvičku a pana Hladíka, jediná odpověď byla od pana Kovaříka:
Vážený pane, o stanovení místní úpravy provozu ( umístění dopravní značky ) rozhoduje ve správním řízení správní orgán podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., a proto musí být žádost o umístění dopravní značky určitá ( tzn. musí být přesně uvedeno, umístění jakých konkrétních dopravních značek a v jakých přesně místech požadujete ) a dále musí být podána způsobem a musí obsahovat náležitosti stanovené v § 34 správního řádu ( zákon č. 500/2004 Sb. ) , jinak se jí správní orgán nemůže zabývat.

Tedy, abych si žádost podal sám za sebe. Jste schopen sám nebo s OV podat tuto žádost? Bude to mít jistě jinou váhu.

Jinak současná činnost OV k parkování na Hradišti je taková, že nemáme parkoviště na sídlišti ani u hřiště, situace je tu když je fotbal katastrofální a přesto OV rozhodl, že na jediné parkovišťátko, které máme o 11 místech se dají parkovací hodiny na 30 min. Až na můj podnět se vydala vyhláška na 11 míst, 5 na parkovací hodiny, 6 pro ostatní. Poté přijeli MS a protože nejsou schopni rozměřit parkoviště na 11 dílů, nakreslili jich 9 o šíři cca 3 m, jedno dokonce asi 4,5 m. Nikdo to z OV ani MěÚ nezkontroloval, po 14 dnech jsem požádal pana Turka a pana Konvičku o zjednání nápravy, pan Turek napsal: " Ohledně čar – osobně bych je ponechal tak, jak jsou." takže pan Turek jednak nabádá k porušení vyhlášky a jednak by nás obral o 2 stání což je 33% míst. Dokonce mi napsal, že není schopen práci MS zkontrolovat. Ohledně vrácení koše před prodejnu mi také nikdo neřekl zařídíme, ale že je třeba žádost. nyní zařizuji s MěÚ sám.

Můžete mi říct, k čemu je OV, když si musím zařídit sám, aby se dodržela vyhláška a namalovali se čáry podle plánku, když musím sám zařizovat koš před prodejnu, když musím sám zařizovat snížení rychlosti a to vše přes "odpor" úředníků a lhostejnost členů OV ?

Můžete mi říct v čem je problém s parkováním na sídlišti? Místo se ví, odbor ŽP už to neblokuje takže jde o položení pár zatravňovacích dlaždic. To by se dřív udělalo za 3 týdny v rámci akce Z, dnes jsou na to potřeba dvě "pětiletky" funkčního období OV. :-)

Pan Hořánek před rokem a půl říkal, že by se na uvolněnou parcelu na návsi mohl dát recyklát, aby se mohlo prozatímně parkovat. Proč se tam nedal a ani ho OV nepožaduje a místo toho je tam vysoký obrubník , který nelze normálním autem přejet? Proč je komunikace u návsi široká 7,5 m, když stačí 6 m? Proč se zabral zbytečně o 1,5 m celkem 75 m2 městský pozemek? Aby se mohlo přes náves jezdit jak ve formuli 1? Proč komunikace kraje je na městkém pozemku kde vy "plánujete" park? Opravdu si myslíte, že by maminky s dětmi chtěli přecházet tuto nebezpečnou silnici a chtěli by sedět v parku nebo kavárně vedle hlavního tahu, kde jezdí i kamiony?

Komunisti naplánovali před 50 lety obchvat Hradiště a mimoúrovňové křížení s tratí, nový vládci s ním nepočítají v nejbližších 50 letech. Proč OV toto nepožaduje? Zajistěte obchvat, pak můžete revitalizovat klidnou náves a já budu pro to, aby vám postavili na návsi pomník :-)

Odpovědět

3. 7. 2019 (11:00)  –  Pavel Šebelle

0
0

Doplňuji přesně co mi napsal pan Turek ohledně kontroly čar: "čáry jsem neinicioval, nekreslil, nemám vzdělání ani kompetence na to, kontrolovat, jak je kdo nakreslí" ."Členové osadního výboru nejsou povinni, nemohou a ani neumí kontrolovat vše kolem sebe. Pokud máte pocit, že je porušována vyhláška, obraťte se na příslušné úřady či Policii, ne na osadní výbor. Že jste kontaktoval pana vedoucího Kovaříka je naprosto v pořádku, na to máte stejné právo jako členové osadního výboru či kdokoliv jiný."

