Přihlášení

Městská knihovna Písek se mění v moderní otevřenou instituci pro veřejnost

21. 10. 2009 | Martin Zborník | Diskuze (2) | Kultura

Městská knihovna Písek

Po nástupu nového ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Písek Mgr. Romana Duba od 01.06.2009 se v knihovně začínají realizovat první hmatatelné změny vyplývající z nového pojetí chodu celé městem zřízené instituce. Všechny kroky jsou realizovány z cílem zlepšit dostupnost knihovnických služeb a otevřít se více pro veřejnost. Posuďte sami, zda se jim to realizovanými změnami daří.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK ZAVEDLA DONÁŠKOVOU SLUŽBU
Městská knihovna Písek od pondělí 13. července 2009 začala poskytovat bezplatnou donášku knih přímo do domácností. Služba je určena zejména zdravotně znevýhodněným občanům a seniorům, kterým může přístup do knihovny dělat problémy.
Zájemci o donáškovou službu mohou knihovnu kontaktovat na tel. 382 201 817 nebo emailem na adrese dospele@knih-pi.cz. Knihy dovezeme v dohodnutém termínu a na dohodnutou adresu. Služba i doprava jsou bezplatné.
Knihy je možné vybírat pomocí on-line katalogu, který je umístěn na webových stránkách knihovny www.knih-pi.cz nebo využít rady a doporučení knihovnic. Službu lze využívat 1x měsíčně (v případě potřeby dle dohody). Jednorázově lze půjčit maximálně 10 titulů.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK REORGANIZOVALA KNIHOVNÍ FOND A ZŘÍDILA ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY
V rámci zkvalitňování služeb čtenářům je od pondělí 24. srpna 2009 veškerá naučná literatura soustředěna na jednom místě v nově zřízeném Oddělení naučné literatury v 1. patře knihovny (doposud Oddělení pro mládež). Stalo se tak na základě reorganizace fondů naučné literatury, beletrie a beletrie pro mládež od 15 let. Kompletní fond beletrie doplněný o beletrii pro mládež včetně povinné literatury je umístěn v přízemí v Oddělení beletrie.
Cílem reorganizace bylo zpřehlednění fondů a zjednodušení vyhledávání dokumentů pro uživatele knihovny i zjednodušení vnitřní administrativy včetně efektivnějšího nákupu knižních novinek. Sloučením fondu naučné literatury byl odstraněn stav, kdy naučná literatura byla rozdělena ve třech různých odděleních knihovny.
Současně s reorganizací fondů byla zřízena jedna centrální evidence dospělých čtenářů a mládeže od 15 let, která je umístěna v přízemí v Oddělení beletrie.
V souvislosti s uvedenými změnami došlo k úspoře místa v knihovně, což umožní další zkvalitňování služeb čtenářům.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OD ŘÍJNA ROZŠIŘUJE SOBOTNÍ PROVOZ
Od soboty 3. října dochází k podstatnému rozšíření sobotního provozu knihovny. Pro veřejnost bude nově od 9 do 12 hod. otevřeno Oddělení beletrie, Oddělení naučné literatury a Dětské oddělení. Sobotní otevírací doba čítárny se nemění.
Městská knihovna Písek touto změnou vychází vstříc požadavkům svých uživatelů. Ocení ji zejména studenti středních a vysokých škol nebo zaměstnanci, kteří v průběhu pracovního týdne nemohou knihovnu navštívit.
Městská knihovna Písek se tímto krokem přibližuje standardům obvyklým v ostatních srovnatelných knihovnách v České republice.

NOVÝ KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY PÍSEK. ZRUŠENY POPLATKY ZA PŮJČOVÁNÍ CD NOSIČŮ
Od 1. října 2009 začne platit nový Knihovní řád a jeho přílohy: Ceník poplatků a Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou. Knihovní řád byl novelizován s ohledem na novou rozšířenou koncepci činnosti knihovny. Nově definuje ustanovení týkající se poslání a činnosti Městské knihovny Písek, vymezuje veřejnou knihovnicko-informační službu a podrobně rozpracovává Výpůjční řád.
K menším změnám došlo i v Ceníku poplatků:

