Přihlášení

Město po referendu začalo hledat jiné místo pro bazén. Je na to ale ta pravá chvíle?

31. 1. 2013 | Martin Zborník | Diskuze (3) | Petice

místní referendum

Po výsledku místního referenda je jasno. Písečáci odmítli městem prosazovaný záměr akvaparku ve stávající lokalitě. Dnes tento výsledek oficiálně přijme zastupitelstvo jako závazné. Mezitím se na radnici začíná pracovat na výběru nové lokality. Co je ale v současnosti klíčová otázka, na kterou je třeba jednoznačně odpovědět před hledáním a zvolením lokality? Je třeba zodpovědět 3 nutné věci: CO vlastně chceme stavět?, ZA KOLIK a pak teprve můžeme řešit KDE. Město však nešťastně začíná od konce otázkou KDE.

Tento článek píši na základě dnes doručené tiskové zprávy o postupu města (viz níže.) Považuji ale za důležité zopakovat to, co jsem již v některých předchozích článcích jako třeba V prvním místním referendu zvítězilo ANO – Nový akvapark pod hradbami nebude část Co bude dál
nebo v komentářích k článku Akvapark zastupitele Radka Bočka již částečně uvedl.

Přesto ještě jednou pro přehlednost uvádím stručně v bodech nezbytný postup:

CO vlastně chceme stavět?
K tomu je dobré začít celý záměr zpracovávat v odborné skupině, řízené profesionálním mediátorem. Musí v ní být poměrně zastoupeni jednak političtí zástupci, odborníci z oblasti územního plánování, architektury, infrastruktury a provádění obdobných staveb, zástupci provozovatel a zástupci uživatelů (veřejnost, plavecký klub, plavecká škola, klub seniorů, zástupci cestovního ruchu apod. …). Teprve takto sestavená komise dokáže rozumně prodiskutovat a vyloučit shodná stanoviska z dalšího projednávání. Výstupem bude definování obecně přijatelných faktů a návrhem několika rozpracovaných variant budoucího záměru. O tom je pak nutné veřejně debatovat, a případně vypisovat ankety jako podklad pro kvalifikované rozhodování našich zastupitelů. Jedině tak je možné dobrat se k těžko zpochybnitelnému, většinově přijímanému záměru, co vlastně chceme stavět.

Co bude neméně důležité je otázka ZA KOLIK – stanovit základní limity, co jsou současní politici ochotní investovat do projednávaného záměru.

Teprve pak si můžeme položit otázku KDE – hledat vhodnou lokalitu pro stanovený záměr. (jiné místo je totiž vhodné pro komorní bazén a jiné pro akvapark).

Nově zadaný územní plán našeho města je přesně tím nástrojem, který má nalezené místo pro předem dohodnutý záměr určit. Tak že hurá do práce, abychom to vůbec do toho nově vznikajícího územního plánu vůbec byli schopni nadefinovat a aby se právě místo pro bazén nestalo brzdou pro odsouhlasení nového územního plánu. ….

Určitě je dobře že město chce zapojit veřejnost do celého procesu, je ale potřeba postupovat systematicky v logicky návazných krocích, jinak se dobrého výsledku, i při dobré vůli všech, těžko dočkáme.

Tisková zpráva města Písek z 31.1.2013:
Navrhněte lokalitu pro nový plavecký bazén, vyzývá radnice Písečáky

S ohledem na všeobecně známý výsledek referenda o umístění plaveckého bazénu, začala písecká
radnice okamžitě pracovat na přemístění bazénu na jiné místo tak, jak jí bylo referendem uloženo.
První fází je samozřejmě výběr vhodné lokality. Do konce měsíce března by měla být zadána studie,
která prověří jednotlivé lokality ve městě, posoudí jejich vhodnost z hlediska urbanistického, prověří
soulad výstavby případného centra (ať již plaveckého či aqua) s územním plánem či ochranou území
a vyčíslí náklady na přípravu lokality pro výstavbu (výkupy nemovitostí, přeložky sítí, dopravní
napojení, řešení dopravy v klidu apod.). Výsledek studie pak bude představen veřejnosti a počítáme
s vypsáním ankety, ve které by se občané vyjádřili, kterou lokalitu považují za nejvhodnější.
První otázkou však je, jaké lokality posuzovat. Vedle všeobecně navrhovaných (Výstaviště, pod
lesnickou školou) i nově předložených (Žižkova kasárna, sídliště Portyč – bývalá vojenská vodárna)
bychom rádi dali prostor i Vám, občanům.