Přejde vám normální, že předseda OV napíše, že není schopen zkontrolovat čáry, že na to nemá vzdělání, když je plánek vedle prodejny? Opravdu nejsou členové OV schopni poznat, že parkovacích míst není 11, ale 9?

Na základě této otřesné zkušenost s OV a i s minulým, už OV asi nebudu v ničem kontaktovat, protože to nemá cenu a nemám na to nervy.

Odpovědět

3. 7. 2019 (18:56)  –  Jaroslav Jaroslav Chroňák

0
0

Moc mě mrzí poslední komentáře pana Šebelleho, sám vidím, kolik času a úsilí věnují lidé v osadním výboru řešení a zejména jeho předseda, pan Turek tématům občanů Hradiště. Pana Turka si velmi vážím a taková zbytečná a nepravdivá obvinění se mi nečtou dobře. Ano, nejsme odborníci na vše, proto se OV na odborníky obrací. Velmi mě mrzí pokud někdo tímto způsobem shazuje práci lidí, kteří věnují svůj volný čas pro druhé. Je smutné číst polopravdy a smyšlenosti a na základě nich odsuzovat činnost druhých. Pojďme na Hradišti spolupracovat, pomáhat si a ne obviňovat se, to nám opravdu nepomůže. Poprosím pane Šebelle o konstruktivní spolupráci, tím si zaslouží zásluhy, o kterých píše. S pozdravem, Jarda Chroňák

Odpovědět

4. 7. 2019 (09:15)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Chroňák, žádná nepravdivá obvinění jsem nepsal, ani polopravdy ani smyšlenosti. Byl bych rád, kdybyste tady nelhal a do mne se nenavážel. Já jsem pouze občany informoval o tom, jak se pan Turek s panem Hrádkem zachovali, když jsem slušně požádal o překreslení čar, abychom měli 11 parkovacích míst a ne 9 a abychom měli odpadkový koš před prodejnou. Jen jsem přesně citoval to co oba napsali, nic víc, že se za to teď někdo stydí, za to opravdu nemohu.
Místo, abyste i vy jako člen OV uznal chybu, i vy jste mohl vaši aktivitu ohledně parkoviště zkontrolovat, tak se snažíte mne tady očerňovat. Já na rozdíl od politiků se opravdu snažím pro lidi něco dělat. Politici na Hradišti neudělali za 30 let v podstatě nic. Nikdo z vás tady nic většího nejmenoval.
Já na Hradišti bydlím jen 2 roky, uklízím u lípy nepořádek, hrabu listí, zalévám ji, starám se, aby ji městské služby udržovali. Zajistil jsem pro občany parkování před prodejnou, když vy jste jim ho chtěli znemožnit, zajistil jsem, aby se čáry namalovali tak jak mají. V předchozím období jsem nakreslil 2 varianty parkovišť u hřiště, snažil jsem se vyjednat s majitelkou prodej pozemku před prodejnou, kde by i podle architekta a dopraváka bylo ideální místo pro parkoviště, snažil jsem se aby se omezila rychlost na návsi a před prodejnou. Bohužel pro tyto věci, ze strany OV, byla minimální a nebo skoro žádná podpora. Ani vy jste neřekl, že zařídíte 30 km/h. Pro své okolí jsem toho i za 2 roky udělal dost a jen jsem znechucen, že ještě kvůli tomu mám problémy a jsem od členů OV tady napadán a lživě obviňován. Co jste udělal pro Hradiště vy? Za jakou stranu jste v OV?

Odpovědět

4. 7. 2019 (11:59)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jinak pro info všem občanům:
V roce 2010 byla zpracována studie, projekt, na náves na Hradišti. Byla tam řešena podrobně dopravní situace, byly přidány trávníky a chodníky, zastávka MHD, obratiště pro autobusy. V podstatě nic nového, dokud je to hlavní tah, tam moc vymyslet nejde. Max kam dát lavičku.

