Přihlášení

Seznamte se! DEGGENDORF - nové partnerské město Písku

13. 3. 2012 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (0) | Kultura

Přednáška o městě Deggendorf a jeho historických vazbách k Čechám. Na čtvrtek 15. března 2012 je v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku od 16 hod připravena přednáška o bavorském Deggendorfu, novém partnerském městě Písku. Nebude se však jednat o klasický výklad dějin města. Přednášející prof. Lutz-Dieter Behrendt se zaměří na historické kořeny a tradice vzájemných kontaktů s českými sousedy. Spolupracovník muzeí a archivu v Deggendorfu studoval historii a slavistiku, dlouhodobě se věnuje dějinám východní Evropy a Ruska a v regionálním měřítku sleduje také české stopy v Bavorsku. Společnost pro česko-německou spolupráci Písek, o.s. srdečně zve píseckou veřejnost.

Úzké vazby mezi našimi regiony byly od pradávna předurčeny čilým přeshraničním obchodem. Zatímco je Písek nazýván branou do jižních Čech, Deggendorf byl díky své strategické poloze na úpatí hor u důležitého brodu přes Dunaj označován jako brána do Bavorského lesa. Město vzniklo na obchodní stezce přicházející z jihu podél řeky Isaru a směřující přes Zwiesel do Sušice a dál na Prahu. Deggendorf bývá s oblibou nazýván městem knedlíků a legenda s tím spojená vypráví o vrhačce knedlíků, která při obléhání města vojskem českého krále Otakara v roce 1266 nepřátele zahnala. Málokdo asi ví, že si český král a hlavní budovatel Písku Přemysl Otakar II. činil na základě svých příbuzenských vazeb nároky na deggendorfské panství. Dědický spor však skončil v roce 1273 neúspěchem. Když Karel IV. oženil roku 1370 svého devítiletého syna Václava IV. se čtrnáctiletou Johanou Bavorskou, získala nevěsta věnem do zástavy také pevnost v Deggendorfu. Později královna často pobývala i na píseckém hradě.

V době husitských válek panovaly v Deggendorfu obrovské obavy z útoku husitů. Roku 1430 byla z obranných důvodů stržena část předměstí před hradbami a vztyčen takzvaný husitský sloup. Ačkoli není husitský útok na město historicky doložen, sloup podle pověsti označoval, kam až husité při opakovaném obléhání města pronikli, než se je podařilo díky zázraku zahnat. Na památku této události byla jedna z ulic v této části města pojmenována jako Husitská cesta. Již od 15. století je však doložen také fenomén náboženských poutí z  Čech do Deggendorfu. Povolení k vydávání odpustků bylo kromě jiného odůvodněno i potřebou odvést Čechy od jejich husitských bludů. Deggendorfští poutníci se od 18. století naopak vydávali opačným směrem na Svatou horu u Příbrami nebo do Dobré vody. Svatý Jan Nepomucký byl v době baroka v Bavorsku jedním nejoblíbenějších, jak dodnes dokládá řada dochovaných vyobrazení. Od 17. století přicházelo do Deggendorfu množství českých přistěhovalců, kteří byli díky znalosti řemesel pro město značným přínosem. Mezi všemi vynikali čeští muzikanti a výrobci hudebních nástrojů.

Přednáška „Město Deggendorf a jeho historické vazby k Čechám“ neopomene ani smutné události 20. století a bolestivá témata česko-německých vztahů, až po dnešní hledání cest ke sblížení a porozumění. Přednáška bude prvním počinem z letošního cyklu kulturních akcí, jejichž cílem je přiblížit píseckému publiku nové partnerské město. Ve dnech 9. a 10. června 2012 očekává Písek při příležitosti podpisu partnerství stovky hostů. Akci pořádá Společnost pro česko-německou spolupráci Písek společně s Prácheňským muzeem v Písku a za podpory města Písek.
 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.