Dovolím si Vás proto požádat, abyste místa pro případné
umístění centra navrhovali také a to prostřednictvím webových stránek města, kde je na hlavní straně
webu pod odkazem – navrhněte lokalitu pro plavecký bazén http://www.mesto-pisek.cz/odborymestskeho-uradu/DIR-odbor-rozvoje,-investic-a-majetku-mesta/DIR-plavecky-bazen-a-plovarna/DIRplavecky-bazen/CL-navrhnete-lokalitu-pro-novy-plavecky-bazen/511 zveřejněno 16 vytipovaných lokalit včetně rozlohy, orientační mapy, vlastnické struktury atd. a své podněty zaslali nejpozději do 20.03. 2013 na e mail: roman.ondrich@mupisek.cz. Veškeré lokality, jejichž návrhy budou mít
určitou míru relevance (mezi něž určitě nepatří Velké náměstí, Titanik, Zemský hřebčinec…) rádi
zahrneme do posuzování studií.
Pevně věřím, že zájem o problematiku vnitřního plavání mezi píseckou veřejností neopadne. Jenom
vysoká účast písecké veřejnosti při jednotlivých krocích zajistí, že projekt bude mít potřebný spád a
plavání v novém v Písku neskončí v nedohlednu.

JUDr. Ondřej Veselý
starosta města Písek

Vývoj celé situace okolo bazénu lze podrobně sledovat v přiložených odkazech na předchozí články.

POSLEDNÍ:

V prvním místním referendu zvítězilo ANO – Nový akvapark pod hradbami nebude

Akvapark

O souběžném 1.kole prezidenstkých voleb na písecku čtěte v článku V Písku vyhrál Karel

Mobilizace: Přijďte k referendu, rozhodněte, jak dál s bazénem!
Pravda o stavu píseckého plaveckého stadionu vyšla najevo
Tisková zpráva města Písek k plaveckému bazénu

Celý článek IDNES 28.12.2012 – Písek chvátá na nový bazén, starý přitom vydrží ještě 20 let

Nebojme se referenda
Zastupitelé odsouhlasili referendum k přemístění bazénu
Referendum k novému bazénu bude

Podle právního posudku je otázka k referendu o bazénu v pořádku v obou částech


Prohlédněte si z tepla svého domova 9 studentských návrhů bazénu pro Písek
Mezisoučet petice na vypsání referenda k otázce bazénu
Veřejná diskuze k petici o plaveckém bazénu
Bude první písecké místní referendum o umístění plaveckého bazénu?
BAZÉN TADY NEBO JINDE ??
Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami
Zasaď strom, zploď dítě, postav akvapark?
O petici na přemístění píseckého bazénu se bude jednat až v březnu
Výsledky petice k záměru výstavby nového bazénu v jiné lokalitě
Petice k záměru výstavby nového bazénu
Nový bazén se přemísťovat nebude, zůstane pod hradbami
Plavečák nebo aquapark – posune nás někam veřejná anketa?
Výsledky ANKETY – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Písku
Jak dál s plaveckým stadionem?

SOVISEJÍCÍ ANKETY

Půjdete k referendu o přemístění bazénu? – hlasovat můžete ZDE

KDE MÁ PODLE VÁS STÁT NOVÝ BAZÉN? – VÝSLEDKY NAŠÍ ANKETY
Na základě výstavy studentských návrhů řešení nového bazénu na jiných místech v Písku podporujete znovu otevření debaty o záměru výstavby projektovaného aquaparku pod hradbami? – VÝSLEDEK NAŠÍ ANKETY

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2013 (11:43)  –  Ladislav Douša

0
0

Jako laik a prostý občan výsledky referenda interpretuji tak, že pro spoluobčany je nejpodstatnější pořadí otázek:
1. Kde?
2. Co?
3. Za kolik?

