Přihlášení

Výjimeční dobrovolníci žijí mezi námi - získali cenu Křesadlo

29. 4. 2010 | Martin Zborník | Diskuze (0) | Neziskovky

Předávání cen Křesadlo 2009 - foto Jindřiška Jelínková

Vyhlášení cen se pod záštitou jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a starosty Strakonic Ing. Pavla Vondryse uskutečnilo 27. dubna ve Strakonicích na hradě. Letos tak byli již poosmé v Jihočeském kraji oceněni dobrovolníci, kteří věnují svůj čas a energii prospěšným aktivitám. V Jihočeském kraji organizují tyto ceny sdružení BEZ Katovice a INKANO Písek ve spolupráci s Komunitní nadací Blanicko - Otavskou, doposud vždy pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a starosty pořádajícího města.

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Za rok 2008 se rozdalo v České republice již celkem 61 Křesadel – z toho pět jich zůstalo v jižních Čechách.

Jedním z pětice oceněných cenou Křesadlo za rok 2009 byl v kategorii dobrovolník roku i Marek Anděl z Ekocentra – Elektrárny královského města Písku, o.p.s. Podnikatel v oblasti obnovitelných zdrojů energií, vodního hospodářství a turistického ruchu Marek Anděl se narodil v roce 1971 a bydlí v Písku. Je předsedou správní rady Ekologického centra – Elektrárny královského města Písku, o.p.s., poradce senátora Miroslava Krejči v oblasti životního prostředí a energetiky a člen Komise pro životní prostředí města Písku. Cenu Křesadlo získal za paletu dobrovolnických aktivit, při kterých se snaží seznamovat veřejnost a především mládež s možnostmi využití obnovitelných zdrojů energií, s možnostmi úspor energií a s důležitostí třídění odpadů. Mimo jiné tradičně pořádá úklid řeky Otavy na území města Písku a nově se mu podařilo rozjet projekt Podej tlapku, jehož hlavním cílem je konkrétní pomoc pro týraná či opuštěná zvířata či pro zvířata v nouzi. Zasloužil se také o propagaci a šíření odkazu politické vězenkyně z Písku Dagmar Šimkové. Marek byl jedním z mála lidí, kteří byli za celou éru udělování cen za ekologické aktivity odměněni. O nominaci věděl, ale do poslední chvíle netušil, zda obdrží čestné uznání nebo cenu Křesadlo.

Cenu Křesadlo pro rok 2009 v našem městě získala také Jana Bartůňková spolupracuje s centrem Arkáda již přes deset let. V roce 1997 absolvovala „Výcvik odborné pomoci“ (150 hodin) pod vedením I.Úlehly a Z.Laštůvkové, na základě kterého začala pracovat jako dobrovolný pracovník v Krizovém centru. Pomáhala při zajišťování provozu, poskytovala krizovou intervenci face to face, mluvila s lidmi po telefonu, apod. Pomáhala tak začínajícímu občanskému sdružení rozšířit časové možnosti nabízené služby pro klienty. Když v roce 2001 vznikla Linka důvěry v rámci rozšíření nabídky služeb centra Arkáda, Jana bez váhání začala pracovat jako dobrovolník v této službě. Od té doby je neúnavným dobrovolníkem v telefonické krizové intervenci, který ve svém volném čase pomáhá druhým lidem zvládat jejich obtížné životní situace. Do své práce na Lince důvěry navíc přináší profesionální pohled, neboť ještě donedávna pracovala jako sociální pracovnice na Městském úřadě v Písku. Má bohaté profesní i dobrovolnické zkušenosti, o které se dělí s celým týmem. Je cenným článkem našeho týmu 23 dobrovolníků. Jana Bartůňková se stala dobrovolníkem daleko dříve, než se dobrovolnictví dostalo do povědomí lidí. I přes svou osobní velmi složitou životní situaci vytrvala v pomáhání. Po 13ti letech se „propomáhala“ až do důchodového věku, ve kterém se její postoj k dobrovolnictví vůbec nemění.

V minulých letech obdrželi křesadlo např. Ing. Luboš Kučera in memoriam za dobrovolnictví v oblasti sportu, mládeže a mezinárodní spolupráce, Bc. Magda Myslivcová za dobrovolnictví v oblasti občanských iniciativ. Související cenu Dobrá parta pro týmy dobrovolníků získalo Občanské sdružení ŠVAGR za akce nejen pro děti z dětských domovů.

Zdroj informací:

Ceny Křesadlo a Dobrá parta v Jihočeském kraji
Tisková zpráva Ekologické centrum – Elektrárna královského města Písku, o.p.s.
INKANO Písek
Komunitní nadací Blanicko - Otavskou
0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.