Přihlášení

Jaká je výstava Čas NADĚJE v Městské knihovně?

5. 11. 2014 | Redakce PS | Diskuze (0) | Neziskovky

Písek, 4.11.2014 – V písecké Městské knihovně proběhlo v úterý 4.11. od 15 hodin zahájení výstavy Čas NADĚJE. Průvodní slovo o NADĚJI a písecké pobočce pronesl vedoucí pobočky Ing. Pavel Kříž. Pobočka NADĚJE Písek byla založena v roce 2001 a je jednou z 22 poboček NADĚJE v České republice. Cílovou skupinou sociální práce NADĚJE v Písku jsou rodiny, jednotlivci, děti a mládež ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením. Sociální pracovníci NADĚJE pomáhají v integraci do společnosti nejen osobám ve vyloučených lokalitách.

Předškolní a školní kluby středisek se zaměřují na vzdělávání, individuální plánování, smysluplné trávení volného času dětí. NADĚJE organizuje různé výlety, návštěvy výstav ve Sladovně, vystoupení pro veřejnost na Cipískovišti a Píseckých slavnostech, vystoupení předškoláků pro seniory. Z větších akcí s dlouholetou tradicí zmíníme Den dětí s NADĚJÍ v Palackého sadech, lampiónový průvod, maškarní bály, mikulášské besídky aj.

Písecká pobočka NADĚJE má v Písku čtyři střediska. Středisko Svatoplukova se službou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, od května 2014 máme ve správě ubytovnu a od října 2014 je zde otevřena nová klubovna pro děti od 10 – 26 let jako rozšíření služby NZDM Ostrov pro klienty od 13 let (pondělí a středa) a Klub Panda (úterý, čtvrtek, pátek). Služba – Terénní program je poskytována na středisku U Sadů, které zahájilo provoz v říjnu 2009 a v Purkraticích, kde je od ledna 2013 ubytovna též ve správě NADĚJE. V zimních měsících je možno ubytovat omezený počet osob bez přístřeší. V současné době je na ubytovnách 110 osob.

Středisko pro děti zahájilo provoz v provizorních prostorách v Třebízského ulici na sídlišti Portyč v srpnu 2003 a následně zahájilo provoz v říjnu 2003 středisko Nábřeží. Zde sídlí NZDM Ostrov, které slaví letos 11 let založení a předškolní klub Margaretka zde funguje 8 let. V roce 2009 došlo k rozšíření prostor střediska do prvního patra.

Pozvání na vernisáž přijal David Šarközy mladší, který svými vstupy vážné hudby na klávesy proložil náš program například skladbami Johanna Sebastiana Bacha. Poslední Davidovou skladbou byl skvěle zahraný Montiho čardáš.

Ve spolupráci se zaměstnanci dětského oddělení knihovny byla vyhlášena literární soutěž na téma Moje pohádka pro děti ze středisek NADĚJE. Vyhodnocení soutěže se skvěle zhostila knihovnice paní Lucie Hrdličková, která vyhlásila tři nejlepší autory pohádek z dvanácti prací a vítězné verze pohádek přečetla přítomným nahlas.  

NADĚJE v uplynulém školním roce navázala úzkou spolupráci s knihovnou a pravidelně navštěvuje dětské oddělení jednou měsíčně s předškolními dětmi v interaktivním cyklu „Z pohádky do pohádky“ a o prázdninách probíhají lekce se školními dětmi.

Cílem výstavy Čas NADĚJE je pomocí fotografií a komentářů přiblížit působení NADĚJE v republice a v Písku. Všichni mohou porovnat změny a vývoj středisek, posoudit působení naší organizace.

 

Více informací:

Hana Šefránková, vedoucí střediska Nábřeží, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, m. 775 889 706

 

Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.