Osobně bych je kladl na stejnou úroveň, přičemž bych se, pokud by to bylo nutné, spíše přikláněl k prvotnímu vyřešení té první otázky. Nejsem architekt, takže možná vyzním jako negramot, ale podle mého názoru lokalita, která snese akvapark, si dobře poradí i se skromnější podobou nového svatostánku plavců.

Pojďme rychle najít "Kde?", abychom se roky mohli dohadovat "Co?" ;-).

Odpovědět

3. 2. 2013 (22:47)  –  Martin Zborník

0
0

To je jistě dobrá úvaha, jen má v samém počátku velký problém. Bez zodpovězení otázky CO a ZA KOLIK totiž nevybíráme vhodnou lokalitu pro konkrétní záměr, ale univerzální lokalitu, která z podstaty vždy bude jen kompromisem všeho, nikoli ideálním řešením pro následně zvolený záměr.

Jiné lokality jsou z podstaty nabízených funkcí domu vhodné pro AKVAPARK (např. rozloha pozemku, hlavní napojení na silniční síť – důraz na přijezdivší, méně důležitá dostupnost pro místní – může být i na periférii města dostupně spíše autem, důležitá je napojení na multifunkční blok služeb jako obchody, restaurace, služby + další atrakce = když už přijedu, mám se tam zdržet nejméně 4 hodiny, lépe daleko déle …) na rozdíl od BAZÉNU, který má plnit funkcí místní vybavenosti především pro místní obyvatele bez ohledu na jakkoli velké doprovodné funkce částí wellness, skluzavek či dalších atrakcí …. (ten naopak musí být co nejlépe dostupný pro místní lidi a to jak pěšky, na kole tak případně autem – ideálně v blízkosti centra, prostorová náročnost nebude tak velká, není vůbec nutné zdaleka tak velké plochy pro doprovodné funkce obchodů a služeb …, bazén je atrakcí sám o sobě a po vykoupání se v něm nikterak dlouho dál návštěvník nezdržuje).

Dobrý příklad na porovnání je třeba Liberec – nedávno rekonstruovaný městský bazén s četnými atrakcemi v bezprostředním sousedství centra města v obytné čtvrti a naproti tomu akvapark v komplexu Babylon (který čítá např. hotel, mnoho restaurací, herny, obchody, IQpark …) s napojením na hlavní průtah městem v průmyslové části města. V jednom městě 2 různé přístupy. Jaký přístup chceme my? Oba do hromady nejdou, bude to to polovičaté řešení na všechny strany.

Nevylučuji, že se tímto postupem náhodou může ve výsledku vybrat vhodná lokalita pro následně vybíraný záměr CO budeme chtít stavět. Je to ale asi tak pravděpodobné, jako když budete střílet do temného lesa a očekávat, že vám váš lovecký pes následně vyčmuchá na slepo trefeného jelena, přímo na komoru.

Odpovědět

4. 2. 2013 (22:06)  –  Luděk Blaha

0
0

Dnes navečer jsem byl, ostatně jako obyčejně, lehce si po tréninku zaplavat. A tak jako obyčejně v tuto dobu bylo v bazénu plno. Představa, že lidé plavali z nedostatku jiného vodního vyžití, je poněkud zvláštní. Stejně asi jako představa, že se pravidelní plavci rozptýlí po tobogánech a menší počet drah postačí.
Pokud si nebudu moci v budoucím areálu normálně zaplavat, tak je mi úplně jedno, v které lokalitě to podzemní parkoviště s vířivkou bude. Kvůli Brownově pohybu v přeplněné vaně nebo skotačení na tobogánu tam nejspíš pravidelně chodit nebudu.
Nakonec pro mne za mne, ať to stojí, kde to bude nejvhodnější. Neskrývám, že jsem v referendu volil ANO především proto, aby se znovu otevřela diskuse o otázce CO. Nechci se nikoho dotknout, ale v městě, kde stojí něco takového jako sídliště Dukla, hovořit o bazénu jako o komunistické hrůze je poměrně dost úsměvné. Spíš bych městský bazén charakterizoval jako porevolučně chátrající barabiznu. I ten panelák se dá novým pláštěm docela zdařile ozvláštnit.
A což se v Liberci poptat, jaké mají s oběma typy radovánek zkušenosti? Ale prosím obezřetně, aby se do toho nemotali organizátoři té jejich zimní taškařice.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.