Přihlášení

Co se děje v klubech NADĚJE?

9. 12. 2019 | Hanka Šefránková | Diskuze (0) | Neziskovky

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo. Děti poznaly nové kamarády a kamarádky. Postupně se učí poznávat svět a věci kolem sebe, aby v budoucnu zvládly hravě nástup do základní školy.

Činnost s dětmi v předškolních klubech je velmi podobná činnostem v běžné mateřské škole. Předškolní klub má být předstupněm podpory dětí s určitým znevýhodněním, zejména sociálním či kulturním. Cílem práce s dětmi v předškolních klubech je jejich začlenění, inkluze, do běžných mateřských škol. Vzdělávání v předškolních klubech má tu výhodu, že ve třídě je menší počet dětí a lektorky se mohou intenzivněji věnovat dětem i jejich rodičům. Je zde více prostoru pro trénování jemné motoriky, grafomotoriky a také např. i logopedie. Hodně dětí předškolního věku se potýká s vadami řeči.

V daném období se děti učily společně malovat, tvořit, zpívat. Proběhlo několik tematických činností např. – čtení pohádek, návštěvy knihovny, Sladovny a muzea atd. Pro rodiče byla připravena beseda s vedoucím PPP. Jednou z posledních akcí pro předškoláky našich klubů byla Mikulášská besídka pro 30dětí. Mikuláš, čert a anděl si vyslechli básničky a písničky, které si děti na besídku připravily a naučily se  v rámci výuky se svými lektorkami. Za krásné verše dostaly děti za odměnu balíčky se sladkostmi a ovocem. V závěru povedené akce se zájemci a odvážlivci vyfotili s Mikulášem a andělem, nebo třeba jen s čertem.

Další činností spolku NADĚJE je podpora žáků základních škol v podobě doučování. Doučování probíhá každý všední den od 13:00 do 15:00 hodin a je poskytováno zdarma.

             Spolek NADĚJE provozuje na území města Písku tři předškolní centra – Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro žáky základních škol. Finanční prostředky na provoz předškolních center a klubů doučování jsou zajištěny prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Více informací o projektu je možno získat na webových stránkách píseckého spolku NADĚJE.

Za spolek NADĚJE Petra Martíšková, Hana Šefránková.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.