Otázka na všechny členy OV, zvlášť na pana Turka, pana Konvičku, pana Chroňáka. Víte o té studii?
Proč uběhlo 9 let a nic se z toho nerealizovalo? Proč to neprosadil osadní výbor v letech 2014-2018? To nemá město Písek na trochu trávy, pár obrubníků a chodníčků?

Proč není na návsi dodnes přechod pro chodce, když je tam autobusová zastávka? Dokonce se tam ani dnes neplánuje. Prý ho tam nechtějí povolit, proto, že přechody pro chodce jsou nebezpečné. :-) To je hodně zvláštní důvod nemyslíte? jaký na to máte názor vy? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

4. 7. 2019 (13:21)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Pane Šebelle,

myslím, že jak v naší soukromé korespondenci, tak i v této veřejné na fóru Píseckého světa, se snažíme komunikovat jako členovéy OV Hradiště s vámi jako se sousedem – občanem maximálně slušně, věcně a vstřícně. To, oč se tu snažíte vy, tedy vše negovat, kritizovat a mít vždy a ve všem poslední slovo a "pravdu" rozhodně nepřispívá ke smysluplné debatě ba naopak. To, že zveřejňujete části vytržené z kontextu ze soukromé korespondence s předsedou OV Michalem Turkem je už samo za hranou … ,
nechci se "snižovat" na vaši úroveň a kopírovat zde to, co si dovolujete psát nám v soukromé korespondenci, neb si myslím, že to do veřejného fóra nepatří, na druhou stranu by si vaši-naši sousedé udělali o vaší osobě velmi plastický obrázek… to, co tu předvádíte, a hlavně v mailové komunikaci není rozhodně známkou snahy o to spolupracovat a nabízet řešení, ale jen diskuzi šroubovat do nekonečné spirály negace… pravděpodobně na to máte asi hromadu času…

sám jste v mailové komunikaci psal, že jste měl "nabídku" jít do OV Hradiště, ale že jste ji nepřijal, protože na to nemáte čas… volně parafrázováno… nyní tu vypočítáváte své zásluhy a podle vás nic OV Hradiště neudělal a nedělá…

krom mého výše uvedeného příspěvku o činnosti OV Hradiště, si vám dovoluji sdělit, že OV Hradiště se schází cca 8-9 ročně, jednání trvají cca 2 hodiny, ten, kdo byl pouze člen OV Hradiště měl v uplynulém období za celý rok cca 500 korun čistého, vše co jsme jako členové dělali a děláme pro Hradištáky – především společenské a kulturní akce (které jste přešel naprosto bez povšimnutí a reakce) většinou o víkendech, ve dnech volna ve svém volném čase a jsou to skutečně desítky hodin ročně, za necelých 5 let za 8 hlavních akcí (viz výše) … kdy jsme zpočátku dováželi velké stany, lavice a stoly pro veřejnost, stavěli a bourali stany, zařizovali kapely, zvuk a vše kolem toho, stejně jako tratě pro běžce, ceny, věci kolem stavění máje apod… aspoň za mne – v době samotného konání akcí odhaduji – např. u sebe cca 160 dobrovolnických hodin za těch necelých 5 let (na 1 akci cca 20 hodin – za dva dny – jeden den příprava akce, druhý den balení, bourání atd. , včetně zařizování a komunikace se všemi do akce zainteresovanými, příprava plakátů, propagace…)….

myslím, že tento velmi ostře kritický postoj ke členům OV Hradiště je od vás zcela nefér a úplně zbytečně plný emocí a útoků…, nevím, o čem koho chcete přesvědčovat, ale dle mého si občané o vaší osobě již obrázek udělali a dalšími příspěvky v podobném duchu, v jakém "svou diskuzi a náměty" vedete… si ho příliš dle mého nevylepšíte…

a vaše "poměřování" toho, co jste vykonal pro Hradiště s tím co vykonal kolega Chroňák je snad zcela zbytečné… pokud to nevíte, tak před tím, než se kolega Chroňák stal členem OV Hradiště, přišel s nápadem pořádat Hradišťský běh – akci hlavně pro rodiny s dětmi s večerní zábavou pro dospělé… jako dobrovolník oběhává a značí všechny trasy na Hradištském vrchu, dovede kolem sebe vytvořit tým dobrovolníků, kteří na akci spolupracují … krom toho je velkou novou posilou OV Hradiště, která myslí právě do budoucnosti této čtvrti a rozhodně je tedy z vaší strany zcela nevhodné jej tady lustrovat…

pokud vám jde skutečně o blaho Hradiště a jeho obyvatel, tak zkuste opustit tento konfrontační tón… vyzvedněte si třeba dotazník k anketě v obchodě a tam napište své náměty pro zlepšení života v naší čtvrti, stejně jako to můžeme udělat všichni, kdo na Hradišti žijeme… další diskuze je jinak za mne – pokud budete pokračovat v tomto duchu bezpředmětná a nebudu se jí účastnit.

