Přihlášení

Bude v Písku probační dům pro podmíněně propuštěné?

5. 2. 2020 | Redakce PS | Diskuze (0) | Neziskovky

Probační a mediační služba Písek autor MU Písek

Ve středu 12. února od 16 hodin se v městské knihovně bude konat veřejné slyšení na diskutované téma „Probační dům v Písku“. Písek je jedním z několika vytipovaných měst, kde by mohl být v příštích letech realizován záměr Probační a mediační služby (PMS) ČR na vybudování Probačního domu. Zařízení by vzniklo v objektu ve vlastnictví státu, uvažuje se o budově v areálu hasičárny v ulici Samoty. Do probačního domu s kapacitou pro 20 osob budou rozhodnutím soudu umísťováni někteří z podmínečně propuštěných vězňů. Zde by si pak pod dohledem pracovníků PMS osvojovali opět pracovní návyky a postupně si zvykali na civilní život. Se záměrem se písečtí radní města seznámili loni v srpnu.

„Realizaci projektu nemáme možnost nějak významně ovlivnit. Avšak ve vztahu k  městu a jeho občanům jsme mediační a probační službě doporučili splnit několik našich podmínek,“ řekl k tomu místostarosta Petr Hladík. „Jde nám o to, aby PMS vytvořila pro obyvatele Probačního domu takové podmínky, které je budou motivovat k práci v místních firmách, a aby jim poskytla služby, jež jim pomohou vrátit se po skončení pobytu do jejich původních bydlišť.“ Další podmínkou vedení města Písku je zajištění bezproblémového chodu zařízení a nastavení takových pravidel v  Probačním domě, aby nedocházelo k  porušování zákonů a  vyhlášek a  narušování soužití s  obyvateli města. PMS bude spolupracovat s  ostatními sociálními službami v  Písku a  bude vedení města pravidelně informovat o průběhu realizace projektu. „Požadujeme také, aby Probační a mediační služba České republiky uspořádala minimálně dvě besedy s  veřejností, kde svůj projekt představí,“ dodal místostarosta. Probační domy úspěšně fungují například v některých evropských státech či v Kanadě. V Česku první dům tohoto typu sloužil více než rok v Ostravě. „Je to perfektní start do života, když člověk nemá kam jít,“ uvedl v roce 2016 v České televizi bývalý klient zařízení Miroslav Vonšovský, který strávil v  probačním domě půl roku. Po podmínečném propuštění z vězení se totiž neměl kam vrátit. „Ráno začínáme společnou schůzkou, pracovníci probačního domu rozdělí úkoly, připomenou, že mají navštívit úřad práce, mají probační službu, dochází sem psycholog, terapeut,“ popsala v TV reportáži dění v areálu asistentka Probační a mediační služby Jarmila Havránková.

Na území města a  v  jeho okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných osob, aniž by se o tom vědělo,“ připomněl v tiskové zprávě píseckého úřadu místostarosta Ondřej Veselý: „Chci zdůraznit, že v žádném případě zde nebudou ubytováni lidé, kteří byli odsouzeni za násilnou trestnou činnost.“

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.