Přihlášení

NADĚJE v Písku v roce 2022 pomohla desítkám rodin a dětí

2. 3. 2023 | Hanka Šefránková | Diskuze (0) | Neziskovky

V Písku působí NADĚJE v oblasti sociální práce s jednotlivci i rodinami ocitajícími se v nepříznivé sociální situaci přes dvacet let se společným cílem pomáhat klientům, aby mohli rozvíjet své dovednosti a byli schopni vidět věci dlouhodobě v čase. Sociální pracovnice klientům pomáhají řešit příčiny a zvládat následky jejich nepříznivé situace.

Písecká NADĚJE v roce 2022 provozovala tři předškolní kluby (Chaloupka, Margaretka a Klíček) a čtyři kluby doučování pro děti ze základních škol. Cílem byla podpora předškolních dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Za rok 2022 prošlo předškolními kluby 48 dětí ve věku 3 – 6let. Provoz všech sedmi klubů byl do 30. 6. 2022 financován prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV. Poté bylo NADĚJÍ realizováno doučování pod navazujícím projektem s názvem Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“ a financováno Evropskou unií – Next Generation EU v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Cílem projektu byla podpora žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním formou individuálního nebo skupinového doučování a bylo zapojeno 44 dětí, které žijí v prostředí, kde nemají podmínky pro přípravu do školy. Každému zúčastněnému jedinci bylo umožněno dle jeho individuálních potřeb, pracovat na mimoškolní přípravě. Psát si v klidu domácí úkoly, připravovat se na písemné práce či zkoušení, během letních prázdnin se učit na reparáty. Zájem o doučování je velký, převážně však u dětí prvního stupně ZŠ, na druhém stupni již zájem klesá a je spíše nárazový – před testem, příprava referátu z přečtené knihy, před uzavíráním známek apod.

Kromě nabídky podmínek pro přiměřené vzdělávání služba NZDM Ostrov obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, klientům jsou zprostředkovány besedy na různá preventivní témata či volnočasové aktivity. Poradenství v NZDM je zaměřené na pomoc při řešení osobních životních situací, se kterými si naši klienti neví rady, při hledání odpovědí na otázky vzdělávání, pomáháme s upevňováním vztahů v rodině nebo mezi partnery, podporujeme aktivity pro sociální začleňování klientů aj. Také udržujeme mezigenerační vztahy dětí, žáků a seniorů. Předškoláci i klienti NZDM Ostrov předávají dárky pro potěšení přátelům v Diakonii Blanka a pacientům na sociálních lůžkách písecké nemocnice.  Dárkem byly např. obrázky či polštářky, přáníčka, které je možno využít na výzdobu pokojů a nástěnek.

V různých lokalitách města Písku je realizována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která působí v přirozeném prostředí klientů. Služba podoruje rodiny s dětmi, jež jsou v situaci, kterou nedokážou samy zvládnout a záměrem je zachovat nebo obnovit fungování rodiny. Sociální pracovnice působí přímo v rodinách a mohou navázat na doučování dětí v klubech a působit na rodiče a jejich participaci na vzdělávání dětí. Doprovázejí klienty na úřady, k lékaři či rodiče do škol, pomáhají řešit složitou ekonomickou situaci klientů, nalézat bydlení či pracovní uplatnění. 

Terénní program, sociální služba písecké pobočky, která pracuje s jednotlivci, nabízí dluhové poradenství, pomoc s řešením bydlení, zaměstnání, rodinných vztahů, aj. Pracovnice také pomáhají klientům v komunikaci s úřady, zaměstnavateli.

NADĚJE se v Písku věnuje také potravinové pomoci pro potřebné. Zajišťuje distribuci potravin a spolupracuje s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. V současné chvíli je v Písku realizován nový evropský projekt v rámci OPZ + ve spolupráci s Městem Písek na podporu získání a udržení bydlení.

Veškeré výše jmenované služby jsou klientům poskytovány anonymně a bezplatně. Financovány jsou z různých zdrojů, od MPSV, MŠMT, Jihočeského kraje, Města Písku či dárců.

Sociální práce NADĚJE v Písku byla podpořena především dotačním programem Jihočeského kraje. Z celkových nákladů pobočky v Písku na sociální služby 6 759 728Kč byl Jihočeským krajem podpořen Terénní program částkou 1 684 818 Kč, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo dotováno 2 099 097Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 1 110 000 Kč. Projekt Podpory sociálních služeb spolufinancovaný Evropskou unií do 30. 6. 2022 v Jihočeském kraji V podpořil sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 1 186 789Kč.

Veliké díky za pomoc a spolupráci patří Úřadu práce v Písku, základním školám a dalším spolupracujícím organizacím a donátorům. Městu Písek upřímně děkujeme za důvěru a významnou nejen finanční podporu a pomoc. Poděkování patří také všem drobným dárcům. Zvláštní poděkování přísluší i všem zaměstnancům písecké NADĚJE za jejich obětavou a náročnou práci.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.