Odpovědět

4. 7. 2019 (14:20)  –  Pavel Šebelle

0
0

Občané sami mohou posoudit, kdo se chová konfrontačně. Já jsem tu uvedl řadu námětů a položil řadu otázek, na které mi nikdo z vás neodpověděl. Místo toho mne tu vy pomlouváte, jen proto, že mám kritický postoj k vaší činnosti. Občané sami vidí, že se tu pro ně nic většího za posledních 30 let neudělalo.

Pane Konvička, když se chováte k občanům slušně, věcně a vstřícně, proč jste mi ani jeden neodpověděl na moje otázky? Odpovíte mi?

1) Můžete mi říct v čem je problém s parkováním na sídlišti? Místo se ví, odbor ŽP už to prý neblokuje, proč už tam parkoviště není?

2) Můžete mi říct, proč OV nezařídil na žádost občana, aby se dodržela vyhláška a namalovali se čáry před prodejnou podle plánku ?


3) Můžete mi říct, proč OV nezařídil na žádost občana, aby se vrátil odpadkový koše před prodejnu? A musím to zařizovat s panem Márou sám s nejistým výsledkem?

4) Pan Hořánek před rokem a půl říkal, že by se na uvolněnou parcelu na návsi mohl dát recyklát nebo štěrk, aby se mohlo prozatímně parkovat. Proč se tam nedal a ani ho OV nepožaduje a místo toho je tam vysoký obrubník , který nelze normálním autem přejet?

5) Proč je komunikace u návsi široká 7,5 m, když stačí 6 m? Proč se zabral zbytečně o 1,5 m celkem 75 m2 městský pozemek?


6) Před 50 lety byl naplánován obchvat Hradiště a mimoúrovňové křížení s tratí, zastupitelé s ním nepočítají v nejbližších 50 letech. Proč OV toto nepožaduje?

7) V roce 2010 byla provedena studie na revitalizaci návsi a vyřešení složitější dopravní situace. Víte o té studii? Proč uběhlo 9 let a nic se z toho nerealizovalo? Proč to neprosadil osadní výbor v letech 2014-2018?

8) Chcete prostor pro maminky s dětmi: Jak by takový prostor měl vypadat? Měla by to být jedna místnost? Co by v ní mělo být? Je plně využita školka, když je málo dětí? Nemohl by se prostor pro maminky udělat třeba ve školce nebo něco přistavit ke školce?

9) Chcete prostor pro seniory: Jak by tento prostor měl vypadat? Jedna místnost, co by v ní mělo být? Nešlo by v bývalé škole takový prostor udělat? třeba kde se schází OV?

10) Chcete něco pro teenegery: Jak by to mělo vypadat? myslíte si, že teenegeři budou chodit rádi do stejných prostor jako důchodci a maminky s dětmi?

Pana Turka jsem byl nucen citovat, proto, že vy jste tu uvedl zcela nepravdivé informace o tom, že zařídil přemalování čar. A protože pan Chroňák uvedl jak skvěle pracujete, tak jsem o této práci občany informoval, citoval jsem přesně, nic nezkresloval, nic nevytrhával z kontextu.

K zásluhám pana Chroňáka, snad odpoví i on sám, snad nepotřebuje vás jako mluvčího. Podle informací od vás pro lepší dopravní situaci a vybavenost části obce neudělal nic. Zastupitelé tu nejsou od toho, aby dělali pro občany jen běh a pálení čarodějnic, musíte dělat mnohem víc. Tím končím a čekám na vaše odpovědi.

