Přihlášení

Prohlášení k výsledkům grantů: Divadlo Pod čarou spojuje

9. 1. 2016 | Zbyněk Konvička | Diskuze (1) | Kultura

Pohled do zrekonstruovaného sálu Divadla Pod čarou, který byl opraven rovněž svépomocí v roce 2008.

Rádi bychom reagovali na články a internetové diskuze, které se množí jako pověstné houby po dešti po schválení grantu pro Divadlo Pod čarou a zařazení do takzvaného Zlatého fondu města Písku. Nutno podotknout, že zařazení se tak stalo demokraticky zvolenou většinou píseckého zastupitelstva.

Rádi bychom na tomto místě deklarovali, že tato nejdéle fungující scéna pro živou kulturu v novodobé historii (na původním půdorysu) v Písku chce občany spojovat, nikoliv rozdělovat. Jiné scény měnily v průběhu času provozovatele i žánry. Divadlo Pod čarou funguje nepřetržitě po dobu 15 let. V loňském roce jsme získali ocenění Jihočeské hospodářské komory za nejlepší projektový tým roku.

Scénu provozuje Spolek Pod čarou, což je nezisková organizace, která ze zákona veškeré vygenerované finanční prostředky vrací do samotného provozu klubu. O chod divadla se vedle dramaturga, ředitele a produkčního v jedné osobě starají brigádníci z řad studentů a parta 20 dobrovolných nadšenců – členů. Není to tedy, jak v diskuzích zaznívá, komerční podnik, jehož cílem je zisk, ale primárním cílem je přinášení kvalitní kultury nejen obyvatelům města Písku, ale i jeho návštěvníkům. Spolek Pod čarou přebíral v roce 2000 objekt bývalého kina Svět de facto jako ruinu na odpis. Díky třem rekonstrukcím v letech 2000, 2008 a 2013 jsme svépomocí a za podpory našich partnerů a přátel prostor opravili, zkultivovali a zhodnotili. Právě díky zhodnocení objektu jsme měli možnost zažádat o snížení nájemného, které nám bylo schváleno radou města v roce 2011.

Byť byla krizová období, všechna jsme zdárně překonali. Vypadalo to, že přijde další náročné období, balancující na ostří nože s existencí tohoto kulturního prostoru v Písku, tak jak ho jeho návštěvníci znají a mají rádi. Jinak by divadlo muselo přejít do podoby komerčního klubu. Kvůli energeticky náročnému provozu objektu by jen stěží mohly režii pokrýt takové projekty jako například pohádky, vzdělávací pořady, divadelní představení, menšinové hudební žánry či podpora místních kulturních aktivit jiných souborů.

Jsme vděční a vážíme si podpory většiny píseckých zastupitelů, kteří dali Divadlu Pod čarou zelenou a vyjádřili podporu této scéně, čímž veřejně a jasně deklarovali její smysl a význam nejen na kulturní mapě města Písku. Pořady Divadla Pod čarou navštíví ročně cca 25 tisíc návštěvníků, včetně akcí, kde se nevybírá vstupné (za 15 let fungování této scény její pořady navštívilo cca 300 tisíc lidí). Při stávající přidělené roční grantové podpoře města Písku ve výši 500 tisíc korun (tedy necelé 2% z 35 milionů, které město Písek vyčleňuje na kulturu) je to necelých 20 korun na návštěvníka klubu. Jen pro srovnání: Sladovna Písek, která nyní uvádí roční návštěvnost cca 40 tisíc lidí s dotací cca 9 milionů ročně od města Písek, má dotaci na jednoho návštěvníka 225 korun. Dvoudenní Pivní slavnosti by i při 5–ti tisícové návštěvnosti a příspěvku od města cca 250 tisíc měly dotaci na návštěvníka 50 korun. Festival Cool v Plotě i při návštěvnosti max. 500 lidí a dotaci 250 tisíc na dva dny má na návštěvníka 500 korun. A tak bychom mohli pokračovat dále… Z tohoto pohledu se scéna Divadla Pod čarou chová velmi ekonomicky a městský rozpočet nijak výrazně nezatěžuje s ohledem na cca 120 akcí konaných v jeho režii ročně. Tím nechceme znevažovat práci v kultuře jiných subjektů, neboť každého, kdo pracuje v oblasti kultury, si vážíme a známe dobře náročnost takového počínání.

Nyní k jednotlivým bodům, které by měl projekt splňovat, aby uspěl v grantovém řízení a byl zařazen do takzvaného Zlatého fondu kultury města Písku, který dle grantové komise Divadlo Pod čarou nesplňoval. Dovolujeme si nastínit, proč to vidíme jinak.