  1. Od 1. října si budou uživatelé knihovny moci vypůjčit jakékoliv CD nosiče zdarma, přičemž se zpřísnila sankce za jejich pozdní vrácení.
  2. Z důvodu potřeby vyšší prevence při vracení vypůjčených dokumentů přešla knihovna na jiný obvyklejší systém vybírání sankčních poplatků (dosud platba za každý informační pramen, nyní za upomínku).
  3. Poplatek za služby spojené s meziknihovní výpůjční službou (poštovné) je nově uváděn ve znění „dle aktuálního ceníku České pošty“ nikoliv fixní částkou, jako tomu bylo dosud.
  4. V důsledku zrušení oddělení pro mládež při reorganizaci fondů naučné literatury a beletrie došlo rovněž k zavedení jednotného registračního poplatku pro dospělé a mládež od 15 let ve výši 100,- Kč. Poplatek za roční registraci v Městské knihovně Písek tak zůstává jako jeden z nejnižších ve srovnatelných českých knihovnách.

Nový Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou aktuálně reaguje na vývoj v IT technologiích.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY PÍSEK
V pátek 2. října byly zveřejněny nové webové stránky Městské knihovny Písek www.knih-pi.cz. Kompletně byl změněn nejenom design stránek, ale i jejich obsah s důrazem na uživatelský komfort, srozumitelnost a rozšíření možností při využívání on-line služeb knihovny. Důraz je nově kladen i na napojení stránek na kulturu a kulturní instituce v Písku.
Stránky jsou koncipovány tak, že horní menu v soustředěné podobě umožňuje využití on-line služeb (vyhledávání, e-prodloužení, napište nám…), pravé menu slouží zejména k rychlému přístupu k základním a nejdůležitějším informacím (otevírací doba, kde nás najdete, nejčastější dotazy…). Levé menu zůstává v tradiční podobě.
Novinkou webových stránek je např. výběr knih doporučovaných ke čtení, seznam novinek ve fondu knihovny s měsíční aktualizací a kalendárium osobností Písecka. Noví zájemci o registraci najdou přehlednou a úplnou informaci pod odkazem Poprvé v knihovně.
Cílem Městské knihovny Písek pro nejbližší dobu je webové stránky i nadále rozvíjet a orientovat je především na interakci se čtenáři tak, aby i oni byli spolutvůrci obsahu nebo měli možnost ovlivňovat např. výběr nakupovaných knižních novinek.
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK ROZŠÍŘILA POČET MÍST VEŘEJNÉHO INTERNETU
Městská knihovna Písek zprovoznila další tři počítače s přístupem na veřejný internet. Počítače byly umístěny v rekonstruované Čítárně novin a časopisů. Zde se mohou zájemci také nově připojit k internetu prostřednictví WIFI s využitím vlastního notebooku.
Celkový počet PC stanic s přístupem na internet přímo určených pro veřejnost se v knihovně zvýšil o celou jednu třetinu. Městská knihovna Písek nyní disponuje devíti počítači s veřejným internetem, přičemž tři z nich se nacházejí v čítárně, tři v místnosti veřejného internetu, dva v dětském oddělení a jeden počítač je umístěn ve studovně.

0
0

Diskuze k článku +

21. 10. 2009 (22:00)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Je to úžasná věc! Jako pravidelný návštěvník knihovny tu proměnu s nadšením sleduji a držím panu řediteli i jeho kolegyním palce!

Odpovědět

25. 11. 2009 (12:30)  –  Martin Zborník

0
0

Realizované reformy jsou velice dobré. Posouvají naší knihovnu k moderní instituci, které se daří více zpřístupnit a otevřít svojí činnost směrem ke čtenářům. Všechny realizované kroky, jsou plně v duchu současných trendů v knihovnictví. Po osobním setkání s novým panem ředitel Mgr. Romanem Dubem, při představení nové koncepce a směřování knihovny, si dovolím tvrdit, že je bezpochyby nejlepším kulturním managerem, který v píseckých kulturních institucích působí. Je ho konání si proto rozhodně zasluhuje naší podporu. Každá reforma trochu bolí, ale důležité je zdali výsledek za to stojí. Zde jsem přesvědčen že rozhodně ano.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.