Odpovědět

4. 7. 2019 (17:28)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Konvička, vy mne tu veřejně pomlouváte a tvrdíte, že jsem něco strašného možná neslušného napsal vám a panu Turkovi v soukromé korespondenci. Není to pravda, nemluvíte pravdu, nic neslušného ani strašného jsem nenapsal.
Vás a pana Turka pohoršilo to, když jsem napsal obecně, že úředníci a politici jsou arogantní, že nás jen buzerují (to je pravda a je to moje i mnoha dalších občanů opakovaná zkušenost jak v komunální tak státní politice). Důkazem toho je jak se dlouho a složitě vyřizuje tak jednoduchá věc, jako je parkoviště na sídlišti a u hřiště.
Další důkaz z Hradiště – případ před prodejnou. Paní Hlinovská, která prodala statek u Kovandů tím přišla o vjezd na svou zahradu. Proto si objednala u městských technických služeb vjezdová vrata na proti prodejně. Ty jí je osadili. Ale asi po měsíci, musela vrata zdemontovat, protože úředníci začali řešit to, že vjezd nebyl řádně povolen. Tuto starou paní donutili, aby si nechala zpracovat na vjezd na zahradu projekt, který doloží, že má všechny rozhledové parametry ( to je strašně důležité, když tam jede 2x do roka traktor). Musela tedy zaplatit projekt, vyřídit spoustu povolení, dodnes to chudák ještě nemá vyřízené, je to skoro už rok. A výsledek bude jen ten, že se za pár tisíc zjistí, že vjezd je ok, že to takhle může být a že je to v pořádku. a ona si zase zasadí vrata zpátky. To je arogantní chování a buzerace jako hrom. Jestli vám to nevadí, tak mne jo.
Pak vám vadilo, že jsem napsal, že politici kašlou na lidi, to je taky pravda. Pokud strana pana Turka dá po demonstraci na Letné důvěru trestně stíhanému člověku, tak to o něčem vypovídá. Pokud se za 30 let neudělalo na Hradišti pro lidi nic, tak to je taky důkaz, jak se tu kašle na lidi, pokud se udělala studie na náves a 10 let se neudělalo nic, co to je? Pokud trvá vybudovat dálniční síť v ČR 60 let a obchvatu Hradiště se nedočkáme ani za sto let, tak politici nekašlou na lidi?
Já jsem se jen obyčejných lidí zastal, na Milady Horákové jsem pro ně chtěl jen rozšířit kousek chodníku, aby do jejich domu mohla zajet sanitka a nerozjezdila při tom trávník, tady jsem jim zařídil 6 parkovacích míst, na Jihu jsem chtěl jen informace ke stavbě silnice a sdělil jsem městu, že někteří s tím nesouhlasí, dostal jsem za to vynadáno, za tuto snahu udělat něco pro obyčejné lidi, , kdy se jedná o úplně maličkosti, jsem místními zastupiteli i vámi tady pomlouván a dehonestován.
Takhle to tu hezky funguje. Musíme prosit o koše, o kousek parkoviště, o kousek chodníku a nepomůže to pošlete nás někam, najde se 100 důvodů proč to nejde a ještě nám vynadáte a tvrdíte jak se špatně chovám.

Odpovědět

4. 7. 2019 (18:59)  –  Jaroslav Jaroslav Chroňák

0
0

dobrý den, svůj čas chci věnovat konstruktivním věcem, tato diskuse se ubírá hodně daleko jinam, je to velká škoda, to ať si každý přebere sám. Za tím, co jsem napsal, si stojím, víc už napsat nechci. Vážím si všech, kdo něco dělají pro druhé a zároveň dokáží spolupracovat a vytvářet pro spolupráci podmínky. Krásné léto všem, Jarda Chroňák

Odpovědět

5. 7. 2019 (12:45)  –  Radek Otava

0
0

Zdá se, že žádná diskuse neproběhla. Do diskuse dal námět pouze pan Šebelle. Ostatní lidi to asi moc o prázdninách nezajímá, je okurková sezóna. Proč se v čase dovolených dělá anketa? Pan Šebelle položil spoustu zajímavých otázek, ale nikdo z osadního výboru na ně vlastně neodpověděl a zdá se, že se ho snažíte spíš umlčet. Takto by asi diskuse politiků s občany neměla vypadat, zvlášť ne na téma, jak bude vypadat jejich čtvrť. V demokracii jsou žádoucí různé názory, i ty kritické.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.