Podmínky pro žádost o dotaci ve Zlatém fondu:

1. propaguje město Písek v regionálním, celostátním nebo mezinárodních měřítku

Divadlo Pod čarou funguje jako nadregionální kulturní klub, na jehož pořady se sjíždějí návštěvníci nejen ze sousedních okresů (Strakonice, České Budějovice, Příbram, Tábor, Prachatice …), ale na řadu akcí přijíždějí i lidé z Prahy a dalších koutů země. Je zajímavé, že nejvíce fanoušků na sociálních sítích má divadlo v Praze, Českých Budějovicích, následuje Písek a Strakonice. Propagace Písku v mezinárodním měřítku uvádíme na zajímavém příkladu: fanoušci kapel po celém světě si na programu turné mohou přečíst např. USA – Mnichov – Písek – Riga, jako tomu bylo v případě Fear Factory.       Mezinárodní přesah spatřujeme v koncertech zahraničních rockových hvězd typu Hiram         Bullock (USA), Waltari (Finsko), Johny Winter (USA), Fear Factory (USA), G.B.H., 999 a U. K. Subs (UK.), Nathalie Renault (Francie), Katy McDonald (USA), SBB (Polsko) či slovenských stálic Iné kafe, Slobodná Európa či Tublatanka. Na propagačních materiálech všech těchto kapel figuruje město Písek.

2. je ve svém oboru jedinečné

Ve svém oboru je naše scéna v Písku jedinečná a dá se říci těžko nahraditelná. Poskytuje zázemí a servis neziskovkám (Skauti, TC ZIP, DDM Písek, Arkáda, Naděje, ŠDS Rival), školám (ZŠ J. K. Tyla, ZŠ Svobodná, ZŠ Jana Husa), festivalům Šrámkův Písek, Duhové divadlo, MFSF a dalším subjektům za režijní či přijatelné nájemné nebo poskytuje prostory pro organizování benefičních akcí. Jen stěží by tyto organizace mohly zvládnout komerční nájmy. Řadu let pořádáme pro širokou veřejností oblíbené akce Neckyáda, lampionový průvod, benefiční festival Rockem proti rakovině v Ražicích, čímž se otevíráme dalším skupinám návštěvníků především z řad rodin. Podporujeme místní kapely, ochotnická divadla a další spolky, které využívají prostory ke svým zkouškám. Divadlo představuje pestrou paletu různých žánrů – koncerty, přednášky, projekce, divadla, pohádky pro děti, tvůrčí dílny a workshopy.

3. zvyšuje povědomí o městě Písku jako o přirozeném centru kultury a cestovního ruchu

Divadlo Pod čarou se řadí dle nezávislých recenzí a ohlasů od profesionálních souborů k top klubům v celé České republice. Zeptáte-li se řady kapel či divadelních souborů, jaké kluby znají na jihu Čech a kde se jim nejen dobře hraje, ale najdou tam i odpovídající zázemí a servis, a kam se rádi vracejí, jsme si jisti, že uvedou mimo jiné i Divadlo Pod čarou. Jak bylo uvedeno výše, scéna Divadla Pod čarou funguje spádově. Tím pádem buduje dobrou značku města Písku jako města kultury.

4. přivádí do města nové návštěvníky a podporuje kulturní turismus

Dramaturgie dbá na to, aby každé vystoupení například zahraničních souborů nebo velkých klubových stálic bylo jedinečné a exkluzivní nejen pro Písek, ale i pro celé jižní Čechy. Díky rezervacím vstupenek přes telefon máme zpětnou vazbu o tom, ze které části republiky návštěvníci přijedou. Tím vzniká velká spádová oblast pro potencionální kulturní turismus.

5. oslovuje místní obyvatele, kterým dává poznat um a dovednost v daném oboru

Tým Divadla Pod čarou tvoří především hudebníci, herci, šermíři, výtvarníci a další umělci, kteří předávají své dlouholeté zkušenosti z předchozích i současných projektů s pořádáním kulturních akcí. Rádi to vše předáváme dalším kulturním počinům, které se již zařadily mezi stálice kulturní nabídky v Písku a okolí (Neobyčejný festival loutkových divadel, Bernfest, Musicfest v Ražicích …)

Projekt předložený grantové komisi nebyl koncipován na celoroční činnost, jak je často mylně uváděno, ale na 30 vybraných akcí (klubové stálice, nové objevy, zahraniční kapely, divadla malých forem a divadlo improvizace). Tyto akce by nás jinak finančně vyčerpaly natolik, že by zbyl velmi omezený prostor pro další činnost klubu.

Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni o tom, že Divadlo Pod čarou do Zlatého fondu města Písku patří.

Spolek Pod čarou

Toto tiskové prohlášení vyšlo v lednovém tištěném vydání Píseckého světa. Předtím bylo zasláno všem píseckým zastupitelům s pozváním členů Rady města Písku na zasedání v prostorách Divadla Pod čarou, kde by byl také prostor na seznámení s chodem této kulturní scény.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

9. 1. 2016 (12:33)  –  Luděk Blaha

0
0

Vyslovuji politicky neutrální TOŽ BAŤ!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.